StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » bancile in economie » Banca centrala europeana (bce)
Trimite articolul prin email Compensarea electronica in romania : Banca centrala europeana (bce) Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Compensarea electronica in romaniaSistemul ReGIS este un sistem cu decontare pe baza bruta in timp real care asigura schimbul de instructiuni de plata intre participanti si decontarea finala (definitiva) a transferurilor de fonduri aferente acestora in mod continuu, tranzactie cu tranzactie, precum si decontarea finala (definitiva) a pozitiilor nete pronite de la sistemele cu decontare pe baza neta si a transferurilor de fonduri aferente operatiunilor cu instrumente financiare.
BNR este administratorul de sistem al ReGIS. in aceasta calitate, BNR:
S gestioneaza si controleaza functionarea sistemului;


S autorizeaza participarea la sistem;
S sileste si modifica regulile de functionare;


S urmareste respectarea regulilor de catre participanti;
S aplica sanctiuni in cazul incalcarii lor.In calitate de agent de decontare, BNR deschide si administreaza conturi de decontare pentru participantii la sistemul ReGIS, cu exceptia organizatiilor care furnizeaza servicii de compensare sau decontare si care sunt supragheate de o autoritate competenta.
Pe de alta parte, BNR furnizeaza lichiditate pe parcursul zilei pentru institutiile de credit, in baza calitatii de banca centrala, banca a bancilor.
BNR utilizeaza sistemul ReGIS pentru efectuarea platilor, pentru a realiza decontarea transferurilor de fonduri aferente operatiunilor de:


> piata monetara;
> valutara;


> facilitatilor ale BNR;
> oricare a/te operatiuni care necesita transferuri de fonduri intre conturile de decontare ale participantilor.


Participantii la acest sistem sunt reprezentati de:
a) institutiile de credit;


b) Banca Nationala a Romaniei;
c) Trezoreria Statului;
d) organizatii care furnizeaza servicii de compensare sau decontare si care sunt supragheate de o autoritate competenta.
Pentru ca acesti participanti sa fie eligibili se va urmari:
1. Verificarea capacitatii operationale a participantului de catre administratorul de sistem, in derea conectarii la sistemul ReGIS si la orice moment ulterior acestuia. Cheltuielile generate de rificarea capacitatii operationale a participantului se suporta de catre participant. Administratorul de sistem nu are obligatia de a furniza participantilor echipamente hardware si sisteme de operare (software) care sa permita acestora utilizarea sistemului ReGIS si nici kit-ul necesar pentru semnarea electronica in cadrul sistemului;
2. Asigurarea indeplinirii unor cerinte privind silitatea financiara a participantilor;
3. Achitarea administratorului de sistem a unui comision pentru intrarea in sistem.In calitate de administrator al sistemului ReGIS, BNR poate suspenda un participant la sistemul ReGIS, prin blocarea sau dezactivarea acestuia pe o perioada determinata sau pana la remedierea deficientelor, in cazuri cum ar fi:
a) autoritatea de supraghere prudentiala a participantului solicita aceasta suspendare;


b) de comun acord cu participantul in cauza;
c) participantul nu mai indeplineste una dintre cerintele pentru participarea la sistem prevazute mai sus;
d) apare un eniment neprevazut care afecteaza, sau poate afecta, capacitatea participantului de a participa, in conditii normale, la transmiterea si receptionarea de instructiuni de plata si la accesarea aplicatiei ReGIS pe o anumita perioada de timp;
e) deschiderea unei proceduri de insolnta asupra unui participant;
f) participantul nu si-a indeplinit obligatiile prevazute de procedurile aplicabile si nici nu reuseste sa si le indeplineasca sau sa dea o explicatie satisfacatoare in acest sens;
g) administratorul de sistem considera ca din evaluarea legislatiei tarii in baza careia functioneaza respectivul participant rezulta ca ceilalti participanti sau sistemul ar fi supusi unor riscuri inaccepile daca participantul respectiv ar continua sa participe la sistem.


Calitatea de participant inceteaza in cazurile in care:
a) participantul renunta la aceasta calitate;
b) exista o hotarare definitiva si irevocabila de deschidere a procedurii falimentului;
c) exista o procedura de lichidare cu privire la un participant;


d) administratorul de sistem retrage aceasta calitate.
Fiecare participant, cu exceptia organizatiilor care furnizeaza servicii de compensare sau decontare, detine un cont de decontare in ReGIS. Pe parcursul zilei de operare a ReGIS, contul de decontare reprezinta contul curent al participantului deschis in evidenta BNR. Prin intermediul contului de decontare se efectueaza toate transferurile de fonduri aferente instructiunilor initiate de participanti. In cadrul contului sau de decontare, fiecare participant poate constitui rezer atat in scopul garantarii decontarii cat si al gestiunii lichiditatii proprii.
In sistemul ReGIS sunt procesate si decontate definitiv urmatoarele instructiuni de plata:
a) instructiuni de plata de tip transfer credit aferente platilor de mare valoare sau urgente initiate de participanti, cu exceptia organizatiilor care furnizeaza servicii de compensare sau decontare si care sunt supragheate de o autoritate competenta, care nu au calitatea de contraparte centrala, in nume propriu si pe cont propriu sau pe contul clientilor acestora;
b) instructiuni de plata pentru decontarea pozitiilor nete rezultate din sistemele de compensare;
c) instructiuni de plata pentru decontarea fondurilor aferente operatiunilor cu instrumente financiare;
d) instructiuni de plata aferente anumitor operatiuni efectuate de BNR.In sistemul ReGIS sunt utilizate urmatoarele tipuri de mesaje de plata:
a) MT102 - Transfer credit multiplu (pentru mai multi clienti) - Multiple Customer Credit Transfer;
b) MT103 - Transfer credit in numele clientului - Single Customer Credit Transfer;
c) MT202 - Transfer credit intre institutiile financiare - General Financial Institution Transfer.
Instructiunile de plata sunt procesate si decontate in ReGIS numai daca:
> Data decontarii prevazuta in acestea coincide cu data zilei de operare curente a sistemului;
> Se incadreaza in suma maxima de plata. Suma maxima aferenta unei instructiuni de plata procesata prin ReGIS este limitata de standardele de conurare a campurilor mesajelor SWIFT utilizate. in cazul in care suma aferenta unei instructiuni de plata depaseste numarul de caractere silit conform standardelor SWIFT, participantul va transmite doua sau mai multe instructiuni de plata la (limita: 15 caractere, inclusiv separatorul de zecimala).
Etapele parcurse in procesarea unei instructiuni de plata in sistemul ReGIS sunt urmatoarele:
a) Initierea, respectiv transmiterea instructiunii de plata de catre participantul sistemului ReGIS;
b) Validarea, respectiv aplicarea de catre sistemul ReGIS a unei serii de proceduri operationale asupra instructiunii respecti, al caror scop este validarea acesteia;
c) Acceptarea tehnica, respectiv momentul din care, dat fiind faptul ca instructiunea de plata a fost validata cu succes, sistemul considera instructiunea ca fiind intrata in sistem;
d) Verificarea disponibilitatii fondurilor in contul/conturile de decontare si introducerea instructiunii de plata in coada de asteptare daca nu exista suficiente disponibilitati in contul/conturile de decontare;
e) Acceptarea instructiunii de plata spre decontare de catre ReGIS, daca exista suficiente fonduri disponibile in contul/conturile de decontare, care sa permita efectuarea decontarii;
f) Decontarea imediata. Acceptarea spre decontare este urmata imediat de decontarea neconditionata si irevocabila, adica definitiva (finala), respectiv platitorul este debitat si beneficiarul este creditat.In cazul in care fondurile disponibile din contul de decontare al unui participant nu sunt suficiente pentru a deconta o instructiune de plata, sistemul ReGIS introduce instructiunea de plata respectiva in coada de asteptare.
Ori de cate ori are loc creditarea contului de decontare al participantului care are instructiuni in coada de asteptare, sistemul reinitiaza procesarea acestora dupa urmatorul algoritm:
- instructiunile sunt procesate in ordine cronologica (conform principiului FIFO), daca instructiunile din coada de asteptare au alocata aceeasi prioritate;
- instructiunile cu o prioritate mai mare sunt intotdeauna procesate inaintea instructiunilor cu prioritate mai mica; acestea din urma vor fi decontate numai daca in coada de asteptare nu mai exista instructiuni cu o prioritate mai mare;Instructiunile aflate in coada de asteptare vor fi decontate conform principiului by-pass FIF


O (primul disponibil, primul decontat) numai daca instructiunile respecti au aceeasi prioritate si nu exista instructiuni cu prioritate mai mare in coada de asteptare.
Prioritatile.
S in sistemul ReGIS, instructiunile de plata pot aa prioritati
cuprinse intre 0 (cel mai scazut nil de prioritate) si 99 (cel maiInalt nil); »/ Prioritatile de la 51 la 99 sunt predefmite in sistem pentru
scopuri specifice, neputand fi alocate de catre participanti; aS Participantii pot aloca prioritati de procesare intre 0 (cel mai
scazut nil) si 50 (cel mai inalt nil) pentru instructiunile de
plata initiate de acestia; S Instructiunile de plata initiate catre BNR de participanti, vor
aa alocata automat prioritatea 57.


Procedura de modificare a prioritatilor:
De catre initiator:
Instructiunile de plata aflate in coada de asteptare pot fi anulate de catre participantul initiator.
De catre BNR:
Pe parcursul zilei de operare, BNR, in calitate de administrator de sistem, poate anula orice instructiune de plata din coada de asteptare, la cererea participantului initiator, informand imediat participantul initiator.
La momentul limita final al zilei de operare, instructiunile de plata aflate in coada de asteptare sunt anulate automat prin intermediul unei rutine generata automat de catre sistem.
Instructiunile de plata nu pot fi anulate din coada de asteptare pe parcursul zilei de catre BNR la cererea participantului initiator daca acesta este reprezentat de organizatii care furnizeaza servicii de compensare sau decontare si care sunt supragheate de o autoritate competenta.In cazul in care decontarea instructiunilor de plata a doi sau mai multi participanti, aflate in coada de asteptare, se blocheaza datorita lipsei de fonduri in conturile de decontare ale respectivilor participanti, sistemul ReGIS asigura declansarea automata a unui mecanism de deblocare care urmareste decontarea concomitenta (prin simularea unei compensari bilaterale sau multilaterale) a cat mai multor instructiuni ale respectivilor participanti.
Mecanismul de deblocare poate fi declansat si manual de catre BNR, in calitatea sa de administrator de sistem. in acest scop, BNR monitorizeaza situatia conturilor de decontare si a instructiunilor de plata ale fiecarui participant aflate in coada de asteptare.
Pozitiile nete multilaterale cuprinse in instructiunea de plata transmisa de sistemul ACH sunt decontate definitiv ca o singura tranzactie, conform urmatorului algoritm: se debiteaza mai intai toate conturile participantilor aflati in pozitie neta debitoare si apoi se crediteaza toate conturile participantilor aflati in pozitie neta creditoare.
Daca nu exista suficiente fonduri disponibile in contul de decontare din ReGIS pentru a deconta pozitia neta, BNR, in calitate de agent de decontare, va executa automat garantiile constituite de participanti.
In derea decontarii fondurilor aferente operatiunilor cu instrumente financiare, sistemul GSRS initiaza, conform regulilor proprii, atat instructiuni de plata pentru decontarea pe baza neta, cat si instructiuni de plata pentru decontarea pe baza bruta.
De indata ce sistemul GSRS a calculat pozitiile nete ale participantilor in cauza, acesta solicita sistemului ReGIS constituirea de rezer sub forma de fonduri pentru participantii aflati in pozitie neta debitoare.
Decontarea pe baza bruta a instructiunilor de plata initiate de sistemul GSRS se realizeaza prin debitarea contului de decontare al participantului debitor, urmata de creditarea contului de decontare al participantului creditor.In cazul in care in contul de decontare din ReGIS al participantului debitor nu exista suficiente fonduri disponibile, instructiunea de plata va fi plasata in coada de asteptare. in cazul in care o instructiune de plata initiata de GSRS se afla inca in coada de asteptare la momentul limita final dm ReGIS, acesta anuleaza instructiunea respectiva si informeaza sistemul GSRS in acest sens. Sistemul GSRS procedeaza la anularea tranzactiei respecti si la deblocarea instrumentelor financiare.In cazul in care hotararea de deschidere a procedurii de insolnta este comunicata administratorului de sistem al ReGIS la un anumit moment pe parcursul zilei de operare, acesta va lua urmatoarele masuri:
a) va bloca imediat participantul respectiv, in conformitate cu reglementarile in vigoare, astfel incat participantul sa nu mai poata initia instructiuni de plata din contul respectiv;
b) va notifica imediat ceilalti participanti, cu privire la blocarea participantului in cauza;
c) va anula toate instructiunile de plata in care participantul in cauza este platitor si care sunt initiate in sistemul ReGIS dupa momentul blocarii participantului, cu exceptia instructiunilor de plata pentru decontarea pozitiilor nete in care participantul respectiv apare in pozitie neta debitoare, dar pentru care au fost constituite in prealabil garantii;
d) instructiunile de plata introduse in sistem inaintea momentului deschiderii procedurii de insolnta care nu au fost decontate si care se afla in coada de asteptare vor fi decontate in masura existentei fondurilor disponibile in contul de decontare al participantului. La momentul limita final al zilei de operare, sistemul ReGIS va anula automat toate instructiunile de plata ale respectivului participant aflate in sistem.
In cazul in care deschiderea procedurii de insolnta este comunicata administratorului de sistem ReGIS dupa inchiderea zilei de operare, acesta va lua toate masurile necesare, astfel incat participantul respectiv sa nu mai poata initia sau receptiona instructiuni de plata in ziua de operare urmatoare, blocand participantul in sistem.
BNR va informa ceilalti participanti cu privire la deschiderea procedurii de insolnta asupra unui participant, inainte de initierea zilei urmatoare de operare. Ea poate furniza lichiditate pe parcursul zilei participantilor eligibili prin tranzactii repo cu instrumente financiare eligibile. De asemenea, BNR poate sili oricand ulterior alte tipuri de garantii si tehnici de garantare pentru furnizarea de lichiditate pe parcursul zilei. Termenul de rambursare a lichiditatii furnizate de BNR pe parcursul zilei catre participantii la ReGIS este momentul limita final al zilei de operare a ReGIS. Pentru lichiditatea furnizata de BNR pe parcursul zilei si rambursata pana la momentul limita final al zilei de operare a ReGIS in care aceasta lichiditate a fost acordata, BNR nu percepe dobanda. BNR poate decide in orice moment limitarea, suspendarea sau incetarea furnizarii lichiditatii pe parcursul zilei catre un participant in conditiile in care:
a) asupra participantului s-a deschis o procedura de insolnta;
b) participantul este suspendat sau i se retrage calitatea de participant;
c) participantul nu mai indeplineste criteriile de eligibilitate pentru operatiunile de politica monetara.
O instructiune de plata decontata in ReGIS care a determinat fie creditarea unui cont de decontare in mod eronat ca urmare a indicarii incorecte a beneficiarului de catre initiatorul respectii instructiuni, fie creditarea unui cont de decontare cu o suma diferita decat cea reala, nu poate fi returnata automat sau manual prin intermediul facilitatilor sistemului ReGIS.
Participantul beneficiar al carui cont de decontare care a fost creditat in mod eronat sau a fost creditat cu o suma mai mare va informa imediat participantul initiator al respectii instructiuni de plata si va returna suma de bani, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin initierea unei instructiuni de plata in sens inrs.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact