StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finantele intreprinderilor
Trimite articolul prin email Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii : Finantele intreprinderilor Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderiiBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL INTREPRINDERII1. Bugetul de venituri si cheltuieli – instrument de asigurare a echilibrului financiar al intreprinderii

Bugetul de venituri si cheltuieli elaborat de fiecare intreprindere –indiferent de forma de proprietate –este un instrument financiar prin care se previzioneaza veniturile si cheltuielile, rezultatele financiare si echilibrul financiar pe o anumita perioada de timp (trim.,an).

Prin bugetul de venituri si cheltuieli se previzioneaza toate fluxurile banesti si financiare din perioada la care se refera, atat in lei cat si in valuta, in vederea sustinerii programului de activitate aprobat de Consiliul de administratie al intreprinderii (firmei), precum si a realizarii capacitatii de plata si al lichiditatii financiare in functie de gradul de exigibilitate si de plata a datoriilor intreprinderii.

In acelasi timp, bugetele de venituri si cheltuieli elaborate de regiile autonome si societatile comerciale de stat, institutii bugetare (intreprinderi private) ofera baza de date necesare intocmirii si fundamentarii bugetului public national, atat la venituri cat si la cheltuieli.

Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde in mod sintetic dar si detaliat toate resursele de care dispune agentul economic de stat sau privat pentru acoperirea necesitatilor de productie, pres 949f58j tari de servicii sau executari de lucrari, pentru dezvoltare (investitii) a actiunilor social-culturale si de achitare a obligatiilor financiare fata de bugetul de stat. De asemenea, sunt evaluate obligatiile salariale in functie de indexarile salariilor si a prevederilor din contractul colectiv de munca, fata de banca pe linia creditului de trezorerie si pe termen mijlociu si lung etc.

In toate tarile cu economie de piata dezvoltata se practica o previziune financiara riguroasa efectuata de managerii intreprinderii prin intocmirea unor bugete atat a veniturilor cat si a cheltuielilor , urmarind in final o anumita marime a profitului ordinar si pe cel suplimentar sau de monopol. Se cunosc mai multe tipuri de bugete si anume:

a) Bugetul continuu-glisant. Acest buget se intocmeste pe o jumatate de an (6 luni), fiind fiind actualizat de la o luna la alta in functie de minusurile sau plusurile prevederilor din luna precedenta si a previziunilor de activitate financiara pentru lunile ce urmeaza.

b) Bugetul periodic, este de obicei, bugetul anual care este defalcat in bugete semestriale, trimestriale si chiar lunare, completat in anumite ramuri ale economiei nationale cu bugete de trezorerie.

c) Bugetul investitiilor –in care se inscriu resursele (capitalul) necesare in vederea finantarii si creditarii investitiilor de dezvoltare sau modernizare.

d) In Franta si in alte tari cu o economie de piata dezvoltata, agentii economici intocmesc un buget director (general), care cuprinde bugete partiale sau specifice pe un anumit domeniu al relatiilor banesti si finaciare ca de exemplu:

-bugetul vanzarilor;

-bugetul investitiilor

-bugetul activelor circulante;

-bugetul resurselor pentru cercetare-dezvoltare;

-bugetul actiunilor social-culturale;

-bugetul cheltuielilor administrativ-gospodaresti;

-bugetul de trezorerie.

e) Bugete fizice sau statice si bugete variabile (flexibile). Aceste bugete au in vedere impartirea cheltuielilor de productie in cheltuieli fixe (constante) si cheltuieli variabile. De asemenea, aceste bugete tin seama de influenta unor factori care conduc la cresterea sau diminuarea volumului activitatii economice, a operatiunilor economice si financiare efectuate.

In final, sunt sunt inserate resursele de finantare utilizate si rezultatele financiare obtinute.

f) Sistemul bugetelor multiple – bugete care se intalnesc frecvent in Franta si in Statele Unite ale Americii. Din acest sistem de bugete fac parte doua tipuri de bugete: bugete principale; bugete anexe.

Bugetele prncipale se intocmesc pe feluri de activitati ca de exemplu: bugetul comercializarii produselor (marfurilor), bugetul de productie, bugetul aprovizionarilor cu materii prime materiale, combustibil, bugetul investitiilor si bugetul financiar.

Bugetele anexe se refera la cheltuielile propriu-zise efectuate de agentul economic, cum sunt: cheltuielile de productie, cheltuielile de comercializare, cheltuielile generale ale intreprinderii etc.

g) Bugetul de trezorerie este instrumentul deciziei financiare pe termen scurt. Acest buget poate fi glisant pe luni, trimestre.Bugetul trezoreriei regrupeaza previziunile de resurse si plati de trezorerie, adica fluxurile banesti de intrare si iesire din intreprindere tinand seama si de durata creditelor necesare.

In general, sarcinile trezoreriei constau in: prevederea si asigurarea fondurilor banesti de intrare si de iesire din trezorerie; asigurarea lichiditatii financiare a intreprinderii; evaluarea diferitelor tipuri de plasamente si plasarea excedentului de trezorerie; aprecierea, evaluarea diferitelor surse de finantare pe termen scurt; stabilirea bugetului trezoreriei si previziunea trezoreriei.

Bugetul trezoreriei cuprinde la incasari, urmatoarele posturi mai importante:-sumele din vanzarile de produse sau marfuri cu plata imediata;

-cresterea capitalului social al intreprinderii;

-incasarea produselor vandute pe credit din perioada anterioara;

-vanzarile din imobilizari de active;

-vanzarile de valori mobiliare (actiuni, obligatiuni);

-incasari provenite din imprumuturi sau din emisiunea de noi titluri de credite;

-incasarea chiriilor, dobanzilor, dividendelor si a altor venituri.

Pe de alta parte, bugetul trezoreriei cuprinde urmatoarele plati previzibile:

-plata cumpararilor la vedere si pe credit de active circulante (din perioada anterioara);

-plata salariilor si a premiilor;

-plata cheltuielilor de exploatare, de administratie si de comercializare a produselor (marfurilor);

-varsarea impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat;

-achizitiile de imobilizari (utilaje, materii prime etc.);

-plata dobanzilor si a ratelor scadente la creditele bancare;

-varsarea dividendelor catre actionari si retragerile de fonduri de catre proprietari

Trezoreria joaca un rol fundamental pentru realizarea echilibrului financiar pe termen scurt intre fondul de rulment relativ constant si necesitatile de fond de rulment fluctuante in timp. Cand fondul de rulment este inferior cerintelor de fond de rulment, echilibrarea situatiei financiare se poate face printr-un credit de trezorerie. In situatia inversa cand fondul de rulment este negativ, intreprinderea degajeaza resurse nete in fond de rulment, si bugetul de trezorerie se prezinta excedentar.

Excedentul de trezorerie cuprinde volumul de credite care urmeaza a se rambursa in perioada urmatoare, iar deficitul de trezorerie constituie nivelul noilor credite de care poate beneficia intreprinderea in perioada urmatoare, peste cele provenite din trimestrul anterior.

Din bugetul de trezorerie rezulta ca serviciul finaciar din intreprinderi trebuie sa asigure in permanana echilibrul intre incasari si plati si sa scoata in evidenta eventualele dificultati ce pot interveni in derularea platilor si incasarilor si sa adopte masuri operative de a preveni si evita nesincronizarile in gestiunea patrimoniala a intreprinderii.2.Continutul si structura bugetului de venituri si cheltuieli


La noi in tara, in perioada de tranzitie la economia de piata, societatile comerciale si regiile autonome si alte firme private intocmesc un buget de venituri si cheltuieli general, care cuprinde intreaga activitate financiara a intreprinderii.

Rolul financiar al bugetului de venituri si cheltuieli rezulta nu numai din determinarea in cuantum optim a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiareci si modul cum fiecare intreprindere, firma etc.,urmeaza sa-si asigure propriile resurse pentru finantarea activitatii economice, inclusiv de investitii, precum si fondurile banesti necesare pentru nevoi social-culturalede risc comercial si de asigurare, de rezerva, de premiere a salariatilor, a salariilor in stransa corelare cu activitatea desfasurata, plata dividendelor etc. De asemenea, prin bugetul de venituri si cheltuieli se previzioneaza relatiile cu cu banca unde isi are contul curent, pe linia creditelor solicitate, a relatiilor cu agentii economici furnizori si clienti, cu bugetul public national vizand varsamintele de impozite si taxe ca si varsarea contributiilor la formarea bugetului de asigurari sociale si protectie sociala.

Ca instrument al echilibrului financiar si al gestiunii, bugetul de venituri si cheltuieli dimensioneaza veniturile si cheltuielile, resursele si destinatia lor numai in functie de productia, prestarile de servicii sau executarile de lucrari contractate la intern si la export, pe intregul an calendaristic cat si pe perioade mai scurte (trimestre, luna). Bugetul trebuie astfel intocmit si urmarit in executie, incat sa existe permanent un echilibru intre fluxurile banesti de intrare si de iesire din intreprindere, intre necesitaile de resurse si posibilitatea acoperirii acestora.

Macheta bugetului de venituri si cheltuieli nu contine date privind programul de activitate al societatii comerciale, firmei, etc., dar reflecta toate resursele de finantare a acestui program care se elaboreaza in od distinct de buget.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli trebuie sa se tina seama urmatoarele cerinte ale gestiunii economice si autonomiei financiare:

-asigurarea tuturor resurselor de care dispune societatea comerciala, firma,etc., pentru finantarea activitatii proiectata, a nevoilor de dezvoltare, a actiunilor social-culturale si a altor actiuni economice;-proiectarea tuturor fluxurilor banesti in lei si in devize, ocazionate de activitatea previzionata pentru asigurarea capacitatii de plata a intreprinderii;

-reflectarea in buget a modificarilor in structura sau evolutia patrimoniului si a capitalului propriu (capital social varsat, fondurile propri, rezerve si finantari, subventii, profit nerepartizat, provizioane neutilizate);

-evaluarea si dimensionarea relatiilor banesti cu salariatii cu salariatii proprii, cu bugetul statului, cu bancile, cu furnizorii si clientii intreprinderii, precum si cu alte persoane fizice sau juridice in calitate de debitori sau creditori;

-proiectarea ratei rentabilitatii economice prin raportarea profitului brut previzibil de realizat la capitalul permanent (capitalul propriu + imprumuturile pe termen mijlociu si lung) si a ratei rentabilitatii financiare, prin raportarea profitului net la capitalul propriu.

La societatile comerciale si regii autonome, bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde in structura sa (macheta) sintetic si intr-o dimensionare judicioasa, veniturile, cheltuielie si profitul, fondurile proprii si alte informative in legatura cu activitatea intreprinderii.

Pentru a scoate in evidenta structura si continutul bugetului de venituri si cheltuieli la o societate comerciala, prezentam in continuare principalii indicatori din macheta ”Veniturile, cheltuielile si profitul”.

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE, din care:

-venituri din activitatea de baza;

-venituri din alte activitati;

-subventii pentru eventuale diferente de pret;

-venituri financiare;

-titluri de participare;

-valori mobiliare de plasament;

-alte venituri financiare.

CAPITOLUL II – CHELTUIELI AFERENTE VENITURILOR, din care:

-cheltuieli evidentiate in costurile activitatii de baza si a altor activitai;

-costurile aferente stocurilor de produse finite si facturilor neincasate la inceputul si la finele perioadei respective;

-cheltuieli suportate din veniturile realizate;

-taxa pe valoarea adaugata.

CAPITOLUL III – CHELTUIELI CARE DEPASEC VENITURILE

-subventii de la bugetul public national

CAPITOLUL IV –PROFIT IMPOZABIL

-impozitul pe profit.

CAPITOLUL V – PROFIT NET, din care repartizat pentru:

-fond de dezvoltare;

-fondul pentru participarea angajatilor la profit;

-dividende platite fondului proprietatii statului si fondului proprietatii private;

-dividende platite actionarilor persoanelor fizice si juridice;

-alte repartizari prevazute de lege;

-varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome.

DATE INFORMATIVE

Costurile aferente volumului total de activitate, din care:

-materii prime si materiale;

-amortizarea activelor fixe;

-salariu brut;

-impozitul pe salariu;

-contributia la pensia suplimentara;

-fondul de ajutor de somaj platit de salariati;-contributia la fondul de somaj a intreprinderii;

-contributii pentru asigurari sociale;

-numarul mediu de salariati.

Macheta bugetului de venituri si cheltuieli evidentiaza totalul veniturilor provenite din diferite activitati (de baza si alte activitati), din activitatea de export, alte venituri financiare si eventuale subventii de la bugetul de stat pentru regiile autonome, si cheltuielile aferente acestor venituri, regasite in costurile totale, cele suportate direct din profitul obtinut, taxa pe valoarea adaugata.

De asemenea, se pune in evidenta profitul impozabil, impozitul pe profit, profitul net si repartizarea acestuia pe destinatii.

Acest document de previziune financiara cuprinde si datele necesare pentru a evidentia relatiile financiare ale intreprinderii (societati comerciale)cu bugetul asigurarilor sociale de stat. Astfel in partea finala a documentului “Date informative” se precizeaza pe langa costurile totale aferente volumului de activitate defalcat pe principale elemente de cheltuieli (materii prime, amortizarea activelor fixe, salarii) si impozitul pe salarii, contributiile pentru asigurari sociale si alte contributii pentru formarea fondului de ajutor de somaj etc.3.Continutul si structura principalelor documente anexe ale bugetului de venituri si cheltuieli


Bugetul de venituri si cheltuieli este insotit de o serie de anexe care detaliaza continutul indicatorilor din documentul de baza “Veniturile, cheltuielile si profitul”

Astfel, in anexa “Formarea si utilizarea resurselor banesti” se pervizioneaza resursele proprii de finantare provenite din activitatea curenta si din fondurile proprii(de dezvoltare, de rezerva, pentru actiuni social-culturale si sportive) pe de o parte, necesarul de resurse pentru finantarea activitatii de productie (amortizarea si prelevarea la fondurile proprii) finantarea investitiilor, rambursarea creditelor si dobanzilor corespunzatoare pentru investitii, finantarea actiunilor social-culturale si sportive, plata premiilor cuvenite salariatiilor, participarea la profit a angajatilor, plata dividendelor si plata obligatiilor fata de bugetul public national, pe de alta parte. In finalul acestui document de prevede excedentul sau deficitul de resurse banesti. In cazul deficitului acesta se poate acoperi fie prin credite bancare pentru productie sau pentru investitii, sau prin alocatii bugetare numai pentru investitiile guvernamentale si aprobate de parlament.

In anexa “Cheltuieli suportate din veniturile incasate “se previzioneaza si se urmaresc cheltuielile care se refera la: taxa pentru folosirea terenurilor scoase din fondul funciar; cheltuielile cu pregatirea profesionala si practica in productie; sumele platite pentru cercetarea fundamentala de interes national; cheltuielile de protocol, alocatia de stat pentru copii suportata de agentii economici etc. Aceste cheltuieli se deduc din veniturile incasate inainte de a se stabili impozitul pe profit.

Urmatoarele anexe se refera la “Fondul de rezerva”, “Fondul de dezvoltare” si “Resursele si cheltuielile pentru actiuni social-culturale si sportive”. Aceste anexe cuprind resursele curente de formere a acestor fonduri pe de o parte, iar pe de alta parte, destinatia acestor resurse mobilizate in aceste fonduri. Indicatorii specifici fiecarui fond mentionat sunt detaliati si analizati in fiecare societate comerciala de catre Consiliul de administratie. In anexa “Fondul de rezerva”, se calculeaza si ponderea fondului de rezerva fata de capitalul social al societatilor la finele fiecarei perioade previzionate.

O anexa imporatanta a bugetului de venituri si cheltuieli se refera la “Corelatiile societatii comerciale, firmei etc. cu bugetul public national”, care cuprinde fluxurile financiare privind varsamintele la buget sub forma impozitului pe profit, impozitul pe profit transferat in strainatate la societaile mixte; taxa pe valoarea adaugata; impozitele pe salarii; taxa pe terenurile scoase la vanzare din fondul funciar; impozitul pe dividende, taxele vamale pentru import; subventii primite si neutilizate, alte varsaminte. De asemenea, mai contin eventuale subventii pentru diferente de preturi, compensarea unor pierderi justificate economic si alocatii pentru investitii la regiile autonome.

Desigur, in functie de necesitatile de fundamentare si a altor indicatori economico-financiari, se pot intocmi si alte anexe ale bugetului de venituri si cheltuieli.

Toate prevederile bugetului de venituri si cheltuieli se urmaresc sistematic pe tot parcursul desfasurarii activitatii economico-financiare, trimestrial sau chiar lunar. De altfel, conform Legii nr. 31 din 1990 privind societatile comerciale, consiliile de administratie saunt obligate sa prezinte in fata adunarilor generale a actionarilor situatia realizarii indicatorilor economico-financiari cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli si din bilantul contabil si masurile ce au fost adoptate in vederea imbunatatirii activitatii financiare.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre finantele intreprinderilor

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare