StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Crede in EFICIENTA TA
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » management » managementul financiar » Efectele de levier

Efectul levierului juridic

Levierul juridic tine de urmatoarea regula: controlul unei societati se obtine cu majoritatea simpla (cel pentru 51% din capital), si nu cu unanimitate.
Aceasta permite de a aa acces la capitalul partenerilor financiari si de a reduce aporturile de fonduri proprii ale asociatilor. in acest caz, va exista o disociere intre detinerea puterii si proprietatea de capital.
Efectul levierului juridic poate fi amplificat prin utilizarea tehnicilor juridice simple, de exemplu, societatea holding sau o cascada de holdinguri. Se pot utiliza tehnici mai sofisticate, precum recursul la o societate in comandita pe actiuni, sau emisiune de valori mobiliare complexe. Tipurile de montaje (aranjamente) juridice vor varia deci de la foarte obisnuit la foarte complex, in functie de posibilitatile financiare ale intreprinderii si acelea ale asociatilor.


Societatea de tip holding
Constituirea unui holding de catre asociati permite sa se amplifice efectul de levier juridic. Holdingul are un efect de amplificare a puterii. Holdingul este pur, cand are ca obiect numai detinerea si gestionarea filialelor si participatiilor. Un holding se poate constitui, de exemplu, pentru a detine titluri de valoare in alte societati rascumparate. Holdingul este "impur", cand el exercita in paralel cu detinerea participatiilor, activitati industriale sau comerciale. fn general, holdingul asigura prestarea unor servicii pe langa filiale.
De-a lungul existentei sale, intreprinderea poate recurge la un holding in urmatoarele scopuri:
- sa restructureze din punct de dere juridic un grup compus din mai multe filiale si participatii;
- sa defiscalizeze dividendele, fn loc sa primeasca dividende fiscalizate prin impozitele pe niturile personale, actionarii ar putea sa le transfere sub forma de fncasari, catre un holding, nesupuse impozitarii (gratie regimului fiscal aplicat relatiei financiare dintre filiale si societatea-mama).Aceste dividende ar putea sa finanteze ulterior cresterile de capital ale filialelor.
- sa "transmita" o intreprindere. Constituirea unui holding faciliteaza cumpararea, permitand accesul la capital institorilor externi, fara a pierde majoritatea de control asupra intreprinderii.
Holdingul nu este, in general, supus nici unei forme juridice particulare. Ele pot fi civile sau comerciale, putand acoperi una din formele:
- societate civila sau in nume colectiv;


- societate in comandita simpla sau pe actiuni;
- societate anonima sau cu responsabilitate limitata.
Aceste forme de societati nu ofera totusi aceleasi posibilitati.
Societatea civila sau in nume colectiv permite un mare grad de libertate asociatilor in redactarea statutelor. Totodata, participarea institorilor straini obliga adesea sa se promoze o forma juridica care sa prevada doua calitati:


- limitarea responsabilitatilor asociatilor;
- libera cedare sau negociere a drepturilor sociale.In consecinta, holdingul prin "preluare" nu poate fi, in cazul acesta, decat o societate anonima sau o societate pe actiuni, fn plus, aceste doua forme ofera doua avantaje suplimentare: absenta drepturilor de inregistrare cu ocazia revanzarii actiunilor si posibilitatea finantarilor exterioare.


Holdinguri in cascada
Tehnica holdingurilor in cascada permite diminuarea ratei de detinere a actiunilor (pachetul de control) necesara pentru a controla o societate, fiecare esalon al cascadei divizand in doua capitalul. Este suficient ca o persoana (fizica sau juridica) care controleaza o societate in cascada, sa insteasca in varful piramidei 10 milioane lei pentru a controla la baza 1,2 miliarde lei (120 milioane lei x (0,51)7 = 10,7 milioane lei).
Astfel, numeroase grupuri de intreprinderi pot fi controlate prin intermediul holdingurilor.
Cascada de holdinguri prezinta avantajul de a fi atat economicoasa - slaba angajare baneasca a celor din varful piramidei si eficace - rata detinerii de capital redusa. Dificultatea ar putea consta in reducerea, sub dirse forme, a posibilitatilor pe care institorii le au de a plasa in viitor holdinguri intermediare la bursa.


Recursul la societatea in comandita pe
actiuni
Aceasta formula permite o totala disociere a capitalului de management, de preluare a intreprinderii sau de controlul grupului. Prin ea este consacrata puterea fara bani, sau intr-o expresie concentrica, "capitalism fara capital".
Acest tip de societate cuprinde doua tipuri de asociati.
a) comanditarii, avand calitatea de "furnizori" de capitaluri. Responsabilitatea lor este limitata la aporturile lor financiare. Ei nu pot deni administratori si nici nu pot interni in gestiunea societatii. Actiunile lor sunt negociate fn mod liber;
b) comanditatA», avand calitatea de intreprinzatori, putand genera acte de comert. Ei sunt indefinit si in mod solidar responsabili de datoriile societatii, exercitand administrarea acesteia. Totodata, responsabilitatea poate fi limitata, atunci cand este numita ca girant o societate ecran, ca asociat comanditat: acesta se intercaleaza atunci intre persoana fizica asociata si, societatea in comandita pe actiuni. Par-ticipatiile lor nu sunt negociate.
Persoane fizice sau juridice pot fi comanditari sau comanditati. Aceeasi persoana poate aa dubla calitate: de comanditat si comanditar.
Emisiunea valorilor mobiliare complexe
Dirsificarea formelor de valori mobiliare de pietele financiare va favoriza procesul de separare intre detinerea de capital si controlul puterii.
Pietele financiare moderne ofera urmatoarele titluri de valori:


- actiuni cu drept de vot dublu (ADVD);
- actiuni cu dividende prioritare, fara drept de vot (ADP);


- certificate de institii (CI);
- obligatiuni cu bonuri de subscriptie a actiunilor (OBSA). Importante sunt conditiile de emisiune a acestor valori. Nu
toate societatile vor aa acces. De exemplu, emisiunea de actiuni cu dividende prioritare, fara drept de vot, poate fi rezervata societatilor care au realizat beneficii distribuibile la cursul ultimilor doua exercitii. La fel, obligatiunile conrtibile In actiuni sau bonuri de subscriptie nu vor putea fi emise 'decat de societatile avand cel putin doi ani de la infiintare si elaborate doua bilanturi aprobate de actionari. Cu privire la actiunile cu dublu drept de vot, ele trebuie sa fie nominati si detinute de cel putin 2 ani de acelasi actionar.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact