StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finantele intreprinderilor

Veniturile, cheltuielile si profitul societatilor comerciale din turism si comertVENITURILE, CHELTUIELILE SI PROFITUL SOCIETATILOR COMERCIALE DIN TURISM SI COMERT
1.Consideratii generale privind veniturile, cheltuielile si profitul societatilor comerciale din turism si comert
Eficienta activitatii comerciale din cadrul agentilor economici din turism - in valoare absoluta - reprezinta ceea ce se obtine in plus fata de cat s-a cheltuit in activitatea economica, adica VENITUL NET, sau PROFITUL NET.

In aceasta directie profitul si rata profitului sunt indicatori sintetici calitativi prin care se exprima eficienta economica a activitatii economice sau afacerii intreprinse de agentul economic.

Consiliile de administratie ale societatilor comerciale din turism au sarcina sa prevada in bugetul de venituri si cheltuieli - efectele economice obtinute sub forma de profit sau alte venituri financiare, din efortul financiar in lei sau in devize depus pentru executarea serviciilor turistice.

Marimea rezultatelor financiare depinde in mod organic de dimensionarea cheltuielilor si a veniturilor.

Astfel, cu cat cifra de afaceri (incasarile din servicii turistice) se obtine cu un volum de cheltuieli minime, in conditiile negocierii unor preturi de vanzare a produselor turistice cat mai favorabile, cu atat si veniturile societatilor comerciale vor fi mai substantiale (mai mari).

Rezultatele financiare ale societatilor comerciale turistice sunt proportionate - pe de o parte - in functie de volumul cheltuielilor activitatilor de baza (deservirea turistilor interni si straini) cat si pentru alte activitati (activitati anexe, de agrement, sectii industriale, excursii externe (sejur extern, etc.) iar pe de alta parte de volumul veniturilor (incasarilor).

Cheltuielile totale inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta :

- cheltuielile aferente veniturilor din realizarea cifrei de afaceri (incasarile din servicii turistice) ;

- cheltuielile aferente veniturilor din alte activitati ;

- cheltuielile care se suporta din veniturile incasate (profit) dupa deducerea diferentei dintre cheltuielile aferente activitatii de baza plus cheltuielile din alte activitati, si veniturile obtinute.

Veniturile totale provenite din realizarea cifrei de afaceri si alte venituri, reprezinta

- veniturile brute rezultate din prestatiile de servicii turistice si turismul international ;

- veniturile realizate din alte activitati intreprinse de societatea turistica respectiva.

Avand in vedere VENITURILE si CHELTUIELILE TOTALE realizate de societatile comerciale turistice si alte firme, se pot determine rezultatele financiare totale si nete.


Rezultatele financiare totale sunt formate din :

-taxa pe valoare adaugata intr-o cota procentuala de 18%, ce se adauga la pretul de facturare a serviciilor efectuate si se varsa la bugetul administratiei de stat ;

-profitul brut - care se determina ca diferenta intre veniturile incasate pe de o parte si cheltuielile aferente acestor venituri - pe de alta parte.

Rezultatele financiare nete sunt formate din :

-taxa pe valoarea adaugata ;

-profitul net impozabil, determinat ca diferenta dintre veniturile incasate - pe de o parte - si cheltuielile totale efectuate, inclusiv cheltuielile care se suporta direct din rezultatele financiare (din profit) - pe de alta parte.

Din incasarile obtinute, societatile comerciale din turism si alti agenti economici din aceasta ramura comerciala, isi recupereaza cheltuielile (costul serviciilor turistice), isi constituie fondurile proprii pentru dezvoltare, de rezerva, de premiere a salariatilor sai, etc., face plati de dividende etc., iar o alta parte din venituri reprezinta veniturile bugetului administratiei centrale de stat sau a bugetelor locale, dupa caz, sub urmatoarele forme :
-impozitul pe profit ;

-taxa pe valoarea adugata ;

-taxa asupra terenurilor scoase din fondul funciar ;

-contributiile pentru asigurarile sociale - la bugetul asigurarilor sociale de stat ;

-impozitul pe cladiri,diferite taxe ;

Profitul rezultat din activitatea de baza si alte activitati poate fi influentat si de alte venituri si pierderi provenite din :

-dividende si dobanzi primite din cumpararea de actiuni si obligatiuni de la alti agenti economici ;-venituri financiare (dobanzi, bonificatii) pentru banii tinuti in contul de disponibil la banca ;

-vanzarea unor ambalaje si alte active, materiale neutilizabile de agentul economic respectiv ;

-amenzi si penalizari incasate sau platite ;

-comenzi anulate ;

-scaderea creantelor prescrise ;

-scaderea debitorilor insolvabili ;

-scaderea creantelor litigioase ;

-plusuri de inventar ;

-pierderi din calamitati naturale(bunuri neasigurate la societatile de asigurari)

Profitul net bilantier (profitul impozabil) se determina - prin deducerea (scaderea) din profitul brut - a cheltuielilor care se suporta direct din veniturile incasate, cum sunt :

-taxa pentru folosirea terenurilor scoase din fondul funciar ;

-cheltuielile cu pregatirea profesionala si practica in productie ;

-sumele platite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect - programele prioritare de interes national ;

-cheltuielile de protocol,reclama si publicitate ;

-alocatia de stat pentru copii neevidentiata in costuri (agenti privati) ;

-sumele utilizate pentru cumpararea de actiuni de la alti agenti economici ;

-prelevarile la fondul de rezerva si alte fonduri sociale etc.

Atat profitul cat si rata profitului (raportul dintre profitul net si cheltuielile efectuate sau costul prestarilor de servicii, inmultit cu 100 - sau -raportul dintre profitul net si capitalul social al societatii comerciale inmultit cu 100 - reflecta capacitatea agentului economic de a obtine venituri peste cheltuielile efectuate - de care sa dispuna atat el ca persoana juridica, cat si intreaga societate, prin sistemul de impozite utilizat.

Deci, profitul obtinut de agentii economici este format din profitul obisnuit -normal sau ordinar, iar uneori si in supraprofit sau profit de monopol.

Profitul normal sau ordinar este cel considerat suficient de orice agent economic pentru a-si continua activitatea economica.Lipsa acestui profit face imposibila existenta agentului economic respectiv (faliment).

Unii agenti economici - din lipsa de concurenta - pot sa obtina si supraprofit, profit suplimentar sau de monopol, peste cel ordinar. Monopolulu este o situatie proprie unor firme sau agenti economici care dispun si de anumite conditii naturale sau economice din ramura respectiva (dotare superioara, conditii naturale de exceptie, zona geografica deosebita etc.) de care se folosesc pentru a utiliza preturi mai mari,obtinand astfel un profit mai mare decat cel normal (ordinar).

Agentul economic care obtine profit suplimentar il obtine si pe cel ordinar si nu si invers.

Dupa influenta pe care o exercita asupra activitatii economice PROFITUL indeplineste urmatoarele functii :

a)-stimuleaza initiativa si acceptarea riscului din partea celor care investesc capitalurile proprii sau imprumutate intr-o activitate economica/productiva, prestari de serviciisau comerciala;

b)-incita la realizarea eforturilor de sporire a eficientei economice si cultiva spiritul de economie ;

c)-mijloc de cointeresare a agentului economic ca persoana juridica si a salariatilor in obtinerea unor profituri ordinare (optime) ;

d)-indcator sintetic de apreciere a eficientei activitatii intreprinsa de agentul economic, indiferent de forma de proprietate ;

e)-instrument de control asupra modului de determinare si impunere fiscala etc.

In concluzie, PROFITUL trebuie sa stimuleze agentii economici in realizarea programului de prestari de servicii, vanzari de marfuri sau de productie si adaptarea lui conform cerintelor pietii (nevoi sociale), imbunatatirea calitatii si diversificarii serviciilor din turism, conform cerintelor populatiei (turisti interni si straini).
2. Caile sau factorii de sporirea profitului


La nivelul societatilor comerciale sau firme private din comert PROFITUL reprezinta diferenta intre suma rabatului comercial sau adaosul si volumul cheltuielilor de circulatie. In societatile comerciale sau firme private de alimentatie publica, profitul apare de regula ca diferenta dintre volumul adaosului sau al rabatului comercial si totalul cheltuielilor de productie si de circulatie.La societatile comerciale din turism (firme private), la principalele activitati cu indicatori exprimati in lei desfaceri de marfuri de alimentatie publica, prestatii hoteliere si alte servicii, turism intern etc. profitul reprezinta diferenta dintre totalitatea veniturilor si totalitatea cheltuielilor inscrise in B.V.C.

In ceea ce priveste cheltuielile de circulatie, acestea se urmaresc separat pentru fiecare activitate, pentru a cuantifica economisirea lor, prin valorificarea tuturor rezervelor existente in unitate ca :

- dimensionarea mai corespunzatoate a volumului de activitate, a formatiunilor de lucru ;

- folosirea la intreaga capacitate a activelor fixe (utilaje, hoteluri etc.) evitand calculul si varsarea amortizarii pentru capacitati neutilizate ;

- dimensionarea cat mai reala a devizelor de cheltuieli pentru reparatii capitale si curente ;

- reducerea cheltuielilor administrativ - gospodaresti etc.

La prestatiile hoteliere, transportul turistic si alte servicii, PROFITUL este rezultatul diferentei dintre incasarile totale la tarife aprobate si volumul cheltuielior unitatii respective.

In ultima instanta marirea profitului depinde de volumul si calitatea prestatiilor turistice, de volumul si structura desfacerilor de marfuri, de nivelul adaosului comercial si al cheltuielilor de circulatie.

Principalele cai si factori care duc la sporirea profitului sunt :

- reducerea cheltuielilor de transport marfuri si turisti interni si straini prin utilizarea mai completa a capacitatilor mijloacelor de transport (dus si intors) ;

- reducerea cheltuielilor si pierderilor la ambalajele de circulatie ;

- diminuarea perisabilitatii la marfuri si a riscului comercial la vanzare, printr-o mai buna manipulare, supraveghere si gospodarire a fondului de marfa din depozite si unitati ;

- reducerea cheltuielilor neeconomicoase cu dobanzi bancare - prin lichidarea si prevenirea imobilizarii de active banesti ( fonduri) in stocuri de marfuri si alte active nevandabile (fara miscare) si accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante ;

-utilizarea eficienta a fondului de salarii negociat - respectand echilibrul necesar intre productivitatea muncii si nivelul salariilor stabilite ;

- intarirea controlului efectuat de organele financiar- contabile ale societatii, a comisiei de cenzori si de consiliul de administratie pentru prevenirea pagubelor din gestiuni si a respectarii clauzelor contractuale si a obligatiilor fata de banci si bugetul public national (amenzi si penalizari) etc.

Toate aceste masuri si cai de sporire a profitului ca si altele pe care le gandesc economistii si conducerea agentilor economici din turism - au menirea sa conduca nu numai la realizarea profitului previzionat pe perioada sau anul respectiv, ci si pentru dezvoltarea in perspectiva a acestei ramuri importante din cadrul economiei romanesti.


3. Repartizarea profitului net in cadrul regiilor autonome si societati comerciale cu capital de stat, societati comerciale pe actiuni si mixte


Rolul de parghie in intarirea gestiunii si a autonomiei financiare se realizeaza in final, prin modul de repartizare si utilizare a acestuia.

Dupa deducerea din profitul net a impozitului pe profit, profitul ramas se repartizeaza in felul urmator :

a) - la regiile autonome si societati comerciale constituite cu capital de stat ( actionar fiind statul) , profitul are urmatoarea repartizare :

- pentru constituirea fondului de dezvoltare utilizat pentru finantarea investitiilor si cresterilor de active circulante ;

- pentru constituirea fondului de rezerva ;

- pentru constituirea fondului social- cultural si sportiv ;

- pentru constituirea unor fonduri pentru perfectionarea si recalificarea personalului angajat si a somerilor ;

- constituirea unor fonduri pentru riscuri comerciale si de asigurari ;

- pentru constituirea unui fond de participare a salariatilor la profit ;

- restul de profit se varsa la bugetul administratiei centrale de stat sau la bugetul local.

Mentionam faptul ca pentru constituirea fondului de participare a salariatilor la profit - conform reglementarilor actuale - se va utiliza 10%, din profitul de repartizat.

b) la societatile comerciale constituite pe actiuni cu participarea statului ca actionar la formarea capitalului social, profitul are urmatoarea repartizare :- pentru constituirea fobdului de investitii si de cercetare stiintifica ;

- pentru constituirea fondului de rezerva si de risc economic si rambursarea creditelor bancare ;

- pentru constituirea fondului pentru actiuni sociale si sportive ;

- pentru sporirea fondului de rulment al societatii ;

- pentru formarea fondului de premiere lunara si anuala a salariatilor (gratificatii)

- plata dividendelor cuvenite statului ca actionar ;

- constituirea altor fonduri.

Dividendele primite de actionari pot fi reinvestite pentru marirea capitalului social al societatii sau pentru formarea capitalurilor altor societati - prin cumpararea de actiuni sau obligatiuni.

Ordinea de repartizare a profitului net in sistemul economic francezeste urmatoarea :

- pentru constituirea rezervelor legale ;

- pentru marirea capitalului social ;

- pentru constituirea altor rezerve conform statutului e functionare sau facultativ ;

- repartizarea dividendelor actionarilor si a tantiemelor Consiliului de administratie.

Rezervele constituite din profitul net se prezinta in Bilantul contabil sub mai multe forme si anume :

- rezerve legale ;

- rezerve statutare sau contractuale ;

- rezerve pentru reinoirea activelor fixe ;

- rezerve pentru reinoirea stocurilor de active circulante ;

- pezerve pentru reevaluarea speciala a activelor reale ale societatii etc.

Rezervele legale se preleva in valoare de cel putin 2/10 din profitul net. Aceste rezerve inceteaza a mai fi obligatorii de constituit, daca ating nivelul de 1/10 din capitalul social.

In cazul ca se mareste capitalul social in anii urmatori, se pot face noi prelevari fara ca fondul de rezerva sa depaseasca 1/10 din capitalul social.

Tantimele - reprezinta sumele pe care societatea comerciala le acorda administratorilor sau membrilor consiliului de administratie, drept recompensa pentru participarea pozitiva la conducerea societatii.

Tatimele nu pot depasi 1/10 din profitul final de repartizat insa pot fi prevazute prin statut procente mai mici de 10%. La noi in tara membrii consiliului de administratie nu pot primi lunar mai mult de 20% din salariul de baza al directorului, la fel si comisia de cenzori.

c) La societatile comerciale mixte, rezultatele financiare pozitive se concretizeaza in profit al carui cuantum se stabileste in bugetul de venituri si cheltuieli, in bilantul anual si in contul de  profit si pierderi .

Profitul anual impozabil se calculeaza ca diferenta dintre suma totala a veniturilor incasate si cuantumul total al cheltuielilor efectuate in anul respectiv.

Impozitul pe profitul anual impozabil se calculeaza in conformitate cu  Legea impozitului pe profit  adoptata de parlamentul Romaniei.

Societatea comerciala mixta este scutita de impozitul pe profit pe o perioada de 2 ani de la realizarea de venituri impozabile. Pentru urmatorii 3 ani calendaristici, Ministerul Finantelor poate aproba reducerea impozitului cu 50%. Pentru cota din profit ce se investeste in aceeasi societate, sau in alta societate comerciala din Romania cu participarea romana, pentru un termen de cel putin 5 ani, impozitul pe profit se reduce cu 50%.

Dupa deducerea din profitul impozabil a impozitului pe profit profitul net se repartizeaza astfel :

- pentru constituirea fondului de rezerva ;

- pentru constituirea fondului de dezvoltare ;

- pentru constituirea fondului pentru premierea salariatilor (gratificatii) ;

asociatilor in functie de contributia fiecarei parti la formarea capitalului social.

Fondul de rezerva se constituie in limita procentului de 5% din profitul total net al fiecarui an, pana in momentul cand acesta reprezinta 25% din capitalul social investit de societate :

Profiturile in valuta si in lei, cuvenite partii straine, pot fi utilizate de aceasta pentru efectuarea de noi investitii in aceeasi societate, sau in alte societati comerciale din Romania cu participare romana .Profiturile in lei pot fi utilizate si pentru cumpararea de marfuri si servicii romanesti.

Din profiturile anuale in lei cuvenite partii straine - o cota reprezentand cel mult 8% din aportul financiar al acesteia la capital, poate fi transferata in strainatate in valuata convertibila, prin schimb valutar efectuat de Banca Romana de Comert Exterior -S.A., daca plata acestei cote nu se face din disponibilul din contul de valuta al societatii.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre finantele intreprinderilor

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE