StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finate publice » Uniunea europeana

Romania si ue. necesitatea aderarii romaniei la uniunea europeana

La 1 februarie 1995 a intrat in vigoare Acordul European ce instituia o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre pe de alta parte. Prevederile acestui acord stipuleaza faptul ca Romania a devenit membru asociat si sunt puse bazele pentru viitoarea aderare, recunoscandu-se ca obiectivul final urmarit de tara noastra este de a deveni membru cu drepturi depline a UE si ca asocierea are ca scop sa ajute Romania sa realizeze acest deziderat.
Romania a avut contacte si intelegeri cu UE inca din deceniile sase si sapte, cand au fost incheiate acorduri comerciale si tehnice si acorduri prin care beneficia de preferinte vamale comunitare. De abia in anul 1990 a fost semnat Acordul comert, cooperare comerciala si economica intre Romania si UE, iar din 1991 Romania a devenit beneficiara a asistentei financiare acordate prin Programul PHARE.
Negocierile privind asocierea Romaniei la UE au i


nceput in anul 1992 si s-au finalizat in acelasi an prin parafarea Acordului de la Bruxelles. Parlamentul Romaniei a ratificat Acordul European de asociere la UE in 1993.
Asocierea Romaniei la UE inseamna pe economic crearea unei zone de liber schimb, cooperarea economica si financiara, in sprijinul restructurarii economiei romanesti, iar in politic crearea unui cadru institutional pentru realizarea unui dialog politic permanent intre parti. in cadrul acordului sunt precizate o serie de principii care au in vedere:
> silirea unei perioade de tranzitie de maximum 10 ani, impartita in doua etape, trecerea la cea de-a doua facandu-se in urma examinarii Consiliului de asociere a aplicarii pana in acel moment a prevederilor Acordului;
> asimetria in acordarea de catre parti a concesiilor concretizate prin faptul ca, in timp ce Uniunea isi va realiza angajamentul in prima etapa, Romania si-l va pune in aplicare in a doua;
> angajamentul partilor de a se abtine de la introducerea de reglementari care sa vina in contradictie cu prevederile Acordului pana la intrarea in vigoare;
> disponibilitatea partilor ca pe perioada de tranzitie sa procedeze de comun acord, in functie de conjunctura existenta in sectoarele vizate, la reducerea periodica si analizarea concesiilor reciproce, inclusila accelerarea calendarului in aplicarea acestora.
Acordul European de asociere a Romaniei la UE cuprinde prevederi pentru fiecare sector principal de activitate:
> in domeniul schimburilor comerciale bilaterale se prevede crearea intre parti a unei zone de comert liber care se va concretiza prin eliminarea treptata a obstacolelor tarifare si netarifare existente in acest moment in relatiile comerciale dintre Romania si UE. Acestea privesc produsele industriale, cu exceptia celor textile si siderurgice, dar si produsele agricole de baza (neprelucrate sau cu grad redus de prelucrare si prelucrate). Zona de comert liber va fi realizata in perioada de tranzitie de maximum 10 ani, in mod gradual. Perioada de tranzitie este asimetrica in ceea ce priveste ritmul reducerii si eliminarii taxelor de catre Romania, oferindu-se astfel tarii noastre o perioada mai lunga de timp pentru deschiderea pietei sale la importurile din UE. Daca UE se obliga sa elimine toate taxele vamale si ingradirile cantitative pana la sfarsitul primei etape a perioadei, Romania va face acest lucru la sfarsitul celei de-a doua etape. Pentru o serie de produse considerate sensibile, acordul cuprinde aranjamente speciale.
> Aderarea Romaniei la UE necesita un cadru economic care sa fie compatibil cu functionarea UE si cu mecanismele comunitare. Ca urmare, s-a impus grabirea descentralizarii sectorului de stat si crearea unui puternic nucleu de intreprinderi mici si mijlocii, alinierea tuturor standardelor romanesti la normele comunitare, legarea cursului leului de euro, precum si realizarea unei modificari de structura a populatiei ocupate in economie, pentru a ne apropia de nivelul tarilor din UE (10% in agricultura, 30% in industrie si peste 60% in servicii). Romania va trebui sa aplice acele cai si mijloace care sa duca la relansarea puternica a productiei, la stimularea investitiilor, la cresterea competitivitatii produselor, accelerarea procesului de reforma, restructurare si privatizare, de modernizare in vederea asigurarii unei macrosilizari durabile si eliminarii actualelor dezechilibre fundamentale din economie. Trebuie acordata mai multa atentie valorificarii superioare a resurselor, inclusicele umane, cresterii productivitatii muncii, evaluarii si folosirii eficiente a potentialului competitisi creatial firmelor autohtone.
> Pe institutional, organismele centrale precum Banca Nationala, Curtea de Justitie etc. vor trebui sa aiba aceleasi atributii cu cele din tarile comunitare.
> in domeniul legislativor trebui adoptate acte normative cu caracter economic si pentru alte sectoare, prin consultarea obligatorie a legislatiei existente in UE, fiecare proiect de lege adoptat trebuind sa cuprinda o precizare, potrivit careia legea este conforma cu legislatia comunitara.In cadrul cooperarii financiare dintre Romania si UE, Romania va beneficia de asistenta financiara din partea UE, sub forma de donatii si imprumuturi, inclusiimprumuturi de la Banca Europeana de Investitii, pentru accelerarea si sustinerea proiectului de transformare economica a :arii si pentru a sprijini reajustarea structurala. O destinatie importanta a imprumuturilor o reprezinta diminuarea consecintelor economice si sociale, a costurilor sociale ale tranzitiei la economia de piata.
Asistenta financiara va fi acoperita din doua surse: programul PHARE, in cadrul caruia fondurile alocate sunt nerambursabile potrivit Reglementarii Consiliului UE; imprumuturile acordate de Banca Europeana de Investitii pana la expirarea valabilitatii acestora.In Acord se stipuleaza faptul ca asistenta financiara din partea UE va fi evaluata periodic in functie de prioritatile silite, de capacitatea de absorbtie a economiei Romaniei, de posibilitatea de rambursare a creditelor, de progresul inregistrat pe linia economiei de piata si in ce priveste restructurarea economica. Pentru a se realiza o utilizare optima a acestor credite se va realiza o coordonare intre contributiile UE si cele din alte surse, cum ar ii: finantarea din partea statelor membre, alte tari din G-24, FMI, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Europeana pentru Rec
onstructie si Dezvoltare.
Acordarea creditelor in cadrul asistentei financiare se va face numai pe baza unor documentatii prezentate de Romania, din care sa rezulte oportunitatea, modul de derulare a investitiei, eficienta economica si efectele sociale defalcate pe diferite etape ale derularii investitiei.
Toate aceste principii ale asocierii trebuie insa transpuse in practica in concordanta cu interesele nationale ale Romaniei. Asocierea si aderarea trebuie sa serveasca promovarii interesului national si dezvoltarii potentialului economic si patrimoniului cultural romanesc.In ceea ce priveste aderarea Romaniei la UE, cererea oficiala a fost depusa in anul 1995, fiind a treia tara din cele 10 care si-au depus oficial cererea de aderare: Ungaria, Polonia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Cehia si Slovacia.Impreuna cu aceasta cerere de aderare, tara noastra a mai depus doua documente de sustinere a cererii:
> Strategia nationala de pregatire a aderarii Romaniei la UE;
> Declaratia de la Snagov, semnata de sefii tuturor partidelor parlamentare.
Pentru pregatirea conditiilor si derularea procesului de aderare a fost necesara crearea unui cadru organizatoric:
a) crearea Comitetului Interministerial de Integrare Europeana, condus de seful guvernului, a Departamentului pentru Integrare Europeana din cadrul guvernului, precum si a timentelor corespunzatoare specializate la nivelul ministerului si institutiilor administratiei publice locale;
b) constituirea Comisiei comune pentru integrare economica a celor doua Camere ale Parlamentului si crearea unui departament specializat pentru armonizarea legislativa in cadrul Consiliului Legislativ, care vegheaza la indeplinirea Programului National de armonizare a legislatiei romanesti cu legislatia comunitara;
c) desfasurarea dialogului cu tarile membre UE si cu institutiile UE, structurat pe doua domenii de activitate, ceea ce va permite sa se abordeze aprofundat toate aspectele majore ale procesului de integrare in UE;
d) infiintarea de centre de informare si documentare in problemele UE;
e) realizarea Programului National de pregatire a specialistilor in domeniul integrarii si a strategiei de imagine a procesului de pregatire a aderarii Romaniei la UE, destinata opiniei publice autohtone si europene.
Factorii de conducere si decizie din tara noastra au precizat si aratat in modul cel mai transparent ca Romania doreste si urmareste sa se integreze cu cei care vor sa coopereze pe baze egale, democratice, si nicidecum cu cei care vor sa-i subordoneze pe altii.
Pornind de la stadiul dezvoltarii economiei romanesti ar fi necesara o perioada de timp in care tara noastra sa beneficieze de un statut preferential, perioada in care sa fie sprijinita pentru a atinge standardele europene corespunzatoare. Romania nu trebuie sa admita, sub pretextul europenis-mului, subordonarea interesului national fata de cei puternici, care ar crea o serie de probleme pentru dezvoltarea si suveranitatea nationala. Integrarea europeana trebuie sa fie conceputa de tara noastra cu respectarea suveranitatii nationale, a demnitatii si drepturilor omului.
Conceptia moderna pe care trebuie sa se bazeze Romania in procesul integrarii economice presupune:
a) constituirea sistemului de legi si reglementari ce definesc drepturile si obligatiile, fixand cadrul fundamental in care se pot dezvolta relatiile economice intre parteneri;
b) inlocuirea institutiilor specifice unei economii de comanda cu cele specifice de economie de piata libera;
c) asigurarea factorilor care sa favorizeze functionarea profiila a pietelor prin punerea in valoare a factorilor de productie si a capacitatii intreprinzatorului;
d) realizarea unei interdependente normale intre politicile macroeconomice si cele structurale, pe baza extinderii liberei initiative;
e) conceperea modelelor de cooperare economica si etapizarea procesului de integrare economica internationala, care nu trebuie sa se reduca doar la o asimilare economica.
Obiectivul fundamental al Programului Economic de Dezvoltare pe termen mediu (1997-2000) il constituie obtinerea unei cresteri economice durabile, care pe termen mediu-lung sa reduca decalajul de dezvoltare economica a Romaniei fata de Uniunea Europeana. Din acest obiectifundamental decurg obiectivele specifice, cum sunt: valorificarea resurselor proprii si a potentialului economic existent, in conditiile unei ajustari ample i productiei industriale, evidentierea conditionarii lor cauzale dintre ramuri >i a posibilitatii de crestere a productiei fiecaruia, in conditiile volumului de resurse previzibile in acest moment; stimularea proceselor de privatizare si restructurare cu precadere catre ramurile si sub ramurile pentru care dezvoltarea este direct conditionata de aportul capitalului strain, de noi piete si de modificarea ofertei si a structurii de proprietati. Toate aceste obiective specifice vizeaza trecerea cat mai rapida a Romaniei la economia de piata.
Efectele integrarii Romaniei in UE vor fi resimtite atat in perioada de pre-aderare, cat si dupa aceea, in domeniile politic, economic, administratiuridic, precum si prin preluarea obligatiilor pe care le presupune calitatea de membru al UE.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact