StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept privat

Normele conflictuale privind contractele civile speciale

NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND CONTRACTELE CIVILE SPECIALE


1. NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE

Situatia bunului imobil

Contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect un bun imobil este supus, de regula, legii alese de parti (tex voluntatis).In lipsa unei legi alese, contractul de vanzare-cumparare imobiliara este supus legii statului unde se afla bunul {lex rei sitae).

Situatia bunului mobil

Regula

Contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect un bun mobil este supus, de regula, legii alese de parti (lex voluntatis).

In lipsa unei legi alese, acest contract este supus legii statului in care vanzatorul are, la data incheierii sale, dupa caz, domiciliul sau, in lipsa, resedinta ori fondul de comert sau sediul social (fex venditoris).

Exceptie

Vanzarea prin licitatie, prin burse sau targuri este supusa legii statului unde acesta are loc, cu exceptia cazului in care legea statului respectiv permite ca partile sa-si aleaga legea aplicabila si ele au procedat explicit la o asemenea alegere.

Domeniul legii aplicabile vanzarii

Legea aplicabila contractului de vanzare-cumparare reglementeaza indeosebi:

interpretarea contractului;

drepturile si obligatiile partilor (adica efectele sau continutul contractului);

executarea obligatiilor ce izvorasc din contract;

momentul de la care cumparatorul are dreptul la produsele si fructele bunului sau marfii transmise;

momentul de la care cumparatorul suporta riscurile referitoare la bunul sau marfa transmisa

validitatea si efectele intre parti ale clauzelor de rezerva a proprietatii;

consecintele neexecutarii contractului, inclusiv obtinerea reparatiei pentru prejudiciu, cu exceptia chestiunilor supuse legii procedurale a forului;

modul de stingere a obligatiilor izvorate din contract, precum si decaderea intemeiata pe expirarea unui termen;

consecintele nulitatii contractului.

Acest domeniu este stabilit prin art.91 din Legea nr.105/1992; el se completeaza cu alte aspecte reglementata de art.80 din acelasi act normativ, ce are caracter de norma generala si se refera la domeniul legii aplicabile fondului contractului, indiferent de natura acestuia.

NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI DE SCHIMB

In absenta unor dispozitii exprese in Legea nr.105/1992, data fiind natura juridica si efectele acestui contract, achiesam la opinia potrivit careia se aplica, prin analogie, dispozitiile privitoare la contractul de vanzare-cumparare.

Asa fiind, legea aplicabila contractului de schimb si domeniul acesteia se determina dupa distinctiile de la punctul precedent.

NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI DE INTERMEDIERE

Precizare prealabila

In categoria contractelor de intermediere se includ: contractul de mandat (care poate fi civil sau comercial); contractul de comision (care, prin natura sa, este comercial); contractul de consignatie; contractul de agent, etc.

Normele conflictuale aplicabile in raporturile dintre reprezentat si mandatar sau comisionar si domeniul lor de aplicare

Normele conflictuale aplicabile

Raporturile interne nascute din contractul de intermediere sunt guvernate, de regula, de legea aleasa de parti {lex voluntatis).

Daca partile contractului de intermediere nu au facut o asemenea alegere, legea aplicabila se determina dupa urmatoarea distinctie:

  1. cand intermediarul exercita functia cu titlu profesional (de exemplu, este avocat) este incidenta legea sediului sau profesional;
  2. cand intermediarul nu exercita functia cu titlu profesional (efectuand acte sporadice de intermediere) este incidenta legea statului in care isi exercita mandatul (lex loci executionis).

Domeniul de aplicare

Legea aplicabila raporturilor dintre reprezentat si mandatar sau comisionar reglementeaza indeosebi.

  1. existenta, intinderea, modificarea si incetarea puterilor intermediarului;
  2. consecintele depasirii, de catre intermediar, a puterilor conferite ori a folosirii abuzive a acestora;
  3. posibilitatea intermediarului de a delega, in totul sau in parte, puterile ce i-au fost conferite si de a desemna un intermediar aditional sau substituit;
  4. posibilitatea ca intermediarul sa incheie un contract pentru reprezentat, in situatia in care exista riscul unui conflict de interese intre intermediar si reprezentat;
  5. clauza de neconcurenta;
  6. prejudiciile care urmeaza sa fie reparate.

Normele conflictuale aplicabile in raporturile dintre reprezentat si tert si domeniul lor de aplicare

Normele conflictuale aplicabile

Raporturile externe nascute din contractul de intermediere sunt guvernate, de regula, de legea aleasa de parti (lex voluntatis).

Daca partile contractului de intermediere nu au facut explicit o asemenea alegere, legea aplicabila se determina astfel:

  1. daca intermediarul are un sediu profesional (deci, este un profesionist), este incidenta legea statului unde se afla sediul sau profesional;
  2. daca intermediarul nu are un sediu profesional, este incidenta legea statului unde acesta a actionat (lex Iod executionis), daca pe teritoriul respectiv se afla:

a)      sediul, domiciliul sau resedinta persoanei reprezentate; sau

b)      sediul, domiciliul sau resedinta tertului; sau

c)      sediul bursei, targului sau locului unde s-a organizat o licitatie la care participa intermediarul spre a indeplini imputernicirea.

Domeniul de aplicare

Legea aplicabila raporturilor dintre reprezentat si terti reglementeaza indeosebi efectele actelor pe care intermediarul Ie-a incheiat in exercitiul real sau pretins al imputernicirii.

Legea statului unde are loc executarea (lex loci executionis) reglementeaza modul de executare a imputernicirii.


Calificarea unor notiuni

In cazul contractului incheiat in cadrul international (partile avandu-si stabilimentele in state diferite). intre persoane absente (inter absentes), art.98 din Legea nr.105/1992 prevede ca: "Intermediarul care a comunicat cu tertul dintr-un stat in altul, prin scrisori, telegrame, telex, telefon sau prin alte mijloace de telecomunicatie, este socotit ca a actionat de la sediul sau profesional ori, in lipsa, de la domiciliul sau resedinta sa'.

Conform art.99 din acelasi act normativ, in situatia in care reprezentatul, intermediarul sau tertul are mai multe sedii profesionale, in state diferite, se tine seama de cel care prezinta cea mai stransa legatura cu actul indeplinit de intermediar.

Normele conflictuale aplicabile contractului de intermediere care are ca obiect un bun imobil

Actele de administrare sau de dispozitie privitoare la un imobil, incheiate prin reprezentare, sunt reglementate de legea locului unde este situat imobilul (lex rei

sitae).

4. NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA

De regula, contractul de antrepriza (executare de lucrari) este guvernat de legea aleasa de parti (/ex voluntatis). in lipsa unei asemenea alegeri, se aplica legea sediului antreprenorului.


NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTELOR DE TRANSPORT, DE EXPEDITII Sl ALTELE SIMILARE

Aceste contracte sunt supuse, de regula, legii alese de parti (lex voluntatis). Daca partile nu au facut o asemenea alegere, se aplica legea sediului transportatorului sau, dupa caz, expeditorului,

NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI BANCAR

Si acest tip de contract este supus, ca regula, legii alese de parti (lex voluntatis). Cand partile nu au facut o alegere, este incidenta legea sediului bancii, iar daca doua banci sunt implicate in operatiunea bancara, se aplica legea bancii care presteaza serviciul in favoarea celeilalte.

NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI DE ASIGURARE

In lipsa legii convenita de parti, contractul de asigurare impotriva riscurilor, inclusiv cesiunea sau gajarea politei de asigurare sunt supuse legii sediului asiguratorului.

NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI DE DEPOZIT

Daca nu exista o lege aleasa de parti, contractul de depozit este guvernat de legea sediului depozitarului.

NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI DE DONATIE

Ca regula, contractul de donatie - indiferent de natura imobiliara sau mobiliara a obiectului sau - este supus legii alese de parti (lex voluntatis).

In lipsa unei asemenea alegeri, contractul de donatie imobiliara este supus legii locului situarii bunului (lex rei sitae), iar contractul de donatie mobiliara este guvernat de legea nationala a donatorului (adica legea cetateniei, domiciliului sau, dupa caz, resedintei - in cazul persoanei fizice, sau legea sediului social - in cazul persoanei juridice) de la data incheierii contractului.

NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE CONTRACTULUI DE GARANTIE

Situatia garantiei personale (in principal: contractul de fidejusiune)

In lipsa legii alese de parti (lex voluntatis) se aplica legea stalului unde se afla domiciliul sau, in lipsa, resedinta ori fondul de comert sau sediul social al garantului

(fidejusorului).

Situatia garantiei reale (gaj, ipoteca, privilegiu, etc.)

De regula, legea aleasa de parti (/ex voluntatis) reglementeaza un asemenea contract. In lipsa unei asemenea legi. se aplica, pentru aspectele reale ale contractului, legea locului unde se afla bunul grevat de garantie (lex rei sitae), iar pentru celelalte aspecte, legea garantului.

11. NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE ALTOR CONTRACTE CIVILE SPECIALE

Alte contracte civile speciale {ca, de exemplu: contractele aleatorii; contractul de inchiriere; contractul de imprumut, etc.) sunt supuse regulilor generale in materia contractului, prevazute de Legea nr.105/1992.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre drept privatlupa cautareCAUTA IN SITE