StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Accize

Capitolul i - accize armonizate - deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

SECTIUNEA a 5-a
  Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv


Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

   Art. 186.Pe durata deplasarii unui produs accizabil, acciza se suspenda, daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:


   d) containerul in care este deplasat produsul este sigilat corespunzator, conform prevederilor din norme;


Norme metodologice:

Containerele in care sunt deplasate produsele accizabile in regim suspensiv trebuie sa poarte sigiliile antrepozitului fiscal expeditor.

In intelesul prezentelor norme metodologice, prin container se intelege orice recipient care serveste la transportul in cantitati angro al produselor accizabile sau in cazul circulatiei comerciale in vrac, orice cisterna aferenta camioanelor, vagoanelor, navelor sau altor mijloace de transport, ori o cisterna ISO.

In cazul deplasarii in regim suspensiv a produselor accizabile dintr-un antrepozit fiscal din Romania catre un stat membru, inclusiv in cazul deplasarii catre un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar, containerele in care se deplaseaza produsele respective trebuie sa poarte si sigiliile aplicate de reprezentantul desemnat de autoritatea fiscala teritoriala din raza careia pleaca produsul sau de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru, in situatiile in care se impun desigilarea si resigilarea containerelor. In situatia in care vamuirea se efectueaza la un birou vamal din teritoriul comunitar, sigiliile aplicate de reprezentantul autoritatii fiscale vor fi inlocuite, dupa caz, cu sigiliile vamale.@

In cazul deplasarii produselor accizabile intre un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar si un antrepozit fiscal din Romania, containerele in care se afla produsele trebuie sa poarte si sigiliile biroului vamal sau ale autoritatii competente din statul membru, in situatia in care se impune desigilarea si resigilarea containerelor.

Sigiliile prevazute la alin. (3) si (4) sunt de unica folosint 454d33e a si trebuie sa poarte insemnele celor care le aplica.@

Prevederile alin. (2) al art. 186 din Codul fiscal se aplica si circulatiei intracomunitare a produselor supuse accizelor cu o cota zero care nu au fost eliberate in consum.@


@Pct. 13 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 25 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (3) al Pct. 13 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 18 din H.G. nr. 213/2007.

Alin. (6) al Pct. 13 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 19 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal.

Documentul administrativ de insotire

   Art. 187. Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv este permisa numai atunci cand este insotita de documentul administrativ de insotire. Modelul documentului administrativ de insotire va fi prevazut in norme.

In cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv, acest document se intocmeste in 5 exemplare, utilizate dupa cum urmeaza:

   a) primul exemplar ramane la antrepozitul fiscal expeditor;

   b) exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului insotesc produsele accizabile pe parcursul miscarii pana la antrepozitul fiscal primitor, operatorul inregistrat sau operatorul neinregistrat. La sosirea produselor la locul de destinatie, acestea trebuie sa fie completate de catre primitor si sa fie certificate de catre autoritatea fiscala competenta in raza careia isi desfasoara activitatea primitorul, cu exceptiile prevazute in norme. Dupa certificare, exemplarul 2 al documentului administrativ de insotire se pastreaza de catre acesta, exemplarul 3 se transmite expeditorului, iar exemplarul 4 se transmite si ramane la autoritatea fiscala competenta a primitorului;

   c) exemplarul 5 se transmite de catre expeditor, la momentul expedierii produselor, autoritatii fiscale competente in raza careia acesta isi desfasoara activitatea.

Antrepozitul fiscal primitor, operatorul inregistrat sau operatorul neinregistrat are obligatia de a transmite antrepozitului fiscal expeditor exemplarul 3 al documentului administrativ de insotire, in conformitate cu legislatia statului membru al expeditorului.


Norme metodologice:

Documentul administrativ de insotire este un instrument de verificare a originii, a livrarii, a transportului si a admiterii produselor accizabile deplasate in regim suspensiv de la un antrepozit fiscal catre un alt antrepozit fiscal sau catre un operator inregistrat ori un operator neinregistrat.

Modelul documentului administrativ de insotire este in conformitate cu legislatia comunitara si este prevazut in anexa nr. 9.

Documentul administrativ de insotire se intocmeste de regula in 4 exemplare, vizate de autoritatea fiscala a locului de expediere, din care:

   a) primul exemplar ramane la antrepozitul fiscal expeditor,

   b) exemplarele 2, 3 si 4 insotesc obligatoriu produsul accizabil pe parcursul deplasarii pana la antrepozitul fiscal primitor, operatorul inregistrat sau operatorul neinregistrat.

La sosirea produsului in antrepozitul fiscal primitor, la operatorul inregistrat sau la operatorul neinregistrat, acesta trebuie sa completeze toate cele 3 exemplare ale documentului administrativ de insotire la rubricile aferente primitorului si, inainte de desigilarea si descarcarea produsului, sa solicite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea desemnarea unui reprezentant al acesteia, care in maximum 48 de ore trebuie sa efectueze verificarea si certificarea datelor inscrise in documentul administrativ de insotire.

Din cele 3 exemplare certificate de catre reprezentantul autoritatii fiscale teritoriale, exemplarul 3 se transmite de antrepozitul fiscal primitor, de operatorul inregistrat sau de operatorul neinregistrat la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 4 se transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia primitorul isi desfasoara activitatea. Exemplarul 2 ramane la antrepozitul fiscal primitor.

In cazul Romaniei, documentul administrativ de insotire se intocmeste in 5 exemplare, iar exemplarul 5 se transmite de catre antrepozitul fiscal expeditor la momentul expedierii produselor catre autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea, atat pe suport de hartie cat si in format electronic.

In cazul antrepozitarului autorizat pentru productia de alcool etilic si pentru prelucrarea acestuia, toate cele 5 exemplare ale documentului administrativ de insotire vor fi vizate la rubrica aferenta autoritatii fiscale de expediere de catre reprezentantul fiscal desemnat de aceasta autoritate. In situatia in care antrepozitele fiscale de productie pentru alcool etilic si de prelucrare a acestuia se afla in localitati diferite, trebuie sa se procedeze ca la alin. (4), (5) si (6).

Prin exceptie, atunci cand antrepozitele fiscale de productie de alcool etilic si de prelucrare a acestuia se afla in acelasi loc, documentul administrativ de insotire se intocmeste in 3 exemplare, din care primul exemplar se pastreaza la antrepozitul fiscal de productie, exemplarul 2 ramane la antrepozitul fiscal de prelucrare, iar exemplarul 3 se transmite la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea. In aceasta situatie, exemplarele 2 si 3 se completeaza de catre antrepozitul fiscal de prelucrare ca antrepozit fiscal primitor, iar certificarea se face de catre reprezentantul fiscal.

In cadrul livrarilor intracomunitare in regim suspensiv, antrepozitarul autorizat expeditor, sau reprezentantul sau, poate sa modifice continutul casutelor 4, 7, 7a, 13, 14 si/sau 17 din documentului administrativ de insotire pentru a inscrie noul destinatar - antrepozitar autorizat sau operator inregistrat -, precum si noul loc de destinatie a livrarii. In acest caz, autoritatea fiscala competenta a expeditorului va fi imediat informata iar noul destinatar sau locul de livrare vor fi inscrise pe versoul documentului administrativ de insotire.

La emiterea documentului de insotire in cadrul circulatiei intracomunitare a produselor energetice pe cale maritima sau fluviala, antrepozitarul autorizat expeditor poate sa nu completeze casutele 4, 7, 7a, 13, 14 si/sau 17 ale acestuia, daca la momentul expedierii produselor, nu cunoaste destinatarul, dar numai cu conditia ca:

   a) autoritatea fiscala teritoriala sa autorizeze antrepozitului fiscal expeditor, ca inaintea livrarii produselor sa nu completeze casutele respective;

   b) antrepozitul fiscal expeditor sa comunice autoritatii fiscale teritoriale informatiile corespunzatoare cu privire la denumirea si adresa primitorului, codul de accize al acestuia si statul membru de destinatie, imediat ce acestea sunt cunoscute sau cel tarziu atunci cand produsele ajung la destinatie.

In cazul circulatiei intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv, antrepozitul fiscal expeditor dintr-un stat membru poate utiliza in locul documentului administrativ de insotire un document comercial prevazut in legislatia acelui stat membru, care sa contina aceleasi informatii cu cele din documentul administrativ de insotire.@

Prevederile alin. (1) al art. 187 din Codul fiscal nu sunt aplicabile in cazul prevazut la alin. (2) si (3) ale pct. 22.@

Circulatia intracomunitara a produselor accizabile supuse marcarii potrivit prevederilor art. 202 din Codul fiscal, dintr-un alt stat membru catre Romania, produse care sunt destinate vanzarii in Romania, va fi insotita de documentul administrativ de insotire.@


@Pct. 14 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 26 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (12) si (13) ale Pct. 14 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. C pct. 20 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

   Art. 188. - Pentru un produs in regim suspensiv care este deplasat, acciza continua sa fie suspendata la primirea produsului in antrepozitul fiscal, daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:


   c) antrepozitul fiscal primitor trebuie sa obtina de la autoritatea fiscala competenta certificarea documentului administrativ de insotire a produselor accizabile primite, cu exceptiile prevazute in norme;


Norme metodologice:

Obligatia certificarii documentului administrativ de insotire de catre autoritatea fiscala competenta nu este aplicabila in cazul produselor accizabile deplasate in regim suspensiv prin conducte fixe.@


@Pct. 141 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. 6 pct. 3 din H.G. nr. 1840/2004.


Codul fiscal:

Descarcarea documentului administrativ de insotire

   Art. 1891. - Daca o persoana care a expediat un produs accizabil in regim suspensiv nu primeste documentul administrativ de insotire certificat, in termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are datoria de a instiinta in urmatoarele 5 zile autoritatea fiscala competenta cu privire la acest fapt si de a plati accizele pentru produsul respectiv, in termen de 7 zile de la data expirarii termenului de primire a acelui document.


Norme metodologice:

Termenul de primire a documentului administrativ de insotire certificat, este de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului.

Obligatiile de a instiinta autoritatea fiscala competenta de neprimirea in termen de catre antrepozitul fiscal expeditor a documentului administrativ de insotire certificat, precum si de a plati accizele corespunzatoare revin antrepozitarului autorizat.@

In situatia in care documentul administrativ de insotire certificat este primit de catre expeditor dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), acesta poate solicita restituirea accizelor platite, in termen de 12 luni de la certificarea documentului. In acest caz expeditorul va depune o cerere la autoritatea fiscala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cererea fiind insotita de documentele justificative.@


@Pct. 142 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 27 din H.G. nr. 1861/2006.

Alin. (11) al Pct. 142 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. C pct. 21 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Deplasarea unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal si un birou vamal

   Art. 191. In cazul deplasarii unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal din Romania si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar sau intre un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar si un antrepozit fiscal din Romania, acciza se suspenda daca sunt indeplinite conditiile prevazute de norme. Aceste conditii sunt in conformitate cu principiile prevazute la art. 186-190.


Norme metodologice:

Indiferent de formalitatile din legislatia vamala, deplasarea unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal din Romania si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar in vederea exportului este insotita de documentul administrativ de insotire. Acest document se intocmeste in 5 exemplare.

Pe durata deplasarii acciza se suspenda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) produsul este insotit de exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului administrativ de insotire;

   b) ambalajul in care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica cu claritate tipul si cantitatea produsului aflat in interior;

   c) containerul in care este deplasat produsul este sigilat potrivit prevederilor pct. 13;

   d) produsul este insotit de dovada constituirii unei garantii de catre antrepozitul fiscal pentru plata accizelor aferente produsului deplasat.

Primul exemplar al documentului administrativ de insotire ramane la antrepozitul fiscal expeditor, iar exemplarul 5 se transmite la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia acesta isi desfasoara activitatea.

Dupa scoaterea definitiva a produselor de pe teritoriul comunitar si intocmirea documentului administrativ unic prevazut la alin. (5), exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului administrativ de insotire se confirma de biroul vamal de iesire din teritoriul comunitar. Exemplarul 2 ramane la biroul vamal iar exemplarele 3 si 4 se transmit de catre acesta antrepozitului fiscal expeditor si, respectiv, autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea expeditorul.

In situatia deplasarii unui produs accizabil intre un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar si un antrepozit fiscal din Romania, acciza se suspenda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) produsul accizabil este insotit de 3 exemplare ale documentului administrativ unic reglementat de legislatia vamala, document care in aceasta situatie inlocuieste documentul administrativ de insotire si are acelasi rol ca si acesta;

   b) ambalajul in care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica cu claritate tipul si cantitatea produsului aflat in interior;

   c) containerul in care este deplasat produsul este sigilat potrivit prevederilor pct. 13;

   d) produsul este insotit de dovada constituirii de catre antrepozitul fiscal primitor a unei garantii pentru plata accizelor aferente produsului deplasat.

Cele 3 exemplare ale documentului administrativ unic insotesc produsele accizabile pana la antrepozitul fiscal primitor.

Dupa certificarea celor 3 exemplare de catre antrepozitul fiscal primitor, un exemplar se retine de catre acesta, al doilea exemplar este transmis inapoi la biroul vamal de intrare in teritoriul comunitar, iar cel de-al treilea exemplar se transmite autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitul fiscal primitor.

Dovada constituirii garantiei de catre antrepozitul fiscal pentru plata accizelor aferente produsului deplasat va fi reprezentata de confirmarea scrisa a autoritatii fiscale teritoriale privind garantia depusa, in conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazurile in care se utilizeaza documentul administrativ unic, la completarea acestuia se vor avea in vedere urmatoarele reguli:

   a) in casuta 33 a documentului administrativ unic, se va completa codul NC corespunzator;

   b) in casuta 44 se va indica clar ca este vorba despre o livrare de produse supuse accizelor;

   c) o copie a exemplarului 1 al documentului va fi pastrata de catre expeditor;

   d) o copie a exemplarului 5 al documentului vizat va fi restituita expeditorului de catre beneficiar.@


@Pct. 15 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 28 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Momentul exigibilitatii accizelor

   Art. 192. Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibila la data cand produsul este eliberat pentru consum in Romania.


Norme metodologice:

Abrogat.@


@Punctul 151 al Titlului VII a fost introdus prin art. I pct. 12 lit. E din H.G. nr. 610/2005.

Pct. 151 de la Titlul VII a fost abrogat prin art. I pct. G pct. 29 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Momentul exigibilitatii accizelor

   Art.

In cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibila la data cand se constata o pierdere sau o lipsa a produsului accizabil.

Prevederea alin. (3) nu se aplica si plata accizei nu se datoreaza daca pierderea sau lipsa intervine in perioada in care produsul accizabil se afla intr-un regim suspensiv si sunt indeplinite oricare dintre urmatoarele conditii: []

   b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita evaporarii sau altor cauze care reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii produsului, dar numai in situatia in care cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita in Romania nu depaseste limitele prevazute in norme.


Norme metodologice:

In cazul pierderilor sau lipsurilor de produse accizabile, acestea se admit ca neimpozabile atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) pot fi dovedite prin procese-verbale privind inregistrarea pierderilor sau lipsurilor;

   b) se incadreaza in limitele prevazute in normele tehnice ale utilajelor si instalatiilor si/sau in actele normative in vigoare; si

   c) sunt evidentiate si inregistrate in contabilitate.


Codul fiscal:

   Art. 192.

In cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibila la data cand se constata o pierdere sau o lipsa a produsului accizabil.


In cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine exigibila la data la care produsul este utilizat in orice scop care nu este in conformitate cu scutirea.

In cazul unui produs energetic, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, acciza devine exigibila la data la care produsul energetic este oferit spre vanzare sau la care este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire.

In cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila si care este depozitat intr-un antrepozit fiscal pentru care se revoca ori se anuleaza autorizatia, acciza devine exigibila la data comunicarii revocarii sau anularii autorizatiei pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.


Norme metodologice:

In toate situatiile prevazute la art. 192 alin. (3), (5), (6) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, acciza se plateste in termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibila.

In cazul pierderilor inregistrate intr-un antrepozit fiscal autorizat pentru productia si/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferenta pierderilor, atunci cand acestea nu se incadreaza intr-una din situatiile prevazute la art. 192 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza cu cota cea mai mare practicata in antrepozitul fiscal respectiv.

In cazul unui produs energetic pentru care acciza nu a fost anterior exigibila si care, prin schimbarea destinatiei initiale, este oferit spre vanzare sau utilizat drept combustibil ori carburant, acciza devine exigibila la data la care produsul energetic este oferit spre vanzare, obligatia platii accizei revenind vanzatorului, sau la data la care este utilizat drept combustibil sau carburant, obligatia platii accizei revenind utilizatorului.@


@Pct. 17 de la Titlul VII a fost modificat prin art. I pct. G pct. 30 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Accizele se calculeaza in cota si rata de schimb in vigoare, la momentul in care acciza devine exigibila.


Norme metodologice:

Rata de schimb pentru calcularea accizelor este cea stabilita potrivit prevederilor art. 218 din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Restituiri de accize

   Art. 1921. Pentru produsele energetice contaminate sau combinate in mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele platite vor putea fi restituite in conditiile prevazute in norme.

Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele platite pot fi restituite in conditiile prevazute in norme.

Acciza restituita nu poate depasi suma efectiv platita.


Norme metodologice:

Pentru produsele supuse accizelor armonizate, returnate in antrepozitele fiscale de productie in vederea reciclarii, reconditionarii sau distrugerii, accizele platite ca urmare eliberarii in consum a acestor produse, pot fi restituite la cererea antrepozitului fiscal primitor.

Antrepozitul fiscal primitor va depune cererea de restituire a accizelor aferente cantitatilor de produse accizabile inainte de a fi returnate in antrepozitul fiscal de productie, la autoritatea fiscala teritoriala unde este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

Cererea de restituire va fi insotita de urmatoarele documente:

   a) un memoriu in care sa justifice cauzele si cantitatile de produse accizabile care fac obiectul returului in antrepozitul fiscal de productie;

   b) documentele justificative care confirma cauzele care determina returnarea produselor accizabile in antrepozitul fiscal de productie;

   c) documentele care justifica faptul ca produsele respective au fost realizate de antrepozitul fiscal primitor.

Autoritatea fiscala teritoriala va analiza cererea si documentatia depusa de antrepozitul fiscal primitor si va decide asupra restituirii accizelor.

Restituirea accizelor va fi efectuata potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1) produsele supuse accizelor care au fost eliberate in consum cu mai mult de 2 ani inainte de data depunerii cererii.@


@Pct. 181 de la Titlul VII a fost introdus prin art. I pct. G pct. 31 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact