StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii

Bugetul de venituri sl cheltuieli - instrument de asigurare a echilibrului financiar al intreprinderiiBugetul de venituri si cheltuieli elaborat de fiecare intreprindere - indiferent de forma de proprietate - este un instrument financiar prin care se prezioneaza veniturile si cheltuielile, rezultatele financiare si echilibrul financiar pe o anumita perioada de timp (trim., an).
Prin bugetul de venituri si cheltuieli se prezioneaza toate fluxurile banesti si financiare din perioada la care se refera, atat in lei cat si in valuta, in vederea sustinerii programului de actitate aprobat de Consiliul de administratie al intreprinderii (firmei), precum si a realizarii


capacitatii de plata si al lichiditatii financiare in functie de gradul de exigibilitate si de plata a datoriilor intreprinderii.In acelasi timp, bugetele de venituri si cheltuieli elaborate de regiile autonome si societatile comerciale de stat, institutii bugetare (intreprinderi publice) ofera baza de date necesare intocmirii si fundamentarii bugetului public national, atat la venituri cat si la cheltuieli.
Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde in mod sintetic dar si detaliat toate resursele de care dispune agentul economic de stat sau privat pentru acoperirea necesitatilor de productie, prestari de sercii sau executari de lucrari, pentru dezvoltare (investitii), a actiunilor social-culturale si de achitare a obligatiilor financiare fala de bugetul de stat. De asemenea, sunt evaluate obligatiile salariale in functie de indexarile salariilor si a prevederilor din contractul colectiv de munca, fata de banca pe linia creditului de trezorerie si pe termen mijlociu si lung etc.In toate tarile cu economie de piata dezvoltata se practica o preziune financiara riguroasa efectuata de managerii intreprinderii prin intocmirea unor bugete atat a veniturilor cat si a cheltuielilor, urmarind in final o anumita marime a profitului ordinar si pe cel suplimentar sau de monopol. Se cunosc mai multe tipuri de bugete si anume :
a) Bugetul continuu-ylisant. Acest buget se intocmeste pe o jumatate de an (6 luni), fiind actualizat de la o luna la alta in functie de minusurile sau plusurile prevederilor din luna precedenta si a preziunilor de actitate financiara pentru lunile ce urmeaza.
b) Bugetul periodic este, de obicei, bugetul anual care este defalcat in bugete semestriale, trimestriale si chiar lunare, completat in anumite ramuri ale economiei nationale cu bugele de trezorerie.
c) Bugetul investitiilor - in care se inscriu resursele (capitalul) necesare in vederea finantarii si creditarii investitiilor de dezvoltare sau modernizare.
d) in Franta si in alte tari cu o economie de piata dezvoltata, agentii economici intocmesc un buget director (general), care cuprinde bugete partiale sau specifice pe un anumit domeniu al relatiilor banesti si financiare ca de exemplu :


- bugetul vanzarilor ;
- bugetul investitiilor ;


- bugetul activelor circulante ;
- bugetul resurselor pentru cercetare-dezvoltare ;


- bugetul actiunilor social-culturale ;
- bugetul cheltuielilor administrativ-gospodaresti ;


- bugetul de trezorerie.
e) Bugele fizice sau statice si bugete variabile (flexibile). Aceste bugete au in vedere impartirea cheltuielilor de productie in cheltuieli fixe (constante) si cheltuieli variabile. De asemenea, aceste bugete tin seama de influenta unor factori care conduc la cresterea sau diminuarea volumului actitatii economice, a operatiunilor economice si financiare efectuate. in final, sunt inserate resursele de finantare utilizate si rezultatele financiare obtinute.
f) Sistemul bugetelor multiple - bugete care se intalnesc frecvent in Franta si in Statele Unite ale Americii. Din acest sistem de bugete fac parte doua tipuri de bugete : bugete principale, bugete anexe.
Bugetele principale se intocmesc pe feluri de actitati ca de exemplu : bugetul comercializarii produselor (marfurilor), bugetul de productie, bugetul aprozionarilor cu materii prime, materiale, combustibil, bugetul investitiilor si bugetul financiar.
Bugetele anexe se refera la cheltuielile propriu-zis


e efectuate de agentul economic, cum sunt : cheltuielile de productie, cheltuielile de comercializare, cheltuielile generale ale intreprinderii etc.
g) Bugetul de trezorerie este instrumentul deciziei financiare pe termen scurt. Acest buget poate fi glisant pe luni, trimestre. Bugetul trezoreriei regrupeaza preziunile de resurse si plati de trezorerie, adica fluxurile banesti de intrare si iesire din intreprindere tinand seama si de durata creditelor necesare.In general, sarcinile trezoreriei constau in : prevederea si asigurarea fondurilor banesti de intrare si de iesire din trezorerie ; asigurarea lichiditatii financiare a intreprinderii ; evaluarea diferitelor tipuri de plasamente si plasarea excedentului de trezorerie ; aprecierea, evaluarea diferitelor surse de finantare pe termen scurt ; silirea bugetului trezoreriei si preziunea trezoreriei.
Bugetul trezoreriei cuprinde la incasaii, urmatoarele posturi mai importante :
- sumele din vanzarile de produse sau marfuri cu plata imediata ;


- cresterea capitalului social al intreprinderii ;
- incasarea produselor vandute pe credit din perioada anterioara ;


- vanzarile din imobilizari de active ;
- vanzarile de valori mobiliare (actiuni, obligatiuni) ;
- incasari provenite din imprumuturi sau din emisiunea de noi titluri de credite ;
- incasarea chiriilor, dobanzilor, didendelor si a altor venituri.
Pe de alta parte, bugetul trezoreriei cuprinde urmatoarele plati prezibile :
- plata cumpararilor la vedere si pe credit de active circulante (din perioada anterioara) ;


- plata salariilor si a premiilor ;
- plata cheltuielilor de exploatare, de administratie si de comercializare a produselor (marfurilor) ;
- varsarea impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat;
- achizitiile de imobilizari (utilaje, materii prime etc.) ;
- plata dobanzilor si a ratelor scadente la creditele bancare ;
- rascumpararea titlurilor (actiuni, obligatiuni) emise de intreprindere ;
- varsarea didendelor catre actionari si retragerile de fonduri de catre proprietari.
Trezoreria joaca un rol fundamental pentru realizarea echilibrului financiar pe termen scurt intre fondul de rulment relativ constant si necesitatile de fond de rulment fluctuante in timp. Cand fondul de rulment este inferior cerintelor de fond de rulment, echilibrarea situatiei financiare se poate face printr-un credit de trezorerie. in situatia inversa cand fondul de rulment este negativ, intreprinderea degajeaza resurse nete in fond de rulment si bugetul de trezorerie se prezinta excedentar.
Excedentul de trezorerie cuprinde volumul de credite care urmeaza a se rambursa in perioada urmatoare, iar deficitul de trezorerie constituie nivelul noilor credite de care poate beneficia intreprinderea in perioada urmatoare, peste cele provenite din trimestrul anterior.
Din bugetul de trezorerie rezulta ca serciul financiar din intreprinderi trebuie sa asigure in permanenta echilibrul intre incasari si plati si sa scoata in edenta eventualele dificultati ce pot interveni in derularea platilor si incasarilor si sa adopte masuri operative de a preveni si eta nesincronizarile in gestiunea patrimoniala a intreprinderii.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


CAUTA IN SITE