StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Imprumuturile de stat

Mijloace de stingere sau de reducere a datoriei publiceExista mai multe cai pentru stingerea (rambursarea) sau reducerea datoriei publice.
Prin rambursarea imprumuturilor de stat se intelege restituirea sumelor imprumutate, adica rascumpararea titlurilor de credit de la detinatorii lor. De regula, statul isi asuma obligatia de a rambursa numai imprumuturile cu termen. De asemenea, statul este liber sa restituie sau nu si imprumuturile perpetue (cele fara termen de rambursare).
Sub aspectul modului de rambursare exista imprumuturi care se restituie integral la o singura scadenta si imprumuturi care se restituie esalonat intr-o anumita perioada de timp. in primul caz trebuie sa se efectueze foarte multe plati, putand crea greutati financiare statului, care este nevoit sa puna in circulatie mari sume de bani, precum si dificultati de ordin administrativ. Ca sa evite astfel de dificultati, statul are pos


ibilitatea sa rascumpere la bursa anticipat, inscrisurile care urmeaza sa devina scadente sau sa rascumpere aceste inscrisuri esalonat, intr-o anumita perioada de timp.Imprumuturile amortizabile (rambursabile) prevad obligatia pentru stat de a achita, intr-un numar de ani, pe langa dobanda silita in contractul de imprumut, si capitalul imprumutat.In domeniul imprumuturilor de stat, prin amortizare se intelege operatiunea prin care se ramburseaza capitalul imprumutat, in anumite fractiuni, intr-un anumit interval de timp.
Amortizarea (rambursarea) imprumuturilor se face in mod frecnt pe urmatoarele cai:
' silirea si plata anuitatilor;


' trageri la sorti;
' rascumparari la bursa.
Amortizarea imprumuturilor prin anuitati, este aceea potrivit careia, dupa expirarea a catorva ani de la contractarea imprumutului, statul incepe sa achite dobanda, precum si o parte din capitalul imprumutat. Anuitatea este foi mata din dobanda si partea de capital (amortismentul) pe care statul se obliga sa le plateasca anual. La imprumuturile perpetue, anuitatea este o suma unitara care cuprinde numai renta pe care statul o plateste detinatorilor de titluri. Amortizarea prin anuitati se foloseste in situatiile in care statul are putini creditori, cu care sileste conditiile de rambursare a imprumutului. Anuitatile pot fi egale ca marime pe toata durata rambursarii imprumutului oii in sume inegale, respectiv in rate regresi sau progresi.
Amortizarea prin tragere la sorti se foloseste pentru restituirea imprumuturilor contractate cu un numar mare de creditori. Prin legea de lansare a imprumutului, statul sileste si valoarea obligatiunilor amortizabile anual" prin trageri la sorti.
Trageiile la sorti de amortizare sunt de mai multe feluri, si anume :
' amortizarea prin trageri la sorti cu plata titlurilor la valoarea nominala ;
' amortizarea prin trageri la sorti progresiva, cand plata se face dupai o scara crescanda, progresiva.
Amortizarea prin anuitati si trageri la sorti se foloseste pentru stingerea imprumuturilor cu termene de rambursare. imprumuturile pe termen lung. se ramburseaza, de regula, la scadentele silite ; statul poate face rambursarea si cu anticipatie.
Amortizarea prin rascumparare la bursa a titlurilor imprumutului. Aceasta cale de stingere a imprumuturilor se foloseste in cazurile in care legea imprumutului prede ca acesta nu se poate rambursa inainte de scadenta sau intr-o anumita perioada de timp. Rascumpararea titlurilor la bursa se poate face dupa o ela uniforma, care arata suma ce trebuie amortizata intr-un an sau prin cumparare la bursa, dupa o scara crescanda, in decursul anilor. De asemenea, se poate folosi amortizarea facultativa intr-un numar de ani, amortizarea combinata prin trageri la sorii si cumpararea la bursa, amortizarea prin trageri la sorti, prin plata cu cote crescande a imprumuturilor, fara dobanda.Imprumuturile de stat se ramburseaza din :
' fondul special de amortizare ;


' resurse bugetare destinate acestui scop ;
' excedente bugetare.
Statele debitoare pot folosi si alte cai de amortizare a datoriei publice.. imprumuturile contractate de stat se pot stinge si ca urmare a incapacitatii de plata, a deprecierii monetare, precum si ca urmare a repudierii obligatiilor financiare asumate de stat. Incapacitatea


de plata a statului se poate datora pierderii razboiului, crizei economice si financiare, a unei politici economice, sociale, financiare si valutare nechibzuite etc. Ca urmare, statul promite creditorilor sai sa le achite o parte din datoria sa che intr-o perioada de timp, sub denumirea de arierate financiare.
Statul poate folosi anumite procedee pentru a nu-si line angajamentele asumate anterior pe urmatoarele cai :
Bancruta propriu-zisa, care este un procedeu arbitrar prin care statul repudiaza (anuleaza) in parte sau total datoriile sale, nu mai recunoaste datoriile anterioare. De pilda, gurnul sovietic a repudiat datoria publica contractata de regimul tarist. Tot asa au procedat, dupa al doilea razboi mondial^ gurnele Cubei, Republicii Populare Democrate Coreene s.a.
' Concordatul, care este o conntie intre stat si creditorii sai prin care se reduce capitalul imprumutat sau/si dobanzile aferente.
' Sistemul Funding, care presupune capitalizarea dobanzilor, pentru, care se reniit detinatorilor noi titluri.
Conrsiunea datoriei publice sau a unei parti din ea este operatiunea financiara prin care statul propune detinatorilor de titluri sa aleaga intre rambursarea capitalului nominal al titlurilor si o reducere a dobanzii. Daca se accepta reducerea de dobanzi, are loc o novatiune a imprumutului, prin care statul, pentru acelasi capital, emite noi titluri cu o dobanda mai mica, corespunzatoare nilului dobanzii de pe piata.


Exista cateva feluri de conrsiune :
' Conrsiunea facultativa, situatie in care detinatorii titlurilor sunt liberi sa preschimbe titlurile imprumutului chi cu inscrisurile unui nou imprumut sau sa pastreze chile titluri. De pilda, daca dobanda noului imprumut este mai mica, detinatorii nu vor preschimba titlurile, ci le vor mentine pe cele chi.
' Conrsiunea fortata, care consta in transformarea fortata a unui imprumut contractat, de pilda cu dobanda de 10%, in unul cu o dobanda de 7%. La expirarea termenului de preschimbare silit, titlurile chi isi pierd valabilitatea.
' Conrsiunea sau rambursarea anticipata, in care detinatorii de titluri au urmatoarele posibilitati : sa fie de acord cu preschimbarea titlurilor chiului imprumut cu altele noi in conditiile silite de stat, ori sa ceara rambursarea anticipata a imprumutului. Acest fel de conrsiune este cel mai mult utilizat.
Statul poate folosi si reconrsiunea care consta in renirea la conditiile initiale in care a fost lansat un imprumut de stat sau modificarea ori schimbarea inca o data a conditiilor (termen, dobanda, garantare, rambursare etc.) imprumutului silit prin conrsiune.In domeniul imprumuturilor, statul poate recurge si la consolidarea fortata.
Consolidarea fortata reprezinta transformarea datoriei flotante (a bonurilor de tezaur) cu scadenta de pana la un an, intr-un imprumut pe termen lung de 30 de ani ' imprumut consolidat ' fara consimtamantul detinatorilor de titluri.
Statul mai poate folosi amortizarea imprumutului cu moneda depreciata ; in acest caz el emite hartie moneda cu curs fortat si o foloseste pentru amortizarea datoriei publice. in acest scop emit bancnote cu care se cumpara titluri de credit la bursa.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre imprumuturile de stat

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


CAUTA IN SITE