StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » bancile in economie
Trimite articolul prin email Creditarea bancara. persoane fizice si agentii economici. : Bancile in economie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Creditarea bancara. persoane fizice si agentii economici.Creditarea bancara. Persoane fizice si agentii economici


Banca acorda potrivit prevederilor din Legea Bancara nr. 58/1998, clientilor sai credite in lei si valuta, pe termen scurt, mediu si lung, care dupa natura lor, pot fi:

Credite pentru finantarea activitatii curente (capital de lucru)
Credite pentru finantarea investitiilor

Categoriile de credite destinate finantarii activitatii curente:

a.          Linia de credit pentru aprovizionare, productie si desfacere;

b.          Credite pentru nevoi temporare pentru aprovizionare, pe perioade limitate, pentru necesitatile curente.

c.          Credite pentru finantarea activitatilor sezoniere activitati cu caracter ciclic (credite de companie, de stocare de produse agroalimentare, industriale, petroliere si servicii turistice, etc.);

d.          Credite pentru export pentru finantarea necesitatilor curente sau exceptionale ale clientilor cu activitate de export, pe baza existentei contractelor de export sau comenzilor ferme incheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari;

e.          Credite pentru descoperire de cont pentru acoperirea decalajului intervenit in fluxul de lichiditati, urmare intarzierilor in incasarea marfurilor livrate, lucrarilor executate, sau serviciilor prestate, sau a mesajelor SWIFT, sau a ordinelor de vanzare valuta, sau a documentelor in tranzit, pe o perioada de maximum 30 de zile;

f.            Plafon global de lucru se acorda in limita unui nivel global de imprumut, functie de frecventa solicitarilor anterioare ale aceluiasi tip de credit, de specificul activitatii curente si necesitatile clientilor. Acest produs ofera posibilitatea efectuarii a doua sau mai multe utilizari ale plafonului, asigurand o mai mare operativitate in deservirea clientilor. Plafonul de lucru se poate acorda pentru tipurile de credit de la litera b, d si e.
Credite destinate finantarii investitiilor:

g.          Credite de investitii (constructii, modernizari, dezvoltari, utilaje, dotari, inclusiv pentru achizitii comercializate in sistem leasing, etc.)

Banca poate acorda categoriile de credite mentionate mai sus, fie in nume propriu fie in consortiu cu alte societati bancare (credite consortiale).

Creditele bancare cunosc o mare diversitate si se clasifica in functie de mai multe criterii:

Dupa durata de rambursare : pe termen scurt (pana la 12 luni); pe termen mediu (intre un an si cinci ani); pe termen lung (peste cinci ani ). Fiecare dintre aceste categorii de credite corespunde anumitor necesitati ale clientului bancii astfel: creditul pe termen scurt, este necesar pentru derularea unui ciclu complet de productie sau de distributie. In raport de durata concreta a acestui ciclu, termenul de rambursare a creditului poate fi de cateva zile sau de cateva luni, dar nu mai mult de un an: creditul pe termen lung, este destinat finantarii unor investitii iar rambursa 858i84i rea lui esalonata este legata de amortizarea unor investitii, de etapele in care dau ele rezultatele financiare scontate; creditul pe termen mediu , nu este decat o subdiviziune a unui credit pe termen lung, ambele avand aceeasi finalitate si se disting numai prin termenul de rambursare diferit.

Dupa debitorul bancii: credite acordate persoanelor fizice, (pentru constructia sau achizitionarea de locuinte, cumparari de autovehicule, pentru studii sau linii de credit pentru cartile de credit); credite acordate persoanelor juridice agenti economici (avansurile in cont curent, liniile de credit, creditele speciale, creditele pe stoc); credite acordate altor banci ; credite acordate statului.

Dupa destinatia creditului : credite legate de o operatiune determinata (pentru cumpararea unui activ) si credite pentru acoperirea nevoilor generale. Primele sunt insotite de regula de contracte accesorii de gaj sau ipoteca asupra bunului achizitionat. Celelalte credite sunt insotite de contracte de fidejusiune; credite pentru finantarea unor posturi ale bilantului: credite pentru finantarea investitiilor (pe termen lung sau mediu) sau credite pentru finantarea operatiunilor de casierie (pe termen scurt); credite specifice: creditul pentru consum, creditul pentru comert exterior.

Dupa fermitatea scadentei: creditul denuntabil (atunci cand banca isi rezerva dreptul ca inaintea termenului de scadenta fixat, pe baza unui preaviz, sa ceara debitorului sa plateasca dobanda si sa ramburseze creditul); creditul nedenuntabil (banca nu-si rezerva dreptul de a cere restituirea anticipata a creditului acordat).

Dupa caracterul mobilizabil al creditului[2] : credite mobilizabile (creditul prin scont); credite nemobilizabile (deschiderea de credit). Pentru banca, un credit este mobilizabil daca este insotit de un instrument care sa-i permita sa se refinanteze de la un alt organism bancar, adica sa imprumute insasi sumele pe care le-a avansat. Acest instrument transfera bancii drepturile care asigura rambursarea creantei.

Dupa riscul de nerambursare[3]: categoria A (standard, numar de puncte: 41-50 ), daca performantele economice si financiare ale debitorului sunt bune iar previziunile financiare prevad ca plata creditelor si a dobanzilor se va face la scadenta; categoria B (in observatie, numar de puncte: 26 40), daca situatia economica si financiara este buna, dar aceasta unitate ar putea sa nu se mentina la acelasi nivel pe o perioada lunga de timp; categoria C (substandard, numar de puncte 11 25), in cazul in care situatia economica este satisfacatoare, dar are o tendinta de inrautatire; categoria D (indoielnic, numar de puncte 1 10 ), daca performantele economice sunt scazute si arata o evidenta ciclicitate a lipsei de numerar; categoria E (pierdere, numar de puncte 0 ), in acest caz performantele financiare arata pierderi si exista perspective clare ca nu pot fi platite nici ratele, nici dobanzile.

Pentru clientii persoane fizice, este aceeasi clasificare, in aceleasi cinci categorii de risc, pe baza documentelor privind serviciul datoriei.In cadrul activitatii de creditare sunt necesare parcurgerea unor etape esentiale in vederea desfasurarii normale a acestei activitati:

elaborarea unor principii generale si reglementari privind activitatea de creditare;

analiza activitatii clientilor bancii in vederea asumarii unor riscuri minime;

incadrarea tipului de credit solicitat in cadrul unei categorii deja cunoscute si studiate;

analiza si acordarea creditelor solicitate;

garantiile depuse de clientul bancii;

aprobarea creditelor si repartizarea competentelor in acest sens;

dobanzile si comisioanele percepute;

operatiunea de incheiere a contractului de credit;

urmarirea si controlul creditelor acordate de banca;

rambursarea creditelor si arhivarea documentelor aferente.


Principalele repere legislative ale activitatii de acordare a creditelor sunt:

Legea privind activitatea bancara nr. 33/1991;

Legea privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome si societati comerciale nr. 15/1990;

Legea privind regimul investitiilor straine nr. 35/1999;

Legea privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor nr. 50/1999;

Decret-Lege privind organizarea si desasurarea unor actrivitati economice pe baza liberei initiative nr.54/1990;

Ordonanta privind unele masuri pentru restructurarea activitatiii regiilor autonome nr.15/1993;

Norme ale BNR nr.5/1992 privind imprumuturile mari acordate clientilor de catre societatile bancare;

Norme ale BNR nr.10/1992 privind imprumuturile acordate debitorilor aflati in relatii speciale cu societatile bancare.

Norme ale BNR nr.2/1992 privind fondurile proprii ale societatilor bancare;

Circulara BNR nr.9/1994;

Legea 289/2004, referitoare la afisarea dobanzii anuale efective (DAE). Legea asigura pe toti clientii un nivel de informare minim necesar pentru a alege corect, pe date comparabile, creditul de care au nevoie.

Operatiunea de creditare reprezinta actul prin care banca pune la dispozitia sau se obliga sa puna la dispozitia clientior, fondurile solicitate sau isa iau un angajament prin semnatura, de natura avalului,, cautiunii sau garantiei in favoarea acestora. Sunt asimilate operatiunilor de creditare, operatiunile de leasing si toate operatiunile de locatie insotite de optiune de cumparare.

Se disting doua forme de creditare:

- Punerea la dispozitie a fondurilor;

- Angajamentul de a pune la dispozitie fonduri si angajamente prin semnatura.

Anul 2005 a fost inca un an de crestere semnificativa pentru piata creditelor de consum din Romania, ajungandu-se la un volum al creditelor de 4,3 miliarde de euro echivalent.

Pe parcursul primelor luni ale anului, preferintele clientilor pentru creditele in valuta a fost sustinuta de ratele reduse practicate pentru acest tip de credite si de aprecierea monedei nationale, conducand la o rata de crestere a creditelor in valuta superioara trendului produselor in RON. Aceasta situatie a determinat BNR sa impuna masuri care au vizat reducerea creditarii in valuta, temperand astfel acordarea acestui gen de credite in a doua jumatate a anului.

Pe parcursul anului 2005 BancPost a initiat un proces complex de restructurare a activitatii de credite de consum si a facut investitii majore in recrutarea si formarea de personal specializat pentru vanzarea acestui tip de imprumuturi la nivelul unitatilor.

Portofoliul de credite de consum a crescut cu 28%, ajungand la 212 milioane de euro echivalent.

Anul 2005 a fost un an foarte bun pentru Bancpost in ceea ce priveste cardurile decredit, astfel ca Banca impreuna cu EuroLine Retail Services (ERS) companie in care Eurobank EFG detine 80%, iar Bancpost 20% - a ajuns lider, cu peste 350000 de carduri emise, care reprezinta 45% din piata.

Un alt eveniment important l-a reprezentat semnarea acordului de parteneriat Bancpost si American Express, in baza caruia Bancpost a devenit emitent si acceptant exclusiv al cardurilor American Express in Romania. In cadrul acestui parteneriat, Bancpost a lansat in noiembrie 2005 primele carduri de credit American Express emise in RON.

Anul 2005 a inregistrat o crestere sustinuta a volumului de credite ipotecare de pe piata. In cursul anului trecut, Banca Centrala a incercat diverse modalitati de reducere a gradului de indatorare a populatiei. Astfel de eforturi s-au concretizat intr-o serie de reglementari menite a impune restrictii bancilor in privinta raportului dintre datorii si venituri, a raportului dintre valoarea creditului si valoarea evaluata a proprietatii finantate, precum si in privinta activitatii de creditare in valuta. De asemenea, s-au inasprit reglementarile referitoare la constituirea de provizioane. In pofida acestor noi reglementari, piata de credite ipotecare a crescut cu aproximativ 75%, totalizand, la sfarsitul anului 2005, circa 1,42 miliarde de euro echivalent.

Bancpost a obtinut performante remarcabile in aceste conditii, atingand o rata de crestere de 96% in 2005 si castigand 1,1% procente la cota de piata. La finele anului 2005, cota de piata a Bancpost la credite ipotecare era de 8,1%.

Noile programe de creditare cu rata initiala fixa iar apoi variabila, oferite atat in lei cat si in euro, cursurile de pregatire a Ofiterilor de Credite Ipotecare si campaniile agresive de publicitate s-au dovedit o combinatie castigatoare in atingerea obiectivelor ambitioase stabilite pentru anul 2005.

Dobanda la lei a scazut semnificativ in cursul anului 2005, sub influenta politicii monetare a Bancii Centrale. Acest fapt a permis bancilor sa ofere clientilor produse mai bune in moneda nationala. Pentru Bancpost, aceasta a insemnat cresterea portofoliului in lei, care a atins circa 10% din totalul portofoliului de credite ipotecare la finele lui 2005. Cu toate acestea, creditele in euro au continuat sa reprezinte prima optiune a majoritatii clientilor: facilitatea de 20 milioane de euro contractata de la BERD in decembrie 2004 a fost trasa in intregime in cursul primelor luni ale anului 2005.

In 2006 Bancpost urmeaza sa isi consolideze pozitia pe piata de credite ipotecare. Cresterea cotei de piata reprezinta din nou principalul obiectiv al Bancii. Centralizarea operatiunilor va asigura optimizarea controalelor, scaderea costurilor si cresterea capacitatii de vanzare. Noul sau sistem informatic central al Bancii (FlexCube), de ultima generatie, si noul sistem front-enfd (i-Apply) vor fi tot atatea ingrediente ale unui nou an de succes, intr-un mediu mancar care se anunta si mai competitiv.


Creditarea persoanelor fizice

 • Credit ipotecar
 • Credit pentru achizitionarea de autoturisme
 • Creditul imediat - credit pentru cheltuieli personale

Facilitate de trezorerie (Overdraft)


Credit ipotecar

Beneficiari

Persoane fizice majore, cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania care sunt:

a)     salariati angajati pe o perioada nedeterminata, cu vechime minima de 2 ani;

b)     salariati angajati pe o perioada determinata, cu vechime minima de 2 ani. Pot fi beneficiari numai salariatii institutiilor bugetare angajati pe functii care potrivit legii pot fi ocupate numai pe perioada determinata;

c)      Persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente;

d)     Persoane fizice care au realizat venituri din dividende in ultimii 2 ani;e)     Pensionari pentru limita de varsta.

Beneficiarii, la scadenta finala a creditului, nu trebuie sa aiba varsta mai mare de 65 de ani, in cazul barbatilor, sau de 60 de ani, in cazul femeilor.

Scopul creditului cumpararea, construirea, reabilitarea, consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa.

Moneda creditului EUR, RON si CHF (franci elvetieni). Cursul de schimb utilizat pentru transformarea unei valute in valuta este cursul BNR din ziua efectuarii transformarii.

Dobanda avantajoasa:

Tip Dobanda *)

RON

EUR

CHF

Variabila
Fixa in primul an, apoi variabila
(pentru sume mai mari de 80.000 CHF)


(pentru sume mai mici de 80.000 CHF)

Fixa in primii 5 ani, apoi variabila
Dobanda variabila este o dobanda a carei valoare se modifica in timp in functie de evolutia pietei.

Dobanda fixa este o dobanda a carei valoare ramane neschimbata pe perioada de referinta, indiferent de fluctuatiile pietei.

Noua oferta Bancpost in franci elvetieni aduce dobanzi extrem de avantajoase pe piata romaneasca, facilitand accesul unui numar cat mai mare de clienti la imprumuturile pentru locuite.


Valoarea creditului

 • minima: 3.000 Euro (sau echivalentul in LEI) sau 10.000 CHF
 • maxima: nu exista limita maxima a creditului, aceasta depinde doar de capacitatea ta de rambursare; valoarea maxima a creditului pe care il poti obtine poate acoperi pana la 75% din valoarea de piata a proprietatii.

Perioada de creditare:

 • minim: 5 ani
 • maxim: 30 ani

Termen de rambursare, 5-20 de ani

Pentru a calcula capacitatea de rambursare se iau in considerare:
- mai multe surse de venit: salarii, dividende, activitati independente, chirii
si (daca este necesar)

veniturile cumulate ale familiei (sot/sotie, parinti)

Garantii

De baza: imobilul cumparat, construit, reabilitat, consolidat sau extins impreuna cu terenul aferent

Alte garantii agreate de BancPost.

Asigurarile se incheie pe perioada de derulare a creditului si se cesioneaza in favoarea bancii. Pentru creditele in RON si EURO, asigurarile sunt gratuite! Bancpost achita contravaloarea asigurarilor la societatea de asigurari agreata de banca.

Avantaje

asigurarea imobilului care face obiectul creditului si asigurarea de viata sunt incheiate de banca fara costuri suplimentare pentru imprumutat; plata primelor de asigurare se efectueaza de banca pe toata durata de creditare;

creditele ipotecare acordate de BancPost pentru constructie, extindere, consolidare sau reabilitare de locuinte au o serie de caracteristici semnificative. Astfel, pentru creditele acordate in transe (pe parcursul a maximum un an de la incheierea contractului de credit) banca acorda o perioada de gratie pana in luna urmatoare angajarii ultimei transe. De asemenea, creditul se poate acorda atat pentru lucrarile realizate cu societati de constructii, cat si pentru cele realizate in regie proprie;

creditul poate fi rambursat in avans, integral sau partial;

in completarea capacitatii de rambursare se pot lua in calcul veniturile sotului/sotiei si a/sau ale parintilor/socrilor imprumutatului care locuesc si gospodaresc impreuna cu acesta;

aporzul propriu al imprumutatului poate consta atat in disponibilitati banesti cat si in terenul detinut, cladirea existenta sau lucrarile deja executate.


Observatii

in cazul construirii, reabilitarii, consolidarii sau extinderii locuintei, sumele din credit se pun la dispozitia solicitantului esalonat, in functie de stadiile fizice executate, pe baza situatiilor de lucrari depuse la banca si avizate de dirigintele de santier;

in cazul cumpararii de locuinte, sumele din credit se pun integral la dispozitia vanzatorului.


Credit pentru achizitionarea de autoturisme

Caracteristici

Limita de creditare: 25.000 USD sau echivalentul in LEI sau EUR.
Volumul creditului este determinat de capacitatea de rambursare a solicitantului si de garantiile colaterale prezentate.
Termenul de rambursare: maxim 60 de luni

Beneficiari

Beneficiarii de credit trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;
b) sa fie majori;
c) sa faca dovada ca realizeaza venituri;
d) sa prezinte garantiile solicitate;
e) sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta
catre banca la data solicitarii creditului;
f) sa realizeze punctajul minim impus de sistemul de evaluare a riscului - Credit Scoring.

Informatii

Garantarea creditelor:

Creditele se pot garanta cu :

autoturismul cumparat si polita de asigurare (in conditiile achitarii unui avans de 20%); autoturismul adus in garantie se asigura cu polita de asigurare de tip CASCO, pe toata perioada de creditare la o societate de asigurari agreata de banca si polita de asigurare se cesioneaza in favoarea Bancpost.
Alte garantii alternative:

- veniturile girantilor, bunuri imobile, depozite in lei si/sau valuta constituite la BANCPOST, precum si cu alte garantii agreate de BANCPOST. Bunurile aduse in garantie se asigura pe toata perioada de creditare la o societate de asigurari agreata de banca si polita de asigurare se cesioneaza in favoarea Bancpost.
Contractul de garantie mobiliara pentru automobil se incheie inainte de acordarea creditului pe baza facturii pro-forma. Acordarea creditului se face prin virament la furnizorul autoturismului.

Factura fiscala prin care se confirma respectarea destinatiei se prezinta dupa data angajarii creditului.

Avantaje

Asigurarea sursei financiare pentru cumpararea de autoturisme.


Creditul imediat - credit pentru cheltuieli personale

Creditul IMEDIAT poate fi contractat pentru cheltuieli nenominalizate, prin urmare nu este nevoie de documente justificative pentru destinatia imprumutului. Mai mult decat atat, este un mod foarte rapid si comod de a avea acces la o sursa de bani.

Mai mult, Bancpost va ofera doua variante de credit IMEDIAT, una standard si una simplificata, diferentierea facandu-se in functie de documentatia prezentata. In cazul documentatiei standard suma maxima acordata este de 35.000 lei sau 10.000 euro, in timp ce in cazul documentatiei reduse (doar adeverinta de venit) suma maxima ce se poate acorda este de 18.000 de lei sau 5.000 euro.

Totodata perioada de acordare a creditului s-a extins pana la 10 ani, indiferent de varianta de creditare aleasa.


Caracteristici

Limita de creditare: Limita minima a creditului este de 1.500 RON (sau 500 EUR), iar limita maxima este de 35.000 RON (sau 10.000 EUR) pentru varianta strandard si de 18.000 RON (sau 5.000 EUR) pentru documentatia redusa (doar adeverinta de venit). Volumul creditului este determinat de capacitatea Dvs. de rambursare si de varianta aleasa.

Termen de rambursare minim 1 an, maxim 10 ani.

Moneda creditului RON si EUR.

Beneficiari

Beneficiarii de credit trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania;

b) sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani;

c) sa faca dovada ca realizeaza venituri;


d) sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca la data solicitarii creditului;

Informatii

Comisioanele bancare sunt diferentiate in functie de termenul de rambursare.
Pentru creditele in RON, beneficiati de o dobanda promotionala de 9,95%*, pe primele trei luni, pentru creditele contractate pana la 31 august.
Pentru creditele in EUR dobanda este de 11,50%**.

*) DAE = 17,62% pentru un credit in lei pe 10 ani cu documentatie completa;
**) DAE = 14,98% pentru un credit in euro pe 10 ani cu documentatie completa.Avantaje

Nu este necesara prezentarea de documente justificative pentru destinatia acestui imprumut.

Facilitate de trezorerie (Overdraft)

Acordarea unei facilitati de overdraft pentru contul de card.
Caracteristici

Titularul poate face plati din contul de card de debit peste disponibilul propriu existent in cont, intr-un anumit cuantum numit limita de creditare.
Platile pot consta in achitarea contravalorii marfurilor si serviciilor la comercianti sau ridicare de numerar de la ATM-uri.

Limita de creditare:

- Pentru persoane fizice cu venituri din dividende: 1/12 din dividendele cuvenite solicitantului in anul expirat, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 3.000 USD;

- Pentru persoane fizice cu venituri din activitati independente (medici, notari, artisti, meseriasi autorizati, etc.): 1/12 din veniturile anuale nete, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 2.000 USD;

- Pentru persoane fizice cu venituri din salarii si pensii: 1-2 salarii nete, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 1.000 USD. Pensionarii pot beneficia de overdraft cu conditia sa aiba un girant care este salariat cu contract de munca.
La stabilirea limitei maxime a descoperirii se tine cont si de angajamentele lunare specificate de solicitant in formularul de declaratie.

Rambursare:
- Are loc din initiativa titularului de cont(imprumutantului), dar, cel putin o zi in perioada ultimelor 12 luni trebuie sa aiba in contul de card sold creditor sau egal cu zero;

- Nerambursarea in termen de 60 de zile de la solicitarea bancii atrage dupa sine anularea dreptului de utilizare a cardului.


Beneficiari

Persoane fizice posesoare de card de debit in lei emis de Bancpost.

Informatii

Solicitantul, posesor al unui card de debit, in lei emis de Bancpost, completeaza cererea de facilitate de overdraft la orice unitate Bancpost.
Garantii colaterale alternative:

- facilitatea de overdraft se poate acorda pe baza gajarii unui depozit nominal, pe termen, la Bancpost;

- giranti (nu sunt necesari giranti daca angajatorul posesorului de card a incheiat o conventie cu Bancpost de virare a salariului in contul de card).
Asigurarea garantiei:

- nu sunt cerinte de asigurare.


Avantaje

- clientul poate face plati din contul de card peste disponibilul propriu existent in cont;

- grad ridicat de securitate;

rambursare din orice alimentare a contului de card.Creditarea persoane juridice.

Credite

Finantare capital circulant

a)     Linie de credit

b) Credit de afacere

Finantarea investitiilorFinantare capital circulantBanca acorda finantari pe termen scurt clientilor sai pentru capital circulant in raport cu ciclul de fabricatie.

Beneficiari
- Companii medii si mari care indeplinesc conditiile de eligibilitate ale bancii.

a) Linie de credit

Pentru buna desfasurare a activitatii clientilor, Bancpost acorda linii de credit 'revolving', pentru capital de lucru, pe o perioada de maximum 12 luni cu posibilitatea prelungirii in conditiile respectarii unor criterii stabilite de banca.

Caracteristici

 • Suma acordata depinde de performantele financiare ale companiei.
 • Moneda: ROL, EUR, USD
 • Durata maxima este de 12 luni cu posibilitatea reinnoirii;
 • Structura garantiilor: flexibila;

b) Credit pe afacere

Beneficiari: agentii economici cu personalitate juridica care se incadreaza in categoriile A sau B si desfasoara activitate rentabila cel putin pe ultimile 12 luni; sa aiba cont current de incasari la Banc Post; sa nu aiba credite restante sau dobanzi neachitate; sa aiba capacitate de a rambursa creditul la scadenta si de a plati dobanda.

Scop: completarea fondurilor proprii ale clientilor pentru derularea unei afaceri bine determinate.

Suma maxima: in functie de capacitatea de rambursare si de garantiile colaterale, agentii economici aflati in primul an de activitate maxim 5000 de lei, cu conditia inregistrarii unui capital subscris si varsat de 500 de lei.

Termenul de rambursare: maxim 12 luni.

Garantii colaterale: depozit bancar; scrisoare de garantie bancara eliberata de o banca agreata de Banc Post, cambii si bilete la ordin, ipoteca pe bunuri imobiliare, gaj asupra bunurilor imobiliare (maxim 25% din valoarea totala a garantiei).

Asigurarea garantiei/riscului de neplata: se asigura garantiile ce se cesioneaza in favoarea Banc Post la o societate de asigurari agreata de Banc Post.

Creditul se acorda pe o perioada egala cu perioada aferenta unei singure rotatii a activuli circulant creditat dar nu mai mult de un an. Creditul se pune la dispozitia agentului economic prin cint separat de imprumut. Prelungirea perioadei de creditare se face potrivit precizarilor scadentare si prelungirea termenului de rambursare a creditului pe afacere.


Analiza creditului

Creditarea agentilor economici se efectueaza atat pe baza analizei elementelor non-financiare cat si a activitatii economico-financiare realizate si prognozate. Analiza non-financiara presupune construirea unei baze de informatii de natura economica, sociala, politica care permite cunoasterea unor fenomene ce pot genera riscuri in activitatea agentilor economici.

Analiza economico-financiara se realizeaza pe baza urmatoarelor documente care cnstituie anexe la dosarul de creditare:

Balanta de verificare;

Bilantul contabil;

Contul;

Planul de afaceri;

Bugetul veniturilor si cheltuielilor;

In cazul creditelor pe afacere, determinarea necesarului de credit se efectueaza pe baza planului de afaceri si a bugetului de venituri si cheltuieli iar capacitatea de rambursare pe baza fluxului de numererar previzionat

Sursele de rambursare a creditului pot fi:

Incasarile din afacerea pentru care a fost utilizat creditul ;

Alte incasari din intreaga activitate derulata de agentul economic. Referatul agentului de credite elaborat in urma analizei trebuie sa cuprinda concluziile rezultate din interpretarea economica a intregii documentatii.


Analiza non financiara

Surse de informatii

Pentru cunoasterea si evaluarea situatiei economico financiar reprezenta si de perspectiva a clientilor, precum si pentru aprecierea riscului bancar in activitatea de creditare, Banca trebuie sa-si asigure o baza de informatii asupra fiecarui client, pe care trebuie sa o actualizeze periodic.

Principalele surse de informatii sunt:

a. Informatii obtinute de la clienti:

din cererea de deschidere a contului;

din dosarul juridic al clientului (Contractul de societate, Statutul sau Actul Constitutiv al societatii, Certificatul de inmatriculare etc.)

din bilanturile contabile, contul de profit si pierdere, raportul comisiei de cenzori, raportul consiliului de administratie, balantele de verificare lunare si din alte situatii financiare.

b. Informatii din evidentele bancii privind:

volumul total de credite aprobat, acordat si existent in sold pe naturi de credite si durate de rambursare;

alte angajamente;

alte produse bancare;

volumul de incasari si plati lunare;

veniturile incasate de banca din comisioane si dobanzi si ponderea acestora in veniturile totale ale unitatii bancii;

serviciul datoriei;

incidente aparute in derularea operatiunilor de plati, rambursari de credite si dobanzi, precum si volumul si frecventa acestora;

rapoartele de intalnire intocmite de consilierii pentru clientela (analisti de risc), dupa discutiile, vizate cu /la clienti.


c. Informatii din surse exterioare, care pot fi obtinute de la:

Banca Nationala a Romaniei (Centrala Incidentelor de Plati (CIP), Centrala Riscurilor Bancare (CRB), etc.)

Ministerul Finantelor Publice, Directii Generale Judetene a Finantelor Publice;

Oficiul Registrului Comertului;

Alte banci, institutii si organisme care au relatii cu clientul;

Autoritatea Nationala de Statistica si Studii Economice, Comisiile judetene de statistica si studii economice;

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

BHFM Paris, Group Societe Generale (pentru clientii care fac parte din grupuri internationale);

Agentii economici care au relatii contractuale cu clientul;

Camerele de Garantii Reale Mobiliare, primariile locale si Primaria Municipiului Bucuresti;

Mijloacele mass mmedia, Internet, etc.


Aspecte nonfinanciare privind clientii bancii

Analiza nonfinanciara vizeaza credibilitatea clientului, ca element psihologic esential cu privire la formarea de catre banca a convingerilor referitoare la calitatile morale si profesionale ale conducatorilor agentilor economici solicitanti de credite, a principalilor asociati si colaboratori, precum si a reputatiei privata prin calitatea produselor, serviciilor si a modului de indeplinire a obligatiilor asumate in relatiile cu partenerii de afaceri.

Factorii nonfinanciari care influenteaza activitatea clientului pot fi:

a. Forma juridica si structura actionarului:

in cazul societatilor pe actiuni, cu un numar mare de actionari, pentru limitarea riscului, banca solicita acordul scris al Adunarii Generala a Actionarilor, privind angajarea creditului, constituirea garantiilor si respectarea clauzelor contractuale;in cazul societatilor cu raspundere limitata cu un numar redus de asociati, banca solicita acordul scris al acestora, privind angajarea creditului, constituirea garantiilor si respectarea cauzelor contractuale;

- Cunoasterea structurii actionaristului unei societati, sau grup de firme, permite bancii stabilirea nivelului de competenta decizionala.

b. Capacitatea manageriala:

caracterul, integritatea si comportamentul conducerii;

pregatirea, experienta in domeniul de activitate si in functie de conducere;

existenta in echipa de conducere cel putin a unei persoane calificate pe probleme financiar-contabile care sa asigure organizarea si desfasurarea corespunzatoare a acestor activitati;

daca conducerea face parte din asociatii profesionale si este cunoscuta si apreciata de oficialitati importante;

c. Relatiile si reputatia pe piata

sectorul economic in care activeaza clientul se analizeaza:

perspectiva de dezvoltare pe termen scurt si lung a sectorului;

problemele majore cu care se confrunta sectorul (schimbari tehnologice, reglementari guvernamentale, schimburi de mediu, etc);

avantaje/oportunitati oferite de sectorul economic;

usurinta/dificultatea de a patrunde pe piata (capital, loialitate fata de marca, tehnologie, politici guvernamentale);

existenta produselor de substitutie;

pozitia actuala a BRD in finantarea sectorului;

- pozitia clientului pe piata se analizeaza:

reputatia clintului in cadrul ramurii, subramurii si cota de piata detinuta pe plan international, national si/sau local; nominalizarea pietelor externe, dupa caz;

daca clientul are rezerve pentru reducerea pretului de vanzare ca urmare a concurentei;

daca clientul poate impune o reducere a preturilor si la furnizorii sai;

daca existe bariere tehnologice, legislative, ecologice fata de concurenta;

daca clientul are anumite avantaje fata de concurenta;

daca activitatea clientului este ciclica sau sezoniera;

daca clientul intreprinde actiuni de identificare de noi piete.

- Produsele oferite de client se analizeaza:

daca produsele sunt de stricta necesitate, rezista pe piata o perioada mai lunga de timp, sau sunt produse de lux;

de cat timp clientul desface pe piata produsele sale, respectiv presteaza servicii si daca sunt bine primite de cumparatori;

daca produsele, respectiv serviciile, pot fi vandute, prestate separat sau depind si de alte produse sau servicii;

in ce etapa de viata se afla produsul:in perioada de crestere, de maturitate sau de declin;ponderea valorica a produselor si /sau serviciilor in totalul veniturilor clientului.

- Portofoliul clientilor se analizeaza:

clientii interni si externi importanti; ponderea vanzarilor efectuate la intern sau extern in total vanzari ale societatii, dependenta fata de principalii clienti si repartitia lor geografica;

clientii sunt concentrati intr-un sector viabil, cu probleme sau intr-un sector cu particularitati (de exemplu, unitatile bugetare platesc la un termen mai lung);

perioada de incasare a clientilor;

cum sunt reglementate relatiile contractuale;

daca sunt plati intarziate, valoarea, ponderea, frecventa lor si pe ce perioade.

- Portofoliul furnizorilor se analizeaza:

daca clientul depinde de un singur furnizor;

cum se realizeaza plata (ordin de plata, acreditiv, cec, bilete de ordin, cambie);

daca aprovizionarea se face neconditionat si furnizorii ofera garantii;

daca aprovizionarea este ritmica sau sezoniera;

daca exista produse de inlocuire pentru achizitii;

daca sunt plati intarziate fata de furnizori, valoarea, ponderea, frecventa lor si pe ce perioade.

- Alte aspecte

d. Implicarea financiara sau angajarea actionarilor / sau asociatilor

Se va analiza cu capitaluri proprii a actionarilor sau / a asociatului unic / sau a asociatilor, la finantarea afacerii, astfel incat aceasta sa fie pe masura riscului implicat;

De asemenea, se analizeaza si daca proprietarul sau proprietarii sprijina afacerea prin garantarea personala, aceasta asigurand o mai mare angajare din partea lor.

Analiza aspectelor nonfinanciare va fi completata cu analiza financiara.


Documentele necesare obtinerii creditelor pentru afaceri

La solicitarea creditului, agentul economic prezinta:

Cererea de credit;

Hotararea judecatoreasca de infiintare;

Statutul societatii comerciale;

Contractul de societate;

Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului;

Bilantul contabil vizat pe anul precedent la Administratia Financiara;

Situatia rezultatului financiar si a patrimoniului pe ultimile 4 luni vizate la Administratia Financiara;

Balanta de verificari pe ultimile 4 luni;

Balanta de venituri si cheltuieli;

Evaluarea fluxului de numerar;

Planul afacerii;

Documentele pentru confirmarea proprietatii asupra garantiei creditului solicitat;

Certificatul de sarcini;

Raportul de expertiza efectuat de evaluatori autorizati;


Garantarea creditului

Constituie garantii bunurile care indeplinesc urmatoarele conditii;

 1. Sunt achitate integral;
 2. Sunt in propriete dovedita cu documentele justificative ale societatii, a asociatilor, a patronului;
 3. Nu fac obiectul altei garantii;
 4. Nu sunt in litigiu (avand ca obiect succesiunea sau instrainarea);
 5. Se pot vaorifica usor;
 6. Nu sunt uzate moral;
 7. Sunt realizate in conditii de conservare corespunzatoare si de siguranta;
 8. Permit pastrarea usoara prn tezaurizare atunci cand este cazul.

Pentru fiecare contract de credit, garantia se constituie distinct, iar bunul admis nu se accepta in garantia altui credit.

Toate bunurile immobile sau mobile constituite drept garantie a creditului se asigura obligatoriu la o societate de asigurari agreata de S.C. Banc Post S.A.


Negocierea creditului

Banca negociaza cu solicitantul de credit urmatoarele:

Destinatia creditului creditul se acorda cu destinatie precisa pentru desfasurarea activitatii prevatute in statutul societatii;

Volumul creditului se determina in functie de:

Datele stabilite conform fluxului de numerar, planul de afaceri, balanta de venituri si cheltuieli si portofoliul de comenzi si contracte;

Volumul si tipicul garantiilor materiale care sa permita acoperirea integrala a creditului si a dobanzii aferente;

Volumul incasarilor prognozate la data rambursarii care sa asigure recuperarea creditului.

Perioada de acordare a creditului se determina in functie de necesarul de plati a agentului de plati economic corelat cu capacitatea de rambursare sau pe o perioada egala cu perioada aferenta unei singure rotatii a activelor circulante;

Modalitatea de acordare a creditului creditul se acorda prin cont separat de imprumut. Platile de credit se efectueaza direct prin virament.

Sumele si termenele de efectuare a platilor de credit daca linia de credit nu e angajata in 15 zile calendaristice de la aprobare, nu se mai acorda contractul de credit, devenind nul;

Termenele de rambursare rambursarea se efectueaza la date calendaristice concret stabilite. In cazul liniei de credit rambursarea se efectueaza in urmatoaele 30 de zile calendaristice dupa expirarea perioadei de valabilitate a plafonului;

Nivelul dobanzii si comisionului este cel comunicat prin circularele emise de Banc Post;

Garantiile materiale se negociaza cu solicitantul de credit tipul si valoarea garantiilor precum si cote de risc care pot varia in functie de nivelul indicatorilor economico-financiari.


Angajarea creditului

Acordarea liniei de credit se efecteaza prin comunicarea plafonului operatorului de la ghiseu iar angajarea acestuia se face pe masura solicitarii in cadrul plafonului stabilit. Soldul debitor al contului curent de incasari si plati nu poate depasi valoarea plafonului aprobat.

Pe perioada creditarii se poate efectua o singura suplimentare a creditului acordat initial in cadrul termenului de rambursare.Scadentarea, rescadentarea si prelungirea termenului de rambursare a creditului de afaceri

Ofertele de rescadentare a termenului initial sau de prelungire a termenului final de rambursare se pot efectua numai dupa ce agentul economic a achitat la zi si in totalitate dobanzile si comisioanele datorate.

Oferta de rescadentare se efectueaza pe baza analizei economico financiare a agentului economic.

Pentru creditul de afaceri rambursarea se efectueaza la termenul stability in graficul de rambursare.


Urmarirea si controlul derularii creditelor

Urmarirea si controlul derularii creditelor de catre inspectorul de credite care a efectuat analiza si a propus acordarea creditului

Perioadele in care se efectueaza controlul creditelor sunt:

Trimestrial pentru agentii economici care, comform fisei de evaluare a performantelor financiare, se incadreaza in una din categoriile A, B, C si nu au credite nerambursate sau dobinzi neachitate mai vechi de 60 de zile;

Lunar pentru agentii economici care din punct de vedere al performantelor financiare fac parte din categoriile D, E si nu au credite nerambursate sau dobanzi neachitate mai vechi de 60 de zile.


Finantarea investitiilor

Banca acorda clientilor sai facilitati la termen cu scopul finantarii proiectelor de investitii in spatii de productie, spatii comerciale, proprietati imobiliare, achizitii de companii sau alte tipuri de investitii.

Caracteristici

 • Solicitantul va trebui sa contribuie de regula cu cel putin 30% din valoarea investitiei pentru care solicita finantare;
 • Moneda: ROL, EUR, USD
 • Durata maxima este in general de 10 ani;
 • Rambursarea se face in rate lunare sau trimestriale;
 • Aport propriu : Flexibil in functie de afacere, tenor, suma;
 • Se accepta perioada de gratie;
 • Structura garantiilor: flexibila


Turcu, I. , Operatiuni si contracte bancare , Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1997, pg.112


Turliuc, V. , Cocris, V. , Moneda si credit , Ed. Ankarom, Iasi, 1997, pg.69

Turcu, I. , Operatiuni si contracte bancare , Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1997, pg.112


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact