StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul muncii

Stadiul actual al managementului securitatii si sanatatii in munca in romaniaSTADIUL ACTUAL AL MANAGEMENTULUI SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA IN ROMANIA
CADRUL LEGISLATIV NATIONAL

Ø     PREVEDERI LEGISLATIVE (N.G.P.M., editia 2002 - act normativ abrogat):

TITLUL II: Organizarea protectiei muncii la nivelul angajatorilor

Capitolul 1: Obligatiile angajatorului privind securitatea si

sanatatea in munca


Art. 7. Angajatorul trebuie sa elaboreze si sa faca cunoscuta angajatilor sai politica proprie de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, care se va orienta catre activitatile menite sa imbunatateasca securitatea si sanatatea in munca, inclusiv spre implementarea unui sistem de management al securitatii si sanatatii in munca.


Art. 8. Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca este parte componenta a sistemului general de management.


Art. 9. Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca trebuie sa contina:

a.     Cai si modalitati de comunicare strict reglementate si eficiente;

b.    Instrumente pentru control si evaluare:

analiza initiala;

evaluarea si controlul riscului;

auditul;

analiza efectuata de conducere.

c.     Principiul imbunatatirii continue a performantei;

d.    Abordarea problematicii specifice cu instrumente similare (compatibile) cu cele ale managementului general.


Art. 10. Implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca trebuie finalizata in termen de 10 ani de la emiterea prezentelor norme, de catre angajatorii care au in structura compartimente de protectie a muncii.


Ø     CONCLUZII


N.G.P.M. (art. 7-10) stabilesc obligativitatea implementarii sistemului de management al s.s.m. de catre toti angajatorii care au in structura compartiment de protectia muncii, acordandu-se un termen de 10 ani pentru indeplinirea acestei obligatii; coreland aceasta prevedere cu art. 28 lit. a, rezulta ca toti angajatorii, persoane juridice cu un numar de angajati mai mare de 50, au aceasta obligatie;


referitor la aceste prevederi ale N.G.P.M., trebuie facute doua precizari deosebit de importante:


nu se indica un anumit referential (model) care trebuie utilizat pentru implementarea unui sistem de management al s.s.m., dar nici nu exista la nivel national un model care sa raspunda cerintelor si particularitatilor legislatiei si economiei nationale;


nu se formuleaza nici o cerinta privind certificarea unui sistem de management al s.s.m.; nu exista nici un organism de acreditare cu competenta in domeniul s.s.m. in munca si nu exista organisme de certificare recunoscute oficial.


aceste precizari trebuie privite in contextul unei perioade de "tranzitie" spre un cadru normativ si o infrastructura complete privind sistemele de management al s.s.m. si nu trebuie sa conduca la concluzia ca nu este necesara elaborarea unui referential national sau ca sistemele de management al s.s.m. nu ar trebui certificate.MODELUL NATIONAL DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


NECESITATEA REALIZARII SI CARACTERISTICILE GENERALE ALE UNUI MODEL NATIONAL DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


Ø     ARGUMENTELE CARE SUSTIN NECESITATEA ELABORARII UNUI MODEL ROMANESC PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL S.S.M.:

ghidul ILO-OSH 2001 elaborat de Organizatia Internationala a Muncii, organizatie din care face parte si Romania, sprijina si recomanda "elaborarea de principii directoare nationale [] privind sistemele de management al s.s.m. pentru a raspunde cerintelor concrete si reale ale organizatiilor, in functie de marimea, natura si complexitatea activitatilor desfasurate de acestea"; aceste principii directoare trebuie "sa ia in considerare conditiile si practica la nivel national";

utilizarea pentru implementare a unui referential nerecunoscut in mod oficial in Romania, cum este OHSAS 18001: 1999, poate ridica probleme de ordin juridic sau poate genera chiar o reticenta a angajatorilor pentru utilizarea lui, cu toate ca acest referential se bucura de o larga recunoastere pe plan european si international;

traducerea de catre ASRO a specificatiei OHSAS 18001: 1999 si a ghidului sau de implementare OHSAS 18002: 2000 demonstreaza cerinta "pietii" romanesti pentru un referential in domeniul managementului s.s.m.; desi OHSAS 18001: 1999 introduce sintagma "sanatate si securitate ocupationala", sintagma utilizata de organismele de organismele de certificare, trebuie avut in vedere faptul ca Legea nr. 319/2006 utilizeaza sintagma "securitate si sanatate in munca".


Ø     REFERENTIALUL UTILIZAT PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL S.S.M. TREBUIE SA SE INCADREZE IN SISTEMUL LEGISLATIV AL S.S.M. LA NIVEL NATIONAL:

relatia dintre un sistem de management al calitatii sau de mediu implementat dupa standardele internationale aferente si legislatia nationala este mai flexibila, in timp ce un sistem de management al s.s.m. nu poate fi privit decat in stransa corelatie cu legislatia nationala in domeniu a fiecarei tari;

cerintele si terminologia utilizata de standardele existente pe plan international nu se coreleaza intotdeauna cu cerintele si terminologia legislatiei romanesti in domeniul s.s.m.INCERCARI DE ELABORARE A UNOR MODELE NATIONALE DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCAØ     IMPLEMENTAREA IN CADRUL INTREPRINDERILOR ROMANESTI A SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL S.S.M. ESTE FACILITATA DE:


cadrul legal deja existent rezultat prin transpunerea directivelor europene in legislatia romaneasca si armonizarea legislatiei nationale in domeniul s.s.m. cu cea europeana;

structurile organizationale care pot fi dezvoltate ca parte a sistemului de management, cum ar fi:

Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca (C.S.S.M) - se constituie in unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori

Serviciul intern de prevenire si protectie - angajatorul trebuie sa-l organizeze in cazul intreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 50 (150) de lucratori;

experienta existenta privind implementarea altor tipuri de sisteme de management, in special a celor de calitate si de mediu.Ø     PRINCIPALELE OBSTACOLE CARE AR PUTEA STA IN CALEA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL S.S.M. SUNT:


implicarea insuficienta a angajatorilor in acest proces, din cauza lipsei unei intelegeri adecvate a acestei probleme si a avantajelor pe care le poate avea implementarea si functionarea unui astfel de sistem;

perceptia de catre angajatori si angajati a problemelor de s.s.m., in general, si a implementarii unui sistem de management al s.s.m., in particular, mai mult ca o obligatie impusa de legislatie, decat ca modalitati de prevenire destinate eliminarii sau reducerii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, impuse de noile dimensiuni ale calitatii muncii si vietii.

exista deja o serie de organizatii din tara care sunt preocupate de implementarea si mentinerea unui sistem de management al s.s.m. si chiar de certificarea acestui sistem, ca o conditie necesara impusa de beneficiarii de pe piata europeana.


Ø     MODELE ROMANESTI DE SISTEM DE MANAGEMENT AL S.S.M.:


Ghidul pentru evaluarea nivelului de securitate in munca (Darabont, Al. s.a. - Ghid pentru evaluarea nivelului de securitate in munca. I.C.S.P.M., Bucuresti, 1997).

cele cinci domenii principale de analiza a managementului s.s.m. al unei organizatii: implicarea conducerii (fisa A), strategie, planuri, proceduri (fisa B), consultarea salariatilor (fisa C), identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor (fisa D), instruirea, perfectionarea, formarea personalului si propaganda in domeniul s.s.m. (fisa E) din cadrul din cadrul ghidului, constituie principiile de baza ale oricarui model de sistem de management al s.s.m.


Ghidul privind implementarea sistemului de management al s.s.m. - model teoretic avand la baza structura modelului german OHRIS (Darabont, Al., Pece, St., Dascalescu, A. - Managementul securitatii si sanatatii in munca, vol.1, 2. Editura AGIR, Bucuresti, 2001).

ghidul este structurat pe 11 capitole cuprinzand principalele aspecte ale implementarii sistemelor de management al s.s.m. la nivelul intreprinderii si se incheie cu o anexa in care se prezinta compatibilitatea sistemului propus cu sistemele de management al calitatii conform SR EN ISO 9001, cu sistemele de management de mediu conform SR EN ISO 14001 si alte sisteme de management in domeniul s.s.m.;

ghidul a fost conceput ca un model aplicabil oricarui angajator care are peste 50 de angajati, indiferent de domeniul sau de activitate;

acest model de sistem, desi constituie o varianta mai buna pentru organizatiile romanesti decat utilizarea specificatiei OHSAS 18001, prin faptul ca cerintele sale sunt corelate in mod direct cu prevederile legislatiei nationale de s.s.m., prezinta o serie de dezavantaje cum sunt:

structura sa mult mai complexa in comparatie cu alte modele similare; modelul are 11 elemente componente, fata de numai 5 in cazul principalelor modele europene si internationale: ILO-OSH: 2001, OHSAS 18001: 1999 si AS/NZS 4801: 2001, in conditiile in care aria problematicii acoperite este aceeasi;

lipsa separarii intre enunturile cerintelor si descrierea, detaliile si precizarile suplimentare referitoare la aceste cerinte;

caracterul redundant al unor cerinte prin repetarea unor aspecte precizate deja suficient de clar in legislatia de s.s.m.

Modelul de sistem de management al s.s.m. d 757i89h estinat industriei constructiilor industriale (Pluteanu, C. - Contributii privind managementul securitatii si sanatatii in munca in constructiile industriale. Teza de doctorat, Universitatea din Petrosani, 2004).


are la baza specificatia OHSAS 18001 si are urmatoarea structura:


Politica de securitate si sanatate in munca;


Planificare:


Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor;

Cerinte legale si de alta natura;

Obiective;

Programe de management al SSM;


Implementare si functionare:


Structura si responsabilitati;

Instruire, informare si competenta;

Aprovizionare;

Contractare;

Documentatie;

Controlul documentelor si al datelor;

Controlul operational;

Actiuni pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;


Verificare si actiuni corective:


Structura si responsabilitati;

Masurarea si monitorizarea performantei;

Accidente, incidente, neconformitati, actiuni corective si preventive;

Inregistrari si controlul inregistrarilor;

Audit;


Analiza efectuata de management.


Modelul de sistem de management destinat prevenirii accidentelor industriale majore (Giurescu, I. - Contributii privind managementul prevenirii accidentelor industriale majore. Teza de doctorat, Universitatea din Petrosani, 200


porneste de la modelul propus de ILO-OSH: 2001 si are urmatoarea structura:


Politica de securitate:


Declararea politicii de securitate;

Participarea salariatilor;


Organizare:


Structura si responsabilitati;

Instruire, informare si competenta;

Documentatia sistemului de management;

Controlul documentelor si al datelor;

Consultare si comunicare;


Planificare si implementare:


Analiza initiala;

Planificarea, dezvoltarea si implementarea sistemului;

Obiectivele de SSM;

Prevenirea riscurilor;


Verificare si actiuni corective:


Masurarea si monitorizarea performantelor;

Accidente, incidente, neconformitati - impact asupra performantei;

Inregistrari si controlul inregistrarilor;

Audit;
Analiza managementului;


Actiuni de imbunatatire:


Actiuni preventive si corective;

Imbunatatire continua.


MODELUL NATIONAL DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA - "SISTEME DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA. CERINTE"


Ø     STRUCTURA MODELULUI:

Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca. Cerinte;

Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca. Ghid de implementare.


Ø     SCOP SI CONDITII DE APLICARE:

scopul referentialului este de a formaliza activitatea de organizare si conducere a s.s.m. la nivelul agentilor economici, in acord cu legislatia in vigoare, dupa un model national unic;

referentialul constituie un important instrument de lucru in sprijinul angajatorului in vederea indeplinirii obligatiilor care ii revin privind implementarea sistemului de management al s.s.m., in conformitate cu prevederile art. 7 - 10 din N.G.P.M.;

referentialul este destinat spre a fi utilizat de catre toti angajatorii care au mai mult de 50 de angajati, indiferent de domeniul de activitate al acestora;

la elaborarea referentialului s-a avut in vedere ca la implementare sa poata fi cuprinse toate obligatiile angajatorului privind protectia muncii, derivate din legislatia nationala, armonizata cu directivele UE in domeniu;

aplicarea referentialului la un anumit agent economic porneste de la premisa asigurarii conformitatii unitatii respective cu prevederile legislatiei nationale in domeniul s.s.m.;

se recomanda ca elaborarea si implementarea sistemului de management al s.s.m. sa se faca in colaborare cu o institutie specializata, abilitata in domeniu.


Ø     REFERINTE SI COMPATIBILITATE:

referentialul a fost elaborat pe baza structurii si recomandarilor celor mai importante referentiale existente pe plan mondial, cu care este astfel compatibil

ILO - OSH: 2001 - "Principii directoare privind sistemele de management al securitatii si sanatatii in munca" (ghid elaborat de Organizatia Internationala a Muncii);

OHSAS 18001: 1999 - "Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca. Specificatie";

OHSAS 18002: 2000 - "Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca. Ghid de implementare a OHSAS 18001";

OHSAS 18002: 2000 - Amendament 1: 2002 - Ghid de implementare a OHSAS 18001;

AS/NZS 4801: 2001 - "Sisteme de management al securitatii si sanatatii in munca. Specificatii cu ghid de implementare".

referentialul este compatibil si cu standardele ISO privind  managementul calitatii (SR EN ISO 9001: 2001) si al mediului (SR EN ISO 14001: 1997), astfel incat aplicarea lui sa asigure un management integrat: securitate si sanatate in munca, calitate, mediu.Ø     CUPRINS:I.         PREAMBUL

Scop si conditii de aplicare

Referinte si compatibilitate


II.      TERMINOLOGIE


III.  ELEMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


1. POLITICA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

1.1.Elaborarea politicii de securitate si sanatate in munca

1.2.Participarea angajatilor


2.ORGANIZARE

2.1.Structura si responsabilitati

2.2.Competenta si instruire

2.3.Consultare si comunicare interna

2.4.Comunicare externa

2.5.Documentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii in

munca

2.6.Controlul documentelor si al datelor

2.7.Inregistrari si gestiunea inregistrarilor


3.PLANIFICARE SI IMPLEMENTARE

3.1.Analiza initiala

3.2.Planificarea si implementarea sistemului

3.3.Obiectivele securitatii si sanatatii in munca

3.4.Prevenirea riscurilor profesionale

3.4.1.Evaluarea si controlul riscurilor

3.4.2.Prevenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspuns

3.4.3.Achizitionarea de produse si servicii

3.4.4.Cerinte pentru contractanti


4.EVALUAREA PERFORMANTEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL

SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

4.1.Masurarea si monitorizarea performantei

4.2.Disfunctiile sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca

4.3.Auditul securitatii si sanatatii in munca

4.3.1.Auditul de conformitate

4.3.2.Auditul sistemului de management al securitatii si sanatatii in

munca


5.ANALIZA SI REVIZUIREA MANAGEMENTULUI

5.1.Actiuni preventive si corective

5.2.Actiuni pentru imbunatatire continua


ELEMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL

SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

(REFERENTIAR RO - MSSM - 2004)

 


GHIDUL DE IMPLEMENTARE AL MODELULUI NATIONAL DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


Ø     CUPRINS:


I.         PREAMBUL

Scop si conditii de aplicare

Referinte si compatibilitate


II.      ELEMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


1. POLITICA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

1.1.Elaborarea politicii de securitate si sanatate in munca

1.2.Participarea angajatilor


2.ORGANIZARE

2.1.Structura si responsabilitati

2.2.Competenta si instruire

2.3.Consultare si comunicare interna

2.4.Comunicare externa

2.5.Documentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii in

munca

2.6.Controlul documentelor si al datelor

2.7.Inregistrari si gestiunea inregistrarilor


3.PLANIFICARE SI IMPLEMENTARE

3.1.Analiza initiala3.2.Planificarea si implementarea sistemului

3.3.Obiectivele securitatii si sanatatii in munca

3.4.Prevenirea riscurilor profesionale

3.4.1.Evaluarea si controlul riscurilor

3.4.2.Prevenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspuns

3.4.3.Achizitionarea de produse si servicii

3.4.4.Cerinte pentru contractanti


4.EVALUAREA PERFORMANTEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL

SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

4.1.Masurarea si monitorizarea performantei

4.2.Disfunctiile sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca

4.3.Auditul securitatii si sanatatii in munca

4.3.1.Auditul de conformitate

4.3.2.Auditul sistemului de management al securitatii si sanatatii in

munca


5.ANALIZA SI REVIZUIREA MANAGEMENTULUI

5.1.Actiuni preventive si corective

5.2.Actiuni pentru imbunatatire continua
Ø     SCOP SI CONDITII DE APLICARE:ghidul de implementare nu stabileste cerinte suplimentare fata de prevederile referentialului de baza, ci are numai rolul de a furniza o serie de informatii suplimentare care pot fi utile pentru intelegerea corecta a cerintelor referentialului;


in cadrul ghidului de implementare se face o prezentare pe componente a celor cinci elemente care formeaza sistemul de management al s.s.m.; fiecare componenta este prezentata sub forma unui proces, cu identificarea datelor de intrare, descrierea procesului, identificarea datelor de iesire si a feed-back-ului care asigura reglarea procesului, astfel incat acesta sa corespunda cerintelor stabilite;


abordarea componentelor si, prin extindere, a elementelor sistemului de management al s.s.m. sub forma de proces prezinta avantajul controlului permanent atat a evolutiei acestora, cat si a relatiilor si interactiunii dintre aceste elemente.


Ø     ETAPELE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL S.S.M.


ACTIUNI PREGATITOARE:

vizeaza pregatirea angajatorului si a angajatilor pentru elaborarea sistemului de management al s.s.m.;

in cadrul acestei etape trebuie avute in vedere urmatoarele actiuni:

participarea personalului cu atributii in domeniul s.s.m. la cursuri de formare si perfectionare de profil (legislatie, auditul s.s.m., evaluarea riscurilor, managementul s.s.m.), organizate de institutiile specializate si recunoscute de M.M.S.S.F. si M.E.C.; in acest sens, ar trebui luata in considerare si participarea managerilor la acest gen de cursuri, avand in vedere faptul ca acestia vor avea de jucat un rol deosebit de important in asigurarea functionarii eficiente a viitorului sistem de management al s.s.m.;

documentarea corespunzatoare privind cerintele implementarii sistemului de management al s.s.m. prin parcurgerea unor publicatii de specialitate, inclusiv studierea referentialului si a ghidului de implementare;

asigurarea consultantei de specialitate pentru elaborarea si implementarea sistemului, consultanta pentru care trebuie contractate numai institutii cu experienta recunoscuta in domeniul s.s.m.


ELABORAREA SISTEMULUI:

in cadrul acestei etape trebuie realizata, in primul rand, o analiza initiala care are rolul sa ofere imaginea stadiului actual al unitatii din punct de vedere al s.s.m.; analiza initiala trebuie sa cuprinda in principal:

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;

auditarea de conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul s.s.m.

pe baza rezultatelor acestor actiuni angajatorul va defini politica si obiectivele de s.s.m.; in functie de aceste elemente, se planifica si celelalte elemente ale sistemului de management.


IMPLEMENTAREA SISTEMULUI:

trebuie condusa pe trei directii:

asigurarea implicarii active a tuturor angajatilor prin:

stabilirea structurii sistemului si a responsabilitatilor;

identificarea si acoperirea necesarului de instruire si competenta pentru angajatii de la fiecare nivel al unitatii;

stabilirea si mentinerea unor cai eficiente de consultare si comunicare cu angajatii, in probleme de s.s.m.

stabilirea si mentinerea unor cai eficiente de comunicare cu organisme exterioare unitatii;

documentarea corespunzatoare a cerintelor sistemului si stabilirea tuturor aspectelor necesare privind controlul documentelor si al datelor;

stabilirea unor masuri eficiente pentru prevenirea si controlul riscurilor generate de activitatea unitatii (in special situatiile de urgenta) sau care pot fi induse din exterior prin achizitionarea de bunuri si servicii sau activitatile desfasurate de contractanti.MENTINEREA SISTEMULUI:

este o etapa al carei succes depinde in mod decisiv de implicarea activa a angajatilor;

pentru asigurarea unei implicari active si eficiente a angajatilor in mentinerea sistemului este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

intelegerea de catre acestia a necesitatii si utilitatii existentei unui sistem de management al s.s.m.;

intelegerea rolului personal in cadrul sistemului;

buna instruire in domeniul s.s.m., corespunzator rolului si nivelului ierarhic, a fiecarui angajat.


VERIFICAREA SISTEMULUI:

are rolul de a asigura corespondenta cu prevederile stabilite in etapa de elaborare si se realizeaza prin:

masurarea si monitorizarea performantei de s.s.m.;

gestionarea disfunctiilor sistemului (accidente de munca, imbolnaviri profesionale, incidente, neconformitati fata de prevederile legislatiei sau alte reglementari etc.);

auditul s.s.m., cu cele doua componente ale sale, auditul sistemului de management al s.s.m. si auditul de conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul s.s.m.;

actiunile preventive si corective stabilite in cadrul analizei managementului, ca urmare a rezultatelor celor trei tipuri de actiuni enumerate mai sus.


IMBUNATATIREA SISTEMULUI:

consta in identificarea si implementarea acelor actiuni care pot conduce la optimizarea functionarii sistemului, respectiv indeplinirea unor obiective mai ambitioase cu acelasi volum de resurse consumate sau chiar cu reducerea acestui volum; aceste actiuni se identifica in cadrul analizei managementului;

implementarea unui sistem de management al s.s.m. nu trebuie privita de catre angajator ca fiind o constrangere suplimentara impusa de catre legislatie, ci trebuie mai degraba considerata ca o investitie (in conditiile in care implementarea necesita alocarea si consumarea unor resurse financiare, umane, tehnice si de timp) care trebuie sa aduca un profit, asemenea tuturor celorlalte activitati desfasurate de angajator;

in cazul implementarii sistemului de management al s.s.m., profitul obtinut se concretizeaza, in principal, prin reducerea costurilor accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre managementul munciilupa cautareCAUTA IN SITE