StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Crede in EFICIENTA TA
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » management » managementul financiar » Elementele financiare ale unei investitii in mediu cert

Calculul cheltuielilor initiale de investitii (io)

Cheltuiala initiala, intr-un proiect de institii, reprezinta marimea neta a capitalului necesar pentru punerea in exploatare a institiei. Elementele componente ale sumei initiale a institiei sunt formate din:
- costul achizitiei actilor fixe, fizice sau financiare (masini, instalatii, constructii, licente, titluri de participare etc);
- cheltuielile de instalare si montaj al echipamentelor si instalatiilor noi si cheltuielile de specializare a personalului in exploatarea noii tehnologii;
- cresterea nevoii de fond de rulment, respectiv cresterea stocurilor si a creantelor-clienti minus cresterea datoriilor de exploatare, determinate de noua capacitate de productie;
- pretul de revanzare, entual al actilor fixe dezinstite (inlocuite) prin noua institie, inclusiv plus sau minus- valoarea rezultata din aceasta cesiune.
Costul de achizitie a actilor fixe noi este pretul de facturare a acestora, in functie de care se sileste marimea amortizarii, fn legatura cu influenta amortizarii asupra fluxurilor viitoare de trezorerie (CFt), sunt necesare cel putin urmatoarele doua precizari:
- politica de amortizare (degresiva sau liniara) are incidente diferite asupra fluxurilor viitoare de trezorerie si, deci, asupra maririi VAN. Amortizarea degresiva determina dotatii ale amortizarii mai mari, in primii ani de viata ai institiei. Aceste dotatii sunt deductibile (total sau partial, in functie de legea fiscala in vigoare) din materia impozitului pe profit, determinand astfel economii de impozit. Cum fluxurile de trezorerie din primii ani au o pondere mai mare in calculul marimii VAN, economiile de impozit, din amortizarea degresiva, conduc la cresterea VAN:
- evolutia inflatiei are incidente contrare celor de mai sus. Legea conilitatii reglementeaza amortizarea actilor fixe (noi), in raport de costul (istoric) de procurare a acestora, in ipoteza (putin realista) ca rata inflatiei va fi constanta, pe toata durata de amortizare, in cadrul vietii economice a institiei. Ori, cresterea in viitor a ratei inflatiei nu ajusteaza, in mod corespunzator, marimea dotatiilor anuale de amortizare, fn consecinta, profitul impozabil va fi mai mare ca deficitul de amortizare si, deci, intreprinderea va plati impozite corespunzator, mai mari, care vor afecta fluxurile viitoare de trezorerie. Rata de actualizare va integra, in mod necesar, noua rata a inflatiei si, deci, actualizarea fluxurilor de trezorerie, afectate de impozitele suplimentare, va conduce la o marime VAN mai redusa.
Cresterea nevoii de fond de rulment (NFR) este relativ proportionala cu cresterea cifrei de afaceri (CA). Daca institia schimba structural procesul tehnologic si/sau de distributie, atunci cresterea NFR se determina analitic prin calculul stocului mediu suplimentar de materiale, de produse in curs si de produse finite, a soldului mediu suplimentar de creante-clienti solicitate de noua institie, din care se deduce soldul mediu suplimentar de datorii-furnizori si de alte datorii de exploatare antrenate de noua institie.
Pentru calculul VAN a proiectului de institii se utilizeaza intodeauna un rationament marginal, respectiv incasarile si platile suplimentare generate in intreprindere de noua institie, fn acest rationament, cresterea NFR, la inceputul si pe parcursul exploatarii institiei, reprezinta o alocare de capital, pentru ca, la finalul vietii institiei, intreaga crestere a NFR sa reprezinte o atragere de capital dezinstit, prin incetarea exploatarii institiei ( + ). Tot astfel, in primul an al noii institii are loc (entual) dezinstirea actilor fixe inlocuite si, deci, o eliberare (+) de capital imobilizat atat in actile revandute, cat si-n scaderea NFR, specifica chii activitati de exploatare.
Pretul de revanzare, entual al actilor fixe inlocuite prin noua institie, este deci pretul de valorificare pe piata a actilor fixe dezinstite. Deoarece acesta este, mai intotdeauna, diferit de valoarea net conila (dupa deducerea amortizarilor cumulate), se inregistreaza plus sau minus-valoare din cesiune. Aceasta din urma influenteaza marimea initiala a institiei, prin impozitul sau economia de impozit asupra castigului sau pierderii de capital din cesiunea actilor dezinstite.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact