StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Structura contului general al trezoreriei statului : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Structura contului general al trezoreriei statuluiStructura Contului general al Trezoreriei Statului


Contul curent general al Trezoreriei Statului functioneaza la Banca Nationala a Romaniei, care este desemnata de Legea nr. 128/1994[1], cu privire la derularea operatiunilor prin Trezoreria Statului, ca:

agent pentru efectuarea de plasamente din disponibilitatile aflate in contul curent general al Trezoreriei Statului, rol pe care Banca Nationala il juca si inainte de aparitia acestei legi, pe baza conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor Publice.
administrator al contului curent general al Trezoreriei Statului, asigurand evidenta tranzactiilor Statului care se deruleaza prin acest cont, precum si informarea periodica a titularului contului Directia Generala a Trezoreriei Statului din Ministerul Finantelor Publice

Soldul activ al contului curent general al Trezoreriei Statului evidentiaza:

disponibilitatile Trezoreriei Centrale din Ministerul Finantelor Publice;

disponibilitatile Trezoreriilor din cadrul unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Incepand din decembrie 1996, soldul contului curent general al Trezoreriei Statului este inclus in bilantul Bancii Nationale a Romaniei. Disponibilitatile aflate in contul curent general al Trezoreriei Statului pot fi utilizate, in urmatoarea ordine, pentru :

acoperirea temporara a deficitului 939g61j curent al bugetului de stat;

acoperirea temporara a golurilor de casa inregistrate de bugetele locale;

acoperirea temporara a deficitului 939g61j curent al bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale;

efectuarea de plasamente financiare pe termen scurt prin Banca Nationala a Romaniei, care actioneaza ca agent al Statului;

acordarea de imprumuturi pe termen mediu si lung pentru finantarea si refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat.

Sumele utilizate pentru imprumuturi provin din disponibilitatile pe termen mediu si lung constituite din contravaloarea in lei a imprumuturilor externe. Pentru fondurile speciale se pot utiliza sume din contul curent general al Trezoreriei Statului numai pe baza unei Hotarari de Guvern in care sunt prevazute dobanda cuvenita si termenele de rambursare.

Centrala BNR


Contul curent general al Trezoreriei Statului

 


Banci comerciale

BCR, BRD,

Cont curent al Trezoreriei Statului

 

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat


Cont curent al Trezoreriei Statului

 

Ministerul Finantelor

Publice

Trezoreria Centrala

Contul curent general

al Trezoreriei

 
Cont curent pentru plati de mare valoare


Cont curent pentru plati de mica valoare


 

Cont curent pentru plati de mare valoare


Cont curent pentru plati de mica valoare


 

Cont curent general pentru plati de mare valoare


Cont curent general pentru plati de mica valoare


Cont curent pentru plasamente si deficite

Cont curent deficit/excedent

 Figura 1 Structura contului general al Trezoreriei Statului
Din cele 39 de conturi ale contului general al Trezoreriei, 11 conturi privesc trezoreriile judetene, deschise la Banca Nationala a Romaniei, iar pentru judetul Ilfov si municipiul Bucuresti sinonimul contului general al Trezoreriei este deschis la Banca Comerciala Romana, si 28 sunt conturi care privesc Trezoreria Centrala, deschise la Centrala Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, din cele 39 conturi analitice, 25 (11 la judete si 14 la Centrala Bancii Nationale a Romaniei) privesc executia bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, fondurilor speciale si a celor din mijloace extrabugetare, precum si a consecintelor acestei executii care pot fi doua:

credite pe termen maxim 180 de zile, primite de la Banca Nationala a Romaniei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa.

plasamentele financiare ale Trezoreriei cand aceasta prezinta lichiditati temporare.

Restul de 14 conturi privesc in exclusivitate operatiunile Trezoreriei Centrale, referitoare la conturile de disponibil legate de creditele bancare neperformante preluate la datoria publica, recuperarea creantelor externe ale Statului, operatiuni de barter, clearing si cooperare economica, risc din garantii acordate agentilor economici, credite acordate de Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, dobanzile platite Bancii Nationale a Romaniei pentru creditele primite in vederea acoperirii golurilor temporare de casa sau dobanzile incasate pentru plasamentele financiare efectuate, precum si contravaloarea in lei a imprumuturilor externe aflate in conturi la Banca Nationala a Romaniei.

Desi, atat pentru Trezoreria Centrala cat si pentru Directiile judetene de Trezorerie si a municipiului Bucuresti denumirea contului este aceeasi, operatiunile care se deruleaza prin acestea difera datorita atributiilor si rolului Trezoreriei Centrale, pe de o parte, si ale celor judetene si a municipiului Bucuresti, pe de alta parte. Astfel, Trezoreria Centrala prin Directia Generala a Trezoreriei Statului deruleaza operatiuni de incasari si plati privind: primirea si rambursarea imprumuturilor interne si externe, serviciul datoriei publice, fondul de risc pentru garantarea imprumuturilor acordate agentilor economici, creantele si obligatiile externe, precum si alte fonduri publice gestionate de Ministerul Finantelor Publice in numele Statului. Aproape toate aceste operatiuni care se deruleaza prin contul curent general al Trezoreriei Centrale sunt consecinte directe ale modului in care se deruleaza executia componentelor bugetului general consolidat prin conturile curente ale trezoreriilor judetene si a municipiului Bucuresti. Intr-un sens mai larg, operatiunile lor reprezinta demersuri de consolidare a contului curent general al Trezoreriei Centrale, la nivel national.

In acest sens, prin contul curent al Trezoreriei, deschis la Banca Nationala a Romaniei sucursala judeteana pe seama Directiilor judetene ale Trezoreriei Municipiului Bucuresti, se deruleaza operatiunile de incasari si plati fara numerar din si spre sistemul bancilor comerciale si celelalte trezorerii judetene, precum si operatiunile de incasari si plati in numerar. Modul cum se efectueaza incasarile si platile prin acest cont denota faptul ca si la acest nivel are loc depersonalizarea veniturilor in cadrul fiecarui buget si intre bugete deoarece platile nu tin cont de resurse pe bugete, ci numai de totalul disponibilitatilor din cont. In contextul contului curent general al Trezoreriei Statului, putem vorbi chiar despre o depersonalizare mai larga decat cea bugetara, in sensul ca din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului se pot efectua, practic, plati pentru oricare dintre componentele bugetului general consolidat, inclusiv in favoarea corespondentilor care au deschise conturi la Trezoreria Statului, fara a se face socoteala, pe loc, de ce disponibilitati dispun acestia. Procedandu-se in acest fel, rezulta ca deficitul unui buget este acoperit prin excedentul altui sau altor bugete.

Contul curent general al Trezoreriei Statului este structurat in operatiuni de plati de mica valoare si de mare valoare. Astfel, acest cont nu poate sa redea o imagine clara a rezultatului final al fluxurilor monetare intrari si iesiri de resurse pe bugete componente. Aceste informatii ar fi utile si necesare zilnic atat factorilor de decizie locali cat si celor de la nivel central pentru a se putea lua masuri in consecinta, referitoare la accelerarea incasarilor, incetinirea ori chiar oprirea platilor, in cazuri extreme. De asemenea, aceasta ar constitui o decizie nejustificata pe deplin, deoarece acest lucru ar conduce la incetinirea decontarilor intre institutiile publice beneficiare de servicii si produse, pe de o parte, si subiecti economici sau bugetari, furnizori sau prestatori de servicii. Pe de alta parte la incetinirea decontarilor fara numerar se ajunge fie ca se apeleaza la aprobarile de rigoare din partea Centralei Bancii Nationale a Romaniei, fie ca institutia in cauza, cu buna stiinta, fractioneaza facturile si situatiile de plata, pentru a scapa de regula avizelor Centralei Bancii Nationale a Romaniei. Deci, dezideratul propus de a stopa unele plati, socotite mari, nu a putut fi realizat. De aceea, se considera ca este necesar a se reconsidera structura contului curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, in sensul ca acesta sa fie structurat pe cele 6 componente de baza ale bugetului general consolidat, si anume: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul fondului national de sanatate, bugetul fondului de somaj si bugetul mijloacelor extrabugetare. Ar fi necesar acest lucru si pentru faptul ca responsabilitatile privind gestionarea acestor fonduri sunt separate si privesc organisme diferite si nu este permis ca informatiile si datele necesare privind executarea acestui buget sa fie realizate numai in mod indirect prin defalcari, regrupari si centralizari ulterioare.

Banca Nationala a Romaniei tine in evidentele sale contul curent al Trezoreriei Statului titular fiind Directia Generala a Trezoreriei Statului din Ministerul Finantelor Publice. In acest fel, evolutia soldului contului general al Trezoreriei este monitorizata de Banca Nationala pentru a avea in orice moment imaginea nivelului lichiditatii din sistemul bancar si in acelasi timp, prin plasamentele efectuate se obtine o sursa suplimentara de venituri pentru Trezorerie.

Functionarea contului curent general al Trezoreriei Statului si inregistrarea operatiunilor se stabilesc prin conventii incheiate intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice, dar si pe baza Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei modificata prin Legea nr. 101/1998, Legii nr. 128/1994 privind derularea operatiunilor prin Trezoreria Statului.

Prin contul curent general al Trezoreriei Statului se deruleaza incasari si plati intre unitatile teritoriale ale trezoreriei si Trezoreria Centrala, precum si un numar limitat de banci comerciale care efectueaza operatiuni de incasari si plati ale Statului. Astfel, incepand cu data de 3 aprilie 1995 a fost pus in functiune subsistemul de compensare bilaterala a platilor cu decontare neta COBI, care printre coordonatele sale, asigura si tinerea in evidentele sale a contului curent general al Trezoreriei Statului. COBI a fost constituit, inca de la inceputul perioadei sale de functionare, pentru a colecta veniturile si efectua cheltuielile Trezoreriei Generale a Statului.

Incasarile in contul curent general al Trezoreriei Statului sunt in principal rezultatul colectarii de la populatie, agentii economici sau alte categorii de persoane juridice, a veniturilor curente fiscale si nefiscale ale bugetului de stat si ale celorlalte categorii de bugete.

Platile din contul general al Trezoreriei Statului derulate prin reteaua Bancii Nationale a Romaniei sunt determinate de efectuarea cheltuielilor publice privind invatamantul sanatatea, ocrotirile si asigurarile sociale, cultura, arta, tineretul si sportul, refacerea si ocrotirea mediului inconjurator, mentinerea echilibrului ecologic, programele prioritare de cercetare, investitiile si actiunile economice de interes public, subventiile, apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, finantarea administratiei publice centrale si locale si a altor cheltuieli prevazute de lege.
Legea nr. 128/1994, cu privire la derularea operatiunilor prin Trezoreria Statului, publicata in Monitorul Oficial nr. 350/1994

Mosteanu Tatiana si colaboratorii, Buget si trezorerie publica, Editura Tribuna Economica, 2002Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact