StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept maritim

Protectia mediuluiPROTECTIA MEDIULUI


Protectia mediului, notiune, definitie, reglementari. Tipuri de poluare


Protectia mediului marin (L.17/1990-modificata 2002)

Prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, provocata sau care este legata de activitatile din apele maritime interioare, din marea teritoriala, din zona economica exclusiva si din atmosfera de deasupra acestora se realizeaza in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu conventiile internationale la care Romania este parte.Organele romane competente stabilesc norme si iau masuri pentru protejarea si conservarea mediului marin, precum si pentru prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin si in legatura cu mentinerea securitatii si a protectiei navigatiei specifice zonei respective si asigura respectarea si aplicarea acestora in porturi, in apele maritime interioare, in marea teritoriala si in zona economica exclusiva ale Romaniei.

Masurile luate in aplicarea prevederilor prezentului capitol vizeaza toate sursele de poluare a mediului marin. Ele includ, in special, masurile care limiteaza:

a) evacuarea de substante toxice, daunatoare sau nocive, mai ales substante nedegradabile, provenind din surse terestre, din atmosfera ori prin atmosfera sau prin scufundare;

b) poluarea de catre nave, indeosebi masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare. a se preveni deversarile, fie ca sunt intentionate sau nu, si pentru a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea navelor si componenta/structura personalului afectat acestora;

c) poluarea provenind de la instalatiile sau aparatura utilizata pentru explorarea ori exploatarea resurselor naturale de pe fundul marii si din subsolul ei, in mod deosebit masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea acestor instalatii si aparaturi si componenta/structura personalului afectat acestora;

d) poluarea provenind de la celelalte instalatii sau aparaturi care functioneaza in mediul marin, aplicand masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea acestor instalatii si aparaturi si componenta/structura personalului afectat acestora.

Masurile luate potrivit prevederilor prezentului capitol cuprind si acele masuri necesare pentru protejarea si conservarea ecosistemelor rare sau delicate, precum si a mediului de viata al speciilor si organismelor marine al caror numar este in scadere, care sunt amenintate sau pe cale de disparitie.

Este interzisa, potrivit legislatiei in vigoare, poluarea de orice natura a apelor maritime interioare, a marii teritoriale si a zonei economice exclusive, precum si a atmosferei de deasupra acestora, prin 858e46i orice mod sau mijloace, cum ar fi: deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave ori alte instalatii plutitoare, submersibile sau fixe, de pe aparate de zbor, precum si de catre surse aflate pe tarm a unor substante sau deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum si a altor substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, sau a altor reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului romanesc ori sa creeze obstacole in calea utilizarii legitime a marii.

In cazul in care exista motive intemeiate sa se creada ca o nava folosita in scopuri comerciale, care se afla in apele maritime interioare sau in marea teritoriala ori care a trecut sau navigheaza prin zona economica exclusiva a Romaniei, a incalcat prevederile legislatiei romane sau regulile internationale privind prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, organele romane competente sunt in drept sa ceara navei respective explicatii in legatura cu faptele care ii sunt imputate, precum si sa inspecteze aceasta nava, in cazul in care ar refuza sa prezinte explicatiile cerute ori daca explicatiile primite nu concorda cu faptele, iar atunci cand elementele de proba o justifica, sa intenteze o actiune judiciara in legatura cu aceasta incalcare, in conformitate cu legislatia romana, si, printre alte masuri necesare, sa ordone, sub rezerva normelor dreptului international, retinerea navei.

In cazul in care exista dovezi evidente ca o nava folosita in scopuri comerciale, care se afla in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei, a incalcat prevederile legislatiei romane sau regulile internationale privind prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, prin imersiune sau deversari ale unor substante ori deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum si ale altor substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, care au produs sau risca sa produca, prin poluare, riscuri si daune importante tarmului romanesc ori intereselor statului roman sau oricaror resurse din apele sale maritime interioare, marea sa teritoriala sau din zona sa economica exclusiva, organele romane competente sunt in drept sa intenteze o actiune judiciara in legatura cu aceasta incalcare, in conformitate cu legislatia romana, si sa ordone, sub rezerva normelor dreptului international si daca elementele de proba o justifica, retinerea navei.

Daca o nava straina folosita in scopuri comerciale se afla intr-un port romanesc sau la o instalatie terminala in larg, organele competente romane pot initia procedurile legale in legatura cu orice incalcare facuta de aceasta nava, iar daca nava se afla in apele maritime interioare, in marea teritoriala, in zona contigua sau in zona economica exclusiva a Romaniei, poate fi urmarita si retinuta in conformitate cu prevederile art. 20, 26 si 27. in sensul legii:

1. prin poluarea mediului marin se intelege introducerea de catre orice persoana fizica sau juridica, direct ori indirect, de substante sau energie in mediul marin, cand aceasta are sau poate avea efecte vatamatoare, cum ar fi daune aduse resurselor biologice, faunei si florei marine, riscuri pentru sanatatea omului, piedici pentru activitatile marine, inclusiv pescuitului si celorlalte utilizari legitime ale marii, alterarea calitatii apei marii din punct de vedere al intrebuintarii acesteia si degradarea valorilor sale de agrement;

2. prin scufundare se intelege:

a) orice evacuare deliberata de deseuri sau de alte materii de pe nave, aeronave, platforme sau alte lucrari plasate pe mare;

b) orice sabordare pe mare a unor nave, aeronave, platforme sau alte lucruri. Termenul scufundare, in sensul alin. 1 pct. 2, nu vizeaza:

a) evacuarea de deseuri sau de alte materii provenind direct sau indirect din exploatarea normala a navelor, aeronavelor, platformelor ori a altor lucrari plasate pe mare, precum si de la echipamentul acestora, cu exceptia deseurilor sau a altor materii transportate de nave ori transbordate pe nave, aeronave, platforme ori alte lucrari plasate pe mare, care sunt folosite pentru eliminarea acestor materii sau provenite din tratarea unor asemenea deseuri ori a altor materii la bordul acestor nave, aeronave, platforme sau lucrari;

b) depozitarea unor materii in alt scop decat simpla lor eliminare, sub rezerva ca aceasta depozitare sa nu contravina scopurilor prezentei legi.

In cazul in care in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei are loc o coliziune de nave, o esuare sau o alta avarie maritima, iar actiunile legate de un asemenea eveniment pot avea consecinte daunatoare pentru mediul si fauna marina, precum si pentru apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusiva sau pentru tarmul romanesc, organele romane competente sunt in drept sa adopte masurile necesare, corespunzator cu paguba efectiva sau cu amenintarea pe care o reprezinta, in scopul apararii impotriva poluarii sau amenintarii cu poluarea, si sa asigure respectarea acestor masuri dincolo de limitele marii teritoriale.

Scufundarea de deseuri in marea teritoriala, zona economica exclusiva a Romaniei sau pe platoul continental al Romaniei, astfel cum este acesta definit la art. 76 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, nu poate avea loc fara acordul prealabil expres al organelor romane competente; acestea au dreptul sa autorizeze, sa reglementeze si sa controleze aceasta scufundare, dupa ce au examinat in modul cuvenit problema impreuna cu celelalte state pentru care aceasta scufundare poate, datorita situatiei lor geografice, sa cauzeze, prin poluare, prejudicii acestora si mediului lor inconjurator.


Sanctiuni


Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) accesul oricarei nave care are la bord arme nucleare, chimice ori alte arme de distrugere in masa, sau care transporta asemenea arme sau munitie pentru acestea, precum si orice alte marfuri sau produse interzise de legile Romaniei;

80.000.000 la 400.000.000 lei

b) incalcarea interdictiei poluarea de orice natura a apelor maritime interioare, a marii teritoriale si a zonei economice exclusive, precum si a atmosferei de deasupra acestora, prin 858e46i orice mod sau mijloace, cum ar fi: deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave ori alte instalatii plutitoare, submersibile sau fixe, de pe aparate de zbor, precum si de catre surse aflate pe tarm a unor substante sau deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi, precum si a altor substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, sau a altor reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului romanesc ori sa creeze obstacole in calea utilizarii legitime a marii, precum si aducerea ilegala in tara, in scopul deversarii, aruncarii sau scufundarii in apele maritime interioare, in marca teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei sau a degajarii in atmosfera de deasupra acestora, de pe nave sau de pe alte instalatii plutitoare sau fixe, de pe aparate de zbor ori vehicule submersibile, de substante ori deseuri nedegradabile, toxice, radioactive, hidrocarburi sau alte substante nocive, daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii sau de alte reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului romanesc ori sa creeze obstacole in calea utilizarii legitime a marii, inclusiv in scopuri turistice;80.000.000 la 1.500.000.000 lei


Prevenirea poluarii. Modalitati de realizare


LEGEA NR. 110 DIN 10 OCTOMBRIE 1996 PRIVIND RATIFICAREA CONVENTIEI NATIUNILOR UNITE ASUPRA DREPTULUI MARII, INCHEIATA LA MONTEGO BAY (JAMAICA) LA 10 DECEMBRIE 19827 ART. 194. Masuri pentru prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului marin

1. Statele vor lua, separat sau impreuna, dupa caz, toate masurile compatibile cu prezenta conventie, care sunt necesare pentru a preveni, reduce si controla poluarea mediului marin, oricare ar fi sursa acesteia: ele vor recurge, in acest scop, la mijloacele cele mai bine adaptate de care dispun. in functie de posibilitatile lor, si se vor stradui sa-si armonizeze politicile in aceasta privinta.

2. Statele vor lua toate masurile necesare pentru ca activitatile de sub jurisdictia sau de sub controlul lor sa fie conduse intr-un asemenea mod, incat sa nu cauzeze, prin poluare, prejudicii altor state si mediului lor inconjurator, astfel incat poluarea datorata unor incidente sau unor activitati de sub jurisdictia sau de sub controlul lor sa nu se intinda dincolo de zonele in care ele exercita drepturi suverane in conformitate cu prevederile conventiei.

3. Masurile luate in aplicarea prezentei parti vizeaza toate sursele de poluare a mediului marin. Ele includ, in special masurile ce tind a limita, pe cat posibil:

a) evacuarea de substante toxice, daunatoare sau nocive, mai ales de substante nedegradabile, provenind din surse terestre, din atmosfera ori prin atmosfera sau prin imersiune;

b) poluarea de catre nave, indeosebi masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare, a se preveni deversarile, fie ca sunt intentionate sau nu, si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea navelor si componenta personalului afectat acestora;

c) poluarea provenind de la instalatiile sau aparatura utilizate pentru explorarea sau exploatarea resurselor naturale de pe fundul marilor si din subsolul lor, in mod deosebit masurile pentru prevenirea accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea acestor instalatii si aparaturi si componenta personalului afectat acestora;

d) poluarea provenind de la celelalte instalatii sau aparaturi care functioneaza in mediul marin, in special masurile de prevenire a accidentelor si pentru a se face fata cazurilor de urgenta, a se asigura securitatea operatiunilor pe mare si a se reglementa proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea acestor instalatii si aparaturi, precum si componenta personalului afectat acestora;

4. Atunci cand iau masuri pentru prevenirea, reducerea sau controlul poluarii mediului marin, statele se vor abtine de la orice amestec nejustificat in activitatile intreprinse de alte state in exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor lor, in conformitate cu prevederile conventiei.

5. Masurile luate potrivit prezentei parti cuprind masurile necesare pentru protejarea si conservarea ecosistemelor rare sau delicate, ca si a mediului de viata al speciilor si organismelor marine in scadere, amenintate sau pe cale de disparitie.

ART. 195. Obligatia de a nu deplasa prejudiciul sau riscurile si de a nu inlocui un tip de poluare cu altul

Atunci cand iau masuri pentru prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului marin, statele vor actiona in asa fel, incat sa nu deplaseze, direct sau indirect, prejudiciul sau

riscurile dintr-o zona in alta si sa nu inlocuiasca un tip de poluare cu altul.

ART. 196. Utilizarea de tehnici sau introducerea de specii straine sau noi

1. Statele vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului marin rezultata din utilizarea de tehnici, in cadrul jurisdictiei lor sau sub controlul lor, ori din introducerea, cu intentie sau in mod accidental, intr-o zona a mediului marin, de specii straine sau noi care pot provoca acestuia schimbari importante si daunatoare.


Pregatirea, raspunsul si cooperarea in caz de poluare


ORDONANTA NR. 148 DIN 27 IANUARIE 2000 PENTRU ADERAREA ROMANIEI LA CONVENTIA INTERNATIONALA PRIVIND PREGATIREA, RASPUNSUL SI COOPERAREA IN CAZ DE POLUARE CU HIDROCARBURI, ADOPTATA LA LONDRA LA 30 NOIEMBRIE 1990

Art. 3: Planuri de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi

(1) a) Fiecare parte va cere ca navele autorizate sa arboreze pavilionul sau sa posede la bord un plan de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi, astfel cum se solicita si prin prevederile adoptate in acest scop de Organizatie si in conformitate cu acestea.

b) O nava care trebuie sa aiba la bord un plan de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi, conform sub-paragrafului a), este supusa, atata timp cat se afla intr-un port sau la un terminal in mare, sub jurisdictia unei parti, controlului functionarilor autorizati corespunzator in acest scop de acea parte, conform practicilor prevazute in acordurile internationale existente sau in legislatia sa nationala.

(2) Fiecare parte va cere ca operatorii unitatilor de foraj marin aflate sub jurisdictia sa sa posede planuri de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi, care sa fie coordonate cu sistemul national, stabilit conform art. 6, si sa fie aprobate conform procedurilor stabilite de autoritatea nationala competenta.

(3) Fiecare parte va cere ca autoritatile sau operatorii aflati in serviciul acestor porturi maritime si al mijloacelor de manipulare a hidrocarburilor, de sub jurisdictia sa, dupa caz, sa posede planuri de urgenta pentru combaterea poluarii cu hidrocarburi sau aranjamente similare, care sa fie coordonate cu sistemul national, stabilit conform art. 6, si sa fie aprobate conform procedurilor stabilite de autoritatea nationala competenta.

Art. 4: Procedee de raportare a poluarii cu hidrocarburi

(1) Fiecare parte:

a) va cere comandantilor sau celorlalte persoane care au in subordine nave ce arboreaza pavilionul sau si persoanelor care au in subordine unitati de foraj marin aflate sub jurisdictia sa sa raporteze fara intarziere orice eveniment la nava lor sau la unitatea de foraj, care implica o scurgere sau o scurgere probabila de hidrocarburi:

(i) in cazul unei nave, statului de coasta cel mai apropiat;

(ii) in cazul unei unitati de foraj, statului de coasta sub a carui jurisdictie se afla unitatea;

b) va cere comandantilor sau altor persoane care au in subordine nave ce arboreaza pavilionul sau si persoanelor care au in subordine unitati de foraj aflate sub jurisdictia sa sa raporteze fara intarziere orice eveniment observat pe mare, in care este implicata o scurgere de hidrocarburi sau prezenta hidrocarburilor:

(i) in cazul unei nave, statului de coasta cel mai apropiat;

(ii) in cazul unei unitati de foraj, statului de coasta sub a carui jurisdictie se afla unitatea;

c) va cere persoanelor care au in subordine porturile maritime si mijloacele de manipulare a hidrocarburilor de sub jurisdictia sa sa raporteze, fara intarziere, autoritatii nationale competente orice eveniment ce implica o descarcare sau o descarcare probabila de hidrocarburi ori prezenta hidrocarburilor;

d) va instrui navele sale maritime sau avioanele sale de inspectie si alte servicii sau functionari anume desemnati sa raporteze neintarziat autoritatii nationale competente sau, dupa caz, statului de coasta cel mai apropiat orice eveniment observat pe mare sau intr-un port maritim ori mijloc de manipulare a hidrocarburilor, care implica o descarcare de hidrocarburi sau prezenta hidrocarburilor;e) va cere pilotilor de avioane civile sa raporteze, fara intarziere, statului de coasta cel mai apropiat orice eveniment observat pe mare, care implica o descarcare de hidrocarburi sau prezenta hidrocarburilor.

(2) Rapoartele la care se refera paragraful (1) a) (i) vor fi intocmite in conformitate cu cerintele elaborate de Organizatie si vor fi bazate pe liniile directoare si pe principiile generale adoptate de Organizatie. Rapoartele la

care se refera paragrafele 1) a) (ii), b), c) si d) vor fi intocmite conform liniilor directoare si principiilor generale adoptate de Organizatie, in masura in care acestea se aplica.


Raspunderea si consecintele juridice ale poluarii


LEGEA NR. 137/19959 DIN 29 DECEMBRIE 1995

Principiile si elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile, sunt:

a) principiul precautiei in luarea deciziei;

b) principiul prevenirii riscurilor ecologice si a producerii daunelor;

c) principiul conservarii bio-diversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;

d) principul 'poluatorul plateste';

e) inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor;

f) crearea sistemului national de monitorizare integrata a mediului;

g) utilizarea durabila;

h) mentinerea, ameliorarea calitatii mediului si reconstructia zonelor deteriorate;

i) crearea unui cadru de participare a organizatiilor neguvernamentale si a populatiei la elaborarea si aplicarea deciziilor;

j) dezvoltarea colaborarii internationale pentru asigurarea calitatii mediului.

Protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice, in care scop:

a) solicita autoritatilor pentru protectia mediului acord si/sau autorizatie de mediu, dupa caz, potrivit prezentei legi;

b) asista persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante, si le faciliteaza controlul activitatilor si prelevarea de probe;

c) se supun ordinului de incetare temporara sau definitiva a activitatii;

d) suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului;

e) asigura sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice si pentru analiza si controlul poluantilor pe raza de incidenta a activitatilor desfasurate si evidenta rezultatelor, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarilor accidentale de poluanti in mediu si

raporteaza lunar rezultatele supravegherii mediului autoritatii competente pentru protectia mediului;

f) informeaza autoritatile competente si populatia. in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;

g) restructureaza, pentru activitatile existente, si propun, la solicitarea autorizatiei de mediu, programe pentru conformare. in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi;

h) adopta solutii adecvate pentru mediu la propunerea proiectelor sau activitatilor noi, precum si pentru modificarea celor existente;

i) nu degradeaza mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

Raspunderea pentru prejudiciu are caracter obiectiv, independent de culpa, in cazul pluralitatii autorilor, raspunderea este solidara.

In cazul activitatilor generatoare de risc major, asigurarea pentru daune este obligatorie.

Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.


Responsabilitatile comandantului si ofiterilor de la bordul navei pentru protectia mediului marin


In conformitate cu Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor in care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini:

Comandantii navelor maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare sau poluanti marini in vrac ori in forma ambalata, implicate intr-un incident in apele aflate sub jurisdictia Romaniei sau in porturile romanesti, precum si comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul roman, implicate intr-un incident in afara apelor aflate sub jurisdictia Romaniei sau in afara porturilor romanesti, sunt obligati sa redacteze si sa transmita rapoarte, cu respectarea cerintelor prevazute in prezentul ordin.

Rapoartele prevazute trebuie sa fie transmise dupa cum urmeaza:

1. in cazul in care se produce un incident in apele aflate sub jurisdictia Romaniei, comandantul navei implicate trebuie sa il notifice imediat catre operatorul serviciului de comunicatii de apel, pericol si salvare, prin statia de radio-coasta, pe cel putin una dintre frecventele alocate comunicatiilor de apel, pericol si salvare pe 2.187,5 KHz sau canalul 70 VHF.

2. in cazul in care se produce un incident in care este implicata o nava care arboreaza pavilionul roman, in afara apelor aflate sub jurisdictie romana, raportul trebuie sa fie facut catre statul riveran cel mai apropiat, prin statia de radio-coasta adecvata. in cazul in care incidentul afecteaza siguranta navigatiei, raportul va fi precedat de un apel de pericol, iar in cazul in care incidentul afecteaza siguranta navei sau a persoanelor, de un apel de urgenta.

3. in cazul in care nava nu se afla in vecinatatea unei statii de radio-coasta de frecventa medie (MF) sau de frecventa foarte inalta (VHF), raportul trebuie facut catre cea mai apropiata statie de radio-coasta de frecventa inalta (HF) sau prin sistemul de comunicatii maritime prin satelit.

4. in cazul in care nava se afla in interiorul sau in apropierea unei zone in care a fost stabilit un sistem de raportare de catre navele maritime, raportul trebuie transmis catre organismul desemnat responsabil de operarea acelui sistem.

5. Formatul rapoartelor si procedurile de raportare trebuie sa fie conforme cu cerintele prevazute in sectiunea a 2-a 'Formatul si procedurile standard de raportare' a anexei la prezentul ordin.6. Pe langa rapoartele facute conform pct. 1, in cazul in care incidentul se produce la un terminal de manipulare a hidrocarburilor, operatorul terminalului trebuie, de asemenea, sa raporteze acest incident:

a) cat mai repede posibil si utilizand mijloacele cele mai rapide, la capitania portului in a carei zona de activitate se afla terminalul;

b) dupa posibilitati, in conformitate cu prevederile sectiunii a 2-a a anexei la prezentul ordin.

Pentru comunicarea rapoartelor statia de radio-coasta nu percepe tarife.

Rapoartele trebuie sa contina informatiile specifice incluse in sectiunea a 3-a 'Cerinte privind raportarea detaliata' a anexei la prezentul ordin.

La redactarea rapoartelor se vor utiliza termenii si notiunile specifice prevazute in Codul fMDG, Codul IBC, Codul IGC si Codul INF.

Prevederile anexei la prezentul ordin nu se aplica mesajelor de pericol la care se face referire in regula V/2 din Conventia SOLAS.

Detaliile care nu sunt disponibile imediat trebuie sa fie transmise intr-un raport suplimentar.

In cazul in care sunt implicate substante daunatoare si/sau poluanti marini, raportul suplimentar trebuie sa urmeze imediat sau cat mai repede posibil dupa raportul initial.

In raportul suplimentar trebuie incluse informatiile care sunt esentiale pentru protectia mediului marin, in concordanta cu incidentul. Aceste informatii trebuie sa includa lit. P, Q, R, S si X, a cum sunt prevazute in sectiunea a 2-a a anexei la prezentul ordin.

Probabilitatea unei deversari rezultate din avarierea navei sau echipamentelor sale constituie un motiv pentru a face un raport. Pentru a se stabili daca exista o astfel de probabilitate si daca este necesar sa se faca raportul, trebuie sa se tina seama, printre altele, de urmatorii factori:

1. natura avariei, deteriorarii sau defectarii navei, instalatiilor ori echipamentelor; i

2. starea marii si conditiile meteorologice, precum si densitatea traficului in zona, la momentul si locul producerii incidentului.

Comandantul navei trebuie sa faca raport cel putin in urmatoarele cazuri:

1. avarierea, deteriorarea sau defectarea navei care afecteaza siguranta acesteia, produsa ca urmare a unor incidente cum sunt: coliziunea, esuarea, incendiul, explozia, deteriorarea structurala, inundarea, deplasarea marfii; si

2. defectarea instalatiilor sau echipamentelor navei care are ca rezultat afectarea sigurantei navigatiei, produsa ca urmare a unor incidente cum sunt: defectarea instalatiei de guvernare, a instalatiei de propulsie, a sistemului de generare a energiei electrice (generatorul electric), a mijloacelor navale esentiale de asigurare a navigatiei.

In cazul in care o nava este angajata sau si se cere sa fie angajata intr-o operatiune de acordare de asistenta sau salvare a unei nave implicate intr-un incident la care se face referire in art. II alin. 1 lit. a) sau b) din Protocolul I la Conventia MARPOL 73/78, comandantul navei salvatoare trebuie sa raporteze fara intarziere caracteristicile actiunii intreprinse sau planificate. Raportul trebuie sa includa lit. A, B, C (sau D), E, F, L, M, N, P, Q, R, S, T, U si X.

Comandantul navei salvatoare trebuie sa se asigure ca statul riveran este informat asupra desfasurarii actiunii de salvare.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de catre comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul roman constituie actiune de indisciplina si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legale.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de catre comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul altui stat, aflate in apele de sub jurisdictia Romaniei, constatata de capitaniile de port, va fi adusa la cunostinta de catre ANR autoritatii care a eliberat brevetul respectivului comandant si autoritatii care a acordat dreptul de arborare a pavilionului navei implicate.


Controlul, constatarea si sanctionarea cazurilor de poluare


In situatii deosebit de grave, organele romane competente pot dispune, ca masuri complementare, confiscarea navei, a instalatiilor, a uneltelor de pescuit, a aparaturii si a altor obiecte de la contravenient, folosite la savarsirea contraventiei.

Bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca.

Sanctiunile se aplica si persoanelor juridice.

Nu constituie contraventie faptele prevazute, daca au fost savarsite in scopul garantarii securitatii navei ori a navigatiei sau al salvarii de vieti omenesti ori in scopul evitarii unor avarii la nava sau la incarcatura.

Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica, in conformitate cu reglementarile in vigoare, de personalul cu sarcini de supraveghere si control al navigatiei din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de personalul special imputernicit de ministrul apararii nationale, ministrul de interne, ministrul apelor si protectiei mediului, ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si de ministrul sanatatii si familiei, precum si de alte persoane special imputernicite prin lege.

Aplicarea amenzilor pentru contraventii nu scuteste contravenientul de obligatia de despagubire pentru daunele pricinuite pe uscat, in apele maritime interioare, in marea teritoriala si in zona economica exclusiva ale Romaniei, in conformitate cu legislatia romana. Amenzile aplicate persoanelor fizice sau juridice straine se platesc in valuta convertibila, prin transformarea amenzilor din lei in valuta la cursul de schimb oficial din momentul savarsirii contraventiei.

Impotriva procesului-verbal de contraventie se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Sectia maritima si fluviala a Judecatoriei Constanta.

Contraventiilor le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

In cazul comiterii unor fapte pentru care legea romana prevede arestarea comandantului navei straine sau retinerea acesteia, organele romane competente vor instiinta imediat oficiul consular sau misiunea diplomatica ale statului de pavilion despre masurile luate.

Nava retinuta si echipajul sau vor fi eliberate de indata ce a fost depusa o cautiune corespunzatoare, potrivit reglementarilor legale in vigoare. Cautiunea va fi stabilita in lei si se va plati in valuta convertibila, prin transformarea sumei din lei in valuta la cursul de schimb oficial de la data savarsirii contraventiei.

Organele Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne vor asigura aplicarea prevederilor legale si vor acorda sprijin altor organe de stat competente la aplicarea unor masuri de constrangere impotriva navelor straine in marea teritoriala si in zona economica exclusiva ale Romaniei, in baza prevederilor prezentei legi.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre drept maritimlupa cautareCAUTA IN SITE