StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Continutul finantelor private

Practica financiaraFinantele pot face, in primul rand, obiectul unei practici de intreprindere, deci, implicit si explicit, obiectul unei actiuni spre atingerea unui obiectiv bine precizat. Pentru toate cele 3 modalitati de manifestare a continutului finantelor, obiectivul primordial este maximizarea valorii intreprinderii, deci cresterea arii actionarilor. Stapanirea tuturor mijloacelor si instrumentelor de atingere a acestui obiectiv face obiectul gestiunii financiare. A stapani gestiunea financiara, intr-un mediu economico-financiar restrictiv si incert, este o arta ce conduce adesea, pe cei neinitiati, la ideea de miracol.
fn activitatea lor, gestionarii financiari trebuie sa respecte cel putin 3 conditii imperati:
1 - obtinerea unei renilitati sperate de actionari, in raport cu alte oportunitati de institii oferite de piata financiara (la limita, cumpararea de obligatiuni de stat) si in raport cu gradul de risc asumat prin instirea capitalului in respectiva intreprindere;
2 - asigurarea unei bune solvabilitati a intreprinderii vis-a-vis de creditori, intrucat se lucreaza intr-un mediu aleator, cu probabilitati importante de variatie a sanselor de castig si, deci, cu grade diferite de asumare a riscului;
3 - asigurarea unei bune flexibilitati de actiune pentru toti "actorii" intreprinderii: actionari, creditori, salariati, furnizori, clienti, statul etc. fntr-o stare economica con-curentiala, fiecare dintre acestia isi sileste si urmareste o strategie individuala castigatoare. Arta gestiunii financiare este ca, in acest "joc economic cooperativ", sa se indeplineasca obiectul de maximizare a valorii globale a intreprinderii, practic, a valorii contributiei fiecaruia dintre "actorii" intreprinderii (capitaluri, datorii etc).
Analiza financiara , o prima actiune a practicii financiare, poate fi studiata ca actiune interna a responsabililor intreprinderii si ca actiune externa din partea actualilor si potentialilor parteneri sau concurenti ai intreprinderii. Obiectile urmarite nu sunt aceleasi; in analiza interna se urmareste identificarea potentialului de degajare de fluxuri nete de trezorerie (cash-flow-uri); in analiza externa se urmareste echilibrul financiar realizat, la nilul fondului de rulment, al trezoreriei nete etc. si renilitatea intreprinderii la nilul marjelor de acumulare, a capacitatii de autofinantare etc.
Analiza financiara are ca obiectiv sa determine starea de performanta financiara, punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare din exercitiul incheiat. Realizarea ei presupune o metodologie de rificare a echilibrului financiar si a capacitatii de degajare de valoare noua, pentru a aprecia soliditatea si competitivitatea intreprinderii. Aceasta metodologie se aplica asupra documentelor de sinteza conila - bilantul si contul de rezultate (de profit si pierderi) - si asupra loului de finantare (de fluxuri financiare) care, la randul lui, se construieste pe baza celor doua documente conile de sinteza.
Principalele actiuni ale analizei financiare se pot desfasura in succesiune sau ca etape independente de lucru:
1) analiza echilibrului financiar pe baza bilantului;
2) analiza marjelor de renilitate pe baza contului de rezultate;
3) diagnosticul financiar al renilitatii si riscului intreprinderii;
4) analiza fluxurilor financiare pe baza loului de finantare.
Concluziile analizei financiare fundamenteaza intreaga politica economica financiara viitoare a intreprinderii (analiza interna) si motiaza comportamentul tuturor partenerilor, institorilor si concurentilor vis-a-vis de intreprindere (analiza externa). Bugetarea intreprinderii, atragerea de capitaluri externe (proprii si imprumutate), pastrarea si extinderea segmentelor de piata si alte operatiuni de strategie si de tactica economica gasesc in analiza financiara o baza de fundamentare, ca o etapa esentiala de pornire in aceste judecati de valoare.
Gestiunea financiara este ansamblul actiunilor de administrare a resurselor banesti ale intreprinderii, fn linii mari, putem distinge o gestiune financiara, pe termen scurt, a actilor si pasilor circulante si de trezorerie si o gestiune financiara, pe termen mediu si lung, a actilor si pasilor permanente (in partea de sus a bilantului).
Gestiunea financiara pe termen scurt are ca obiect asigurarea echilibrului financiar intre nevoile de capitaluri circulante si de trezorerie, pe de o parte si sursele de capitaluri circulante (proprii, atrase temporar, creditele de trezorerie si, entual, cele de scont), pe de alta parte. in mod concret, acest segment de gestiune financiara urmareste optimizarea gestiunii stocurilor de materiale si de produse, a creantelor-clienti, a soldurilor de trezorerie, in derea cresterii gradului lor de renilitate si de lichiditate, in conditii de diminuare a riscului. De asemenea, se urmareste relaxarea scadentelor la datoriile de exploatare si reducerea costului creditelor prin arbitrajul intre mai multe surse de credit: bancar, de scont, de factoring etc.
Gestiunea financiara pe termen lung face obiectul alegerii unei strategii financiare de crestere si consolidare a valorii intreprinderii. Aceasta este, in fapt, a doua forma de manifestare a finantelor private (ca politica).
GESTIUNEA FINANCIARA


PE TERMEN SCURT
. gestiunea stocurilor


. gestiunea clientilor
. gestiunea creditelor


. gestiunea riscului valutar
. gestiunea trezoreriei


. bugetele exploatariiPE TERMEN LUNG
. gestiunea (portofoliului) institiilor


. gestiunea capitalurilor proprii
. gestiunea datoriilor financiare


. gestiunea riscului de rata a dobanzii
. bugetul institiilor si al finantarii pe termen lung


. nr. 2.3. Continutul gestiunii financiare
Gestiunea financiara eficienta nu ar fi posibila fara o ificare financiara coerenta si un control de gestiune riguros. Sistemul de bugete ale intreprinderii se construieste pe o structura ierarhica, de la cele de orientare generala (pe 3-5 ani), la cele anuale (de exploatare) si, in final, la cele operationale (de trezorerie). Bugetele anuale si cele operationale sunt concretizari ale bugetelor strategice dar si validari ale realismului acestora din urma. Controlul de gestiune este un demers ce depaseste cadrul problematic al finantelor private. Acesta cuprinde metodologii de identificare a abaterilor fata de prederile bugetare si de corectare a acestor abateri.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre continutul finantelor private

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE