StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Gestiunea activelor s! pasivelor circulante

Metode de dimensionare a stocurilorDupa cum rezulta si din cele aratate mai sus, necesitatea dimensionarii corecte a stocurilor decurge din consecintele acestora asupra desfasurarii ciclului de exploatare, asupra nivelului de blocare a capitalului si asupra costurilor. Nivelul optim al stocului este acela care tine seama de conditiile reale de aprovizionare, tehnologice, de productie si comercializare, de reducerea capitalurilor blocate si a costurilor si este orientat spre accelerarea
vitezei de rotatie, spre cresterea eficiente: economice.In dimensionarea stocurilor se pot utiliza mai multe metode, intre care :
' metoda analitica ;


' metoda pe elemente ;
' metoda, mixta (analitica anual si pe elemente trimestrial) ;


' metoda sintetica.
Metoda analitica
Aceasta metoda se caracterizeaza prin determinarea stocurilor, anual si trimestrial, pe fiecare component al elementului de active circulante.
Dimensionarea stocului la materii si materiale
Pentru silirea stocului la materii si materiale avem nevoie de urmatorii doi factori :
' necesarul fizic si valoric de materii si materiale pentru realizarea programului (N) ;
' timpul de imobilizare (blocare, stationare) total al materiilor si materialelor (Tit).
Necesarul fizic de materii si materiale se determina in functie de canti-lalea de produse prevazuta a se fabrica si de consumul specific, iar necesarul valoric reprezinta produsul dintre necesarul fizic si pretul de aprovizionare.
Cel de-al doilea factor ' timpul de imobilizare total ' este numarul total de zile in care vor fi stocate materiile si materialele in depozite. Acest timp total cuprinde mai multi timpi si anume : timpul pentru stocul curent, timpul pentru conditionare, timpul de siguranta si eventual si alti timpi (pentru transporturi interioare si pentru stocul de iarna).
Timpul pentru stocul curent (Tsc) reprezinta un anumit numar de zile mediu intre aprovizionari si se obtine pe baza informatiilor furnizate de fisele de magazie din perioada precedenta sau din contractele anului de .
Timpul pentru stocul de conditionare (Tscdt) cuprinde numarul de zile necesar efectuarii unor operatiuni de pregatire a materialelor, de sortare, debitare in magazii, analize prealabile, in vederea intrarii in productie si se sileste prin insumarea timpilor aferenti acestor operatii.
Timpul pentru stocul de siguranta (Tssig) reprezinta numarul de zile necesare prevenirii intreruperii procesului de productie ca urmare a unor defectiuni in aprovizionare.
Prin insumarea timpilor de mai sus, eventual si a altora, se obtine timpul total de imobilizare (Tit). Fiecarui timp ii corespunde in expresie fizica si valorica un anumit stoc : stoc curent, stoc de conditionare, stoc de siguranta si eventual alte stocuri.
Stocul curent are rolul de a asigura continuitatea procesului de productie intre aprovizionari.
Stocul de conditionare asigura continuitatea productiei pe perioada de timp cat dureaza operatiunile de conditionare.
Stocul de siguranta asigura continuitatea productiei in perioada in care au loc intreruperi in procesul de aprovizionare.In vederea finantarii, stocul curent se poate lua pe jumatate, deoarece nivelul sau variaza intre zero si 100%, iar stocul de siguranta nu trebuie sa depaseasca stocul curent, intrucat acesta se poate reconstitui intr-un timp maxim egal cu intervalul dintre doua aprovizionari. Este necesar ca stocurile sa fie inscrise in fisele de magazie ale materialelor spre a se putea urmari daca stocurile existente sunt sau nu in stare sa asigure continuitatea procesului de exploatare, sau daca s-au acumulat cantitati mai mari decat nevoile intreprinderii. Prin urinare, daca am stocul prevazut (Sp) cu cel existent (Se) poate rezulta :
' cand Se > Sp inseamna ca in intreprindere avem stocuri supranece-sare, ceea ce echivaleaza cu blocari de fonduri, care conduc la reducerea renilitatii ;
' cand Se < Sp, rezultatul reprezinta o insuficienta de resurse materiale, care va pune in pericol continuitatea productiei, constituind totodata un semnal de alertare a intreprinderii pentru a face noi aprovizionari.In cadrul metodei analitice, calculele de mai sus se fac pe fiecare fel de materii prime si materiale. Pentru a simplifica munca de previziune a stocurilor, mai ales la acele intreprinderi care dispun de un sorLiment foarte bogat de materii si materiale, penlru o parte din acestea, care sunt de valori mici, se poate dimensiona stocul pentru toate la un loc, formandu-se o grupa speciala intitulata diverse materiale".
Dimensionarea siotuiui la productia neterminala (in curs de fabricatie)
Productia neterminata reprezinta acea productie al carei proces tehnologic nu este incheiat si care se gaseste, prin urmare, in sectiile de productie in diferite stadii de prelucrare, in curs de montare, in asteptare sau in fazaInteroperationala.
loric, productia neterminata reflecta toate cheltuielile incluse in pretulPolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre gestiunea activelor s! pasivelor circulante

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


CAUTA IN SITE