StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finate publice » Uniunea europeana

Principiile uniunii economice si monetare

Actiunea statelor membre si a Comunitatii cuprinde instaurarea unei politici economice fondate pe ingustarea coordonarii politicilor economice ale statelor membre pe piata interna si pe definirea de obiecti comune, in respectarea principiului unei economii de piata deschise si in libera concurenta.
Aceste actiuni includ si fixarea irevocabila a taxelor de schimb conducand la instaurarea unei monede unice ECU, ca si definirea si conducerea unei politici monetare si de schimb unice al carei obiectiv principal este de a asigura silitatea preturilor si de a sustine politicile generale in comunitate.
Aceasta actiune a statelor membre si a CE implica respectarea urmatoarelor principii directoare: preturile sile, finantele publice si conditiile monetare sanatoase, balanta de plati sila.


Etapele Uniunii economice si monetare
Privita in timp, integrarea economica in cadrul Uniunii Europene poate fi silita ca un proces istoric desfasurat in perioada 1958-2000. Tratatul de la Ro


ma, semnat in 1957 si intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958, a dus la infiintarea Comunitatii Economice Europene (CEE), denite Uniunea Economica si Monetara.
UEM este realizata in trei etape, conform Tratatului de la Maastricht si anume: prima etapa la 1 iulie 1990 concomitent cu libertatea de circulatie a capitalurilor in marele spatiu european, a doua etapa, la 1 ianuarie 1997, iar i treia etapa in intervalul 1 ianuarie 1997 - 1 ianuarie 1999.
A. Procesul integrarii economice europene de peste 40 ani a parcurs trei faze fundamentale: uniunea vamala, uniunea economica si uniunea monetara.
1. Uniunea vamala. Constituirea CEE a avut ca obiectiv initial crearea unei uniuni vamale intre tarile membre. Continutul esential al acestuia a fost: liberalizarea schimburilor comerciale prin desfiintarea taxelor vamale intre tarile membre si instituirea unui tarif vamal comun fata de tarile terte, adica cele care nu erau membre ale comunitatii. Aceasta faza, cea a uniunii v amale, s-a incheiat la 1 iulie 1968.
2. Uniunea economica. Este faza urmatoare a integrarii, superioara primei, incluzand realizarile acesteia la care s-a adaugat introducerea celor ..patru libertati": libertatea de miscare a bunurilor; libertatea de miscare a capitalurilor; libertatea de miscare a serviciilor; libertatea de miscare a persoanelor.
Prin realizarea celor patru libertati" s-a constituit piata unica europeana, care a inceput sa functioneze la 1 ianuarie 1993.
Prima etapa a UEM a permis inaintarea spre o mai mare conrgenta a politicilor economice a statelor membre si o consolidare a coordonarii politicilor monetare nationale. in cursul primei etape se aa in dere ca programul pietei unice sa fie terminat si noul tratat al UEM sa fie subordonat ratificarii in toate statele membre, dupa procedurile constitutionale nationale.


Constituirea pietei unice a avut ca urmari:
- desfiintarea controlului marfurilor la frontiere; reducerea controlului persoanelor la frontierele interioare in cursul anului 1993;
- securitate comuna pentru toti cetatenii comunitatii; eliminarea dublei taxari la cumpararea de produse pentru uz personal din alte tari membre;
- silirea cetatenilor Comunitatii pentru o durata nedeterminata intr-un alt stat membru decat propriul lor stat;
- recunoasterea calificarilor profesionale pentru toate statele membre, extinderea ofertei de produse mai ieftine pentru consumatori printr-o concurenta sporita; concurenta deschide posibilitati suplimentare pentru crearea de noi locuri de munca.
Termenul de constituire a pietei unice europene la 1 ianuarie 1993 nu inseamna ca toate libertatile s-au realizat automat si in intregime la acea data. Este vorba de un proces, in care unele masuri s-au realizat anterior, sau se vor realiza in anii urmatori. De exemplu, noua state membre (din cele 12 de atunci) au semnat Conntia de la Schengen fixand data de 1 februarie 1994 pentru suprimarea controlului la frontierele interioare, inclusiv pentru zborurile aeriene ale caror plecari si sosiri se situeaza in interiorul Comunitatii.
Franta a mai amanat punerea in aplicare a Conntiei. Celelalte tari membre - Marea Britanie, Danemarca si Irlanda - au continuat controalele respecti pentru persoane la frontierele lor.
Formarea Uniunii Economice, a pietei unice europene, este un proces in care drepturile si libertatile economice sunt indisolubil legate de drepturile sociale. in decembrie 1989, tarile membre au adoptat o carta sociala europeana, care include 12 drepturi fundamentale sociale:
- dreptul de a exercita orice profesie intr-una din tarile Comunitatii, la alegerea sa; dreptul de remunerare echiila;
- dreptul la ameliorarea conditiilor de viata si de munca; dreptul la protectie sociala asigurata prin sistemul in vigoare in tara primitoare;
- dreptul la libertatea de asociere si la negociere colectiva; dreptul la formarea profesionala; dreptul la egalitate de tratament intre barbati si femei; dreptul la informatie, la consultare si participare a salariatilor;
- dreptul la protectia sanatatii si securitatea locului de munca; dreptul la protectia copiilor si adolescentilor;
- garantarea unui nit minim pentru persoanele in varsta, dreptul la integrare profesionala si sociala pentru persoanele cu handicap.
Piata unica europeana s-a extins prin crearea spatiului economic european (SEE) printr-un acord semnat in mai 1992 intre CEE si Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS), care a intrat in vigoare la 1 ianua-rie 1994. Statele membre trebuie sa evite deficitele excesi ale finantelor publice, iar finantarea monetara a acestora este interzisa.
Cand este vorba in tratatul UEM de a cuprinde deficitele si datoria finantelor publice in interiorul anumitor ratii, trebuie sa se inteleaga: prin finante publice (finantele gurnului general); prin deficit (suma totala neta a imprumuturilor); prin datorie (totalul datoriilor brute la valoarea lor nominala in curs la sfarsitul exercitiului, in interiorul sectoarelor de gurnamant general).In ceea ce priste deficitele publice si in particular cheltuielile publice corespunzatoare deficitului, putem spune ca un deficit corespunzator :u institiile, purtatoare de bogatie pentru viitor, poate fi considerat un .bun" deficit.
Modul de finantare al deficitelor se poate face: prin ceea ce se -urneste finantare monetara", prin recurgerea la un imprumut, cu conditia ca statul sa nu beneficieze de acces privilegiat la piata capitalurilor; prin recurgerea la un imprumut pe piata capitalurilor, care poate sa puna problema contractarii de datorii externe a unei tari; statul poate sa finanteze jn deficit bugetar, crescand impozitele.
Comisia este insarcinata sa supragheze evolutia situatiei bugetare si starea datoriei publice a statelor membre in derea descoperirii erorilor facute si elaboreaza un raport care examineaza in special daca deficitul public depaseste cheltuielile publice de institii tinand cont de toti ceilalti factori.
3. Uniunea monetara. Cea de-a treia faza a formarii Uniunii Europene, conform Tratatului de la Maastricht, este constituirea uniunii monetare. Conceptia privind crearea Uniunii Monetare Europene in trepte urmareste ca pana la finele secolului sa apara pe piata euro-bancnotele si euro-monedele, ceea ce s-a si intamplat.
Procesul formarii uniunii monetare nu trebuie inteles ca incepand doar dupa infaptuirea celei de-a doua faze - uniunea economica; acesta a aparut mult mai devreme, de aceea se vorbeste de trei etape ale constituirii uniunii monetare:
3.1. Introducerea SME care s-a facut in 1979 prin:
a. silirea unui mecanism al ratei de schimb a valutelor tarilor mem-
bre, care nu permitea o fluctuatie mai mare de Aħ2,25%;
b. introducerea unitatii monetare europene (ECU - European Currency Unit), ca moneda de cont, ECU se formeaza ca un cos al valutelor tarilor membre, cu ponderi diferite ale acestora in functie de forta economica a statelor membre, pe baza unor criterii connite intre parti, in anii 1992-l993 au aparut unele turbulente monetare, provocate de dificultatile unor monede - francul francez, lira sterlina, peseta, escuador -ceea ce a determinat modificarea in vara anului 1993 a marjei fluctuatiei monedelor in cadrul SME de la Aħ2,25% la Aħ 15%, cu exceptia marcii germane si a guldenului olandez, pentru care s-au mentinut chile limite. O adevarata furtuna monetara a fost provocata prin iesirea lirei sterline si lirei italiene din SME in 1992, care au fost lasate sa fluctueze liber. Lira italiana a renit in SME in decembrie 1996.
3.2. infiintarea Institutului Monetar European (IME), care a inceput sa functioneze de la 1 ianuarie 1994. Daca prima etapa a reprezentat inceputurile uniunii monetare europene, aceasta etapa inseamna consolidarea ei.
Obiectile IME sunt: intarirea cooperarii intre bancile centrale europene nationale; o mai buna coordonare a politicilor monetare ale membrilor UE in derea silitatii preturilor; supragherea functionarii SME; facilitarea utilizarii ECU; pregatirea conditiilor pentru trecerea la faza a treia prin crearea instrumentelor si procedurilor necesare aplicarii politicii monetare unice.
3.3. in etapa finala se va crea Banca Centrala Europeana (BCE), care va inlocui IME. BCE va emite o moneda unica. S-a connit ca moneda unica sa se numeasca EURO, fiind folosita de la 1 ianuarie 1999.
Prin infiintarea BCE s-a ajuns la o singura politica monetara, fiind blocate ratele de schimb si s-a introdus moneda unica cu circulatie mai intai intre bancile centrale si comerciale, urmand sa circule pe piata ca bancnote si monede in 2002.
Dupa formarea BCE, bancile centrale ale statelor membre vor continua sa existe si impreuna cu BCE vor constitui Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC). Pentru judecarea gradului de conrgenta economica atins de statele membre si retinute pentru a decide trecerea la cea de-a treia etapa trebuie sa indeplineasca cele 5 criterii de conrgenta prevazute in Tratatul de la Maastricht (mentionate in modulul anterior). in economic conrgenta politicilor economice nationale spre obiectile fixate in comun este mai puternica decat in cursul celei de-a doua etape si urmarirea multilaterala a evolutiilor economice a statelor membre poate, daca este cazul, sa aplice sanctiuni pentru statele care, ducand o proasta politica", ar risca sa puna in pericol silitatea monedei unice.
Uniunea Europeana este rezultatul eforturilor depuse incepand din anii '50 de catre promotorii Europei Comunitare. Ea reprezinta cea mai avansata organizatie de integrare multilaterala, avand posibilitatea de actiune atat in domeniul economic, social si politic, cat si in domeniul drepturilor omului si al relatiilor externe ale celor 15 state membre.
Tratatul de la Paris din 1951 a intemeiat Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO), iar Tratatul de la Roma din 1957, Comunitatea Economica Europeana (CEE) si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA), constituind impreuna Comunitatile Europene. Tratatul de a Roma a fost modificat in 1986, prin semnarea Acordului Unic European, si in 1991, prin semnarea Tratatului asupra Uniunii, adoptat la Maastricht.
Toate aceste acte din 1951, 1957, 1986 si 1991 constituie baza consti-rutionala a ceea ce numim, in prezent, Uniunea Europeana (UE), silind intre statele membre legaturi juridice care merg dincolo de relatiile contrac-raale intre statele surane.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact