StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Solutii reale pentru planuri de succes
marketing MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » marketing structurat » Cadrul legislativ

Documentele de transportConform contractului comercial international, exportatorul trebuie sa isi asume o serie de obligatii, dintre care o parte se refera la livrarea produselor.
Aceste obligatii trebuie analizate din urmatoarele puncte de dere:
Aspectul cantitativ - Se considera ca livrarea s-a incheiat doar atunci cand intreaga cantitate prevazuta in contract a fost trimisa (a ajuns) la destinatia silita.
Aspectul calitativ - Se considera ca livrarea s-a incheiat doar atunci cand calitatea produselor livrate este conforma cu cea prevazuta in contract.
Aspectul temporar - Se considera ca livrarea s-a incheiat doar atunci cand sunt respectate termenele limita din contract.
Aspectul locatiei - Se considera ca livrarea s-a incheiat doar atunci cand produsele au ajuns la locul silit in contract.
Dupa cum este deja cunoscut, pentru a simplifica negocierile si contractele comerciale, Camera Internationala de Comert de la Paris a publicat asa numitele Reguli INCOTERMS care contin 13 termeni comerciali


internationali numiti conditii de livrare". Regulile INCOTERMS descriu exact drepturile si obligatiile partilor contractante in ceea ce priste costurile de transport si vama precum si transferarea riscurilor.
Exportatorul si importatorul vor alege una dintre regulile INCOTERMS si o va respecta asa cum este.
Conform prederilor contractuale si conditiei de livrare silite marfa poate fi transportata cu: vaporul, trenul, camionul, avionul, containerul sau combinat.
Mai jos sunt descrise procedurile de urmat in cazul folosirii diferitelor mijloace de transport.
Transportul fluvial
Mijlocul de transport poate fi procurat atat de catre vanzator cat si de catre cumparator in conformitate cu regulile INCOTERMS.
Expeditia marfurilor poate fi organizata conntional (atunci cand este inchiriat intreg spatiul disponibil in acest scop pe o nava - de obicei in cazul cimentului, materiilor prime, chimicalelor etc.) sau containerizat (atunci cand este inchiriat doar spatiul necesar numarului de containere pe care firma intentioneaza sa le livreze).


Transportul conntional
Pentru a inchiria intreg spatiul unei na, trebuie parcurse urmatoarele etape:


Daca vanzatorul este cel care inchiriaza vasul
1. Vanzatorul trebuie sa primeasca instructiunile de expediere a marfii. in practica, setul de inrtuctiuni este mentionat in acreditivul documentar. in cazul in care in contract este prevazuta o alta modalitate de plata decat acreditivul documentar, setul de instructiuni cu privire la livrare trebuie trimis prin posta.
Aceste informatii trebuie sa soseasca la timp pentru a permite organizarea transportului incepand cu prima data prevazuta in contract. Setul de instructiuni trebuie sa cuprinda: adresa cumparatorului, portul de destinatie, adresa Notify" (adresa agentului portuar care va prelua marfa / formalitatile), numarul de exemplare in care trebuie emis conosamentul.
2. Navlosirea este un proces complex care necesita cunostinte de specialitate si de aceea este organizata de obicei cu ajutorul unei companii de navlosire.
Vanzatorul transmite navlositorului Cererea de tonaj", care din punct de dere juridic, reprezinta mandatul acordat de catre vanzator companiei de navlosire, pe baza acestuia cea din urma va negocia si incheia contractul de navlosire. Elementele prevazute in cererea de tonaj reprezinta limitele acestui mandat. Dupa incheierea contractului de navlosire Charter Party" (cand este vorba de curse neregulate tramp" si cand intreaga capacitate a nai este inchiriata) sau a notei de comanda Booking Note" (atunci cand firma are de a face cu curse regulate / de linie si doar o parte din capacitatea nai va fi inchiriata), vanzatorul trebuie sa aduca marfa in port inainte de sosirea nai.
3. Pentru a angaja nava, vanzatorul trebuie sa trimita o nota comanda conosament companiei de navlosire. Aceasta are rolul de a ajuta la completarea corecta a Conosamentului. Dupa ce marfa a fost incarcata pe nava si dupa ce comandantul nai a semnat Conosamentul, documentul este remis vanzatorului care, pe baza lui, va anunta cumparatorul despre livrarea marfii.
Cumparatorul este cel care se ocupa de inchirierea vasuluiIn acest caz cumparatorul trebuie sa faca urmatoarele:
1. Pe baza estimarilor facute de catre vanzator in ceea ce priste data exacta in care marfa va putea fi incarcata, cumparatorul va negocia si semna contractul de transport.
2. Dupa aceea, va anunta vanzatorul despre numele nai inchiriate, pozitia ei in port si timpul estimat de sosire (ETA).
Vanzatorul va trebui sa preia activitatile descrise in prima parte a materialului, cu exceptia inchirierii nai.


Formalitatile vamale
Formalitatile vamale implica intocmirea si remiterea Declaratiei Vamale catre serviciul vamal. Pentru a realiza acestea firma poate apela la un comisionar vamal sau poate sa organizeze singura aceste operatiuni, in cazul in care este autorizata sa o faca.
Comisionarul vamal este persoana care declara marfa destinata exportului, importului sau tranzitului, si care se ocupa de toate formalitatile vamale inclusiv de prezentarea produselor la punctul de control si plata diferitelor taxe vamale. Comisionarul vamal poate desfasura aceste activitati doar daca a obtinut o licenta de la Directia Generala a Vamilor. (Numarul firmelor carora li se acorda licenta este silit in concordanta cu activitatea si personalul lor).
Trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
- Activitatile amintite mai jos sa fie mentionate in statutul firmei
- Compania are in proprietate sau a inchiriat un depozit (de cel putin 500 ml ]) situat in spatiul supragheat de Autoritatea Vamala de la care a fost ceruta licenta
- Firma detine echipamentul necesar si personalul calificat pentru incarcarea, descarcarea, manipularea, ambalarea si prezentarea marfii
- Firma are in proprietate sau a inchiriat spatiul pentru birouri, care trebuie sa fie amplasat in locul pentru care a cerut licenta


- Firma detine sistemul informatic vamal necesar
- Numele firmei nu contine cuvinte care apar in denumirea autoritatilor vamale oficiale (nici in limba romana nici in alte limbi)
Pentru a obtine autorizatia de comisionar, firma trebuie sa depuna o cere scrisa la Directia Generala a Vamilor. Cererea trebuie sa cuprinda:
- Numele si adresa firmei solicitante


- Codul fiscal
- Datele personale ale reprezentantilor firmei (nume, data si locul nasterii, adresa)


- Contul bancar si banca cu care lucreaza firma
- Numele autoritatii vamale unde va fi depusa cererea


- Perioada de timp pentru care firma solicita autorizarea
- Adresa biroului vamal si a depozitului
Copii ale urmatoarelor documente trebuie sa sustina toate datele din cererea scrisa:
- Certificat de inregistrare emis de Oficiile Registrului Comertului


- Certificat de inregistrare fiscala
- Statutul firmei
- Dovada de cazier curat pentru pentru cei care detin si reprezinta firma, si pentru cei care vor fi implicati in operatiunile vamale.
- Documente care sa dodeasca ca firma indeplineste conditiile mentionate mai sus, care sa-i permita sa desfasoare operatiuni vamale.
Directia Generala a Vamilor va analiza toate documentele si va rifica solvabilitatea firmelor. Autorizatia va fi emisa in 30 de zile de la depunerea documentelor necesare si a cererii.
Autorizatia este valabila pentru o perioada determinata sau nedeterminata de timp (in conformitate cu cererea), dar nu mai mare decat perioada de timp in care firmei ii este permis sa functioneze. Poate fi obtinuta pentru unul sau mai multe birouri detinute de aceeasi firma, daca firma a cerut acest lucru si daca birourile indeplinesc conditiile specifice. (Legea 141/1997 si Decizia Gurnului nr. 1114 /9.11.2001)


Declaratia Vamala este un document prin care declarantul:
- solicita un regim vamal pentru marfa prezentata (export, import, reexport etc.)
- se angajaza sa-si indeplineasca obligatiile care-i revin potrivit regimului vamal (sa-si plateasca taxele vamale etc.)
- furnizeaza informatiile necesare pentru silirea obligatiilor fiscale, urmarirea operatiunilor de comert exterior, precum si pentru scopuri statistice.
Declaratia vamala de export sau import se intocmeste pe formulare tip si cuprinde o descriere detaliata a operatiunii.Impreuna cu declaratia vamala, cel care solicita vamuirea la export trebuie sa depuna la autoritatile
competente si o serie de alte documente:


documentele necesare vamuirii la export sunt::
1. Factura
- descrie marfurile (in termenii acceptati international care permit armonizarea de baza)
- specifica regula INCOTERMS 2000 aleasa
- specifica care sunt: cantitatea, pretul, greutatea produselor
- contine date despre importator, exportator si notify - daca este cazul
2. EUR 1 -formularul poate fi obtinut de la casieria autoritatii vamale. Acest formular trebuie completat daca marfa este produsa in Romania, sau daca este produsa cu materii prime din EU. Acest document, impreuna cu factura externa vor insoti marfa in timpul transportului prin tarile europene. Importatorii de produse care au certificat EUR sunt scutiti de plata taxelor vamale.
3. Certificatul de origine / de fabricatie contine datele prezentate mai sus, si anume datele care dodesc ca produsele sunt fabricate in Romania, sau cu materii prime din EU. (Declaratia vamala de Import pentru materiile prime trebuie prezentata autoritatilor vamale. Aceasta va ramane la autoritatile vamale. O copie a facturii pentru materiile prime este de asemenea necesara.)
4. Certificatul de Origine emis de Camera de Comert pentru produsele care vor fi exportate in tarile cu care Romania are semnate Acorduri pentru Tratament Preferential.
5. in cazul in care firma exporta doar un singur fel de produse, un singur tip de articole, factura in care a fost descris produsul va fi suficienta. in cazul in care firma exporta mai multe tipuri de produse / articole, firma trebuie sa intocmeasca o lista a produselor in care datele despre fiecare produs in parte trebuie sa apara ca in factura.


6. Certificatul de inmatriculare al firmei
7. Codul fiscal
8. Statutul firmei pentru a rifica daca firma poate desfasura activitati de export.
9. DIV (Declaratia de incasare Valutara) - formularul va fi obtinut de la banca, si trebuie completat si aprobat de catre banca. Apoi DIV va fi prezentata autoritatilor vamale. Formularul este compus din 4 exemplare care vor fi folosite dupa cum urmeaza:


a. Exemplarul alb ramane la banca
b. Celelalte 3 exemplare vor fi stampilate de catre autoritatea vamala


c. Exemplarul galben va ramane la vama
d. Exemplarul roz si cel rde vor fi remise bancii.
10. Certificat fito-sanitar pentru seminte, fructe etc. Departamentul fito-sanitar vamal va sili pentru ce fel de produse este nevoie de un astfel de certificat. Acest departament este cel care emite certificatul fito-sanitar.
11. Certificat sanitar-terinar pentru carne, produse din carne, animale etc. Ministerul Agriculturii Alimentatiei si Padurilor emite acest certificat. Lista produselor care necesita un astfel de certificat poate fi obtinuta de la acest minister.
12. Licenta de export pentru materiile prime: lemn, metale etc. Aceste licente sunt emise de catre Ministerul Afacerilor Externe prin:
Departamentul pentru Comert Exterior si Promovare Economica Directia de Licente Calea Victoriei nr.152 Bucuresti, Sector 1
13. Notificare din partea Ministerului Industriei si Resurselor in cazul produselor periculoase sau deseurilor. Lista produselor care au nevoie de aceste notificatii poate fi obtinuta de la:
Ministerul Industriei si Resurselor


Calea Victoriei nr. 152 Bucuresti
Tel: 021 650 5020


Fax:
Relatii Publice:


Transportul feroviar
Acest tip de transport poate fi organizat cu vagoane complete sau cu transport grupat, cu vagoane de coletarie sau postale. (Primele doua tipuri sunt cele mai folosite.)


Vagoanale complete
Asa numitele vagoane complete sunt cele care sunt umplute complet cu produse, conform capacitatii si volumului de incarcare legal admise. Pentru a calcula tariful, este general acceptat faptul ca vagonul trebuie sa contina 5 tone de marfa, care trebuie sa ajunga la aceeasi destinatie. Vanzatorul, indiferent de regula INCOTERMS aleasa, este cel care va alege vagonul.
trebuie sa conlina: numele si adresa exacta, gara exacta de destinatie si linia de stationare,
s'i de documente care trebuie sa insoteasca marfa si date referitoare la formalitatile vamale din tara cumparatorului.
- Scrisoarea de transport CIM trebuie completata. De obicei, acest document este emis de Casele de Expeditie care au formularele si calificarea necesare. Datele care trebuie incluse in acest document sunt: descrierea produselor, greutatea, volumul, ambalajul, numarul de obiecte. termenele de livrare asa cum sunt specificate in contractul de vanzare - cumparare, numele exportatorului, numele si adresa destinatarului, numele statiei de destinatie, documentele care trebuie sa insoteasca marfa.
Produsele pot fi livrate direct cumparatorului, sau indirect, printr-o casa de expeditii sau printr-o banca, atunci cand vanzatorul doreste sa evite riscul ca marfa sa fie preluata de cumparatorul final fara ca acesta sa o plateasca. Procedura de livrare indirecta poate fi aplicata numai atunci cand cumparatorul are un contract cu o casa de expeditii sau cu o banca.
- Trebuie rificat daca scrisoarea de transport CIM a fost corect si complet intocmita.
- Expedierea va fi organizata direct de catre vanzator, in cazul in care acesta este si producatorul marfurilor. Altfel vanzatorul va trebui sa remita scrisoarea de transport producatorului.
a-  Vanzatorul trebuie sa intocmeasca o cerere catre SNCFR pentru vagoane. in cererea scrisa trebuie sa fie trecute: numarul necesar de vagoane, tipul acestora si data la care este nevoie de ele.
- Vanzatorul trebuie sa examineze vagoanele inainte de a fi incarcate pentru a se asigura ca sunt curate si fara defecte. Vagoanele care au defecte trebuie refuzate.
- Vanzatorul trebuie sa se ingrijeasca de conditiile de pastrare a marfii in timpul transportului. Conform Conntiilor Internationale cu privire la transportul feroviar de marfuri, in cazul in care vagoanele sunt perfect inchise, incarcatorul este raspunzator pentru produse pana cand acestea ajung ia destinatie
- incarcarea trebuie sa se desfasoare intr-un anumit interval de timp (ore). Dupa scurgerea acestei perioade de timp, vanzatorul va aa de platit anumite taxe. Daca incarcarea nu incepe atunci cand a fost silit, SNCFR poate decide sa retraga vagoanele considerand ca vanzatorul Ie-a refuzat. Vanzatorul trebuie sa fie atent sa nu supraincarce vagoanele. (Cantitatea admisa este trecuta in scrisoarea de trasura.) in caz contrar, controlorii pot oricand descarca aceasta cantitatea suplimentara de produse in oricare gara de pe parcurs. Mai mult, SNCFR poate aplica penalitati.
- Vanzatorul trebuie sa sigileze vagoanele dupa incarcarea acestora. Procedura va urmari indeplinirea formalitatilor vamale. Conditiile de sigilare la punctul de destinatie sunt importante deoarece sersc la impartirea responsabilitatilor intre vanzator si transportator, in cazul in care marfa a fost deteriorata sau au existat pierderi in timpul livrarii.
Daca sigiliul este intact responsabilitatea pentru deteriorari este a vanzatorului, daca sigiliul este desfacut transportatorul este cel care raspunde.
- Scrisoarea de trasura trebuie completata cu numarul vagoanelor inchiriate si cantitatile incarcate. in cazul in care declaratia vamala este falsa, SNCFR poate aplica sanctiuni.
- Trebuie semnat contractul de transport. Pentru a face acest lucru, vanzatorul trebuie sa aduca si scrisoarea de transport si celelalte documente deja mentionate. Reprezentantul SNCFR va incasa taxa de transport si va aplica stampila garii (continand si data) pe toate copiile scrisorii de transport. Vanzatorul va primi toate copiile stampilate ale scrisorii de transport si a celorlalte documente. Vagoanele incarcate sunt preluate de SNCFR si sigilate din nou de catre reprezentantii acesteia.
- Vanzatorul il anunta pe cumparator cu privire la expedierea marfii.


Formalitatile vamale
Sunt asemanatoare celor organizate pentru transportul fluvial si vor fi facute fie la locul de incarcare fie la frontiera. in ultimul caz vanzatorul sau comisionarul trebuie sa anunte din timp biroul vamal de la frontiera pe unde marfa trebuie sa pararseasca tara.
Transportul grupatIn cazul produselor a caror cantitate este mai mica de 5 tone, transportul cu grupuri de vagoane este


solutia ideala.
Acet gen de transport este in general organizat de catre casele de expeditie si consta din urmatoarele:
- Colectarea in depozite a diferitelor pachete apartinand dirselor firme
- Gruparea pachetelor in functie de destinatia comuna acestora.
- incarcarea completa a vagoanelor cu pachetele grupate dupa destinatie
- Expedierea marfurilor catre partenerii de la locul de destinatie
- Partenerii vor descarca marfa si o vor pune la dispozitia destinatarilor finali.
Majoritatea transporturilor grupate se organizeaza ca transporturi rutiere si nu feroviare, deoarece durata de transport este mai redusa.
Restul procedurii urmeaza acelasi parcurs ca in cazul transportului cu vagoane complete.
Documentul care dodeste faptul ca produsele au fost livrate este o copie a scrisorii de transport semnata de catre importator la primirea marfii, sau Buletinul de Expediere emis de casa de expeditii, care dodeste ca aceasta a preluat marfa in derea livrarii ei catre o anumita destinatie, in cazul transporturilor grupate, datorita faptului ca exportatorii lucreaza impreuna cu casa de expeditii, formalitatile vamale vor fi indeplinite la casa de expeditii.


Transportul containerizat - expeditia door to door
Transportul containerizat este o noua tehnologie de transport conceputa pentru a realiza un sistem unitar de transport din usa-in-usa. Consta in: ambalarea, incarcarea, transportul si depozitarea produselor in containere.
Dimensiunile si constructia containerelor sunt standardizate ISO. Cele mai utilizate containere sunt cele de 20 pe 40 de picioare
(1 picior = 0,34 metri).In prezent, sunt folosite mai multe tipuri de containere:
- Containerele pentru marfuri generale (general cargo) sau containere pentru incarcatura uscata (dry cargo) care pot fi: inchise, cu partea de sus deschisa, cu partile laterale deschise sau cu partea de sus, din spate si partile laterale deschise.
- Containere termice (frigorifice, izolate, incalzite)


- Containere cisterna
- Containere pentru produse sub forma de pulbere
- Containere platformaIncarcarea si descarcarea containerelor in si de pe nava sunt proceduri realizate in port. Containerele destinate exportului sunt depozitate in derea incarcarii pe vase, in timp ce containerele destinate importului sunt descarcate in derea trimiterii catre destinatia finala pe calea ferata. Agentul portuar este cel care se ingrijeste de intregul proces.
Procedura de expediere este similara celei prezentate la transportul fluvial conntional.
Formalitatile vamale pot fi organizate la locul de incarcare din Constanta, sau dupa dorinta fiecaruia. (Atunci cand formalitatile vamale sunt indeplinite la locul de incarcare, exportatorul scapa de responsabilitatea pe toata durata transportului pana in portul de destinatie.)
Transportul rutierIn cazul in care este aleasa aceasta modalitate de transport, camioanele pot fi inchiriate fie de catre vanzator, fie de catre cumparator, dupa cum este specificat in contract - Regulie INCOTERMS 2000. Se poate inchiria direct Camionul sau se poate apela la o casa de expeditii. (in ultimul caz, intreg procesul va fi derulat de catre aceasta casa de expeditii.)
Cele mai importante aspecte ce trebuie luate in considerare sunt:
- Scrisoarea de trasura tip CMR (conntia cu privire la contractul de transport rutier international)
- Carnetul TIR (Conntia Vamala cu privire la Transportul International de Marfuri sub acoperirea Carntelor TIR)
- ATP (conntie internationala cu privire la transportul marfurilor perisabile)
- sectiunea VerdeIn toate aceste conntii sunt specificate drepturile si obligatiile celor implicati in operatiunile de
transport.
Exportatorii pot gasi date cu privire la contractul de transport in CMR. Aceste informatii sunt perzentate
pe scurt mai jos:
Scrisoarea de trasura CMR reprezinta contractul de transport si insoteste transportatorul pe tot
parcursul, de la punctul de incarcare pana la cel de destinatie.
Aceasta trebuie sa cuprinda toa


te clauzele si elementele necesare transportului: numele si adresa
expeditorului, locul si data emiterii, numele si adresa transportatorului, data si locul unde marfa
trebuie livrata in derea unui transport ulterior, data si locul de destinatie, numele si adresa
destinatarului, numele produselor, numarul pachetelor, greutatea, locul in care se vor face formalitatile


vamale.
Scrisoarea de trasura se intocmeste in trei exemplare: unul se remite expeditorului, al doilea insoteste marfa pana la destinatar, iar al treilea exemplar este retinut de transportator.
Specific acestui tip de transport este faptul ca (in atie cu transportul feroviar, unde reprezentantii SNCFR nu preiau marfa luand in considerare pachetele de produse) soferul trebuie sa numere pachetele. Deoarece el este cel care raspunde pentru orice pierdere internita in timpul transportului. Pe de alta parte, transportatorul nu poate fi gasit vinovat de nici un fel de alte daune daca nu exista dovada ca Ie-a provocat el.
Expeditorul este cel care raspunde pentru datele false sau incomplete care apar in documente si pentru indeplinirea formalitatilor vamale. El trebuie sa puna la dispozitia transportatorului toate informatiile corecte astfel incat acesta sa poata organiza procesul de transport in bune conditii. (Transportatorul nu este obligat sa rifice documentele primite de la expeditor.) Mai mult, expeditorul trebuie sa trimita intregul set de documente si trebuie sa le treaca in paragraful cinci al scrisorii de trasura CMR.In cazul in care produsele sunt definite ca fiind periculoase", acest aspect trebuie mentionat in scrisoarea de trasura CMR conform Conntiei ADR, altfel transportatorul poate cere desubiri sau mai mult, poate descarca produsele periculoase pentru a le distruge si apoi poate cere compensatii.
Doar in anumite conditii contractul de transport poate fi modificat dupa ce a fost semnat. Acest drept apartine atat expeditorului cat si destinatarului. Expeditorul poate cere transportatorului sa faca urmatoarele:
- sa opreasca transportul,


- sa schimbe destinatia finala a marfii silita initial,
- sa livreze marfa unui alt destinatar.
Daca, din anumite moti, transportatorul nu poate ajunge la destinatie, trebuie sa ceara instructiuni noi de la expeditor. in cazul in care transportatorul nu poate livra marfa deoarece destinatarul o refuza, sau nu poate fi gasit, transportatorul trebuie de asemenea sa ceara instructiuni de la expeditor. Daca acesta din urma nu va furniza nici o alta instructiune, transportatorul poate sa descarce camionul, iar expeditorul va suporta costurile. in cazul marfurilor perisabile transportatorul poate vinde marfurile in cazul in care expeditorul nu-i trimite nici o instructiune.
Se considera ca marfa a fost predata in cazul in care calitatea si cantitatea produselor corespund celor inscrise in scrisoarea de trasura CMR si atunci cand destinatarul semneaza la aliniatul 24 din CMR fara sa faca nici o observatie.
La incarcarea camioanelor, soferul trebuie sa rifice daca tot ce este inscris in CMR corespunde cu realitatea si trebuie sa confirme acest lucru semnand la aliniatul 23 din CMR. in consecinta, transportatorul este responsabil pentru orice pierdere sau avariere a marfii in timpul transportului cu exceptia urmatoarelor cazuri:
- camionul a fost deschis, iar expeditorul a fost de acord cu acest lucru,


- marfa a fost impropriu impachetata,
- marfa a fost manipulata de catre expeditor,
- avarierea marfii s-a produs ca urmare a naturii produselor,
- imperfectiunea sau insuficienta marcajului produselor,


- la transportul de animale vii, -etc.
Pot fi cerute daune pentru intarzierea predarii marfurilor daca acest lucru a fost specificat in termenele limita pentru diferite activitati de transport din contract.
Orice gere cu privire la calitatea marfii trebuie remisa transportatorului in maximum 7 zile de la livrarea marfurilor, iar gerile privitoare la livrarile facute cu intarziere trebuie remise nu mai tarziu de 21 de zile. Termenul de prescriere este de un an.
Un alt document de transport important este prezentat mai jos:
Carnetul TIR - este un document vamal pe baza caruia se desfasoara tranzitarea diferitelor tari fara a fi nevoie sa se depuna nici o garantie egala cu taxele vamale ce ar trebui platite in cazul in care produsele ar fi fost importate in tarile tranzitate.
Conntia TIR a fost elaborata pentru a evita procedura dificila de a angaja cate un agent la fiecare punct vamal, care ar trebui sa depuna garantia la intrarea in tara a marfii, pentru ca apoi, la iesirea din tara sa o ridice, si pentru a evita intarzierile provocate de controlul vamal.
Carnetul TIR este emis de IRU Geneva - International Road Union, si constituie garantie pentru autoritatile vamale, pentru taxe in valoare de 50 000 USD / transport. La intrarea in tara autoritatile vamale retin o copie a carnetului TIR, completata cu toate datele despre marfa. Aceasta reprezinta o declaratie facuta de transportator ca marfa va parasi teritoriul tarii respecti. Cand paraseste tara, transportatorul remite autoritatilor vamale o alta copie a carnetului TIR, care va fi apoi trimisa biroului vamal de la intrarea in tara. in acest mod se poate dodi ca marfa a parasit tara. intreaga procedura este mai simpla deoarece autoritatile vamale nu mai rifica marfa ci doar documentele.In cazul in care, in timpul tranzitarii unei tari, sigiliile sunt rupte sau produsele sunt avariate, transportatorul trebuie sa contacteze imediat autoritatile vamale locale pentru a se intocmi un cod de procedura care trebuie atasat carnetului TIR.
Carnetul TIR trebuie completat fara a face corecturi. Orice modificare a acestui document trebuie certificata de catre cel care a facut-o si de catre autoritatile vamale locale. Pentru produsele perisabile trebuie luate in considerare conditiile stipulate in Conntie cu privire la transportul acestui fel de marfuri. Acestea se refera la faptul ca toate instalatiile din mijloacele de transport, care sunt necesare pentru asigurarea temperaturii potrivite in timpul transportului, trebuie controlate si inregistrate. Instalatiile trebuie rificate la fiecare 6 luni. Institutul care face rificarea trebuie sa emita un certificat specific care sa poata fi prezentat in caz de control. Formalitatile vamale sunt asemanatoare cu cele din cazurile prezentate anterior.


Transportul produselor periculoase
Transportatorii si casele de expeditie din toata lumea, care deruleaza transporturi de marfuri periculoase trebuie sa isi asume intreaga responsabilitate si trebuie sa-si ia toate precautiile pentru a evita orice risc.
Sunt considerate periculoase acele produse, care prin natura lor si prin proprietatile lor chimice si fizice pot provoca ube sau pot aduce prejudicii sanatatii sau vietii oamenilor in timpul transportului si al manipularii. Lista acestor produse este publicata in Decizia Gurnului nr. 340 /1992. Comitetul de Experti ONU responsabil pentru transportul produselor periculoase a emis o serie de reguli cu privire la securitatea in timpul transportului de marfuri periculoase. incepand cu 1 ianuarie 2000 Uniunea Europeana a introdus un sistem de reguli in care este stipulat ca firmele care se ocupa cu transportul, manipularea si depozitarea produselor periculoase trebuie sa aiba un consilier pentru aceaste activitati specifice (DGSA - Dangerous Goods Safety Advisor - Consilier pentru Securitatea Produselor Periculoase). Acesta trebuie sa detina o diploma prin care sa poata dodi ca dispune de cunostintele necesare in acest domeniu.
Setul de reguli sau conntii cu privire la transportul marfurilor periculoase, care este in vigoare in Romania este mentionat mai jos:
- ICAO TI (International Civil Aviation Organisation -Technical Instructions - Organizatia Internationala a Aviatiei Civile - Instructiuni Tehnice)
- IMDG Code (International Maritime Dangerous Code-Codul Maritim International pentru Produse Periculoase)
- ADR (Accord Europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route - Acordul European privitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase) pentru transportul rutier
- RID (Reglement international concemant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer -Regulamentul international privitor la transportul feroviar al marfurilor periculoase) pentru transportul feroviar
- in cazul transporturilor combinate (mijloace de transport auto transportate pe calea ferata) este valabil ARD
- Conntia de la Basel cu privire la transportul produselor periculoase (a se dea legea 265 / 15,05.2002)
- MERCOSUR (inspirat din RID si ADR)In toate aceste reguli produsele sunt clasificate in 9 grupe in functie de gradul lor de periculozitate, in fiecare clasa in parte, fiecare produs are un numar (Numar de Identificare United Nation Natiunile Unite") format din 4 cifre. Fiecarui numar UN ii corespunde un anumit tip de transport, de exemplu 1207 Hexaldehida -.
Aceste coduri includ reguli specifice privitoare la ambalarea, etichetarea si marcarea produselor, precum si cu privire la codul mijloacelor de transport.In timpul transportului, transportatorul trebuie sa aiba documente in care sa apara codurile mentionate mai sus. Expeditorul este obligat sa le treaca in toate documentele. Mai mult, expeditorul trebuie sa-I informeze pe transportator despre cum trebuie sa reactioneze in diferite situatii. Aceste instructiuni trebuie traduse in limbi straine de circulatie internationala pentru a putea fi utilizate de catre brigazile de pompieri din diferitele tari tranzitate.In timpul transportului, camionul trebuie sa fie echipat cu extinctoare, iar soferul trebuie sa detina un certificat care sa dodeasca faptul ca a participat la cursurile de transport international de marfuri periculoase (ADR). Mijlocul de transport trebuie sa aiba inscriptionat un semn distinctiv portocaliu cu codul numeric al produsului transportat.
Suplimentar, expeditorul trebuie sa completeze o declaratie in care sa mentioneze ca produsele au fost corect clasificate, ambalate, marcate si etichetate. Daca declaratia este falsa, expeditorul poate fi pedepsit. Transportatorului nu ii este permis sa semneze o astfel de declaratie, doar producatorul sau expeditorul o pot face.
Asa cum a fost prezentat mai sus, toti cei implicati in transportul de marfuri periculoase trebuie sa aiba permisiunea de a o face cit si cunostintele necesare, si trebuie sa-si asume o mare responsabilitate centru evitarea oricaror riscuri posibile.


Transportul aerian
Scrisoarea de transport aerian (Airway Bill) este dovada ca firma de transport aerian a primit marfa centru a o transporta si ca toate conditiile generale si obligatiile sunt acceptate asa cum au fost stipulate in Protocolul de la Haga si in Conntia de la Varsovia.
Scrisoarea de transport aerian trebuie sa fie emisa in trei exemplare originale: unul ramane la fansportatorul emitent, al doilea insoteste marfa si este pentru destinatar, iar al treilea ramane la expeditor. Scrisoarea de transport aerian trebuie sa aiba si un numar de copii care vor fi folosite pentru a confirma faptul ca produsele au ajuns la destinatie (recipisa de primire), pentru a rezolva formalitatile vamale la destinatie si pentru diferite controale.
Ce trebuie sa apara in scrisoarea de transport aerian:


- locul de plecare si cel de sosire,
- mentiunea ca transportul este organizat in conformitate cu Conntia de la Varsovia,
- cantitatea, volumul, numarul si dimensiunile pachetelor, modalitatea de ambalare, marcajul si starea produselor in momentul incarcarii,
- documentele atasate pentru indeplinirea formalitatilor vamale, aspectelor fiscale si fitosanitare,
- numele si adresa destinatarului si, daca este necesar, numele agentului sau care va prelua marfa la destinatie,
- mentiuni cu privire la modalitatea de plata a taxelor de transport si alte plati,


- numele si adresa expeditorului.
Ca si in cazul transportului rutier, expeditorul este raspunzator pentru exactitatea datelor inscrise in
scrisoarea de transport aerian si va trebui sa-si asume orice uba provocata transportatorului
datorata completarii gresite sau incomplete a documentelor. (Transportatorul nu este obligat sa


rifice corectitudinea documentelor.)
Scrisoarea de transport aerian poate fi modificata in timpul transportului, ceea ce inseamna ca pot fiIncluse noi instructiuni in timpul procesului de distributie.
Transportatorul este responsabil pentru orice uba aparuta in timpul in care produsele sunt in -
responsabilitatea lui. Atunci cand transportul este organizat cu mai multi transportatori aerieni,


raspunderea pentru produse se imparte intre acestia.
Cea mai folosita metoda de reducere a costurilor de transport este traficul consolidat. AceastaInseamna ca produsele sunt grupate ca si in cazul transportului rutier. De obicei, casa de expeditii
este cea care se ocupa de acest lucru si este emisa o singura scrisoare de transport aerian, fiind
mentionata o alta casa de expeditii ca destinatar. Cea din urma va redistribui produsele conform
specificatiilor referitoare la destinatarii finali.In acest caz contractul de transport aerian este numit Scrisoarea de transport aerian Master (Master
Airway Bill). Acest document este intotdeauna insotit de un asa numit Manifestul incarcaturii (Con-
solidation Manifest). Casa de expeditii care se ocupa de aceasta procedura emite o Scrisoare de transport aerian a Casei" (House Airway Bill) pentru fiecare transport in parte. in acest document
exportatorul este trecut ca si expeditor, iar cumparatorul ca si destinatar final.
Taxele de transport sunt colectate fie de catre casa de expeditie direct de la vanzator, fie de catre
agentul acesteia la destinatie de la cumparator.
Cand se calculaeza costurile de transport aerian, trebuie sa se ia in considerare faptul ca tariful
pentru transportul aerian include traficul aerian plus livrarea de la vanzator la cumparator. Aceste
costuri suplimentare trebuie sa fie mentionate deoarece tarifele pentru transportul aerian silite de
catre IATA, (Asociatia Internationala pentruTransporturile Aeriene) includ doar pretul tarficului aerian.


Tarifele sunt silite conform cu natura produselor:
- Pentru marfuri generale - general cargo rates


- Pentru marfuri specifice - specific commodity rates
Nilul pretului este influentat de urmatoarele: greutatea, tipul si caracteristicile produselor, relatia de transport si distanta, ambalajul si forma de contract.In cazul in care este vorba de marfuri in cantitati mari, poate fi inchiriat un avion intreg. Acesta este contractul de tip charter, iar pretul in aceasta situatie este mai mic.In functie de regula INCOTERMS aleasa, costurile de transport pot fi platite de catre expeditor sau de catre destinatar. Sunt folosite urmatoarele modalitati de plata:
1. Taxe preplatite (Charges Prepaid - CP) - Expeditorul plateste taxele deja estimate, dar si cele neestimate, cat si costurile acesorii. in scrisoarea de transport aerian poate fi stipulat faptul ca destinatarul este cel care va suporta costurile neestimate.
2. Taxele Colectate (Charges Collect - CC) - Toate taxele mentionate mai sus vor fi colectate la destinatie, cand autoritatile nationale si transportatorul aerian accepta acest lucru. De obicei transportatorul aerian accepta CC-ul, cu cateva exceptii pentru: mostre, produse perisabile, ziare si publicatii tiparite. in aceste situatii expeditorul trebuie sa emita o scrisoare de garantie in care sa mentioneze ca va suporta costurile daca destinatarul nu va plati produsele.
3. Numerar la livrare (Cash on Deliry - COD) - La destinatie trebuie colectate nu doar costurile de transport ci si valoarea marfurilor, asa cum este specificat de catre expeditor. Pentru a folosi aceasta modalitate de plata firma trebuie sa obtina acceptul tuturor transportatorilor implicati in procesul de livrare.
Curierul in traficul aerian
Este folosit pentru a transmite corespondenta, acreditile documentare, comunicarile urgente, documentele de transport. Documentele vor ajunge la destinatie nu mai tarziu de 48 de ore.
Formalitati vamale
Formalitatile vamale sunt similare cu cele organizate pentru celelalte modalitati de transport.
Asigurarea in transportul internationalIn timpul transportului marfa este expusa la diferite riscuri, dar firma este cea care hotaraste sa o asigure sau nu impotriva acestor riscuri.
In general, riscurile pot fi clasificate in doua categorii: riscuri pentru care raspunde transportatorul pierderi ale produselor in timpul transportului si manipularii, avarieri, puncte gresite de livrare) si riscuri oentru care acesta nu poate fi gasit responsabil (razboaie, gre, inundatii, cutremure, poduri rupte
etc).
n cazul ubelor produse din vina transportatorului, expeditorul ar trebui sa isi poata recupera ubele de la societatea de asigurari, daca partenerul sau nu este solvabil. De obicei, casele de expeditie straine sunt asigurate in timp ce majoritatea celor romanesti nu sunt. Acesta este un as-Dect care trebuie luat in considerare atunci cand se face alegerea casei de expeditii cu care se va coopera.
Pentru a recupera ubele provocate din cauze pentru care transportatorul nu poate fi gasit responsabil, este recomandabil ca vanzatorul sa se asigure. in anumite conditii de livrare, cum este de exemplu in cazul CIF sau CIP, vanzatorul trebuie sa semneze un contract de asigurare in beneficiul cumparatorului.
Pentru ca asigurarea sa fie valabila, contractul trebuie semnat inainte de incarcarea marfurilor in mijloacele de transport. Tot atunci trebuie platita si polita de asigurare.
Urmatoarele lucruri trebuie sa fie clar specificate in contractul de asigurare:
- obiectul asigurat, denumirea produselor, ambalajul, marcajele, numarul de pachete,
- suma asigurata, respectiv valoarea contractului, care consta de obicei din: valoarea marfii asa cum apare in factura, costurile de transport, profitul estimat (10%),
- mijlocul de transport (inclusiv toate datele distincti ale acestuia),
- conditia de asigurare (lista riscurilor preluate de catre societatea de asigurari).
La Conferinta pentru Comert si Dezvoltare a ONU din 1986 au fost adoptate conditii de asigurare internationale standardizate.
- Conditia de asigurare C" - acopera riscurile in caz de: foc sau explozie, esuarea, scufundarea sau rasturnarea nai, rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru, coliziunea sau contactul nai sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, descarcarea marfii intr-un port de refugiu, sacrificiul in caz de avarie comuna, aruncarea peste bord.
- Conditia de asigurare B" - acopera riscurile in caz de: toate aspectele prevazute la conditia de asigurare C" pius cutremur, eruptii vulcanice, trasnet, intrarea apei in mijlocul de transport, pierderea marfii in timpul activitatilor de incarcare.
- Conditia de asigurare A" - acopera toate riscurile" cu exceptia celor speciale, care trebuie asigurate separat: riscuri generate de natura produselor, razboi, gre etc.In contract este stipulata intreaga procedura ce trebuie urmata pentru a recupera pierderile suferite, fn general, aceasta consta in:
- notificarea imediata in scris trimisa societatii de asigurari,
- descrierea ubelor produse,
- acoperirea dreptului de regres a societatii de asigurari impotriva celor responsabili de ubele produse,
- punerea la dispozitie a documentelor cu privire la enimentul asigurat.
Pe baza acestui dosar, societatea de asigurari analizeaza datele si plateste compensatia.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact