StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Solutii reale pentru planuri de succes
marketing MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » marketing structurat » Cadrul legislativ

Credite pentru exportFinantarea tranzactiilor internationale
Pentru a-si asigura mijloacele de plata necesare efectuarii diferitelor operatiuni comercialeInternationale, firma poate apela, in mare, la doua surse de finantare: cele interne (provenite din
tara) si cele externe (provenite din strainatate).In cele ce urmeaza vom descrie pe scurt o serie de tehnici de finantare mai des intalnite in practica


de comert exterior.
Din punctul de vedere al duratei finantarii, aceasta poate fi finantare pe termen scurt (12-l8 luni), pe


termen mediu (5-7 ani) si pe termen lung (peste 7 ani).
Pentru operatiunile de import si export, tehnicile de finantare pe termen scurt - mediu sunt cele mai


des intalnite.
1. Tehnici de finantare pe termen scurt


- Creditele de prefinantare:
- Credite de prefinantare specializate
Rolul acestor credite este acela de a acoperi necesarul de lichiditati la producator pentru realizarea productiei destinate exportului, completarea


mijloacelor circulante pe perioada incasarii exporturilor, achizitionarea din import de materii prime si materiale, piese de schimb, utilaje care intra efectiv in componenta productiei de export. Se acorda cu conditia existentei contractelor externe pentru livrari de produse la export. Exemple de astfel de credite sunt finantarile pre-export bazate pe acreditiv documentar, pe incasso sau pe cont deschis, liniile de credit, creditele de investitii.
- Creditele de prospectare
Au ca scop descoperirea de noi piete de desfacere de catre exportatori.
» Creditele de export sunt destinate finantarii necesitatilor curente ale clientilor ocazionate de activitatea de export, acordate in conditiile existentei contractelor externe pentru livrari de produse la export, cu modalitati de plata asiguratorii (acreditiv irevocabil, scrisoare de garantie bancara) si incasarea lutei prin banca creditoare.


- Ansul pe documente de marfuri
Bancile acorda exportatorilor credite pe baza unor documente care atesta existenta marfurilor pregatite pentru export. (Creditul pe baza de warant este o forma particulara.)


- Ansul in luta (credit in faza de postlivrare)
Consta in acordarea unui credit in luta de catre o banca unui exportator pe baza creantei pe care o are acesta fata de clientul sau din strainatate. Suma este acordata de banca pe baza documentelor justificative privind expeditia si muirea marfii.


- Creditul de scont
Vanzarea pe credit este insotita de emiterea unui titlu de credit prin care importatorul este obligat sa plateasca, la scadenta, contaloarea marfurilor. Creditul de scont este utilizat de exportatorul care vinde pe credit pe termen scurt si se finanteaza prin scontare. Valoarea acestui credit se calculeaza pornind de la loarea cambiei din care se scade taxa scontului si comisionul perceput de catre banca pentru acoperirea riscurilor aferente acestei operatiuni. Astfel, o nzare pe credit este transformata intr-o nzare cu plata la livrare. La scadenta banca incaseaza contraloarea cambiei de la importator. - Scontarea
Scontarea este operatiunea prin care o banca rsa detinatorului unui efect de comert / titluri de credit (cambie, bilet la ordin, cec warant) loarea acestuia inainte de scadenta, dupa ce s-au efectuat anumite scazaminte. Aceasta operatiune permite detinatorului efectului de comert sa obtina imediat fonduri in schimbul acestuia.
2. Tehnici de finantare pe termen mediu si lung


- Creditul furnizor
Creditul furnizor este un credit bancar acordat exportatorului care, la randul sau, a fost de acord sa accepte amanarea platii pentru marfa livrata in strainatate. Operatiunea presupune doua relatii distincte de creditare: un credit in marfa (acordat de exportator importatorului prin acceptarea efectuarii platii la un anumit termen de la livrare) si un credit in bani (acordat de banca exportatorului pentru finantarea operatiunii de export). Bancile comerciale conditioneaza acordarea creditelor de asigurarea lor la o institutie de asigurare.
Creditul furnizor presupune trei documente: contractul comercial international (exportator - importator), conventia de creditare (exportator - banca) si polita de asigurare (exportator - institutie de asigurare).
- Creditul cumparator
Creditul cumparator este o forma de finantare directa acordata importatorului de catre o banca din tara exportatorului, pentru a-i permite importatorului sa plateasca imediat contraloarea marfii. Acest tip de credite sunt acordate de regula de banci sau institutii specializate din tara exportatorului, in acest scop incheindu-se o conventie de credit intre importator (sau banca sa) si banca exportatorului.
Asigurarea creditelor se realizeaza de banca exportatorului la o institutie de asigurare din tara sa, iar costul asigurarii este suportat, de regula, de importator.
Si creditul cumparator presupune existenta a trei documente: contractul comercial international (exportator - importator), conventia de creditare (importator - banca exportatorului) si polita de asigurare (banca exportatorului - institutie de asigurare).
3. Tehnici speciale de finantare


- Forfetarea - credit in faza de postlivrare
Forfetarea exportului pe credit consta in transmiterea creantelor provenite din operatiunile de comert exterior efectuate pe credit unei institutii financiare specializate care le plateste imediat, urmand ca recuperarea acestora sa se faca, la scadenta, de la importatorul debitor. Forfetarea permite recuperarea sumelor inainte de scadenta sau transformarea unei nzari pe credit intr-o nzare la vedere pentru exportator.


- Factoringul
Este operatiunea desfasurata pe baza contractului incheiat intre factor si aderent (exportatorul), prin care primul, in schimbul unui comision, preia in proprietatea sa creantele aderentului prin plata facturilor acestuia (care poarta semnatura cumparatorului) reprezentand doda efectuarii tranzactiei care are ca obiect bunuri sau servicii livrate pe credit. Recuperarea creantelor o face societatea specializata denumita factor", care isi asuma si riscul de insolbilitate al unor clienti.


- Leasingul
Leasingul este o operatiune de finantare indirecta a investitiilor, care consta in inchirierea de catre societati financiare specializate (societati de leasing) a unor bunuri de echipament catre firme (beneficiari) care nu dispun de fonduri proprii ori nu pot sau nu doresc sa recurga la credite bancare pentru cumpararea acestora.
Leasingul presupune, in esenta doua contracte: unul de nzare - cumparare, incheiat intre producator (ca nzator) si societatea de leasing (cumparatorul) care crediteaza operatiunea de leasing si un contract de locatiune incheiat intre societatea de leasing (ca locator) si un tert beneficiar.
Opreatiunea este initiata de firma care doreste sa inchirieze un produs si care trimite o cerere de oferta societatii de leasing. Dupa acceptarea cererii de catre societatea de leasing, aceasta negocia contractul de nzare - cumparare cu producatorul bunului solicitat, la acest proces participa direct si viitorul beneficiar. Urmeaza incheierea contractului de leasing si cumpararea bunului de catre societatea de leasing in vederea punerii lui la dispozitia beneficiarului.
La sfarsitul perioadei de inchiriere, beneficiarul are de ales intre urmatoarele trei riante: sa prelungeasca contractul, sa-l abandoneze, sau sa cumpere bunul la loarea lui reziduala. Creditul leasing ii permite exportatorului sa isi finanteze investitiile fara a imobiliza fonduri.
Pe piata bancara romaneasca exista o serie de banci care pun la dispozitia clientilor diferite posibilitati de creditare. Pentru a beneficia de finantari din partea acestor banci, firmele, in speta IMM -urile trebuie sa indeplineasca o serie de conditii impuse de banca creditoare. Aceste conditii difera da la o banca la alta, dar au o serie de trasaturi general labile.
Conditii generale de acordare a creditelor pentru persoanele juridice
Poate beneficia de credite orice persoana juridica, legal constituita, care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
- este constituita conform legii si poseda capital social rsat potrivit actului constitutiv; desfasoara activitati legale si eficiente, and un nivel corespunzator al indicatorilor de solbilitate, lichiditate si renilitate;
- din analiza fluxului de lichiditati (cash-flow-ului) rezulta ca exista posibilitati reale de rambursare la scadenta a ratelor de credit si a dobanzilor aferente;
- garantiile reale si personale prezentate bancii acopera creditul si dobanda aferenta;

r /> - la momentul solicitarii creditului nu se afla in litigiu cu banca de la care cere creditul; isi deruleaza activitatea prin conturile deschise la unitatile teritoriale ale bancii.


Conditiile de acordare a creditelor pe termen scurt:
- se acorda pentru stimularea productiei la export si incasarea productiei livrate, asigura impreuna cu celelalte fonduri, acoperirea cheltuielilor de aprovizionare, productie si desfacere aferente produselor destinate exportului, precum si incasarea contralorii produselor exportate si a cheltuielilor ocazionate de export, se acorda sub forma liniilor de credit sau a creditelor pentru stocuri temporare.
- se acorda pe o perioada de maxim 12 luni, clientilor persoane juridice cu activitate de export
- determinarea volumului de credite in luta de care pot beneficia agentii economici, se sileste pe baza analizei atat a fluxului de lichiditati total in lei, cat si a fluxului de lichiditati in luta, volumul creditului se dimensioneaza in limita a 70 - 80% din loarea costurilor de productie pentru produsele de export sau loarea produselor livrate la export si cheltuielile ocazionate de transport si desfacere.
- deficitul de lichiditati determinat, reprezinta nivelul maxim al creditului de care poate beneficia clientul si se exprima in luta in care se solicita imprumutul sau in echilent USD
- volumul liniei de credit in luta se determina in functie de cifra de afaceri realizata in luta si de durata medie de incasare de la clientii externi
Conditiile de acordare a creditelor pe termen mediu si lung:
- se acorda pentru modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de productie existente, pentru retehnologizarea proceselor de productie, pentru achizitionarea din import a masinilor, utilajelor, tehnicii de calcul, instalatiilor tehnologice, mijloacelor de transport etc. si pentru efectuarea oricaror altor cheltuieli legate strict de realizarea si darea in exploatare a investitiilor
- se acorda clientilor persoane juridice cu activitate de export
- se acorda pentru realizarea investitiilor, in completarea surselor proprii, a surselor din bugetul de stat si/sau bugetele locale si din fondurile speciale, necesare acoperirii cheltuielilor prezute in proiectele de investitii
- termenul de utilizare urmeaza sa se sileasca prin negociere cu agentul economic, pe baza contractelor de import, a termenelor de livrare, a termenelor si modalitatilor de plata
- creditele se acorda pentru finantarea a cel mult 85% din loarea proiectului de investitii, cel putin 15% trebuie sa reprezinte aportul propriu al imprumutatului
- acordarea creditului se face prin conturi separate de imprumut, pe baza ordinelor de plata externe emise de client si/sau prin deschidere de acreditive documentare
Documentatia pe care clientii bancii o prezinta unitatilor bancare in vederea obtinerii oricarui tip de credit trebuie sa cuprinda:
- cererea de creditare semnata de persoanele autorizate sa reprezinte agentul economic solicitant (document tipizat), care cuprinde si descrierea conditiilor creditului;
- bilantul conil, raportul de gestiune, contul de profit si pierdere, incheiate pe ultimii doi ani, ultimele situatii privind: Rezultatele financiare" si Situatia patrimoniului", balanta de verificare incheiata pentru ultima luna.
- situatia prognozata a platilor si incasarilor (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli intocmit conform precizarilor Ministerului Finantelor aferente perioadei pentru care agentul economic solicita imprumutul;
- situatia stocurilor si cheltuielilor pentru care se solicita creditul, care sa cuprinda cantitatile, lorile, cauzele formarii si termenele de lorificare;
- situatia contractelor de livrare pentru produsele care constituie obiectul creditului;
- proiectul graficului de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor
- lista garantiilor propuse bancii pentru garantarea creditului solicitat si actele de proprietate aferente;
- ul de afaceri - in cazul agentilor economici cu o cifra de afaceri anuala de peste 1 milion echilent in USD;


- orice alte documente necesare solicitate de banca.
Documentatia prezentata mai sus este comuna pentru toate categoriile de credite, la aceasta agentii economici vor anexa, dupa caz, si alte documente specifice categoriei de credit solicitate.
Documentatia necesara acordarii creditelor de export trebuie sa cuprinda pe langa documentele necesare acordarii oricarui tip de credit si urmatoarele:
- o comunicare de la o societate bancara din tara sau din strainatate, agreata de banca, privind deschiderea acreditivului de export irevocabil, in favoarea beneficiarului de credit, sau alte forme de plata garantate bancar.
- garantii solicitate de banca pentru acordarea creditului (cesionarea in favoarea bancii a contractelor comerciale care au fost finantate prin acordarea creditului, situatia fluxului de lichiditati cash-flow, garantii materiale reale acoperitoare)
- asigurarea impotri riscului comercial de neplata, atunci cand banca considera necesar, pe toata perioada de creditare, de catre EXIMBANK sau orice alte institutii specializate din tara;
- asigurarea impotri riscului de tara este obligatorie pentru contractele de export incheiate cu parteneri din alte tari (exceptie fac cele din categoria "A" nominalizate de BNR)
Documentatia necesara acordarii creditelor pe termen mediu sau lung in luta trebuie sa cuprinda pe langa documentele necesare acordarii oricarui tip de credit, urmatoarele acte:
- copii dupa contractul de import care face obiectul creditului
- copii dupa contractele de export ale caror incasari urmeaza sa fie cesionate in favoarea bancii drept garantie pentru creditul acordat
- documentatia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii
- studiul de fezabilitate bazat pe analiza propriei activitati si a perspectivelor sale (se solicita la investitiile a caror loare depaseste suma de 50 000 USD sau echilent)
- proiectia surselor si a utilizarii acestora pana la rambursarea integrala a creditelor pentru investitii
- actele privind situatia juridica a terenului
- memoriu de fundamentare a creditului, din care sa rezulte necesitatea, oportunitatea si indicatorii caracteristici precum si rezultatele economico-financiare scontate
Dobanzi, taxe, comisioane:
Rata anuala a dobanzii perceputa de banca poate fi modificata pe intreaga perioada de creditare, in functie de costurile resursei de finantare
Comisioanele percepute pentru creditele in luta sunt:
- comisionul de gestiune, care este negociabil si se incaseaza in cel mult 30 de zile de la data semnarii contractului (nu se percepe in cazul liniilor de credit)
- comisionul de neutilizare. care se calculeaza de la data punerii la dispozitie a creditului pana la data angajarii acestuia
Cele prezentate mai sus sunt conditii general labile, dar la fiecare banca pot sa apara diferite particularitati atat pentru acordarea creditelor cat si pentru tipurile de credite oferite, in functie de propria politica, de regulile prudentiale si nu in ultimul rand, in functie de client.
Pentru a afla mai multe amanunte si pentru a clarifica anumite probleme specifice fiecarui IMM in parte trebuie silita o legatura directa cu reprezentantul bancii de unde urmeaza sa se faca imprumutul.
Mai jos prezentam un el cu posibilitatile de contact direct pentru cate banci.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact