StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii

Determinarea activului net corectat (anc)

Reevaluarea (corectarea) valorii patrimoniale conile comporta elemente specifice, in functie de elementele bilantiere de evaluat. Specificitatea reevaluarii patrimoniului tine de caracterul, mai mult sau mai putin vandabil, al elementelor bilantiere.
Activele necorporale sunt, in general, greu vandabile si de aceea valoarea lor se determina ca diferenta intre valoarea de randament (financiara) si valoarea patrimoniala a intreprinderii. Se porneste de la ipoteza ca ceea ce diferentiaza valoarea patrimoniala (de piata) de valoarea de randament este existenta unor active necorporale neconilizate, pentru care nu se poate sili o valoare de piata. Daca unele active necorporale pot fi evaluate, ca urmare a unor procese de tranzactionare a lor pe o piata secundara, atunci evaluarea lor va tine cont de preturile medii de tranzactie sau de fluxurile de trezorerie actualizate, pe care tranzactionarea lor le ocazioneaza:
- licentele, brevetele, marcile pot fi evaluate in functie de redeventele la care acestea dau dreptul de incasare.
- dreptul de leasing poate fi evaluat in functie de chiria anuala multiplicata, cu un coeficient (de la 3 la 6);
- cunostintele tehnologice (know-how de productie si de comercializare) se evalueaza ca si marcile comerciale, dar la o rata de actualizare mai mare (in raport de prima de risc care masoara volatilitatea acestor active necorporale);
- clientela se poate evalua la valoarea de inlocuire, respectiv la costul de formare a retelei de distributie: cheltuieli de recrutare a agentilor comerciali + cheltuielilor de pregatire si specializare + primele, pentru ca acestia sa fie renili.
Activele corporale se reevalueaza diferit, in functie de componenta lor:
- terenurile, in functie de amplasarea lor si de caracterul lor construibil sau nu. Evaluarea terenurilor se face, in general, prin atie cu preturile la vanzarile recente de alte terenuri, dar care au caracteristici similare;
- constructiile - similar cu evaluarea terenurilor sau prin actualizarea chiriilor incasabile la alte constructii similare celor supuse evaluarii;
- masinile, utilajele, mijloacele de transport - la pretul de revanzare a lor pe piata secundara (de ocazie) sau la valoarea lor neta conila, multiplicata cu raportul dintre valoarea actuala si valoarea de intrare (in conilitate) a unui astfel de activ.
Activele financiare (titluri de participare, imprumuturi acordate, valori mobiliare de plasament) se evalueaza la media cursurilor lor bursiere (daca acestea sunt cunoscute) sau la pretul de revanzare (de rambursare) sau, prin actualizarea dividendelor, dobinzilor si comisioanelor incasabile. Pretul de rambursare a imprumuturilor va fi majorat sau micsorat daca rata dobinzii de piata a scazut (si, deci, devine inferioara celei contractate la imprumuturile acordate) sau daca aceasta a crescut (si devine, deci, superioara celei contractate). Rationamentul este acelasi si pentru imprumuturile (datoriile) primite din pasivul bilantului.
Activele circulante se evalueaza fie la nivelul costurilor lor de cumparare (stocurile de materii prime), fie la costurile lor de productie (stocurile de produse in curs si de produse finite), fie la preturile de vanzare (soldurile de creante - clienti). Daca provizioanele pentru cheltuieli si riscuri, privind activele circulante, nu s-au calculat corect, atunci evaluarea activelor circulante va face obiectul unui audit conil.
Disponibilitatile banesti, in conturile bancare si in casa se vor inregistra la valoarea lor conila. lorile mobiliare de plasament au fost luate in considerare la evaluarea activelor financiare.
Activele asimilabile, cum ar fi cheltuielile de instalare, cheltuielile anticipate, primele de emisiune etc. (active fictive) sunt, in general, excluse din reevaluarea patrimoniala. Trebuie totusi luate in calcul economiile fiscale rezultate din includerea amortizarii acestor cheltuieli in costul produselor si serviciilor.
Suma revalorizarilor tuturor activelor din bilantul intreprinderii conduce la obtinerea activului brut corectat (ABC1).
Pentru elementele din pasivul bilantului, reevaluarea trebuie sa conduca spre determinarea aceleiasi valori actuale (prezente) a acestora, dupa cum urmeaza:
Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli vor fi luate in calcul la marimea totala a cheltuielilor previzibile in viitor (si nu la marimea calculata a provizioanelor), daca riscul de producere a acestor evenimente este real. Aceste provizioane, ce se vor utiliza in mod cert (pentru impozite de platit, pentru cheltuieli sociale si fiscale asupra drepturilor de concedii platite etc), vor fi retinute ca datorii (latente) si se vor deduce din ABC.
Provizioanele reglementate se iau in calcul la valoarea prezenta minus impozitul viitor aferent, intrucat,prin reintegrarea automata a acestor cheltuieli calculate in materia impozabila a profitului, au loc economii fiscale. Marimea lor face parte din capitalurile proprii.
Datoriile financiare vor avea o valoare prezenta (de rambursare) determinata de evolutia ratei dobinzii de piata. Aceasta valoare va fi mai mica decat valoarea lor conila, daca rata dobanzii de piata este mai mare decit rata dobanzii datoriilor financiare contractate. loarea de rambursare va fi mai mare daca, in sens invers, rata dobinzii de piata va fi in scadere. Modificarea valorii datoriilor financiare conduce la modificarea datoriei latente a impozitului pe profit, ca urmare a deductibilitatii fiscale a dobinzilor. Pentru un eventual cumparator al intreprinderii, datoriile financiare sunt evaluate la rata dobanzii de piata care se ia in calculul materiei impozabile a profitului, rezultind o economie fiscala, daca dobanda contractata este mai mare sau, invers, un plus de impozit, daca dobanda contractata este mai mica.
Efecte fiscale latente similare se obtin si din plusvaloarea sau minusvaloarea rezultate in procesul de evaluare a tuturor elementelor de activ si de pasiv, care se regasesc, intr-un fel sau altul, in materia impozabila a profitului (amortizari, provizioane, subventii pentru investitii, dobanzi etc).
Alte ajustari se impun a se face in valoarea patrimoniala pentru posturi din afara bilantului, cum ar fi: leasing-ul, efectele comerciale de incasat si de platit si contractele la termen ferm sau conditionat, fn caz de intrerupere a derularii lor normale, aceste posturi de active si pasive pot determina castiguri sau pierderi care trebuie luate in calcul.
loarea patrimoniala a capitalurilor proprii (activul net corectat = ANC ) se va obtine prin deducerea datoriilor reale si latente (la valoarea lor actuala) din activul brut corectat (ABC)
ANC = ABC- loarea actuala a datoriilor


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE