StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » bancile in economie
Trimite articolul prin email Documentarea lucrarilor de audit : Bancile in economie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Documentarea lucrarilor de auditDocumentarea lucrarilor de audit


Documentarea lucrarilor de audit reprezinta activitatea de ordonare si asamblare a tuturor lucrarilor efectuate pe parcursul etapelor de desfasurare a auditului.

Documentele realizate cu ocazia desfasurarii misiunii de audit sunt adunate in dosarul exercitiului si in dosarul permanent.

Dosarul exercitiului cuprinde to 848b11i ate documentele unei misiuni de audit a caror utilitate nu depaseste exercitiul auditat.

Dosarul permanent cuprinde acele informatii si documente obtinute pe parcursul desfasurarii misiunilor de audit care permit transmiterea de la un exercitiu la altul a elementelor de cunoastere a entitatii auditate.

In general, dosarul exercitiului este impartit in zece sectiuni simbolizate si intitulate astfel:

- EA (dosarul exercitiului, Sectiunea A) intitulata „Acceptarea misiunii”, contine urmatoarele documente: chestionarul de acceptare, scrisoarea catre predecesor, corespondenta cu clientul, fisa de acceptare a misiunii, corespondenta cu organismele profesionale, scrisoarea de misiune sau contractul de prestari servicii de audit;

- EB (dosarul exercitiului, Sectiunea B) intitulata „Sinteza misiunii si rapoarte”, contine urmatoarele documente: situatiile financiare auditate, evenimente ulterioare aprobarii situatiilor financiare, balante, declaratii ale conducerii entitatii, buget si planificare a misiunii;

- EC (dosarul exercitiului, Sectiunea C) intitulata „Orientare si planificare”, contine foi de lucru care se refera la: cunoasterea generala a entitatii, evaluarea unor riscuri asociate situatiilor financiare, evaluarea mediului de control intern, planul de misiune, natura, calendarul si intinderea procedurilor de audit, pragul de semnificatie;

- ED (dosarul exercitiului, Sectiunea D) intitulata „Evaluarea riscului legat de control”, contine documente de evaluare a controlului intern si concluziile acestei evaluari;

- EE (dosarul exercitiului, Sectiunea E) intitulata „Controale substantive”, contine documente ca: programul de control, foi de examinare analitica, foi de lucru pe fiecare element patrimonial de activ si de pasiv, natura de cheltuieli sau de venituri;

- EF (dosarul exercitiului, Sectiunea F) intitulata „Utilizarea lucrarilor altor profesionisti”, contine documente produse de catre alti specialisti, programul de lucru al acestora;

- EG (dosarul exercitiului, Sectiunea G) intitulata „Verificari si informatii specifice”, include documente ce vizeaza reglementari specifice entitatii auditate (facilitati fiscale, subventii etc.);
- EH (dosarul exercitiului, Sectiunea H) intitulata „Lucrarile de sfarsit de misiune”, cuprinde documente ca: nota de sinteza, chestionarul de sfarsit de misiune, chestionarul de evenimente ulterioare inchiderii exercitiului auditat;

- EI (dosarul exercitiului, Sectiunea I) intitulata „Interventii cerute prin reglementari diverse”, include documente referitoare la operatiuni de miscare a capitalului, emisiuni de titluri si obligatiuni, repartizarea dividendelor;

- EJ (dosarul exercitiului, Sectiunea J) intitulata „Controlul conturilor consolidate”, include toate documentele elaborate pe parcursul misiunii de audit, cu referire la conturile consolidate.

Dosarul permanent este impartit in sapte sectiuni, dupa cum urmeaza:

- PA (dosarul permanent, Sectiunea A), intitulata „Generalitati”, cuprinde urmatoarele documente: fisa de prezentare a entitatii, scurt istoric, organigrama, diagrama de relatii, fisa de acceptare si de mentinere a misiunii;

- PB (dosarul permanent, Sectiunea B), intitulata „Documente privind controlul intern”, care cuprinde: rapoarte de control intern, sinteze de evaluare a controlului intern;

- PC (dosarul permanent, Sectiunea C), intitulata „Situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente”, care contine: situatiile financiare ale exercitiilor precedente, rapoartele de audit, alte documente privind exercitiile precedente;

- PD (dosarul permanent, Sectiunea D), intitulata „Analize permanente”, cuprinde lucrari de analiza ce vizeaza elementele situatiilor financiare;

- PE (dosarul permanent, Sectiunea E), intitulata „Fiscal si social”, contine declaratii fiscale, contracte colective, contracte de angajare;

- PF (dosarul permanent, Sectiunea F), intitulata „Juridice”, contine documente referitoare la principalele contracte, conventii, lista asociatilor, actele constitutive ale entitatii, extrase din procesele verbale ale adunarii generale a actionarilor sau consiliului de administratie;

- PG (dosarul permanent, Sectiunea G), intitulata „Intervenanti externi”, contine documente referitoare la alti auditori ai entitatii, avocati, experti contabili, angajati ai entitatii.

Dosarul permanent trebuie actualizat continuu.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact