StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Aparitia si evolutia trezoreriei statului : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Aparitia si evolutia trezoreriei statuluiAparitia si evolutia Trezoreriei Statului


Trezoreria Statului este conceputa ca o institutie financiara prin care sectorul public isi efectueaza operatiunile de incasari si plati asupra carora Ministerul Finantelor Publice exercita controlul fiscal si financiar preventiv, in baza legilor si a normelor metodologice emise de acesta. In baza legii contabilitatii Ministerul Economiei si Finantelor este autoriza 656h79g t sa organizeze contabilitatea Trezoreriei Statului privind executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului fondului national de sanatate, bugetului fondului de somaj, constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul institutiilor publice.
In tara noastra, incepand cu anul 1992, pe baza Hotararii Guvernului nr. 78/1992 privind organizarea si functionarea Trezoreriei Statului si a Legii contabilitatii a fost organizata executia operatiunilor privind finantele publice prin Trezoreria Statului. Aceasta a reprezentat una din coordonatele reformei sistemului financiar in Romania .

Prin trezoreria proprie, statul isi mobilizeaza in mod direct sau indirect disponibilitatile de fonduri, asigurandu-se totodata exercitarea in bune conditii a atributiilor Ministerului Economiei si Finantelor si a unitatilor sale teritoriale. De asemenea, prin intermediul Trezoreriei Statului se asigura utilizarea eficienta a resurselor statului de catre institutiile publice aflate sub controlul permanent al organelor financiare, respectarea destinatiei fondurilor aprobate prin Legea bugetara, precum si intarirea raspunderii ordonatorilor de credite in gestionarea banilor publici.

Trezoreria se prezinta ca o banca a finantelor publice . Ea reprezinta un mecanism al Ministerului Finantelor Publice prin care se efectueaza operatiunile de incasari si plati privind bugetul public cu toate componentele sistemului de bugete astfel incat sa se reflecte echilibrul financiar. Prin trezorerie, se exercita si controlul fiscal asupra incasarii la termen a veniturilor, controlul asupra finantarii cheltuielilor institutiilor publice.

Totodata Trezoreria Statului este institutia prin care se gestioneaza datoria publica, asigurandu-se refinantarea deficitului bugetar, lansarea imprumuturilor de stat si plasarea disponibilitatilor sectorului public si rambursarea ratelor exigibile in contul serviciului datoriei publice.

Infiintarea Trezoreriei Statului intr-o tara cu economie de piata este inerenta. Premisele care au necesitat sau au creat cadrul favorabil infaptuirii Trezoreriei Statului in Romania au fost: reorganizarea bancilor si consecintele acesteia asupra executiei finantelor publice; schimbarea conceptiilor privind administrarea si utilizarea resurselor financiare publice; cerintele si posibilitatile reale de asigurare a echilibrului finantelor publice, prin interventii pornite in fazele de urmarire a executiei bugetului public, in cadrul fiecarei componente a sistemului acestuia; autonomia bugetului asigurarilor sociale de stat, in contextul prevederilor Legii finantelor publice ; intarirea autonomiei finantelor locale, la nivelul bugetelor acestora din subdiviziunile administratiei teritoriale in cadrul judetelor potrivit Legii administratiei publice locale, infiintarea si functionarea fondurilor speciale, prin autonomizarea bugetelor acestora; cresterea si diversificarea fondurilor extrabugetare.

Pana in 1990, executia de casa a bugetului de stat se efectua prin Banca Nationala a Romaniei, care avea stabilite prin lege atributiile: incasarea veniturilor bugetare si evidenta acestora pe capitole, subcapitole, platitori, plati de casa, pe capitole de cheltuieli, pe ministere si institutii subordonate acestora; exercitarea controlului asupra eliberarii fondurilor de la bugetul de stat in numerar si din cont catre institutiile publice pentru acoperirea cheltuielilor aprobate, in limita creditelor bugetare deschise pe destinatii de Ministerul Finantelor Publice; pastrarea conturilor de disponibilitati ale bugetelor locale, ale institutiilor publice pentru mijloacele extrabugetare si fondurile cu destinatie speciala; transmiterea informatiilor catre Ministerul Finantelor Publice privind executia bugetului de stat .

In reorganizarea sistemului bancar un moment important l-a constituit crearea cadrului juridic pentru separarea activitatii Bancii Nationale a Romaniei ca banca centrala, cu un inalt grad de independenta prin exercitarea unor atributii clare si precise sub controlul direct al corpului legislativ al tarii.

Dintre atributiile pe linia executiei de casa a bugetului de stat, se prevad doar cele privind deschiderea conturilor de trezorerie ale Statului, pentru evidentierea disponibilitatilor trezoreriei.

Un alt moment important este crearea Bancii Comerciale Romane care a luat fiinta pe baza legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale . Aceasta a preluat de la Banca Nationala a Romaniei conturile de disponibilitati si de credite pe termen scurt ale agentilor economici, dar si conturile de venituri si conturile de cheltuieli ale bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale, ale bugetelor locale, precum si conturile institutiilor publice. Atributiile de executie a veniturilor si cheltuielilor au inclus si controlul bancar asupra acestora.In 1992 a avut loc infiintarea Trezoreriei Statului care prin sistemul trezoreriilor locale a preluat atributiile executiei de casa a bugetului public de la Banca Comerciala Romana la care s-au adaugat alte atributii ce rezulta din reorganizarea finantelor publice. Pe baza Legii finantelor publice, sistemul bugetar a fost reorganizat atat in ceea ce priveste eliminarea centralizarii excesive prin administrarea printr-un singur buget, cat si in ceea ce priveste executia propriu zisa a bugetului. Astfel, conducerea generala a executiei bugetului public este de competenta Guvernului Romaniei, iar raspunderea privind executia bugetului de stat revine Ministerului Finantelor Publice, ca organ de specialitate, cea privind executia bugetului asigurarilor sociale de stat revine Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, iar executia bugetelor locale revine organelor de specialitate ale administratiei publice locale. In vederea indeplinirii atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice si-a organizat aparatul propriu teritorial prin trecerea acestuia in structura ministerului. Aparatul financiar-fiscal constituit conform cerintelor impuse de reorganizarea acestuia in conditiile economiei de piata cuprinde:

Directiile Generale ale Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti.

Administratiile Finantelor Publice si Trezoreriile la nivelul municipiilor si respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor.
Hotararea Guvernului nr. 78/1992 privind organizarea si functionarea trezoreriei finantelor publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 30 din 28 februarie 1992

Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile aduse de Ordonanta Guvernului nr. 70/2004 si Legea nr.420/2004, aplicabile de la data de 01.01.2005 - publicata in Monitorul Oficial nr. 993 din 28.10.2004

Mosteanu Tatiana, Buget si trezorerie publica, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002

Ungureanu M.A., Organizarea si conducerea Trezoreriei Finantelor Publice in conditiile economiei de piata in Romania, Ed. Conphys, Ramnicu-Valcea, 1996

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002

Belean P., Trezoreria Statului in Romania evolutie, structura organizatorica, coordonate ale contabilitatii, Ed. Vasile Goldis University Press, Arad, 2000

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial nr. 1066/17.11.2004, actualizata prin Legea nr. 302/2005, Legea nr. 164/2006 si Legea nr. 441/2006


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact