StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » bancile in economie » Piata financiara
Trimite articolul prin email Societati bancare : Piata financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Societati bancareIn categoria institutiilor financiare vom putea regasi1:


> Societati bancare;
> Societati de valori mobiliare;


> Societati de administrare a fondurilor de institii;
> Societati de compensare, decontare si depozitare;


> Societati de registru.

Banca foloseste un ansamblu de tehnici, procedee si instrumente specifice in derea derularii propriei activitati. Prin lege, prin notiunea de activitati bancare2 ce definesc o banca sunt considerate ca fiind cele de atragere de depozite si acordare de credite, dar, adaugam noi, nu numai.
La baza constituirii unei societati bancare sta Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Ordonanta de urgenta nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (ce inlocuieste Legea nr. 58/1998 - Legea bancara). in plus, activitatea de constituire este reglementata si prin Normele Bancii Nationale a Romaniei privind modificari in situatia bancilor. Forma de constituire este aceea a societatilor comerciale pe actiuni, iar functionarea loreste conditionata de existenta unei autorizari in acest sens, autorizatie emisa de Banca Nationala a Romaniei.
Constituirea societatilor bancare se poate realiza prin subscrierea integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv.In desfasurarea propriei activitati, banca indeplineste mai multe functii:
1. Functia de schimb: ea asigura posibilitatea clientilor de a realiza schimbul disponibilitatilor banesti din forma lor actuala in orice alta forma de prezentare;
2. Functia de depozit: se identifica in oferta bancara sub forma depozitelor pe care clientii bancii le pot constitui pe dirse scadente sau alte clauze de conditionare;
3. Functia de transfer: asigura posibilitatea deplasarii disponibilitatilor clientilor intre dirse conturi sau intre dirsi titulari de conturi, conform dorintelor acestora;
4. Functia de finantare: asigura posibilitatea acoperirii cererii suplimentare de bani prin intermediul creditelor bancare puse la dispozitia clientilor.
Toate aceste functii se adreseaza in egala masura clientilor bancii, persoane juridice sau persoane fizice.In derea realizarii acestor functii banca dispune de tehnici, instrumente si o legislatie proprie, concretizate in final intr-un set de mecanisme bancare. Este cazul:
> Mecanismului de atragere a disponibilitatilor banesti existente in economie si de mobilizare in depozite de orice natura;
> Mecanismului de decontare (operatii de incasari si respectiv de plati), cu defalcarea acestora, ulterior, pe cele doua mari componente: operatii cu numerar si respectiv operatii fara numerar (viramente bancare);
> Mecanismului de asigurare a derularii tranzactiilor valutare bancare;
> Mecanismului de creditare a clientilor. Acesta este unul dintre mecanismele cu cel mai inalt grad de particularizare pentru fiecare societate bancara. Se pot regasi elemente distincte de individualizare a creditarii pentru fiecare banca in ceea ce priste:


o Structurarea creditelor acordate clientilor;
o Destinatiile acceptate ale creditelor;


o Scadentele de creditare;
o Garantii acceptate;


o Ponderi de creditare;
o Proceduri de creditare;


o Criterii de silire a bonitatii clientilor;
o Modalitati de rambursare a creditelor;


o Acoperirea riscului creditarii;
o Modul de solutionare a litigiilor etc.
> Mecanismul/sistemul de informare si consulting bancar, de interogare a clientelei privind cererea de produse bancare si, pe aceasta baza, de redirectionare a ofertei.
Toate aceste mecanisme se subordoneaza atingerii a doua obiecti:
a Profiilitatea bancara, la un nil maxim, in conditiile incadrarii in limitele impuse de normele de prudentialitate bancara: lichiditate, solvabilitate, expuneri mari etc;
a Competitivitatea bancara; ea presupune asigurarea unei game cat mai dirsificare de produse bancare, precum si a unei calitati corespunzatoare a acestora,
' obiectiv necesar in derea mentinerii pozitiei pe
piata, in derea atingerii acestor obiecti, este necesara respectarea a trei principii de gestiune a resurselor bancare:
at Principiul prudentei bancare - vizeaza gestiunea riscurilor ce apar in activitatea curenta. Este vorba de doua mari categorii de riscuri:
1. riscuri cu caracter general:


a riscul lichiditatii;
a riscul solvabilitatii;


a riscul managerial;
a riscul de ramura etc.


2. riscuri cu caracter specific:
a riscul creditarii;


a riscul nerambursarii creditelor la scadenta;
a riscul valutar;


a riscul marjei dobanzii;
a riscul de banca corespondenta etc. Gestiunea


acestor riscuri se realizeaza partial prin procedee unitare impuse prin normele Bancii Nationale a Romaniei iar partial prin propriile norme de lucru ale societatilor bancare.
at Principiul echilibrului bilantier bancar; impune asigurarea unei permanente corelatii intre componentele ce definesc structura activului, respectiv a pasivului bilantier bancar. Este necesar sa se urmareasca si corelatiile ce prisc maturitatea componentelor activului cu a pasivului bilantier. In acest sens, se impune corelarea activului cu pasivul in structura lor urmarita pe criteriul scadentei. Se au in dere, de asemenea si corelatiile impuse de normele ce definesc:
a notiunea de expunere mare;


a structura creditelor;
a fondurile proprii;


a provizioanele de risc etc.
at Principiul profiilitatii vizeaza asigurarea caracterului profiil al fiecarui segment al activitatii bancare, al fiecarei activitati generatoare de costuri bancare. in acest punct intervine o data in plus rolul managerului si a managementului bancar de a adopta calea cea mai simpla si eficienta de crestere a profiilitatii. Se poate vorbi de profiilitate pe dirse nile de cuantificare:


a Profitul activitatii generale;
a Profitul activitatii de exploatare";


a Profitul aferent fiecarui tip de produs;
a Profitul aferent fiecarui sector de activitate;


a Profitul aferent fiecarui cont bancar;
a Profitul aferent fiecarui lucrator bancar etc.
Pornind de la aceste considerente, cu atat mai mult in ultimul timp, se pune un accent deosebit pe promovarea unui management bancar eficient, bazat pe tehnicile ALCO (Assets And Liabilities Comitee).
De modul de gestiune a resurselor financiare ale unei banci sunt interesate in mod egal dirse categorii de persoane:
at Actionarii: ei au ca si principal obiectiv fructificarea optima a capitalului propriu, fructificare asigurata in conditiile in care dividendele obtinute din plasamentul in actiuni ale societatii bancare in cauza, inregistreaza o tendinta de crestere;
at Managerii: sunt direct interesati, deoarece rezultatele bune ale activitatii proprii se vor concretiza intr-o pozitie corespunzatoare pe piata, in atragerea de noi clienti, in reputatia profesionala proprie, precum si in alte avantaje colaterale;
a Personalul: pe principiul imbinarii raspunderii materiale cu stimularea in functie de rezultatele activitatii proprii;
a Clientii bancii: indiferent de pozitia lor fata de banca -aceea de creditor sau debitor, silitatea unui banci cu care acestia sunt in legatura este o garantie a silitatii si securitatii banilor proprii si implicit si a afacerilor lor proprii.In derularea activitatii bancare se regaseste o structura organizatorica si functionala proprie reprezentata de centrala bancara, sucursale, agentii, puncte de lucru. Acestea au la baza un regulament de ordine interioara specific la care se adauga contractul de societate si statutul propriei societati bancare. Toate aceste unitati bancare functioneaza pe principiul unei autonomii sporite in realizarea gestiunii financiare. Aceasta autonomie se realizeaza prin delegarea competentelor personalului bancar. Limitele autonomiei sunt silite de catre centrala bancara si vizeaza, pe de o parte, o tendinta de crestere a autonomiei cu efectul de crestere si a operativitatii activitatii bancare, iar pe de alta parte, se manifesta o tendinta de restrangere a autonomiei in derea diminuarii riscurilor bancare. Nilul optim al limitelor autonomiei unitatilor operati bancare ramane o problema de decizie la nilul centralei bancare in functie de politica proprie de risc.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact