StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale

Standardul international de contabilitate nr. 20 (ias 20) - contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentalaStandardul International de Contabilitate nr. 20 (IAS 20) - Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala
A. ObiectivB. Aria de aplicabilitate

IAS 20 se aplica in contabilitatea si prezentarea subventiilor guvernamentale, precum si in prezentarea altor forme de asistenta guvernamentala.


C. Definitii

Guvernul se refera la guvernul propriu-zis, la agentiile guvernamentale si la alte institutii similare locale, nationale sau internationale.

Asistenta guvernamentala reprezinta asistenta intreprinsa de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei intreprinderi 121i83b sau unei categorii de intreprinderi care indeplinesc anumite criterii. In contextul acestui Standard, asistenta guvernamentala nu include beneficii oferite indirect prin actiunile guvernului care influenteaza conditiile economice generale, cum ar fi provizioanele pentru infrastructura in zonele in dezvoltare sau impunerea unor constrangeri comerciale intreprinderilor concurente.

Subventiile guvernamentale reprezinta asistenta acordata de guvern, sub forma unor transferuri de resurse catre o intreprindere in schimbul indeplinirii, in perioadele trecute sau viitoare, a anumitor conditii legate de activitatea de exploatare a unei intreprinderi. Se exclud acele forme de asistenta guvernamentala carora nu li se poate atribui in mod rezonabil o anumita valoare, precum si acele tranzactii cu guvernul care nu se pot distinge de operatiunile comerciale normale ale unei intreprinderi.

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii guvernamentale pentru acordarea carora principala conditie este ca intreprinderea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate. De asemenea, pot exista conditii suplimentare care sa restrictioneze tipul sau amplasarea activelor, sau perioadele in care acestea urmeaza a fi achizitionate sau detinute.

Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile guvernamentale diferite de cale pentru active.

Imprumuturile nerambursabile sunt imprumuturi al caror creditor se angajeaza sa dispenseze debitorul de rambursarea acestora in anumite conditii prestabilite.

Valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ poate fi tranzactionat de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat in mod obiectiv.


D. Aspecte principale

Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu se recunosc pana cand nu exista suficienta siguranta ca:

(a)        intreprinderea va respecta conditiile atasate acordarii lor; si

(b)        subventiile vor fi primite.

Subventiile guvernamentale se recunosc, pe o baza sistematica, drept venit pe perioadele corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa. Aceste subventii nu trebuie creditate direct in conturile de capital si rezerve.

O subventie guvernamentala care urmeaza a fi primita drept compensatie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate, sau in scopul acordarii unui ajutor financiar imediat intreprinderii, fara costuri financiare viitoare aferente, trebuie recunoscuta ca venit al perioadei cand devine creanta de inregistrat.

Subventii guvernamentale nemonetare

O subventie guvernamentala poate lua forma unui transfer de active nemonetare, cum ar fi pamantul sau alte resurse pentru uzul intreprinderii. In acest caz este normal a se determina valoarea justa a activului nemonetar si a se contabiliza atat subventia cat si activul la valoarea justa. Uneori se poate utiliza o solutie alternativa, de a inregistra atat activul cat si subventia la valoarea nominala.

Prezentarea subventiilor aferente activelor

Subventiile guvernamentale pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, trebuie prezentate in bilant, fie ca venit amanat, fie prin deducerea subventiei pentru obtinerea valorii contabile a activului.

Exemplu:

Pentru achizitionarea unui activ in valoare de 100.000 RON, o intreprindere beneficiaza de o subventie guvernamentala de 10.000 RON. Activul va fi depreciat prin metoda liniara pe o durata de 10 ani. Inregistrarea acesteia in contabilitate se va face printr-una din urmatoarele metode:

(a)        Prezentarea subventiei ca venit amanat:

Inregistrarea activului la achizitie:

Dr. Mijloace fixe               100,000 RON

Cr. Numerar (Banca) 100,000 RON

Inregistrarea subventiei la primire:

Dr. Numerar                                 10,000 RON

Cr. Venituri amanate 10,000 RON

Inregistrarea amortizarii anuale a mijlocului fix:
Dr. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe        10,000 RON

Cr. Amortizarea mijloacelor fixe 10,000 RON

Inregistrarea venitului din subventie (concomitent cu amortizarea mijlocului fix):

Dr. Venituri amanate din subventii  1,000 RON

Cr. Venituri din subventii 1,000 RON

(b)        Deducerea subventiei din valoarea contabila a activului:

Inregistrarea activului la achizitie din care s-a dedus valoarea subventiei:

Dr. Mijloace fixe               90,000 RON

Cr. Numerar (Banca) 90,000 RON

Inregistrarea amortizarii anuale a mijlocului fix:

Dr. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe        9,000 RON

Cr. Amortizarea mijloacelor fixe 9,000 RON


Prezentarea subventiilor aferente veniturilor

Subventiile legate de venit pot fi prezentate:

(a)      in creditul contului de profit si pierdere, fie separat, fie cu titlu general cum ar fi "Alte venituri"; sau

(b)      se pot deduce in raportarea cheltuielilor aferente.

Rambursarea subventiilor guvernamentale

O subventie guvernamentala care devine rambursabila se inregistreaza ca o ajustare a unei estimari contabile (conform IAS 8 Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile).

Rambursarea unei subventii aferente veniturilor se refera in primul rand la creditele amanate neamortizate acordate ca urmare a subventiei. In masura in care suma rambursata depaseste aceste credite amanate, sau daca nu exista astfel de credite, suma rambursata se recunoaste imediat ca o cheltuiala.

Rambursarea unei subventii aferente activelor se inregistreaza prin cresterea valorii contabile nete a activului, sau prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila. Amortizarea suplimentara acumulata care s-ar fi recunoscut pana la momentul respectiv ca o cheltuiala in absenta subventiei, trebuie recunoscuta imediat ca si cheltuiala.

Prezentarea informatiilor

Este necesar sa fie prezentate urmatoarele informatii:

(a)      politica contabila adoptata pentru subventiile guvernamentale, inclusiv metodele de prezentare adoptate in situatiile financiare;

(b)      natura si extinderea subventiilor guvernamentale recunoscute in situatiile financiare, precum si o specificare a celorlalte forme de asistenta guvernamentala care au adus intreprinderii beneficii directe; si

(c)      conditii neindeplinite si alte situatii neprevazute legate de asistenta guvernamentala care a fost reflectat in situatiile financiare.


E. Data aplicarii

Acest standard se aplica situatiilor financiare care acopera perioade incepand cu 1 Ianuarie 1984.


F. Aspecte legate de aplicarea pentru prima data a standardului

Societatile care adopta pentru prima data acest standard trebuie:

(a)      sa respecte cerintele de prezentare, cand este cazul; si

(b)      fie sa-si ajusteze situatiile financiare pentru modificarea politicii contabile in conformitate cu IAS 8;

(c)      fie sa aplice prevederile contabile ale Standardului numai pentru subventiile sau cotele subventiilor care urmeaza a fi primite sau rambursate dupa data la care acest Standard intra in vigoare.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact