StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul viii - taxa hotelieraCAPITOLUL VIII
  Taxa hoteliera


Reguli generale

   Art. 278. Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea, dar numai daca taxa se aplica conform prezentului capitol.Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata in conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.


Norme metodologice:

Instituirea taxei hoteliere constituie atributia optionala a consiliilor locale ale comunelor, ale oraselor sau ale municipiilor, dupa caz. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Hotararea privind instituirea taxei hoteliere se adopta in cursul lunii mai si se aplica in anul fiscal urmator, in conditiile prezentelor norme metodologice. Neadoptarea hotararii pana la data de 31 mai a fiecarui an fiscal corespunde optiunii autoritatii deliberative de a nu institui taxa hoteliera pentru anul fiscal urmator.

Persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea au obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa evidentieze distinct taxa hoteliera incasata determinata in functie de cota si, dupa caz, de numarul de zile stabilite de catre autoritatile deliberative.

Sumele incasate cu titlu de taxa hoteliera se varsa la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in a carei raza de competenta se afla unitatea de cazare, lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, cu exceptia situatiilor in care aceasta data coincide cu o zi nelucratoare, caz in care virarea se face in prima zi lucratoare urmatoare. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta taxa se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza de competenta se afla unitatea de cazare.


Codul fiscal:

Calculul taxei

   Art. 279. Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.

Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsa intre 0,5% si 5%. In cazul unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, cota taxei poate varia in functie de clasa cazarii in hotel.

Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.


Norme metodologice:

In cazul in care autoritatile prevazute la pct. 185 opteaza pentru instituirea taxei hoteliere, cota se stabileste intre 0,5% si 5% inclusiv si se aplica dupa cum urmeaza:

   a) pentru sederea in municipii, orase sau comune, altele decat cele declarate, conform legii, statiuni turistice, taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa; numarul de zile pentru care se datoreaza taxa hoteliera se stabileste de catre autoritatile deliberative respective;

   b) pentru sederea in statiunile turistice, atat cele de interes national, cat si cele de interes local, declarate ca atare prin hotarare a Guvernului, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare numai pentru o noapte de cazare, pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa, indiferent de perioada reala de cazare.

Prin perioada reala de cazare se intelege perioada neintrerupta in care o persoana fizica este cazata intr-o unitate de cazare; perioada poate fi de una sau de mai multe zile.


Codul fiscal:Scutiri

   Art. 280. - Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

   a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

   b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

   c) pensionarii sau studentii;

   d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

   e) veteranii de razboi;

   f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

   g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

   h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).


Norme metodologice:

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie sa faca dovada cu: certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de student sau orice alt document similar, insotit de actul de identitate. In cazul persoanelor in varsta de pana la 14 ani, actul de identitate este certificatul de nastere sau alte documente care atesta situatia respectiva.


Codul fiscal:

Plata taxei

   Art. 281. Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.


Norme metodologice:

Sumele incasate cu titlu de taxa hoteliera se varsa la bugetul local al comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla unitatea de cazare, lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, cu exceptia situatiilor in care aceasta data coincide cu o zi nelucratoare, caz in care virarea se face in prima zi lucratoare urmatoare.

La virarea sumelor reprezentand taxa hoteliera, unitatile de cazare, persoane juridice, prin intermediul carora se realizeaza cazarea, vor depune la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale respective o declaratie-decont, model prevazut la pct. 256 din prezentele norme metodologice, care sa cuprinda sumele incasate si virate pentru luna de referinta. Virarea sumelor se face in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.


Codul fiscal:

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact