StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Bunurile

BUNURILE


Notiunea de "bun" sau "lucru".

In sensul restrans (stricto sensu) bunurile sunt lucruri utile, cu valoare economica care pot fi apropriate sub forma drepturilor patrimoniale.

In sens larg (lato sensu) prin bunuri se inteleg atat lucrurile, ca obiecte ale drepturilor si obligatiilor patrimoniale, cat si drepturile asupra bunurilor.Notiunea de patrimoniu.

In sens economic, patrimoniul reprezinta totalitatea bunurilor unei persoane.

In sens juridic, patrimoniul poate fi definit ca fiind totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale (cu valoare economica) si a bunurilor la care se refera, apartinand unei persoane. Totalitatea dreaturilor alcatuiesc activul patrimonial, iar totalitatea obligatiilor, pasivul patrimonial.

Corelatia dintre bunuri si patrimoniu, importanta si functiile patrimoniului.

Intre "bun" si patrimoniu exista o relatie de la parte la intreg. Bunul poate fi privit individual - ut singuli - sau ca parte din activul patrimonial.

Caractere:

patrimoniul este o universalitate juridica fiindca este format dintr-o masa de 919e42j bunuri, de drepturi si obligatii cu un anumit regim juridic, distincte de universalitate; patrimoniul ca universalitate nu se confunda cu continutul sau, adica cu bunurile si drepturile ori obligatiile asupra lor.

patrimoniul este legat de persoana (fizica sau juridica);

orice persoana are un parimoniu;

o persoana nu poate avea decat un singur patrimoniu; unicitatea de subiect si unicitatea de patrimoniu;

Patrimoniul indeplineste importante functii practice:

patrimoniul explica si asigura  dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.

patrimoniul explica  principiile transmisiunii universale, cu titlu universal si cu titlu particular.

Clasificarea bunurilor:

dupa regimul circulatiei juridice sunt:

bunuri care se afla in circuitul civil, care pot face obiectul oricarui act juridic.

bunuri scoase din circuitul civil, care nu pot face obiectul unor acte juridice civile (bunuri apartinand domeniului public).


dupa natura si calificarea facuta de Codul Civil, bunurile sunt mobile si imobile:

Codul civil in art.461 prevede expres: "Toate bunurile sunt mobile sau imobile".

a) Bunurile mobile (miscatoare) se clasifica astfel:

mobile prin natura lor se transporta de la un loc la altul, fie ca se misca de la sine, fie cu ajutorul unei puteri straine;

mobile prin determinarea legii drepturi mobile si drepturi de creanta ce au ca obiect un bun mobil, actiunile in justitie privind un drept mobiliar);

mobile prin anticipatie - bunuri mobile prin natura lor dar pe care partile unui act juridic le considera anticipat mobile, avand in vedere ca ele vor deveni in viitor mobile.


b). Bunurile imobile (nemiscatoare) se clasifica in:

imobile prin natura lor (art. 462 C. civ.);

imobile prin obiectul la care se aplica - drepturi reale si drepturi de creanta care au ca obiect un imobil, actiuni privind valorificarea drepturilor mobiliare;

imobile prin destinatie - bunuri mobile prin natura lor, dar care sunt considerate imobile fiind destinate ca accesorii pentru serviciul si exploatarea imobilului respectiv .


dupa modul de determinare sunt:

bunuri individual determinate (res certa sunt individualizate prin elemente specifice

bunuri generic determinate (res genera) se individualizeaza prin insusiri specifice speciei din care fac parte;


dupa cum pot fi inlocuite in executarea unei obligatii civile, deosebim:

bunuri fungibile - acelea care se pot inlocui unele cu altele in executarea unor obligatii;

bunuri nefungibile - acelea care nu se pot inlocui unele cu altele, debitorul neputand fi liberat prin predarea altui bun;


dupa cum sunt sau nu producatoare de fructe, bunurile se divid in:

bunuri frugifere - bunuri care produc periodic, fara consumarea substantei lor, alte bunuri, denumite fructe;

bunuri nefrugifere - bunuri care nu produc fructe.


dupa cum folosirea bunurilor implica sau nu consumarea lor, deosebim:

bunuri consumptibile - isi consuma substanta ori sunt instrainate la prima lor intrebuintare;

bunuri neconsumabile - pot fi folosite repetat, fara a fi necesara consumarea substantei ori instrainarea lor.


dupa cum sunt percepute, bunurile pot fi:

bunuri corporale - au existenta materiala;

bunuri incororale - au existenta abstracta, ideala.


dupa corelatia existenta intre bunuri, acestea sunt:

bunuri principale - pot fi folosite independent, neservind la utilitatea altui bun;

bunuri accesorii - servesc la intrebuintarea unor bunuri principale.


dupa cum pot fi sau nu urmarite si supuse executarii silite bunurile sunt:

bunuri sesizabile - sunt susceptibile de a forma obiect al executarii silite;

bunuri insesizabile - nu pot fi urmarite silit.


dupa cum pot fi, ori nu divizate, fara a-si schimba destinatia economica:

bunuri divizibile - pot fi impartite fara sa-si schimbe destinatia economica;

bunuri indivizibile - nu pot fi impartite fara sa nu-si schimbe destinatia economica.


Precizari

q           Bunurile imobile prin destinatie nu trebuie confundate cu bunurile imobile prin incorporatie, considerate imobile prin natura lor. Astfel, in cazul unei cladiri (imobil prin natura) intalnim bunuri mobile prin incorporatie (usi, ferestre) care devin imobile prin natura, precum si imobile prin destinatie (oglinzi, tablouri, statui fixate perpetuu), destinate ca accesorii. De regula, bunurile imobile prin destinatie au acelasi regim juridic ca si bunurile imobile prin incorporatie, astfel incat o vanzare a imobilului priveste ambele categorii de bunuri.

In anumite situatii se face diferenta intre cele doua feluri de lucruri imobile :

a)      imobilul prin incorporatiune poate apartine altui proprietar decat cel al bunului principal (al cladirii), imobilele prin destinatie apartin aceluiasi proprietar.

b)      daca un chirias introduce in imobil (cladire) unele bunuri mobile, la sfarsitul contractului de inchiriere, el nu le va putea ridica daca acestea au devenit bunuri imobile prin incorporatiune deoarece si-au pierdut individualitatea, avand acelasi regim ca si imobilul de care au fost atasate.

c)      in caz de expropriere a unui fond pentru cauza de utilitate publica, indemnizatia de expropriere va cuprinde valoarea bunurilor imobile prin incorporatie, insa nu va reprezenta si contravaloarea bunurilor imobile prin destinatie, deoarece proprietarul lor are posibilitatea de a le separa de fond.


q           Clasificarea bunurilor in individual determinate(res certa) si generic determinate (res genera) prezinta importanta in ceea ce priveste :

a)      momentul transmiterii dreptului real - in cazul unui bun cert, dreptul real se transmite in momentul realizarii acordului de vointa, chiar daca bunul nu s-a predat si pretul nu s-a platit; in cazul unui bun generic, dreptul real se transmite in momentul individualizarii prin numarare, cantarire, masurare.

b)      suportarea riscului - daca bunul cert piere fortuit inainte de predare, debitorul este liberat de obligatia predarii; daca bunul generic piere fortuit, debitorul nu este liberat de obligatia de predare, trebuind sa predea alte bunuri de acelasi gen, deoarece genera non pereunt.

c)      locul predarii - bunurile certe trebuie predate in locul unde se gaseau la data contractarii; predarea unui bun generic are loc la domiciliul debitorului.


q           Conform art. 423 din Codul civil, fructele sunt de trei feluri :

a)      fructe naturale - sunt fructele care se produc fara interventia omului, adica cele pe care pamantul le produce de la sine (fructe de padure, pasune nelucrata), precum si sporul animalelor.

b)      fructe industriale - sunt fructe care implica interventia omului (recolte, plantatii).

c)      fructe civile - sunt venituri in bani ca urmare a folosirii bunului (chirii, dobanzi).

Fructele naturale si industriale se dobandesc prin culegere, iar cele civile se dobandesc « zi de zi », prin simpla scurgere a timpului.

Fructele nu se confunda cu productele; primele se produc periodic si fara consumarea substantei lucrului, pe cand cele din urma sunt foloase trase dintr-un lucru care isi consuma substanta (marmura, piatra dintr-o cariera). Productele se dobandesc prin separare.

Vocabular

creditor chirografar - creditor a carui creanta nu este garantata prin garantii reale, ci numai printr-un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.

gaj general - expresie desemnand un drept special conferit prin lege creditorilor chirografari, cu rol de garantie, in temeiul caruia intregul patrimoniu al debitorului serveste la garantarea comuna a tuturor acestori creditori.

genera non pereunt - bunurile generice nu pier.

res certa - bunuri individual determinate.

res genera - bunuri determinate generic.

transmisiune universala - transmisiune avand ca obiect un intreg patrimoniu.

transmisiune cu titlu universal - transmisiune avand ca obiect o fractiune, o parte dint-un patrimoniu.

transmisiune cu titlu particular - transmisiune avand ca obiect un bun sau un drept privit individual.

universalitate juridica - masa juridica de bunuri in care lucrurile sunt legate intre ele astfel incat sa constituie elemente ale unui ansamblu, fiind supuse acelorasi reguli juridice.

ut singuli - in mod individual, de unul singur.

Intrebari, exercitii, aplicatii

Definiti si enumerati caracterele specifice ale patrimoniului.

Ce functii practice indeplineste patrimoniul?

Ce intelegeti prin sintagma « patrimoniul este o universalitate juridica »?

Realizati o comparatie intre bunurile mobile prin anticipatie si bunurile imobile prin destinatie.

Fructele care fac obiectul unei expozitii sunt bunuri consumptibile sau neconsumptibile?

Cate categorii de fructe cunoasteti si cum se dobandesc acestea?

Cum deosebiti fructele de producte?

Recoltele si fructele neculese inca, ce formeaza obiectul unui contract de vanzare cumparare, sunt fata de partile acelui act juridic, bunuri mobile sau imobile? Dar fata de terti?

Aratati importanta practica a clasificarii bunurilor in : certe si generice.

Care este momentul transmiterii dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator in cazul bunurilor certe? Dar in cazul bunurilor generice?


Speta

1. X, proprietar al unui apartament, a inchiriat imobilul lui Y. Cat timp a detinut apartamentul, chiriasul (Y) a adus in cladire mai multe bunuri precum: o statuie pe care a plasat-o intr-o nisa anume facuta pentru o asemenea utilizare, o oglinda pe care a incadrat-o intr-o rama fixa din perete, si a inlocuit pe cheltuiala sa un stalp ce sustinea tavanul unei camere.

In ultimul an al contractului de inchiriere, Y l-a anuntat pe proprietar ca doreste sa-si reia toate bunurile pe care le adusese in apartament. Proprietarul se opune la aceasta cerere, sustinand ca bunurile respective devenisera imobile. In aceasta situatie chiriasul se adreseaza justitiei.

Cerinte:

a)      Care este deosebirea intre bunuri imobile prin incorporatie si bunuri imobile prin destinatie?

b)      Ce fel de imobile sunt statuia, oglinda si stalpul aduse de chirias in apartament?

c)      Ce va decide instanta?

Rezolvati urmatoarele teste grila :

Patrimoniul unei persoane este format din :

a)      totalitatea drepturilor patrimoniale;

b)      totalitatea drepturilor patrimoniale si nepatrimoniale;

c)      totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale si a bunurilor la care se refera. 

Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile, bunurile se clasifica in :

a) divizibile si indivizibile;

b) fungibile si nefungibile;

c) sesizabile si insesizabile.

In functie de natura lor, lucrurile se impart in :

a) bunuri aflate in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil;

b) bunuri mobile si bunuri imobile;

c) bunuri principale si bunuri accesorii.

Potrivit Codului civil roman, bunurile pot fi imobile :

a) prin obiectul la care se aplica;

b) prin anticipatie;

c) prin determinarea legii.

Potrivit Codului civil roman, bunurile pot fi mobile :

a) prin obiectul la care se aplica;

b) prin destinatie;

c) prin anticipatie.

Fondurile de pamant si cladirile sunt bunuri imobile :

a) prin obiectul la care se aplica;

b) prin natura lor;

c) prin destinatia lor.

Fructele si recoltele neculese inca sunt :

a) bunuri imobile prin natura lor ;

b) bunuri mobile prin anticipatie;

c) bunuri imobile prin obiectul la care se aplica.

Statuile fixate intr-un zid sunt bunuri:

a) imobile prin incorporatie;

b) imobile prin obiectul la care se aplica;

c) imobile prin destinatie.

Sunt fructe industriale in sensul Codului civil:

a) piesele de schimb pentru autoturisme;

b) recolta de sfecla obtinuta in urma cultivarii unui teren;

c) sporul animalelor.

Arborii dintr-o padure sunt :

a) fructe naturale;

b) fructe industriale;

c) producte.

Se dobandesc prin culegere:

a) producte;

b) fructe industriale;

c) fructe civile.

Autoturismele sunt bunuri :

a)  consumptibile;

b) insesizabile;

d)      indivizibile.Bibliografie

Ø      I. R. Urs                - op. cit., p. 159-178;

Ø      I. R.Urs                 - op. cit., p. 83-95;

S. Angheni

Ø      Gh. Beleiu            - op. cit., p. 98-106;

Ø      G. Boroi                - op. cit., p. 67-81;

Ø      V.D. Zlatescu       - op. cit., p. 226-250;

Ø      I. Dogaru              - op. cit., p. 133-149

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact