StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Crede in EFICIENTA TA
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » management » management strategic » Strategia produsului

A«check-lista»-ul unui program de inovareIata un model de ghid de urmat in ajutorul celor care inoveaza pe care l-am putea citi ca pe o lista de control inaintea lansarii programului.
I. - DESCRIEREA STA,RII ACTUALE A PRODUSULUI SAU A PROCEDEULUI
A) Starea tehnicitatii


1. Punct de plecare
Este vorba de un produs sau de un procedeu nou, de o perfectionare a unuia existent, de o extindere a gamei de produse sau de o diversificare ?
Descrierea ideilor, obsertiilor sau realizarilor care stau la originea proiectului.
Descrierea naturii muncii deja executate si a rezultatelor obtinute in raport direct cu produsul sau procedeul in cauza care fac obiectul programului.
2. Investitii si cheltuieli realizate in dezvoltarea programului existent.
Calcularea investitiilor si daca este posibil cheltuielile deja realizate pina la stadiul tehnic actual atins (machete, prototipuri, unitatea de demoastrare, pre-


serie )


- cheltuieli cu studii;
- cumpararea materialelor si marfurilor,


- cheltuieli de fabricatie;
- investitii in masini si utilaje.


Sub-total: 1
3. Starea tehnicitatii la concurentii din tara si din strainatate.
Concurenta este din punct de vedere al tehnicitatii mai ansata in raport cu stadiul actual al produsului ?
Utilizeaza ea tehnici diferite mai mult sau mai putin performante ?
Dupa parerea dumneavoastra aceste tehnici sint in curs de ameliorare ?
Indicati daca este posibil intr-o maniera generala starea tehnicitatii atit cit este ea cunoscuta la nivelul cercetarii sau stadiului industrial.


B) Starea proprietatii industriale
1. Brevetele - libertatea de exploatare
Produsul, sau procedeul a facut el obiectul depunerilor de brevete ? Daca da precizati care.
Precizati caile in curs (extinderi, cercetari anterioare). Ele au fost depuse printr-un oficiu de brevete ?
Daca doritorul nu a depus brevet, a procedat el la un studiu al starii anterioare ?
2. Dobindirea de drepturi
Doritorul a dobindit drepturi pe linga terti (organisme de cercetare, intreprinderi franceze sau straine, un particular) ?
Precizati sub ce forma (cumparare de brevet, licenta de fabricatie, de comercializare).
Precizati intinderea drepturilor dobindite (exclusivitate teritoriala, aplicare industriala) si conditiile contractuale: redevente
3. Concesionarea drepturilor


Doritorul a concesionat drepturi tertilor ?
4. Proceduri
Exista procese intentate de sau impotri doritorului cu privire la aceste brevete ? (contrafaceri);
Au fost facute opuneri doritorului ?
Aveti cunostinta de tentative de deturnare a acestor brevete ?
5. Cheltuieli realizate
Dati cifra cheltuielilor realizate deja cu privire, la proprietatea industriala.
Sub-total: 2


C) Starea pietei
1. Studiul pietei
A fost facut un astfel de studiu ? Cu ce rezultate ? Care ?In lipsa, care sint elementele cantitative de plecare pentru studiul pietei ?
2. Concurenta


Starea concurentei: marime, parte de piata, pret.
3. Cheltuieli realizate
Suma totala a cheltuielilor realizate cu ocazia studierii pietei.
Sub-total: 3


4. Penetrarea pietei
Produsul sau procedeul este inca nevindut ? in stadiu demonstrativ ? in vinzare limitata Explicati pe scurt operatiile realizate deja (expozitii, publicitate, instalatii demonstrative, esantioane, contacte etc.) si rezultatele lor (intentii de comenzi, portofoliu de comenzi etc).
Daca obiectul programului este ameliorarea produsului sau a procedeului deja vindut de intreprindere, dati cifrele de afaceri realizate in cursul ultimelor trei exercitii bugetare, in plus si al exercitiului in curs, descoperindu-le pe natura clientului daca are loc in: Franta, export, clienti directi (utilizatori), indirecti (revinzatorii)
Indicati principalii clienti.
Descrieti reteaua de vinzari actuale a intreprinderii in masura in care fi utilizata pentru difuzarea produsului sau procedeului, obiectul programului: comercianti salariati, mandatari, filiale, agenti straini
D. Cheltuieli si investitii realizate deja pentru industrializare
1. intreprinderea a investit deja in echipamente si localuri pentru inceperea procesului de industrializare al procedeului sau al produsului ca obiect al programului ? Natura si suma totala a investitiilor.
Sub-total: 4


2. Recapitulare
- Cheltuieli la rubrica A«TehnicitateA» S.-T.l.
- Cheltuieli la rubrica A«Proprietate industrialaA» S.-T.2.
- Cheltuieli la rubrica A«PiataA» S.-T.3.


- Cheltuieli la rubrica A«IndustrializareA» S.-T.4.
Total


II. - OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Tinind cont de datele modulului precedent, prezentati urmatoarele obiective in calitativ si cantitativ.


A) Obiective tehnice
1. Calitative:


Cresterea securitatii
Reducerea poluarilor de tot felul


Cresterea competentelor, transfer de tehnologie.
Economie de materii prime.


Economie de energie
2. Cantitative
Elementele de la sectiunea "calitative" cuantificate sau altele:
» Randamentul sau capacitatea masinilor dezvoltate,


»


Proprietatile noilor materiale,
» Randamentul procedeului,
si intr-un mod mai general, cresterea cuantificata a performantelor procedeului sau produsului.
B) Obiective comerciale
1. Previziuni de vinzare pe cinci ani de la data terminarii programului, descompus pe natura vinzarilor:
» Vinzare de produse sau procedee.


» Vinzare de drepturi (brevete, licente).
2. Partea de piata si clientela vizata.


C) Obiective financiare
Originea si eluarea renilitatii asteptate din partea programului:


' scaderea, pretului de cost
' cresterea renilitatii prin cresterea activitatii


III. - PROGRAMUL DE INOVARE
Poate cuprinde trei teme principale:


A. Programul tehnic
B. Programul protectiei industriale


C. Programul de studiu al pietei.
Explicarea demersului stiintific si tehnic urmarit, cuantificarea performantelor cautate pentru fiecare etapa a progresului, si identificarea riscurilorprevizibile. Sustineri exterioare stiintifice, tehnice sau industriale de care s-arputea beneficia (laboratorpentru o intreprindere ).
Descrierea fiecarei teme descompunindu-le daca au loc in fazele de lucru.
Precizarea pentru fiecare faza a: obiectului, realizatorilor, sumei totale prezute pe deviz si durata. Cheltuielile retinute pe deviz sint legate direct de executia programului ?
Precizarea in ce masura intreaga investitie sau o parte ar putea fi recuperata (utilizarea pentru productia in serie, vinzarea unitatii de demonstratie sau preserie ).
Devizul trebuie sa permita identificarea naturii cheltuielilor pe faza. Cheltuielile prezute in deviz, cu eventualele lor repartizari intre diferitii asociati ai programului, trebuie sa fie esalonate.


IV. - PERSPECTIVELE INDUSTRIALIZA,RII
Este vorba de analizarea etapelor de parcurs si mijloacelor pentru trecerea la scara industriala a produsului sau procedeului.


A) Comercializarea
Indicarea si cuantificarea investitiilor si cheltuielilor necesare pentru comercializarea produsului sau procedeului.
Recrutarea personalului, crearea sau modificarea retelei comerciale, actiuni comerciale specifice (publicitate, demonstratii) imtarea in strainatate de filiale, agentii etc.
servicii dupa vinzare, cautare de licentiati).


B) Fabricarea
Identificarea si cuantificarea investitiilor si cheltuielilor necesare pentru industrializarea produsului sau procedeului.
Investitii in materiale, masini si utilaje, localuri, recrutarea de personal de productie
C) Administrarea
Indicarea si cuantificarea modificarilor previzibile a se produce in structura intreprinderii si a organizarii sale: recrutarea personalului administrativ, intarirea echipei de conducere, investitii in informatica gestiunii.
V. - ELEMENTE FINANCIARE


A) Capital - Conducatori - Structura
Prezentarea unui succint istoric.
Indicarea sumei totale a capitalului social si a evolutiei sale din ultimii cinci ani. Prezentarea repartizarii capitalului actual. Daca intreprinderea apartine unui grup, descrieti organigrama financiara simplificata a acestui grup.
Indicati compozitia consiliului de administratie si a echipei conducatoare;


B) Bilant si activitati
Adunarea bilanturilor, conturilor de exploatare, conturilor de profit si pierderi ca si rapoartele adunarii generale din ultimele trei exercitii bugetare.
Indicarea cifrelor de afaceri in afara taxelor pe activitati sau produs principal pe ultimele trei exercitii bugetare pe exercitiul in curs si pe urmatoarele doua.
Indicarea principalilor clienti si principalilor concurenti actuali si pe cit posibil, partea de piata pentru Franta, Europa si mondiala ce corespunde intreprinderii.
Precizarea naturii, obiectului, sumei totale a ajutorului public deja obtinut de catre intreprindere: ajutor de dezvoltare etc.
C) Finantarea programului de inore
Explicitarea surselor de finantare luate in considerare pentru realizarea programului.
D) Plan de finantare generala
Silirea ului de finantare al ansamblului de activitati al intreprinderii, incluzind programul de inore.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact