StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul productiei

Cerinte, directii, date initiale si etape de fundamentare a productieiCERINTE, DIRECTII, DATE INITIALE SI ETAPE DE FUNDAMENTARE A PRODUCTIEIProductia intreprinderii cuprinde ansamblul produselor (bunurilor materiale, lucrarilor si serviciilor) executate de aceasta in perioada considerata, pentru satisfacerea anumitor nevoi, cerinte performante si dorinte ale diferitelor categorii de clienti (beneficiari).

Sub raportul procesului de fundamentare, productia intreprinderii se refera la urmatoarele aspecte principale: domeniile (sectoarele) de activitate in care ea este integrata; nomenclatura produselor executate si oferite pe piata in fiecare domeniu de activitate; gama tipurilor, modelelor si variantelor de produse pentru fiecare pozitie a nomenclatorului; cantitatile de produse, caracteristicile de calitate, functiile de utilizare, costurile de productie, preturile de vanzare prestabilite la nivelul producatorului si termenele de livrare pe feluri de produse; pietele (interne si externe) pe care se comercializeaza produsele; domeniile de folosire a acestora si sfera utilizatorilor; indicatorii valorici pe produse, grupe de produse, sectoare de activitate si pe ansamblul intreprinderii.Fundamentarea productiei intreprinderii prin folosirea unor politici manageriale adecvate presupune respectarea unor cerinte de baza

● Luarea  in considerare numai a acelor produse si cantitati care au desfacerea asigurata, conform prevederilor din contractele si conventiile incheiate cu beneficiarii, sau informatiilor rezultate din studiile de piata efectuate de intreprindere.

● Respectarea cu strictete a termenelor stabilite in contracte si conventii pentru onorarea comenzilor prin livrarea produselor la beneficiari.

● Asigurarea executarii si oferirii pe piata a unor produse cu un nivel calitativ si cu functii de utilizare adaptate cerintelor individualizate ale clientilor, care sa permita satisfacerea exigentelor de consum sau folosire a acestora.

● Fundamentarea productiei in concordanta cu volumul, structura si caracteristicile resurselor tehnologice, materiale, umane si financiare de care dispune intreprinderea in perioada considerata.

● Asigurarea folosirii eficiente a capacitatilor de productie si a fortelor umane existente in intreprindere.

● Introducerea in nomenclator a unor produse caracterizate prin posibilitati superioare de valorificare a resurselor de materii prime si energie, care permit inlocuirea materialelor deficitare sau poluate, fara ca acesta sa dauneze calitatii produselor oferite.

● Executarea si oferirea pe piata a unor produse noi sau modernizate, care determina sporirea productivitatii muncii, reducerea costurilor de productie si cresterea marjelor unitare de profit.

● Asigurarea, ca tendinta, a specializarii diferitelor verigi din structura intreprinderii pentru realizarea unui profil de productie optim in raport cu dotarea tehnica si tehnologiile existente.

Sintetizand aceste cerinte, se pot stabili trei directii principale de fundamentare a productiei intreprinderii.


1. Fundamentarea productiei intreprinderii in functie de cerintele pietei

La baza acestei directii de fundamentare sta raportul dintre cererea si oferta de produse, dintre vanzare si productie. In evolutia istorica a raportului respectiv, determinanta de caracteristicile care definesc mediul concurential, pot fi identificate trei etape.

Prima etapa, specifica perioadei in care cererea era neindividualizata  si depasea substantial oferta de produse, se caracterizeaza prin prioritatea procesului de productie si predominarea productiei de masa sau de serie mare. Sloganul acestei etape "vinde ce se produce", evidentiaza particularitatile din cadrul ei.

Cea de-a doua etapa, aduce un echilibru intre cererea si oferta de produse. Raportul dintre productia de masa si de serie mare, pe de o parte, si productia individuala, de serie mica si mijlocie, pe de alta parte, se modifica in favoarea acesteia din urma, ca urmare a particularizarii cerintelor diferitelor categorii de clienti.

In aceste conditii, se manifesta prioritatea procesului  de vanzare, cererea urmand sa fie stimulata prin politici de marketing orientate spre produs. Este etapa in care intreprinderea "produce ce se vinde".

Etapa a treia se caracterizeaza prin identificarea concurentei ca urmare a cresterii numarului de competitori si a gradului de competitivitate a fiecaruia dintre acestia.

Cererea este devansata de oferta de produse si creste ponderea produselor "dedicate" satisfacerii cerintelor particularizate, dorintelor si preferintelor diferitilor clienti.

In aceste conditii, un rol important il are productia executata la comanda, iar pentru stimularea cererii pe piata se utilizeaza politici de marketing-tinta, orientate spre client.Procesul de vanzare este cel care determina productia si, ca urmare, intreprinderea se confrunta cu exigentele impuse pe intervalul "produce ce s-a vandut deja".

Caracteristicile definitorii ale celei de-a treia etape, specifica perioadei curente, impun cerintele pietei in prim-planul procesului fundamental a productiei. Ele stabilesc ceea ce trebuie sa faca intreprinderea in domeniul productiei sale.

Pe baza studiilor efectuate cu privire la cerintele pietei, intreprinderea primeste raspunsuri la intrebarile: "ce trebuie sa produca?"; "cat trebuie sa produca?"; "cum trebuie sa produca?"; "cand trebuie sa produca?"; "pentru cine trebuie sa produca?".

2 Fundamentarea productiei intreprinderii in functie de posibilitatile interne ale acesteia

Marimea, structura si caracteristicile calitative ale resurselor tehnice, materiale si umane aflate la dispozitia intreprinderii, posibilitatile de utilizare a acestora, volumul mijloacelor financiare ce pot fi alocate pentru productie, conditiile tehnologice si manageriale existente reprezinta cei mai importanti factori ai potentialului productiv de la nivelul intreprinderii care conditioneaza si deseori limiteaza ceea ce aceasta poate sa faca in domeniul productiei sale.

In functie de resursele si conditiile ce vor fi asigurate in perioada pentru care se fundamenteaza productia, intreprinderea va decide "ce, cat, cum, cand si pentru cine poate sa produca".

3 Fundamentarea productiei intreprinderii in functie de strategia si politicile manageriale adoptate de acesta

Obiectivele, modalitatile de actiune pentru realizarea lor si modul de alocare a resurselor disponibile, stabilite prin strategia economica si politicile manageriale din perioada considerata, determina ceea ce vrea sa faca intreprinderea in domeniul productiei sale.

Fundamentarea productiei in aceasta directie presupune doua etape de analiza previzionala, cu grade diferite de detaliere.

Astfel, intr-o prima etapa, din ansamblul cerintelor pietei se selecteaza acelea care corespund prevederilor din strategia economica si politicile manageriale adoptate de intreprindere pentru perioada de fundamentare.

Dar, cerintele selectate nu contribuie in aceeasi masura la realizarea obiectivelor si directiilor de dezvoltare a intreprinderii asumate prin strategia si politica acesteia.Ca urmare, dupa precizarea cerintelor pietei care pot fi indeplinite cu resursele si in conditiile de care dispune intreprinderea, se vor selecta acele cerinte care contribuie in cea mai mare masura la transpunerea in practica a prevederilor strategiei si politicilor adoptate.

In urma acestor analize, factorii de decizie din sfera productiei hotarasc "ce, cat, cum, cand si pentru cine doresc sa produca"

Prin corelarea concluziilor desprinse din cele trei directii de fundamentare se vor stabili prevederile referitoare la productia intreprinderii pentru perioada urmatoare.

Aceasta rezulta din raspunsurile la cele cinci intrebari si constau in urmatoarele:

"ce va produce?" - nomenclatura produselor si gama tipurilor, variantelor sau metodelor executate;

"cat va produce?" - cantitatile de productie pe diferitele pozitii din nomenclator;

"cum va produce?" - caracteristicile calitative, functiile specifice de utilizare, costurile de productie si marjele de profit unitare prntru fiecare produs;"cand va produce?" - termenele de livrare pe comenzi;"pentru cine va produce?" - pietele de desfacere, domeniile de utilizare si clientii pentru fiecare produs.

Pentru fundamentarea productiei intreprinderii este necesara cunoasterea unor date initiale, de pornire care vor fi prezentate sn continuare.

Prevederile privind productia incluse in strategia economica si politicile manageriale ale intreprinderii pentru perioada de fundamentare.

Ele se refera la: domeniile de activitate in care va opera intreprinderea; obiectivele, optiunile si modalitatile de actiune privind nomenclatorul de produse si diversificarea tipologica a pozitiilor acestuia; politici de pret adoptate; nivelul tehnic si calitativ al produselor executate; evolutia indicatorilor valorici ai productiei; modificarea productiei fizice in raport cu cotele de piata propuse; politica de alocare a resurselor pe domenii de activitate, piete de desfacere, produse si grupe de produse s.a.

Prevederile contractelor si conventiilor incheiate cu beneficiarii sau informatiile rezultate din situatiile de piata, de prognozare a cererii de produse si a evolutiei preturilor de vanzare pentru perioada considerata

Aceste prevederi privesc: nomenclatura detaliata a produselor ce vor fi executate; gama tipurilor, metodelor sau variantelor de produse ceruta de clienti; functiile specifice de utilizare si caracteristicile de calitate solicitate; cantitatile de productie corespunzatoare diferitelor pozitii din nomenclator; termenele de livrare si preturile prestabilite, negociate cu beneficiarii produselor sau estimate prin cercetarile de marketing efectuate etc.

Datele cuprinse in programul de pregatire a productiei, in functie de care se stabilesc termenele calendaristice de intrare in productie a noilor produse asimilate, precum si a proiectelor de imbunatatire constructiva si de modernizare tehnologica a produselor incluse in nomenclatorul curent.

Datele cu privire la marimea noilor capacitati de productie si termenele calendaristice de punere in functiune a acestora, cuprinse in programul de investitii pentru perioada respectiva.

Capacitatile de productie existente in diferitele verigi din structura de productie a intreprinderii

Ele sunt necesare pentru fundamentarea posibilitatii de executare a productiei prevazute cu capacitatile aflate in exploatare si pentru dimensionarea rezervelor de productie existente, in vederea adoptarii unor politici adecvate de valorificare a lor. 

Duratele ciclurilor de productie pe produse si componente ale acestora

Pe baza lor se stabilesc prioritatile si momentele calendaristice de lansare in productie a diferitelor comenzi, in vederea respectarii termenelor de livrare prestabilite.

  Masurile cu caracter tehnic si organizatoric propuse in domeniul productiei pentru perioada respectiva si eficienta economica a acestora

Acestea vor asigura posibilitatea executarii productiei prevazute cu resursele si in conditiile existente, realizarea caracteristicilor de calitate si a functiilor de utilizare solicitate de clienti, reducerea costurilor de productie si cresterea marjelor unitare de profit.

Fundamentarea productiei intreprinderii se realizeaza prin parcurgerea etapelor de lucru prevazute in cele ce urmeaza.Stabilirea nomenclaturii detaliate a produselor executate si a cantitatilor de productie pe diferite pozitii din nomenclator

In acest scop se vor folosi informatiile din contractele si conventiile incheiate cu beneficiarii sau cele rezultate din studiile de prognozare a cererii pe diferite piete ale intreprinderii.

Totalitatea obligatiilor de productie asumate pe baza de contracte si conventii formeaza continutul profilului de comenzi al intreprinderii.

Defalcarea pe trimestre a cantitatilor de productie prevazute pentru produsele din nomenclator, urmarindu-se cu prioritate respectarea termenelor de livrare precizate in contractele si conventiile incheiate cu beneficiarii sau a celor rezultate din studiile de evolutie sezoniera a cererii pe piete.

Determinarea stocurilor de productie in curs de executie si de produse finite pentru inceputul si sfarsitul perioadei de fundamentare

Stocurile de productie in curs de executie sunt necesare pentru asigurarea continuitatii procesului de productie.

Stocurile de produse finite au un rol important in cazul intreprinderilor care functioneaza cu productia pe stoc, cum sunt cele cu activitate sezoniera (de fabricare a conservelor din legume si fructe, a zaharului, a uleiului etc.) sau care executa produse cu desfacere predominanta in anumite sezoane (costume de baie, cizme, sandale etc.).

In aceeasi categorie se incadreaza si intreprinderile care, prin politicile adoptate, urmaresc valorificarea unor evolutii conjuncturale ale cererii de produse sau ale preturilor de vanzare.

In astfel de cazuri, stocurile de produse finite trebuie sa fie dimensionate cat mai corect, atat ca marime cat si ca durata, pe baza unor principii economice.

Dimensionarea indicatorilor valorici ai productiei, in functie de cantitatile de produse pe diferite pozitii ale nomenclatorului

In acest scop se folosesc preturile de vanzare si tarifele unitare prestabilite, fie prin contractele si conventiile incheiate cu beneficiarii, pe baza de negocieri, fie prin studiile de piata si prognozele de evolutie a preturilor efectuate de intreprindere, pe baza raportului intre cererea si oferta de produse pe diferite piete.

Elaborarea programelor de productie, prin care se defalca executarea produselor pe diferite verigi de productie si pe perioade scurte de timp, stabilindu-se prioritatile si termenele calendaristice de lansare in productie a diferitelor comenzi.

Obiectivul fundamental ale acestei etape consta in respectarea termenelor de livrare prestabilite pentru onorarea comenzilor.

Abordarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor necesare executarii productiei programate la nivelul tuturor verigilor intreprinderii, acordandu-se o atentie deosebita locurilor inguste

Atunci cand este cazul se va urmari valorificarea, in limita posibilitatilor, a rezervelor potentiale de productie existente in verigile intreprinderii, prin asumarea unor comenzi suplimentare sau a unor obligatii pe linia cooperarii in productie.

Organizarea sistemului de urmarire, control  si evaluare in domeniul realizarii prevederilor de productie si al asigurarii conditiilor impuse de desfasurarea procesului de productie conform cerintelor


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact