StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozitul firmelor straine
Trimite articolul prin email Capitolul i - impozitul pe veniturile obtinute din romania de nerezidenti : Impozitul firmelor straine Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Capitolul i - impozitul pe veniturile obtinute din romania de nerezidentiCAPITOLUL I
  Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti


Venituri impozabile obtinute din Romania

   Art. 115. Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt urmatoarele:
   a) dividende de la o persoana juridica romana;

   b) dobanzi de la un rezident;

   c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;


Norme metodologice:

Veniturile de natura dobanzilor, redeventelor sau comisioanelor realizate de catre nerezidenti si care sunt cheltuieli atribuibile sediului permanent din Romania al unui nerezident sunt venituri impozabile in Romania potrivit titlului V din Codul fiscal.


Codul fiscal:

   d) redevente de la un rezident;


Norme metodologice:

Termenul redeventa cuprinde orice suma care trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevazut la art. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal, indiferent daca suma trebuie platita conform unui contract sau ca urmare a copierii ilegale sau a incalcarii drepturilor legale ale unei alte persoane.

In cazul unei tranzactii care implica transferul de software, incadrarea ca redeventa a sumei care trebuie platita depinde de natura drepturilor transferate.

In cazul transferului unui drept partial dintr-un copyright pentru software, suma care trebuie platita este o redeventa daca primitorul dobandeste dreptul de a utiliza acel software, astfel incat lipsa acestui drept constituie o incalcare a copyright-ului. Exemple de astfel de tranzactii sunt transferurile de drepturi de a reproduce si distribui catre public orice software, precum si transferurile de drept de a modifica si a face public orice software.

In analiza caracterului unei tranzactii care implica transferul de software nu se tine cont de dreptul de a copia un program exclusiv in scopul de a permite exploatarea efectiva a programului de catre utilizator. In consecinta, o suma care trebuie platita nu este o redeventa daca singurul drept transferat este un drept limitat de a copia un program, in scopul de a permite utilizatorului sa-l exploateze. Acelasi rezultat se aplica si pentru 'drepturi de retea sau site', in care primitorul obtine dreptul de a face multiple copii ale unui program, exclusiv in scopul de a permite exploatarea programului pe mai multe computere sau in reteaua primitorului.

In cazul achizitiei tuturor drepturilor dintr-un copyright pentru software, suma care trebuie platita nu este pentru folosirea sau dreptul de a folosi acel software, in consecinta nefiind o redeventa.

Suma care trebuie platita pentru folosirea sau dreptul de a folosi ideile sau principiile cu privire la un software, cum ar fi schemele logice, algoritmii sau limbajele de programare, este o redeventa.

In intelesul acestei norme, software este orice program sau serie de programe care contine instructiuni pentru un computer, atat pentru operarea computerului (software de operare) cat si pentru indeplinirea altor sarcini (software de aplicatie).

a) In cazul unei tranzactii care permite unei persoane sa descarce electronic imagini, sunete sau texte, suma care trebuie platita nu este redeventa daca folosirea acestor materiale se limiteaza la drepturile necesare pentru a permite descarcarea, stocarea si exploatarea computerului, retelei sau a altui echipament de stocare, operare sau afisare a utilizatorului. In caz contrar, suma care trebuie platita pentru transferul dreptului de a reproduce si a face public un produs digital este o redeventa.

   b) tranzactiile ce permit clientului sa descarce electronic produse digitale pot duce la folosirea dreptului de autor de catre client, deoarece un drept de a efectua una sau mai multe copii ale continutului digital este acordat prin contract. Atunci cand compensatia este esential platita pentru altceva decat pentru folosirea, sau pentru dreptul de a folosi drepturile de autor, cum ar fi pentru dobandirea altor tipuri de d 121c24b repturi contractuale, date sau servicii, si folosirea dreptului de autor este limitata la drepturile necesare pentru a putea descarca, stoca si opera pe computerul, reteaua sau alte medii de stocare, rulare sau proiectare ale clientului, aceasta folosire a dreptului de autor nu trebuie sa influenteze analiza caracterului platii atunci cand se urmareste aplicarea definitiei 'redeventei'.

   c) se considera redeventa situatia tranzactiilor in care plata este facuta in scopul acordarii dreptului de folosinta a dreptului de autor asupra unui produs digital ce este descarcat electronic. Acesta ar fi situatia, unei edituri care plateste pentru a obtine dreptul de a reproduce o fotografie protejata de drept de autor pe care o va descarca electronic in scopul includerii ei pe coperta unei carti pe care o editeaza. In aceasta tranzactie, motivatia esentiala a platii este achizitionarea dreptului de a folosi dreptul de autor asupra produsului digital, adica a dreptului de a reproduce si distribui fotografia, si nu simpla achizitie a continutului digital.@

In cazul unui contract care implica folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevazut la art. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal, precum si transferul unei alte proprietati sau altui serviciu, suma care trebuie platita conform contractului trebuie sa fie impartita, conform diverselor portiuni de contract, pe baza conditiilor contractului sau pe baza unei impartiri rezonabile, fiecarei portiuni aplicandu-i-se tratamentul fiscal corespunzator. Daca totusi o anumita parte din ceea ce urmeaza a se asigura prin contract constituie de departe scopul principal al contractului, cealalta portiune fiind auxiliara, tratamentul aplicat portiunii principale de contract se aplica intregii sume care trebuie platita conform contractului.

Este considerata redeventa si suma platita in cadrul contractului de know-how, in baza caruia vanzatorul accepta sa impartaseasca cunostintele si experienta sa cumparatorului, astfel incat cumparatorul sa le poata folosi in interesul sau si sa nu le dezvaluie publicului. In acelasi timp vanzatorul nu joaca nici un rol in aplicarea cunostintelor puse la dispozitie cumparatorului si nu garanteaza rezultatele aplicarii acestora.@

In cazul contractului de prestari de servicii in care una dintre parti se angajeaza sa utilizeze cunostintele sale pentru executarea unei lucrari pentru cealalta parte, suma platita nu constituie redeventa.@


@Alineatele (10) si (11) ale pct. 2 de la Titlul V au fost introduse prin art. I pct. 4 pct. 1 din H.G. nr. 1840/2004.

Alin. (8) al Pct. 2 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 1 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

   e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

   f) comisioane de la un rezident;

   g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;

   h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;

   i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;


Norme metodologice:

Veniturile obtinute din Romania din prestari de servicii de management sau de consultanta in orice domeniu, care nu sunt efectuate in Romania, sau veniturile care sunt cheltuieli atribuibile unui sediu permanent din Romania al unui nerezident sunt impozabile potrivit titlului V atunci cand nu sunt incheiate conventii de evitare a dublei impuneri intre Romania si statul de rezidenta al beneficiarului de venit sau cand beneficiarul de venit nu prezinta documentul care atesta rezidenta sa fiscala.@


@Pct. 3 a fost modificat prin art. I lit. D pct. 1 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:

   j) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;

   k) venituri din servicii prestate in Romania;

   l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;

   m) venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut la art. 73;

   n) venituri din transportul international aerian, naval, feroviar sau rutier, ce se desfasoara intre Romania si un stat strain;

   o) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;


Norme metodologice:

Prin concursuri organizate in Romania se intelege concursuri organizate in orice domeniu in Romania.


Codul fiscal:

   p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator intr-o singura zi de joc.


Norme metodologice:

Venituri obtinute la jocuri de noroc inseamna castiguri in bani si/sau in natura acordate participantilor de catre orice persoana juridica romana, autorizata sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc.


Codul fiscal:

Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III, dupa caz:

   a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania;

   b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana;


Norme metodologice:

Venituri din proprietati imobiliare inseamna venituri din vanzarea, precum si din cedarea dreptului de folosinta asupra proprietatii imobiliare sau a unei cote-parti din aceasta proprietate (inchiriere, concesionare sau arendare).


Codul fiscal:

   c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;

   d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana.


Norme metodologice:

Prin cedarea dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare se intelege si arendarea sau concesionarea proprietatii imobiliare sau a unei cote-parti din aceasta proprietate.


Codul fiscal:

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

   Art. 116. Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.


Norme metodologice:

Pentru veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, platitorii de venituri au obligatia calcularii si retinerii impozitelor datorate prin stopaj la sursa si virarii lor la bugetul de stat in termenul stabilit la art. 116 alin. (5) din Codul fiscal.@

In cazurile prevazute la art. 115 alin. (1) lit. c), e), g) si i) din Codul fiscal, platitorul impozitului prevazut la titlul V din Codul fiscal este nerezidentul care are sediul permanent in Romania in evidenta caruia sunt inregistrate respectivele cheltuieli deductibile.


@Alin. (1) pct. 8 a fost modificat prin art. I lit. D pct. 2 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti


   Art. 116. Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

   a) 10% pentru veniturile din dobanzi si redevente daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru, situat intr-un alt stat membru. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pana la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.


Norme metodologice:

Cota prevazuta pentru veniturile din dobanzi si redevente la art. 116 alin. (2) lit. a) se aplica asupra veniturilor provenind din Romania. In acest sens, o plata facuta de o intreprindere din Romania sau de un sediu permanent situat in Romania se va considera ca provine din Romania. Aceasta prevedere se va aplica numai daca intreprinderea platitoare sau intreprinderea al carui sediu permanent este considerat platitor de dobanzi sau redevente este o intreprindere asociata, in intelesul art. 12420 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu intreprinderea care este beneficiarul efectiv sau al carui sediu permanent este considerat beneficiar efectiv al acelor dobanzi sau redevente.Conditia privitoare la perioada minima de detinere de 2 ani va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen C-284/94, C - 291/94 si C - 292/94 si anume:

Daca la data platii, perioada minima de detinere de 2 ani nu este incheiata, cota redusa prevazuta la art. 116 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal nu se va aplica.

In situatia in care, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania pot face dovada ca perioada minima de detinere a fost indeplinita dupa data platii, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania pot cere restituirea impozitelor platite in plus.@


@Pct. 81 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 2 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

   a) 5% pentru veniturile din dobanzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit autorizate si situate in Romania;

   b) 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);

   c) 15% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115.

In intelesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost platit unui nerezident, daca impozitul nu ar fi fost retinut din venitul platit nerezidentului.

Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:

   a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane, potrivit prevederilor art. 58;


Norme metodologice:

La impunerea veniturilor ce reprezinta remuneratii primite de persoanele fizice nerezidente pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane sunt aplicabile dispozitiile titlului III din Codul fiscal.


Cota de 16% se aplica si altor venituri de natura dobanzilor, cum ar fi: dobanzile la credite, dobanzile in cazul contractelor de leasing financiar, dobanzile la creditele intragrup, precum si dobanzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor escrow, considerate dobanzi pentru depozite la termen potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei, constituite incepand cu data de 1 ianuarie 2007, inclusiv. Pentru dobanzile aferente depozitelor colaterale, inclusiv conturilor escrow constituite anterior datei de 1 ianuarie 2007 se aplica cotele de impozit prevazute in legislatia fiscala la momentul constituirii depozitului/contului.@


@Pct. 91 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. 4 pct. 2 din H.G. nr. 1840/2004.

Pct. 91 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 3 din H.G. nr. 1861/2006.


Reinnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire va fi asimilata cu constituirea unui nou depozit/anchizitionarea unui nou instrument de economisire.@


@Pct. 92 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. 4 pct. 2 din H.G. nr. 1840/2004.

Pct. 92 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 4 din H.G. nr. 1861/2006.


Impozitul asupra dobanzilor capitalizate se calculeaza de platitorul acestor venituri in momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv in momentul rascumpararii in cazul unor instrumente de economisire sau in momentul in care dobanda se transforma in imprumut sau in capital, dupa caz.@


@Pct. 93 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. 4 pct. 2 din H.G. nr. 1840/2004.


Abrogat.@


@Pct. 94 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. 4 pct. 2 din H.G. nr. 1840/2004.

Pct. 94 de la Titlul V a fost abrogat prin art. I pct. E pct. 5 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.


Norme metodologice:

a) Conversia in lei a impozitului in valuta aferent veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti se face la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care s-a platit venitul catre nerezident si impozitul in lei rezultat se varsa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul.

   b) Pentru impozitul in valuta aferent dobanzilor capitalizate realizate din Romania de nerezidenti, conversia se face, de asemenea, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care s-a capitalizat dobanda, respectiv la cursul valutar din momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului dobanzii capitalizate sau din momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, ori in momentul in care dobanda se transforma in imprumut. Impozitul in lei astfel calculat se varsa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat venitul/rascumparat instrumentul de economisire.@

a) Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri in cazul castigurilor din transferul titlurilor de participare la societati inchise si din transferul partilor sociale, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) prezentat de nerezident se depune la reprezentantul lui fiscal/imputernicit desemnat in Romania pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative. Aceeasi prevedere se aplica si in cazul castigurilor din transferul titlurilor de participare obtinute de o persoana juridica nerezidenta atunci cand acest castig este generat de transferul titlurilor de participare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. In cazul persoanelor fizice nerezidente care obtin castiguri din transferul titlurilor de participare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. (13) alin. (1) se depune la intermediarul care a efectuat tranzactia.

   b) In cazul in care dobanditorul titlurilor de participare ale unei societati inchise sau al partilor sociale este o persoana juridica nerezidenta, iar beneficiarul castigurilor din transferul titlurilor de participare este o persoana fizica rezidenta, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe castigul determinat din transferul acestor titluri de participare sau parti sociale revine dobanditorului, respectiv persoanei juridice nerezidente, prin reprezentat fiscal/imputernicit, desemnat conform legii pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si declarative.

   c) In cazul tranzactiilor cu titluri de participare efectuate intre nerezidenti, sunt aplicabile prevederile mentionate in titlul II si titlul III din Codul fiscal in ceea ce priveste obligatiile de calcul, retinere si virare a impozitului in conditiile neprezentarii certificatului de rezidenta fiscala, sau atunci cand Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul de rezidenta al beneficiarului castigurilor din transferul titlurilor de participare, ori in cazul in care, prin conventie, Romania are dreptul de impunere asupra castigului.

   d) Aceleasi prevederi ca si cele de mai sus se aplica si in cazul transferului oricaror altor categorii de titluri de valoare, altele decat titlurile de participare. Respectiv, atunci cand transferul oricaror titluri de valoare, altele decat titlurile de participare detinute de o persoana fizica nerezidenta se realizeaza printr-un intermediar, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului pe castigul din transferul unor astfel de titluri, precum si celelalte obligatii declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala al beneficiarului castigului revin acestui intermediar. In situatia in care beneficiarul castigului din transferul oricaror titluri de valoare, altele decat titlurile de participare, este o persoana fizica nerezidenta iar transferul acestor titluri nu se face printr-un intermediar, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului, precum si celelalte obligatii declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala al beneficiarului castigului revin, dupa caz, reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar. In cazul in care beneficiarul castigului din transferul oricaror titluri de valoare, altele decat titlurile de participare, este o persoana juridica nerezidenta, indiferent daca transferul acestor titluri se desfasoara prin intermediul unui intermediar sau nu, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului pe profitul generat de acest transfer, precum si obligatiile declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala revin reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat de beneficiar.

   e) Detinerile persoanelor juridice straine la fondurile inchise de investitii se impun potrivit prevederilor privind asocierile de la titlul II din Codul fiscal.@


@Pct. 95 si 96 au fost introduse prin art. I lit. D pct. 3 din H.G. nr. 84/2005.

Pct. 95 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 6 din H.G. nr. 1861/2006.

Pct. 96 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 7 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

[articolul 116 alineatul (2) litera a) ]

   a) cota de impozit de 10% se aplica pentru dobanzile la depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, constituite/achizitionate incepand cu data de 1 iunie 2005. Pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire a caror scadenta este ulterioara datei de 1 iunie 2005, in scop fiscal, data scadentei este asimilata cu data constituirii;


Norme metodologice:


Impozitul pe dobanda rezultata din calcul se determina prin aplicarea cotei de 5% din suma acesteia pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, constituite/achizitionate inainte de 4 iunie 2005 si a caror scadenta este ulterioara datei de 4 iunie 2005.@

Veniturile din dobanzi pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, constituite/achizitionate intre 4 iunie si 31 decembrie 2005 inclusiv, se impun cu cota de 10% din suma acestora. Veniturile din dobanzi pentru depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire constituite/achizitionate incepand cu data de 1 ianuarie 2006 se impun cu cota de 16%.@


@Punctele 97 si 98 ale Titlului V, a fost introduse prin art. I pct. 2 Lit. C din H.G. nr. 610/2005.

Pct. 98 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 8 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

[articolul 117 litera a) ]

   a) venitul din dobanzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care ratele dobanzilor sunt mai mici sau egale cu nivelurile ratelor dobanzilor de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna, comunicate in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzatoare monedelor in care sunt denominate depozitele la vedere/conturile curente respective, precum si la depunerile la casele de ajutor reciproc; []


Norme metodologice:

Cota de impozit de 10% se aplica, incepand cu data de 4 iunie 2005 si pana la data de 31 decembrie 2005, la suma totala a venitului din dobanzi, atunci cand ratele dobanzilor la depozitele la vedere constituite si la conturile curente sunt mai mari decat nivelurile ratelor dobanzilor la depozitele de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna, comunicate in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul, corespunzatoare monedelor in care sunt denominate depozitele la vedere constituite si la conturile curente respective. Incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si pana la 31 decembrie 2006 cota de impozit aplicata in cazul dobanzilor la depozitele la vedere constituite si la conturile curente dupa aceasta data este de 16%, atunci cand ratele dobanzilor la depozitele la vedere/conturile curente respective sunt mai mari decat nivelurile ratelor dobanzilor de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna, comunicate in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul.@

In perioada 4 iunie 2005 - 31 decembrie 2006, dobanzile la depozitele la vedere/conturile curente pentru care in cursul lunii ratele la care sunt calculate sunt mai mici sau egale cu nivelul ratelor dobanzilor de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna sunt scutite de impozit. De la data de 1 ianuarie 2007, dobanzile la depozitele la vedere constituite si la conturile curente incepand cu aceasta data sunt scutite de impozit indiferent de nivelul ratelor dobanzilor de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna.@

Pentru depozitele la vedere constituite in lei incepand cu data de 4 iunie 2005 si pana la data de 31 decembrie 2006, precum si pentru conturile curente in lei care indeplinesc conditiile in vederea calificarii dobanzii aferente pentru impozitare pe aceiasi perioada, nivelul ratei dobanzii de referinta de pe piata interbancara la depozitele la o luna este nivelul BUBID la o luna, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in prima zi bancara a lunii pentru care se face calculul. La depozitele la vedere/conturile curente in devize, Banca Nationala a Romaniei va comunica la inceputul fiecarei luni nivelul ratelor dobanzilor de referinta la o luna de pe pietele interbancare externe reprezentative pentru devizele respective, asa cum sunt ele comunicate prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters, Bloomberg etc., in prima zi lucratoare a lunii pentru care se face calculul EURIBOR la o luna pentru depozitele la vedere/conturile curente in EURO; LIBOR la o luna pentru depozitele la vedere/conturile curente in USD, GBP, CHF etc.@


@Punctele 99, 910 si 911 ale Titlului V, a fost introduse prin art. I pct. 2 Lit. C din H.G. nr. 610/2005.

Pct. 99 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 9 din H.G. nr. 1861/2006.

Pct. 910 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 10 din H.G. nr. 1861/2006.

Pct. 911 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 11 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

   Art. 117 - Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:


   h) dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dividendele platite de o intreprindere, care este persoana juridica romana, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru, sau unui sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru, situat intr-un alt stat membru, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15% din titlurile de participare la intreprinderea persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului. Conditia de detinere minima va fi de 10%, incepand cu anul 2009. Conditiile in care se aplica aceste prevederi, referitoare la tipurile de intreprinderi din statele membre catre care se fac platile de dividende si definitia termenului stat membru, sunt prevazute la art. 201.


Norme metodologice:


In aplicarea prevederilor art. 117 lit. h) conditia privitoare la perioada minima de detinere de 2 ani va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-284/94, C - 291/94 si C - 292/94 si anume:

Daca la data platii, perioada minima de detinere de 2 ani nu este incheiata, scutirea prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se va acorda.

In situatia in care, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania pot face dovada ca perioada minima de detinere a fost indeplinita dupa data platii, persoana juridica romana respectiv sediul permanent din Romania pot cere restituirea impozitelor platite in plus.@


@Pct. 912 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 12 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:


   i) dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, veniturile din economii sub forma platilor de dobanda, asa cum sunt definite la art. 1245, obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit.


Norme metodologice:


Incepand cu 1 ianuarie 2007 scutirea veniturilor din economii sub forma platilor de dobanda in cazul persoanelor fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene se aplica atat pentru depozitele constituite inainte de 1 ianuarie 2007 cat si dupa 1 ianuarie 2007 sub conditia atestarii rezidentei.@


@Pct. 913 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 12 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:


   j) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobanzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 12419, obtinute din Romania de persoane juridice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dobanzii sau redeventelor.


Norme metodologice:


In aplicarea prevederilor art. 117 lit. j) conditia privitoare la perioada minima de detinere de 2 ani va fi inteleasa luandu-se in considerare hotararea Curtii Europene de Justitie in cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen - C-284/94, C - 291/94 si C - 292/94 si anume:

Daca la data platii, perioada minima de detinere de 2 ani nu este incheiata, scutirea prevazuta in Codul Fiscal nu se va acorda.

In situatia in care, persoana juridica romana, respectiv sediul permanent din Romania pot face dovada ca perioada minima de detinere a fost indeplinita dupa data platii, persoana juridica romana respectiv sediul permanent din Romania pot cere restituirea impozitelor platite in plus.@


@Pct. 914 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 12 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

   Art. 117 - Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

   a) dobanda pentru depunerile la vedere in cont curent de la banci sau alte institutii de credit din Romania;

   b) dobanda la instrumente/titluri de creanta emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei, consiliile locale, Banca Nationala a Romaniei, precum si de banci sau alte institutii financiare care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman;

   c) dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de o persoana juridica romana, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare recunoscuta si dobanda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta;


Norme metodologice:

In intelesul acestui paragraf, dobanzile scutite de impozit sunt cele generate de instrumente/titluri de creanta emise de societatile comerciale romane infiintate potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Piata de valori mobiliare reglementata, pentru care se aplica prevederile art. 117 lit. c) din Codul fiscal este cea reglementata de autoritatea in domeniu a statului in care se afla aceasta piata.@


@Alin. (1) si (2) ale Pct. 10 de la Titlul V au fost modificate prin art. I pct. E pct. 13 din H.G. nr. 1861/2006.


In categoria instrumentelor/titlurilor de creanta emise de o persoana juridica romana se cuprind obligatiunile emise in lei si in valuta, cambiile, precum si alte asemenea instrumente/titluri de creanta.@


@Alineatul (3) de la pct. 10, a fost introdus prin art. I lit. D pct. 4 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:

   d) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din Romania, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice;

   e) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice;


Norme metodologice:

Premiile prevazute la art. 117 lit. d) si e) din Codul fiscal sunt premii de natura celor platite de la bugetul de stat sau de la bugetele consiliilor locale prin intermediul institutiilor publice centrale si locale de profil.


Codul fiscal:

   f) veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, care presteaza servicii de consultanta, asistenta tehnica si alte servicii similare in orice domeniu, in cadrul contractelor finantate prin imprumut, credit sau alt acord financiar incheiat intre organisme financiare internationale si statul roman ori persoane juridice romane, inclusiv autoritati publice, avand garantia statului roman, precum si in cadrul contractelor finantate prin acorduri de imprumut incheiate de statul roman cu alte organisme financiare, in cazul in care dobanda perceputa pentru aceste imprumuturi se situeaza sub nivelul de 3% pe an;

Norme metodologice:

In sensul art. 117 lit. f) din Codul fiscal, prin organisme financiare internationale cu care statul roman a incheiat acorduri de finantare se intelege: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu componentele sale, Corporatia Financiara Internationala si Asociatia pentru Dezvoltare Internationala, Fondul Monetar International, Banca Europeana pentru Investitii.@


@Pct. 111 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. 4 pct. 3 din H.G. nr. 1840/2004.


Codul fiscal:

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

   Art. 118. In intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit, potrivit alin. (2). In situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile.


Norme metodologice:

Dispozitiile alin. 2 ale articolelor «Dividende», «Dobanzi», «Comisioane», «Redevente» din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, care reglementeaza impunerea in tara de sursa a acestor venituri, se aplica cu prioritate. In cazul cand legislatia interna prevede in mod expres o cota de impozitare mai favorabila sunt aplicabile prevederile legislatiei interne.

Dispozitiile alin. 2 ale articolelor «Dividende», «Dobanzi», «Comisioane», «Redevente» din conventiile de evitare a dublei impuneri deroga de la prevederile paragrafului 1 al acestor articole din conventiile respective.@

Aplicarea alin. 2 al articolelor 'Dividende', 'Dobanzi', 'Comisioane', 'Redevente' din conventiile de evitare a dublei impuneri care prevad impunerea in statul de sursa nu conduce la o dubla impunere pentru acelasi venit, intrucat statul de rezidenta acorda credit fiscal pentru impozitul platit in Romania, in conformitate cu prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri.

In cazul cand in Romania s-au facut retineri de impozit ce depasesc prevederile din conventiile de evitare a dublei impuneri, suma impozitului retinut in plus poate fi restituita la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente.

Pentru restituirea impozitului retinut in plus din veniturile platite de un rezident roman persoanelor nerezidente, acestea depun o cerere de restituire a impozitului platit in plus la platitorul de venit rezident roman, care va fi verificata de organul fiscal teritorial al Ministerului Finantelor Publice in a carui raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul platitorului de venit rezident roman.

Cererea de restituire a impozitului va fi depusa de persoana nerezidenta in termenul legal de prescriptie, stabilit prin legislatia statului roman.

Pe baza verificarii efectuate de organul fiscal teritorial al Ministerului Finantelor Publice privind venitul pentru care s-a retinut un impozit in plus fata de prevederile conventiei, restituirea impozitului catre persoana nerezidenta se va face prin intermediul rezidentului roman platitor al venitului.

Restituirea impozitului platit in plus fata de sarcina fiscala rezultata din aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, coroborat cu legislatia interna, dupa caz, se efectueaza independent de situatia obligatiilor fiscale ale contribuabilului rezident roman, platitor al venitului catre nerezident, obligat potrivit legii sa faca stopajul la sursa.@

Dispozitiile titlurilor II si III din Codul fiscal reprezinta legislatia interna si se aplica atunci cand Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul al carui rezident este beneficiarul venitului realizat din Romania si acesta prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1).

Prevederile titlului V din Codul fiscal se aplica atunci cand beneficiarul venitului obtinut din Romania este rezident al unui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau cand beneficiarul venitului obtinut din Romania, rezident al unui stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) ori atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit.@

In situatia in care pentru acelasi venit sunt cote diferite de impunere in legislatia interna, legislatia comunitara sau in conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cota de impozit mai favorabila.@


@Alineatele (1) si (2) ale pct. 12 de la Titlul V au fost modificate prin art. I pct. 4 pct. 4 din H.G. nr. 1840/2004.

In alineatele (4), (5), (6) si (7), cuvantul 'rambursare' se inlocuieste cu 'restituire', potrivit art. I lit. D pct. 5 din H.G. nr. 84/2005.

Alineatul (71) de la pct. 12 a fost introdus prin art. I lit. D pct. 5 din H.G. nr. 84/2005.

Alineatul (9) de la pct. 12 a fost modificat prin art. I lit. D pct. 6 din H.G. nr. 84/2005.

Alin. (10) al Pct. 12 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 14 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala.


Norme metodologice:Nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania trebuie sa justifice in Romania dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala din statul respectiv. Pentru dovedirea rezidentei se poate prezenta si un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat.@

Nerezidentii care sunt beneficiarii veniturilor din Romania vor depune la platitorul de venit originalul sau copia certificatului de rezidenta fiscala ori documentul mentionat la alin. (1), tradus si legalizat de organul autorizat din Romania.

Abrogat.@

In ipoteza in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania transmite un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1) unui platitor de venituri rezident roman care are filiale, sucursale sau puncte de lucru in diferite localitati din Romania si care fac plati, la randul lor, catre beneficiarul de venituri nerezident, primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), in original, va transmite la fiecare subunitate o copie tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala in original al beneficiarului de venituri din Romania sau a documentului prevazut la alin. (1). Pe copia legalizata primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1), in original, va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia.

Prevederile alin. (4) sunt valabile si in situatia in care nerezidentul beneficiar al veniturilor din Romania are infiintata o filiala in Romania care are relatii contractuale cu diversi clienti din localitati diferite din Romania si care primeste un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la alin. (1). Filiala apartinand persoanei nerezidente va face copii legalizate pe care le va distribui clientilor romani.


@Alineatul (3) al pct. 13 de la Titlul V a fost abrogat prin art. I pct. 4 pct. 5 din H.G. nr. 1840/2004.

Alineatul (1) de la pct. 13 a fost modificat prin art. I lit. D pct. 7 din H.G. nr. 84/2005.


Codul fiscal:

Macheta certificatului de rezidenta fiscala si termenul de depunere a acestuia de catre nerezident se stabilesc prin norme.


Norme metodologice:

Ministrul finantelor publice aproba prin ordin macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidenti romani si norme de completare a acestuia.@


@Pct. 14 a fost modificat prin art. I lit. D pct. 8 din H.G. nr. 84/2005.


Pentru sediile permanente din Romania ale nerezidentilor, la cererea acestora se poate elibera un document de catre organul fiscal teritorial in raza caruia este inregistrat sediul permanent ca platitor de impozite si taxe, prin care se atesta ca sediul permanent a desfasurat activitate in Romania.@


@Pct. 141 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. 4 pct. 6 din H.G. nr. 1840/2004.


Nerezidentii care au realizat venituri din Romania pentru a beneficia de prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri vor depune, in momentul realizarii venitului, la platitorul de venituri originalul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului prevazut la pct. (13) alin. (1), tradus si legalizat de organul autorizat din Romania.@

Pana la prezentarea certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. (13) alin. (1), se aplica prevederile titlului V din Codul fiscal.@

Dupa prezentarea certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. (13), alin. (1) se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie, in conditiile in care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.@

Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat si ca urmare a informatiilor primite pe baza schimbului de informatii initiat/procedurii amiabile declansate de o tara partenera de conventie de evitare a dublei impuneri.@

In certificatul de rezidenta fiscala sau in documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), prezentat de nerezidentii care au obtinut venituri din Romania, trebuie sa se ateste ca acestia au fost rezidenti in statele cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, in anul/perioada obtinerii veniturilor sau in anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1).@

Platitorul de venit este raspunzator pentru primirea in termenul stabilit a originalului certificatului de rezidenta fiscala sau a documentului prevazut la pct. 13 alin. (1) si pentru aplicarea prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu diverse state.

Forma si continutul certificatului de rezidenta fiscala sau ale documentului prevazut la pct. 13 alin. (1) pentru nerezidenti sunt cele emise de autoritatea din statul de rezidenta al beneficiarului venitului. Certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1) trebuie sa cuprinda, in principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala sau documentul prevazut la pct. 13 alin. (1), ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data emiterii certificatului sau a documentului.@


@Alineatul (1) al pct. 15 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. 4 pct. 7 din H.G. nr. 1840/2004.

Alineatele (11), (12) si (13) ale pct. 15 de la Titlul V au fost introduse prin art. I pct. 4 pct. 8 din H.G. nr. 1840/2004.

Alineatul (2) de la pct. 15 a fost modificat prin art. I lit. D pct. 9 din H.G. nr. 84/2005.

Alineatul (4) de la pct. 15 a fost introdus prin art. I lit. D pct. 10 din H.G. nr. 84/2005.

Alin. (1), (11) si (12) ale Pct. 15 de la Titlul V au fost modificate prin art. I pct. E pct. 15 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:


Declaratii anuale privind retinerea la sursa

Platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Romania trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.


Norme metodologice:

Declaratia depusa de platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, are continutul din anexa de mai jos:


   ANEXA

DECLARATIE INFORMATIVA
PRIVIND IMPOZITUL RETINUT SI PLATIT PENTRU VENITURILE CU REGIM DE
RETINERE LA SURSA/VENITURI SCUTITE, PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENTI
Anul .


A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI DE VENIT

Denumire/Nume, prenume Cod de identificare fiscala/CNP
+-------- ----- ------ -------------+---+-------- ----- ------ ---------+
| | | |
+-------- ----- ------ -------------+---+-------- ----- ------ ---------+
Adresa:
Judet Sector Localitate
+-------- ----- ------ +----- ----- ------+-------- ----- ------ ---------+
| | | |
+-------- ----- ------ +----- ----- ------+-------- ----- ------ ---------+
Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
+-------- ----- ------ -----+----------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | | |
+-------- ----- ------ -----+----------+----------+----------+----------+----------+
Cod postal Telefon fax E-mail
+----- ----- -------+----- ----- ---------+----- ----- ---------+-------- ----- ------ --+
| | | | |
+----- ----- -------+----- ----- ---------+----- ----- ---------+-------- ----- ------ --+

B. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI DEVENIT NEREZIDENT

+----+----- ----- --------- ----- -------+----- ----- -----------+-------- ----- ------ -+
|Nr. |Denumirea statului de rezidenta| Denumir
e/Nume, | Date de identificare a |
|crt.| al beneficiarului de venit | prenume |beneficiarului de venit nerezident|
+----+----- ----- --------- ----- -------+----- ----- -----------+-------- ----- ------ -+
+----+----- ----- --------- ----- -------+----- ----- -----------+-------- ----- ------ -+
+----+----- ----- --------- ----- -------+----- ----- -----------+-------- ----- ------ -+
+----+----- ----- --------- ----- -------+----- ----- -----------+-------- ----- ------ -+
+----+----- ----- --------- ----- -------+----- ----- -----------+-------- ----- ------ -+

C. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSA/VENITURI
SCUTITE PE BENEFICIARI DE VENIT NEREZIDENTI

+----+----- ----- ------+---------+----- ----- ------------+----- ----- --------+----- ----- ---------+
| | Denumire/Nume, | |Venitul beneficiarului|Impozit retinut si|Actul normativ care|
|Nr. | prenume | Natura | de venit nerezident |varsat la bugetul | reglementeaza |
|crt.| beneficiar de |venitului| (suma bruta) | statului/scutire |impunerea/scutirea |
| |venit nerezident| | | de impozit | |
+----+----- ----- ------+---------+----- ----- ------------+----- ----- --------+----- ----- ---------+
+----+----- ----- ------+---------+----- ----- ------------+----- ----- --------+----- ----- ---------+
+----+----- ----- ------+---------+----- ----- ------------+----- ----- --------+----- ----- ---------+
+----+----- ----- ------+---------+----- ----- ------------+----- ----- --------+----- ----- ---------+
+----+----- ----- ------+---------+----- ----- ------------+----- ----- --------+----- ----- ---------+

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------
Sub sanctiunile aplicat faptei de fals in acte publice, declar ca datele
inscrise in acest formator sunt corecte si comple

te.

            Nume, prenume Semnatura si stampila

Functia ..
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----
Loc rezervat organului fiscal Numar de inregistrare ..
Data ..


Declaratia se completeaza in doua exemplare:

Originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit.

Copia se pastreaza de catre platitorul de venit.@


@Pct. 151 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 16 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

   Art. 120. Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscala competenta prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el insusi sau de o alta persoana, in numele sau.


Norme metodologice:

Cererea de eliberare a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezidenti se depune la organul fiscal teritorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.


Codul fiscal:

Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti.

Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.


Norme metodologice:

Certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti se elibereaza de catre organul fiscal teritorial in raza caruia platitorul de venit este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, pe baza cererii depuse de beneficiarul venitului sau de platitorul de venit in numele acestuia.@

Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si instructiunile de completare si eliberare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.


@Alineatul (1) al pct. 17 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. 4 pct. 10 din H.G. nr. 1840/2004.

Alin. (1) al Pct. 17 de la Titlul V a fost modificat prin art. I pct. E pct. 17 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact