StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Efectele nulitatii actului juridic civil

Efectele nulitatii actului juridic civil

Notiune

Efectul nulitatii consta in desfiintarea actului juridic din momentul incheierii sale, ceea ce conduce la restabilirea ordinii de drept incalcate. Actul juridic nul nu poate produce efecte in viitor, iar efectele produse in trecut se desfiinteaza retroactiv. Deci, nulitatea opereaza nu numai pentru viitor (ex nunc), ci si pentru trecut (ex tunc).



Principii si exceptii ce guverneaza efectele nulitatii

A.     Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic

Aplicarea sanctiuni 848h74i i nulitatii actului juridic atrage dupa sine desfiintarea retroactiva a efectelor actului respectiv, iar pentru viitor actul juridic nu va mai produce efecte.

Ø       De la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii exista unele exceptii ce vizeaza cazuri in care efectele actului juridic declarat nul sau anulat sunt mentinute pentru trecut (ex tunc), nulitatea operand numai pentru viitor (ex nunc). Acestea sunt:

mentinerea efectelor produse in trecut de contractele cu executare succesiva;

mentinerea efectelor casatoriei, chiar daca a fost declarata nula, in privinta copiilor rezultati din acea casatorie.

dobanditorul de buna credinta al unui bun frugifer nu restituie fructele culese.

B.     Principiul restabilirii situatiei anterioare nulitatii actului juridic (restitutio in integrum)

Desfiintarea retroactiva a efectelor actului trebuie sa duca la restituirea reciproca si integrala a prestatiilor executate de parti de la incheierea actului si pana la declararea nulitatii sau anularea lui.

Ø       Exceptii de la principiul restitutio in integrum:

incapabilul (minorul si interzisul) nu este tinut sa restituie, prestatiile primite potrivit art.1164 C.civ, decat in masura imbogatirii sale.

una din partile actului juridic lovit de nulitate nu va putea cere restituirea prestatiei efectuate daca invoca propria sa turpitudine (imoralitate) "nemo auditur propriam turpitudinem alegans" (nimanui nu-i este ingaduit sa se prevaleze de propria sa imoralitate pentru a obtine in justitie ocrotirea unui drept).

mostenitorul care, voluntar a executat un legat sau o donatie nula pentru vici de forma,nu mai poate pretinde restituirea prestatiei.

C.     Principiul anularii actelor juridice subsecvente, ca o consecinta a nulitatii actului initial (resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis)

Efectele nulitatii se pot rasfrange si asupra tertilor, in masura in care acestia au dobandit drepturi de la partea vinovata de pronuntarea nulitatii.

Deoarece nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decat are el insusi, este firesc ca, odata cu suprimarea dreptului dobandit prin actul juridic de catre una din parti, sa fie suprimat si dreptul subdobanditorului. In acest caz insa nulitatea opereaza ca o rezolutiune, in baza adagiului "resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis".

Ø       Exceptii de la principiul anularii actelor juridice subsecvente

subdobanditorul de buna-credinta pastreaza bunul mobil sau imobil dobandit cu titlu oneros de la transmitatorul al carui titlu de proprietate a fost declarat nul sau anulat;

tertul dobanditor de buna credinta , care a dobandit bunul de la mostenitorii celui declarat mort, in cazul anularii hotararii delarative de moarte.

Mentinerea efectelor actului juridic nul in temeiul unor principii de drept care anihileaza regula (quod nullum est nullum producit effectum).

Anumite principii de drept justifica mentinerea situatiilor create de actul juridic nul ori mentinerea in parte sau in totalitate a efectelor sale.

Principiul ocrotirii bunei-credinte

Principiul validitatii aparentei in drept (error communis facit ius). Principiul justifica mentinerea validitatii actelor cu titlu oneros incheiate de tertii de buna-credinta cu titularul aparent al unui drept, cu toate ca aceste acte ar trebui declarate nule, cu conditia ca aparenta sa fie cunoscuta public.

Principiul conversiunii actului juridic.Conversiunea inseamna in esenta inlocuirea actului nul cu un act juridic valid. Prin conversiune actul juridic nul poate produce efectele unui alt act juridic ale carui conditii de validitate le indeplineste.

Principiul raspunderii civile delictuale. In cazul in care minorul vinovat de cauza de nulitate (se declara major) ar solicita anularea actului civil, desi ca urmare a anularii, cealalta parte ar suferi un prejudiciu pentru care minorul ar trebui sa plateasca despagubiri, se considera ca cea mai buna reparare a prejudiciului este mentinerea actului juridic ca fiind valabil.

Definirea si caracterizarea unor sanctiuni si a unor cauze de ineficienta a actelor juridice civile comparativ cu nulitatea

q       Nulitatea, asa cum am vazut, este o sanctiune civila care consta in lipsirea actului juridic incheiat cu incalcarea normelor referitoare la conditiile sale de validitate, de efectele pentru care a fost incheiat; cauzele nulitatii sunt anterioare sau concomitente incheierii actului.

q       Rezolutiunea este o sanctiune care consta in desfiintarea retroactiva a unui contract sinalagmatic cu executarea dintr-o data, instantanee, pentru neexecutarea din culpa a obligatiilor de catre una din parti.

q       Rezilierea este o sanctiune care consta in desfacerea unui contract sinalgamatic cu executare succesiva pentru neexecutarea din culpa a obligatiilor de catre una din parti.

q       Revocarea este o sanctiune care consta in inlaturarea efectelor actului juridic, fie datorita ingratitudinii gratificatului, fie neexecutarii din culpa a sarcinii donatiei sau legatului, fie pentru nasterea de copii in urma donatiunii (art.829 C.civ.).

q       Caducitatea este o cauza de ineficacitate a actului juridic determinata de un eveniment ce intervine independent de vointa partilor si dupa incheierea actului.

q       Inopozabilitatea este o cauza de ineficienta a actului juridic fata de terti care intervine datorita nerealizarii formalitatilor de publicitate

Precizari

q           In practica, aplicarea principiului anularii actului subsecvent se concretizeaza in doua situatii specifice:

in cazul actelor autorizate, anularea autorizatiei administrative conduce la anularea actului juridic care se intemeia pe acea autorizatie. Spre exemplu, anularea autorizatiei de constructie va determina si anularea contractului de antrepriza incheiat in vederea edificarii unei cladiri.

in cazul a doua acte din care unul este principal iar celalalt accesoriu, anularea actului principal atrage desfiintarea actului accesoriu prin aplicarea regulii accesorium sequitur principale. Astfel, anularea contractului de imprumut va determina si desfiintarea contractuluide gaj ce asigura creditorului recuperarea creantei.


q           Principiul ocrotirii bunei credinte isi gaseste o aplicatie deosebit de importanta in materia relatiilor de familie. Art. 23, alin. 1 C. fam. dispune: "Sotul care a fost de buna credinta la incheierea casatoriei declarata nula sau anulata pastreaza, pana la data cand hotararea instantei judecatoresti ramane definitiva situatia unui sot dintr-o casatorie valabila". Astfel, desi casatoria a fost declarata nula, totusi fata de sotul de buna-credinta, ea se considera ca a existat (casatorie putativa) pana la data ramanerii definitive a hotararii de declarare a nulitatii ori anularii; in schimb, fata de sotul de rea credinta casatoria se desfiinteaza cu efect retroactiv.

O alta aplicatie a principiului este intalnita in materia actelor de stare civila. "Actele de stare civila intocmite de o persoana care a exercitat in mod public atributiile de ofiter de stare civila, sunt valabile, chiar daca acea persoana nu avea aceasta calitate" (art 7 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila).

Vocabular

buna credinta - obligatie generata de conduita care revine partilor la incheierea si executarea unei conventii, constand in indatorirea lor de a se comporta astfel incat ceea ce s-a convenit sa se execute intocmai potrivit intentiei comune.

error communisfacit jus - expresie latina folosita pentru a exprima regula potrivit careia acela care a actionat, intemeindu-se cu buna credinta pe o eroare indeobste admisa ca adevar, trebuie ocrotit juridic ("greseala comuna statorniceste dreptul").

ex nunc - locutiune latina folosita pentru a exprima ideea ca efectele unui act juridic se produc numai pentru viitor, din momentul incheierii sale.

ex tunc - locutiune latina folosita pentru ainvedera ca efectele unui act juridic se produc nu numai pentru viitor, ci retroactiv, incepand de la un moment determinat din trecut.

raspundere civila delictuala - forma a raspunderii civile care intervine atunci cand prin fapta pagubitoare se incalca o obligatie instituita prin lege.

resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis - expresie latina folosita pentru a exprima regula potrivit careia, desfiintarea retroactiva a drepturilor transmitatorului asupra lucrului transmis, atrage desfiintarea drepturilor consimtite de acesta, asupra bunului respectiv, in folosul unui tert. ("in masura in care s-a anulat dreptul celui ce da, se anuleaza si dreptul celui ce dobandeste").

restitutio in integrum - locutiune latina folosita pentru a exprima repunerea in situatia anterioara a persoanei sau persoanelor ale caror drepturi au fost lezate prin incheierea unui act juridic sau prin savarsirea unui fapt juridic.

Intrebari, exercitii, aplicatii

Ce intelegeti prin regula de drept civil: "quod nullum est nullum producit effectum?"

Enumerati principiile efectelor nulitatii si stabiliti continutul lor..

In ce situatie, desi actul este nul, nu se procedeaza la restituirea prestatiilor facute in temeiul acelui act?

Enumerati principiile de drept care inlatura aplicabilitatea regulii "quod nullum est..?

Ce este conversiunea actului juridic? Dati 3 exemple de aplicare a principiului conversiunii actelor juridice.

Aratati care este raportul dintre nulitate si rezolutiune.

Aratati care este raportul dintre nulitate si reziliere.

X imprumuta de la Y suma de 100 milioane lei. Pentru garantarea imprumutului, Y constituie un drept de ipoteca asupra unui imobil aflat in proprietatea lui X.

Aratati:

a)      nulitatea contractului de imprumut are vreun efect asupra valabilitatii contractului de ipoteca?

b)      nulitatea contractului de ipoteca are vreun efect asupra valabilitatii contractului de imprumut?

X si Y incheie in forma autentica un contract de vanzare - cumparare a unui teren. In cazul in care Y plateste pretul, insa X refuza sa-i predea terenul, contractul de vanzare-cumparare:

a)      se anuleaza?

b)      este supus rezolutiunii?

c)      este supus rezilierii?

Ce sanctiune intervine in cazul in care un minor se prezinta drept major pentru a incheia un contract, si cum se justifica aceasta sanctiune?

Spete

1. X a vandut lui Y printr-un inscris sub semnatura privata un televizor marca L.G.. Ulterior, X l-a chemat in judecata pentru desfiintarea actului de vanzare - cumparare.

Din probele administrate, instanta a constatat ca vanzarea intre X si Y nu este valabila, retinand din sustinerile lui X si ale martorilor sai ca i-a fost viciat consimtamantul.

In cursul procesului, Y a instrainat bunul unui tert Z, care nu cunostea lipsa calitatii de proprietar a vanzatorului.

Cerinte:

a)      Plecand de la premisa ca actul incheiat intre X si Y a fost declarat nul de catre instanta, care este principiul efectelor nulitatii incident in cauza pentru a desfiinta actul ulterior dintre Y si Z?.

b)      Identificati exceptiile de la acest principiu.

c)      Ipoteza din speta se incadreaza printre exceptii?

d)      Ce va decide instanta?


2. Un anticar de profesie a vandut unei persoane trei gravuri pentru pretul de 500$. Gravurile erau datate ca fiind foarte vechi si purtau numele pictorilor respectivi. Cu toate acestea s-a dovedit ca nu erau lucrari vechi, ci erau rezultatul unui trucaj grosier.

In aceasta situatie, cumparatorul cere nulitatea absoluta a actului de cumparare.

Cerinte:

a)      Cererea lui e admisibila?

b)      Considerati ca in speta este incidenta eroarea ca viciu de consimtamant?

c)      Daca instanta va hotari desfiintarea contractului de vanzare - cumparare, care este principiul efectelor nulitatii incident in speta pentru ca pretul de 500$ sa fie restituit cumparatorului?


3. In 1990, X a dobandit o suprafata de teren arabil ca mostenitor al lui Y, fiind desemnat prin testamentul lasat de acesta din urma. Ca proprietar, X a cultivat terenul si a cules recolta.

In 1992 se descopera un nou testament, datat ulterior primului, prin care Y il desemna ca mostenitor pe Z.

Cerinte:

a)      Care testament va produce efecte juridice: cel descoperit in 1990 sau cel din 1992?

b)      X poate fi obligat la restituirea recoltei culese pana in 1992? Care va fi solutia pentru recolta culeasa dupa 1992 (dupa descoperirea noului testament)?

c)      Definiti principiul retroactivitatii si identificati exceptiile de la acesta.

d)      Ipoteza din speta se incadreaza printre exceptii?

Rezolvati urmatoarele teste grila

Este un principiu al efectelor nulitatii:

a)      pacta sunt servanda;

b)      restitutio in integrum;

c)      error communis facit jus.

Principiul anularii actului juridic subsecvent ca urmare a anularii actului juridic initial:

a)      este un principiu general al actelor juridice civile;

b)      este un principiu ce guverneaza efectele actului juridic;

c)      este un principiu ce guverneaza efectele nulitatii.

Desfacerea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti are loc prin:

a)      rezolutiune;

b)      reziliere;

c)      nulitate.

Sanctiunea rezolutiunii actelor juridice intervine in cazul:

a)      contractelor unilaterale cu executare uno ictu

b)      contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu

c)      contractelor sinalagmatice cu executare succesiva

Produce efecte numai pentru viitor:

a)      nulitatea relativa;

b)      rezolutiunea;

c)      reziliere.

Daca locatarul refuza sa-si execute obligatia de plata a chiriei, contractul de locatiune:

a)      se anuleaza;

b)      este supus rezolutiunii;

c)      este supus rezilierii.

Inlatura principiul "quod nullum est nullum producit effectum":

a)      principiul ocrotirii relei credinte;

b)      principiul validitatii aparentei in drept;

c)      principiul raspunderii civile contractuale.







Bibliografie:

Ø      I. R. Urs††††††††††††††††††††††††††† op. cit., p. 319 - 333;

Ø      I. R. Urs††††††††††††††††††††††††††† op. cit., p. 165 - 172;

S. Angheni

Ø      Gh. Beleiu††††††††††††††††††††††† op. cit., p. 202 - 208;

Ø      G. Boroi††††††††††††††††††††††††††† op. cit., p. 247 - 260;

Ø      V. D. Zlatescu††††††††††††††††† op. cit., p. 183 - 189;

Ø      I. Dogaru††††††††††††††††††††††††† op. cit., p. 306 - 318;

Ø      Speta nr. 2 a fost reprodusa din Recueil Periodique Dalloz 2.287/1908 in T. R. Popescu - op. cit., p. 294






Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact