StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Experienta este BAZA INOVATIEI
MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » bazele marketingului » Cum alegi si cum lucrezi cu o agentie de publicitate
Trimite articolul prin email Un model de contract de publicitate : Cum alegi si cum lucrezi cu o agentie de publicitate Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Un model de contract de publicitatePrezentul contract de publicitate a fost incheiat astazi, , intre Companie, reprezentata prin Manager Companie, pe de o parte si Agentie, reprezentata prin Manager Agentie, pe de alta parte.


Cap. 1. Obiectul Contractului
Scopul acestui contract este prestarea de servicii de intermediere si creatie publicitara. Compania imputerniceste Agentia sa o reprezinte in campania de promovare pentru produsul Alfa. Agentia este de acord sa lucreze ca reprezentant al Companiei pentru campania de promovare a produsului Alfa si este de acord sa indeplineasca obligatiile asumate mai jos.


Cap. 2. Obligatiile Agentiei
Agentia are sarcina de a presta urmatoarele tipuri de servicii:


a) Studii si cercetari:
Agentia va studia produsul Alfa al Companiei, piata acestui produs, canalele de distributie, politicile de pret practicate pe piata si va intocmi un raport care va fi prezentat echipei manageriale a Companiei.


b) Proiect de campanie promotionala:
Agentia va face o propunere de proiect de campanie promotionala pe care il va prezenta echipei manageriale a Companiei.


c) Plan media:
Agentia va selecta canalele media si va propune programe media care r fi introduse in ul general de publicitate, iar acestea r fi supuse analizei echipei manageriale a Companiei. (Nota: in anexele A si B sunt prezentate exemple de media ce pot constitui anexe la un contract de publicitate.)


d) Creatie :
Agentia va pregati toate materialele care presupun creatie, respectiv: desene, machete sau alte tipuri de grafica, texte, fragmente muzicale, clip-uri etc.


e) Cumparare spatii:
Agentia va cumpara, in numele Companiei si cu acordul scris al Companiei, spatiu de reclama la radio, televiziune, in reviste sau in cotidiane, precum si in alte canale media. Agentia va face tot posibilul pentru a cumpara la cele mai bune preturi oferite si negociate cu vanzatorul. Modul in care se va face plata catre vanzator va fi specificat intr-o anexa la acest contract.
f) Agentia va produce reclama in forma ceruta de canalul media care o transmite si se angajeaza sa o trimita fiecarui canal in parte, in conditiile cerute si specificate de aceste canale. Agentia va insoti aceste reclame cu instructiuni despre modul de amplasare si distributie. in relatia Agentie-Companie, prezentarea defectuoasa a acestora este impuila Agentiei.
g) Agentia va verifica daca reclamele apar in limitele spatiului cumparat, in suprafata sau la orele silite, in forma convenita anterior intre Agentie si vanzatorul spatiului de publicitate.


Cap. 3. Modalitati de plata
Ca imputernicit al Companiei pentru campania de publicitate a produsului Alfa, Agentia va solicita Companiei aprobari in scris pentru toate cheltuielile pe care Agentia le va face in numele Companiei:
a) Timpul de antena la radio si televiziune si spatiul in presa scrisa va fi facturat catre Companie, la tarifele vanzatorului, Agentia urmand sa primeasca comision de la vanzator. Atunci cand Agentia dovedeste ca vanzatorul nu ofera comision, Compania va acorda Agentiei un comision de 15%-l7% din valoarea facturii vanzatorului respectiv.
b) Daca Agentia va produce diverse materiale publicitare, cu acordul Companiei, la terte societati, atunci Compania este de acord sa ofere Agentiei un comision de 15% din valoarea acestor facturi.
c) Alte proiecte speciale cum ar fi cercetari de piata, analize specializate si alte solicitari care nu fac obiectul expres al acestui contract r fi achitate de catre Companie, conform unor tarife mentionate in anexele la acest contract.
d) Serviciile de public relations si promovarea vanzarilor r fi facturate de catre Agentie catre Companie la un tarif in lei/ora, care va fi consemnat dupa negocieri ulterioare intr-o anexa la acest contract.
e) Compania poate anula anumite comenzi sau proiecte aflate in derulare, dar este de acord sa plateasca Agentiei toate cheltuielile efectuate pentru proiect pana in momentul anularii proiectului respectiv.
f) Daca apar costuri de trimiteri postale, de mesagerie, costuri speciale telefonice (conrbiri internationale sau interurbane de lunga durata), precum si costuri de transport, acestea r fi facturate de Agentie catre Companie, la valoarea lor reala.
g) Toate taxele legale legate de aparitia reclamelor r fi achitate de catre Companie.
Cap. 4. Modalitati de facturare
Partile accepta urmatoarele modalitati de facturare de la Agentie catre Companie:
a) Facturi separate pentru creatie grafica sau fotografic


a.


b) Facturi separate pentru tipar.
c) Facturi separate pentru transport, posta sau comunicatii.
d) Copii dupa facturile vanzatorilor in cazul radioului, televiziunii, presei sau al altor canale media.
Cap. 5. Confidentialitate
Agentia este de acord cu faptul ca toate informatiile furnizate de Companie in sprijinul realizarii obiectului acestui contract sunt informatii confidentiale si sunt exclusiv pentru uzul persoanelor implicate in derularea acestui contract. Agentia va inapoia Companiei, la terminarea acestui contract sau oricand pe parcursul derularii lui, toate datele care i-au fost puse la dispozitie.
Cap. 6. Proprietate
Toate reclamele, imaginile, textele, grafica, scenariile, fotografiile si documentele produse sau achizitionate de Agentie, pe cheltuiala Companiei, sunt proprietatea Companiei si r fi inapoiate acesteia, la cerere.
Cap. 7. Durata
Prezentul contract are o durata de 1 (un) an de la data semnarii lui.
Cap. 8. Diverse
a) Pe perioada derularii acestui contract, Agentia permite Companiei, cu un preaviz de doua zile, sa verifice toate datele financiare legate de activitatea Agentiei in derularea acestui contract.
b) Toate notificarile intre parti r fi trimise, in scris, la urmatoarele adrese: Agentie : D-lui Manager Agentie, Strada Agentiei nr. 1


Companie : D-lui Manager Companie, Strada Companiei nr. 1
Cap. 9. Modificarile si rezilierea contractului
1. Prezentul contract se va modifica numai prin acordul de inta al partilor, la initiativa oricareia dintre ele si cu o prealabila prezentare a motivelor si propunerilor de modificare.
2. Rezilierea contractului se va putea cere de catre oricare dintre parti, in cazul in care cealalta parte isi incalca cu rea credinta obligatiile din prezentul contract.
3. Reaua credinta se va dovedi prin orice mijloace de proba admise de legea romana.
4. Rezilierea contractului nu se va putea cere decat dupa o prealabila punere in intarziere si o justificare prin probe a acuzatiilor aduse celorlalte parti.
5. Rezilierea contractului va putea fi evitata in situatia in care, dupa punerea in intarziere, partea aflata in culpa isi recunoaste culpa si achita eventualele obligatii care ii sunt imputate in mod justificat.
6. Rezilierea contractului opereaza de drept in cazul in care una dintre parti s-a dizolvat, intrand in lichidare.
7. Rezilierea contractului, de drept sau judiciara, da dreptul partii ce nu se afla in culpa sa ceara orice alte daune justificate, in afara punerii in situatia anterioara a ambelor parti.
Cap. 10. Forta majora
1. Forta majora exonereaza de raspundere contractuala pe oricare dintre partile afectate, in conditiile legii.
2. Forta majora va fi adusa la cunostinta celeilalte parti de catre partea afectata, in termen de maximum 15 zile de la aparitia ei.
3. in afara de situatiile de catastrofa naturala, razboi, relutie ori schimbari legislative majore, forta majora va fi considerata si orice alta imprejurare despre care partile au convenit in scris, de comun acord, ca fiind forta majora.
Cap. 11. Litigii
1. Eventualele litigii intre parti, cu privire la interpretarea si executarea contractului, se r rezolva amiabil, dupa o prealabila notificare.
2. Litigiile nesolutionate amiabil se r solutiona de catre instanta de drept comun.Incheiat astazi,.., prin imputerniciti legali, in 4 (patru) exemplare, cate


2 (doua) pentru fiecare parte.
Din partea Agentiei, Din partea Companiei,
Asta este!
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact