StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » bancile in economie
Trimite articolul prin email Proceduri de audit intern al elementelor din situatiile financiare : Bancile in economie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Proceduri de audit intern al elementelor din situatiile financiarePROCEDURI DE AUDIT INTERN AL ELEMENTELOR DIN SITUATIILE FINANCIARE


Elemente de activ

Numerar si elemente asimilate

Auditorul trebuie sa se asigure ca:

Soldurile de casa reprezentand disponibilul, toate valorile de incasat, in curs de incasare sau plasate la institutiile financiare sunt corect inregistrate.
Soldul de casa este prezentat corect si clasificat corespunzator, in functie de lichiditatea diferitelor elemente componente, considerandu-se ca depozitele blocate in diferitele conturi bancare au cea mai scazuta lichiditate.

Elementele asimilate numerarului sunt inregistrate, prezentate si clasificate corect.

Testele aplicate de auditor pentru verificarea corectitudinii si completitudinii soldurilor de numerar, sunt:

Confirmarea soldurilor de casa, presupune confirmarea soldurilor coturilor casa cu dispon 959h78j ibilul efectiv din casierie.

Controlul confirmarilor bancare, presupune intocmirea unei confirmari de control al conturilor rulate, verificarea corectitudinii aplicarii principiului independetei exercitiului si urmarirea raspunsurilor la scrisorile de circularizare.


Testul de inchidere a conturilor interbancare, presupune:

Pentru conturile inchise in timpul anului se va verifica daca operatiunea s-a efectuat in baza autorizarilor date de persoanele cu responsabiliati in acest sens. Daca banca confirma ca un cont a fost inchis la initiativa sa, se va investiga la nivelul managerial corespunzator.

Investigarea motivelor care au condus la inchiderea contului, prin studierea corespondentei transmise de catre banca.


Conturi de creante

Testele trebuie sa determine daca:

Creantele reprezinta toate sumele datorate bancii la sfarsitul perioadei, auditorul trebuind sa verifice corectitudinea inregistrarii acestora, precum si modul de prezentare a informatiilor cu privire la creantele bancii. Auditorul trebuie sa verifice in mod special creditele (reprezentand iesiri de numerar efective), creantele cesionate (valoarea acestora, tertii in favoarea carora s-au cesionat), verificarea inscrierii acestora la arhiva electronica. Sumele prezentate reprezinta drepturi reale ae bancii.

Provizioanele pentru creante indoielnice, veniturile si reducerile de provizioane sunt calculate, descrise si prezentate in mod corect si adecvat, fara a fi supraevaluate sau subevaluate (in cazul provizioanelor). Provizioanele pentru creante indoielnice, veniturile si reducerile de provizioane au fost alocate perioadei adecvate.


A. Testarea Registrelor jurnal

Obtinerea reconcilierii soldurilor creditelor cu evidentele contabile din Cartea Mare (in lei si in valute) la data trimiterii scrisorilor de confirmare (circularizarii) sau la sfarsitul perioadei.

Pentru obtinerea reconcilierii se pot efectua urmatoarele teste si proceduri:

Verificarea incrucisata a totalurilor de control din Cartea Mare, cu sursa care a condus la generarea acestuia.

Examinarea documentelor justificative pentru detectarea elementelor materiale sau neobisnuite.

Verificarea balantei pentru a se asigura faptul ca toate soldurile creantelor inregistrate sunt incluse in situatiile financiare.

Urmarirea cu atentie sporita a creantelor scadente la un an de la data bilantului. Reclasificarea acestora in creante pe termen lung, daca este cazul.


B. Testarea existentei creantelor prin circularizarea soldurilor de inchidere

Selectarea conturilor din balanta care vor face obiectul transmiterii scrisorilor de circularizare. Modalitatea de esantionare precum si procentul din sold care se testeaza in acest fel este o chestiune de judecata profesionala a auditorului implicat in derularea auditului.

Aplicarea procedurilor alternative in cazul in care nu se primeste un numar suficient de raspunsuri la aceste scrisori, precum si in cazul aparitiei unor discrepante fata de inregistrarile bancii.

Examinarea documentelor justificative pentru a verifica soldurile inregistrate, in cazul in care nu se raspunde scrisorilor de confirmare.

Investitii in valori mobiliare

Obiective de audit

Principalele obiective in auditarea investitiilor si a veniturilor asimilate investitiilor sunt acelea de a determina daca:

Toate investitiile inregistrate in bilant sunt detinute de banca (Existenta);

Toate veniturile inregistrate din investitii au fost realizate de banca la data bilantului (Existenta).

Toate investitiile detinute de banca si toate veniturile acumulate din investitii la data bilantului au fost inregistrate in contabilitate (Completitudine);

Investitiile si veniturile din investitii sunt inregistrate in bilant si in contul de profit si pierdere la o suma corespunzatoare (Evaluare)

Banca detine investitiile inregistrate in bilant si nu exista nici o restrictie asupra lor (Drepturi si obligatii)

Investitiile si veniturile asimilate sunt clasificate, descrise si prezentate in mod corespunzator in situatiile financiare si in notele explicative, in conformitate cu principiile contabile (Prezentare)


Proceduri ilustrative

Compararea soldurilor finale cu cele initiale si investigarea oricaror variatii anormale (sau absenta variatiilor).

Compararea valorii de piata a titlurilor din perioada curenta cu cea din perioada precedenta .

Efectuarea de teste de rezonabilitate a veniturilor din dobanzi prin multiplicarea ratei medii de dobanda cu media sumelor investite.

Teste de detaliu

Observarea indiciilor referitori la investitii neobisnuite (titluri fictive sau cu risc mare). Discutarea cu clientul a procedurilor folosite pentru a determina daca scaderea valorii de piata a investitiilor este sau nu temporara.

Se determina daca orice scadere a valorii de piata sub cost este sau nu temporara, prin efectuarea unor sau tuturor din urmatoarele proceduri:

revizuirea celor mai recente situatii financiare auditate ale emitentului;

stabilirea perioadei in care valoarea de piata a fost sub cost;

stabilirea termenilor generali ai prospectului de emisiune si a evenimentelor specifice care pot influenta operatiile emitentului;

se stabilieste daca declinul valorii de piata corespunde tendintelor ciclice ale industriei emitentului sau reflecta un declin prelungit in industria respectiva ;

compararea modificarilor valorii de piata a emitentului cu tendintele din industria emitentului si de pe piata globala;

compararea modificarilor valorii de piata ale investitiei cu cele ale investitiilor similare;

determinarea existentei intentiei si abilitatii bancii de a detine investitia pentru o perioada suficenta pentru a permite recuperarea valorii de piata;

revizuirea castigurilor realizate si nerealizate dupa data bilantului.


Proceduri specifice

Se determina daca amortizarea unei investitii pe baza unui nou cost ca rezultat al declinului valorii de piata, care nu este temporar, este considerata ca pierdere realizata. De asemenea, testarea calculului pierderilor inregistrate.

Se determina daca noul cost de baza al investitiei amortizate initial, nu este schimbat dupa revenirea valorii de piata.

Se face revizuirea sumarului investitiilor amortizate pentru stabilirea completitudinii si elementelor neobisnuite.

Se concluzioneaza aspura corectitudinii ajustarilor de depreciere inregistrate.

Se face verificarea calculelor pierderilor si castigurilor din vanzarile investitiilor.

Se face verificarea calculelor amortizarii primelor din obligatiuni sau acumularii discount-ului obligatiunilor.

Se analizeaza practicile specializate ale industriei.


Proceduri de urmarit in cazul tranzactiilor cu titluri ce au posibilitatea de rascumparare (REPO)

Confirmarea termenilor angajamentelor de rascumparare in curs. Termenii ar trebui sa cuprinda tipurile si ratele de cupon al colateralului si data de rascumparare si preturile.

Determinarea reputatiei si sigurantei detinatorilor colateralului. Acesti detinatori ar trebui sa fie banci recunoscute sau companii de tutela, independente de broker/dealer-ul care efectueaza tranzactia si care sunt specializate in furnizarea de servicii de pastrare.

Revizuirea reputatiei si pozitiei financiare a broker/dealer-ilor sau a altor parti implicate in tranzactii.

Determinarea credibilitatii financiare si a responsabilitatii legale ale oricarei companii sau agentii care asigura incheierea tranzactiilor.

Revizuirea avizelor broker-ilor si a altei documentatii privind completarea tranzactiilor de rascumparare in timpul perioadei ulterioare datei bilantului.

Determinarea legalitatii tranzactiilor si a conformitatii cu politicile stabilite si cu regulile aplicabile, atunci cand este cazul.

Revizuirea si evaluarea procedurilor interne de audit referitoare la conventiile de rascumparare.

Proceduri aditionale pentru testarea tranzactiilor in care banca are calitatea de cumparator-imprumutator

Examinarea titlurilor detinute sau cererea unei confirmari a titlurilor detinute in pastrare si determinarea detinatorului legal al titlurilor.

Daca un custode are reputatie si credibilitate indoielnice, este necesara obtinerea unei revizii din partea unei terte persoane sau efectuarea unor proceduri privind controalele asupra pastrarii titlurilor de catre custode.

Determinarea valorii colaterale a titlurilor


Proceduri specifice (proceduri care ofera asigurare pentru obiective particulare de audit):

Verificarea existentei si dreptului de proprietate a investitiilor inregistrate, prin confirmari sau examinari ale evidentelor dreptului de proprietate (certificatele de actionar).

Revizuirea minutelor, conventiilor si raspunsurilor de confirmare pentru evidenta existentei investitiilor, privilegiilor, garantiilor sau altor interese in investitii si a angajamentelor de achizitie sau vanzare a investitiilor.

Inspectarea cotatiilor de piata, situatiilor financiare ale companiilor in care se investeste si a altor evidente ale valorii curente sau ale sumei capitalului investit.

Determinarea corectitudinii sumei raportate a investitiilor.


Alte proceduri aplicabile in cazul evaluarii proceselor de rutina

Aceste proceduri nu se efectueaza cand s-au evaluat controalele ca fiind efective si s-au testat descoperindu-se ca se poate pune baza pe ele sau alte proceduri substantive pot furniza o asigurare suficienta in cazul aparitiei de erori. Se pot aplica aceste tipuri de proceduri cand s-au evaluat controalele ca fiind eficiente, dar nu s-au testat (in special atunci cand riscul combinat pentru cont este moderat sau mare, deoarece in asemenea circumstante se evelueaza riscul inerent ca fiind mare) si este cu atat mai posibila aplicarea cand s-au evaluat controalele ca fiind ineficiente, in mod deosebit cand s-a evaluat riscul combinat ca fiind mare.Tipuri de proceduri:

Verificarea existentei si a dreptului de proprietate al investitiilor inregistrate prin confirmarea sau examinarea evidentelor dreptului de proprietate (certificatele de actionar).

Revizuirea proceselor verbale, conventiilor si raspunsurilor de confirmare pentru evidenta existentei investitiilor, privilegiilor, garantiilor sau altor interese in investitii si a angajamentelor de achizitie sau vanzare a investitiilor.

Inspectarea cotatiilor de piata, situatiilor financiare ale companiilor in care se investeste si a altor evidente ale valorii curente sau sumei capitalului investitiilor.

Determinarea corectitudinii sumei raportate a investitiilor.

Durata si extinderea procedurilor efectuate corespund evaluarii riscului.


Diminuarea valorii de piata

In acest sens se evalueaza toate titlurile ale caror valori de piata sunt sub valoarea contabila la data bilantului pentru a determina daca diminuarea valorii de piata este permanenta sau nu, iar in acest sens auditorul aplica judecata profesionala.

Auditorul trebuie sa evalueze rezonabilitatea estimarilor privind valoarea recuperabila a investitiilor, respectiv prin intelegerea urmatoarelor aspecte:

Diminuarea valorii de piata este datorata unor conditii specifice unui anumit titlu;

Diminuarea valorii de piata este datorata conditiilor generale din piata care reflecta evolutia economiei sau a unei anumite industrii;

Data inregistrarii castigurilor sau pierderilor realizate sau nerealizate.

Daca in baza evidentelor obtinute auditorul concluzioneaza ca acestea nu sustin soldul, fie nu reflecta valoarea recuperabila, iar pe piata se manifesta o perpetuare a deprecierii, iar acest fapt nu este reflectat in situatiile financiare, auditorul trebuie sa inscrie aceasta concluzie in raportul emis.

Documentatia muncii de audit facuta pentru acest element bilantier include, fara insa a se limita la:

Ø      Detalierea procedurilor aplicate si concluziile acestora;

Ø      Relatia dintre natura, durata si intinderea procedurilor aplicate pentru evaluarea estimarilor contabile, proceselor de rutina si non-rutina sau referinta la documentarea unor astfel de relatii in alta parte decat in foile de lucru; Problemele aparute si bazele de rezolvare;

Ø      Sumarul investitiilor si conturilor asimilate si activitatea in aceste conturi in timpul perioadei; Motivatiile comerciale pentru achizitii si vanzari;

Ø      Planurile angajamentelor pentru viitoarele achizitii si vanzari de investitii; Lista investitiilor verificate si confirmate fizic; Raspunsurile la confirmari;

Ø      Detalii privind costul, capitalul investit, valoarea de piata si eventualele evidente care sustin soldul fiecarei investitii;

Ø      Rezultatul procedurilor analitice de revizie aplicate;

Ø      Detalii privind privilegiile, gajurile, dobanzile titlurilor si restrictiile asupra folosintei sau vanzarii investitiei


Mijloace fixe

In categoria mijloacelor fixe sunt inregistrate toate si doar mijloacele fixe apartinand bancii sau detinute sub forma unui contract de leasing care sunt folosite in operatiile de exploatare ale bancii sau sunt in curs de construire si sunt inregistrate la cost istoric.

Intrarile de imobilizari pe parcursul auditului sunt inregistrate corespunzator si reprezinta toate si doar mijloacele fixe sau in curs apartinand bancii.

Costul si amortizarea cumulata si sumele cu amortizarea aplicabila tuturor casarilor, mijloacelor ce nu mai sunt utilizate si vanzarile au fost corect inregistrate.

Depreciarea cumulata, descongestionarile si amortizarea sunt corect inregistrate, avand in vedere duratele utile si valorile reziduale asteptate.

Investitiile in mijloace fixe inregistrate pot fi asteptate a se realiza.

Mijloacele fixe impreuna cu amortizarea cumulata sunt corect evidentiate, clasificate si corespunzator prezentate (inclusiv prezentarea datoriilor).


A. Revizuire analitica

1. Se face un test de previziune a amortizarii/deprecierii totale a imobilzarilor corporale si necorporale pentru perioada curenta. Se compara suma previzionala cu sumele inregistrate si se explica fluctuatiile materiale sau neobisnuite.

Verificarea daca perioadele de amortizare si metodele folosite sunt aceleasi cu cele folosite in anul precedent;

Se face roll-forward-ul mijloacelor fixe (ROL si USD sau EUR)

Obtinerea unui roll-forward asupra conturilor de mijloace fixe.

Se testeaza si se efectueaza urmatoarele operatii:

Ø Se confrunta soldurile de deschidere ale anului curent cu cele de inchidere ale anului precedent.

Ø Se confrunta soldurile de inchidere ale exercitiu curent cu registrul contabil si cu grupurile stabilite.

Ø Reconcilierea conturilor selectate privind soldurile acestora la sfarsitul anului cu registrele contabile sau cu alte documente justificative.

Ø Se incearca justificarea unor probleme aparute in cadrul procesului de reconciliere.


B. Observarea efectiva a existentei fizice a mijloacelor fixe

Se procedeaza la :

Ø Inventarierea locului, tipului si starea fizica a mijloacelor fixe care prezinta solduri materiale in balanta.

Ø Se observa starea in care se afla mijloacele fixe notandu-se orice activ in plus, neutilizabil sau nefolositor.

Ø Se obtin explicatii privind activele neutilizate sau nefolositoare. Se evalueaza realizabilitatea acestor active si se evalueaza daca este necesar sa se faca ajustari asupra conturilor bilantiere.


C Se evalueaza politicile, procedurile si controalele bancii in ceea ce priveste inventarierea mjloacelor fixe, respectiv :

Ø Trebuie revizuita reconcilierea inventarului faptic cu cel scriptic.

Ø Se verifica elementele numarate cu inregistrarile corespunzatoare din contabilitate.

Ø Se explica conformitatea reconcilierii.


D. Testarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor fixe

Ø Se identifica mijloacele fixe aflate in patrimoniu cu documentele de proprietate.

Ø Se confirma transferurile de mojloace fixe de la alte unitati sau de la centrala (daca nu au fost confirmate in coroborare cu alte zone ale auditului).

Ø Se revizuieste gradul de detailiere (prezentarea) facute la situatiile financiare (conturi in afara bilantului si note) in legatura cu elementele de activ gajate, ipotecate sau cedate in garantie.


E. Se verifica intrarile si transferurile de mijloace fixe

Se obtine o lista a intrarilor materiale de mijloace fixe si se testeaza daca aceste inregistrari sunt efectuate corect.

Se asigura ca echipamentele vechi vandute sau inlocuite cu unele noi au fost descarcate din gestiune.


F. Se verifica casarile/vanzarile de mijloace fixe

Se obtine o lista a iesirilor materiale de mijloace fixe si se obtine asigurarea ca aceste iesiri au fost corect inregistrate.


G. Cheltuieli de intretinere aferente mijloacelor fixe

Se revizuiesc acele cheltuieli materiale pentru reparatii si intretinere pentru a se vedea care se pot capitaliza. Se examineaza documentele justificative.


H. Polite de asigurari

Se obtine documentatia cu toate politele de asigurare existente pentru mijloacele fixe. Se analizeaza daca acoperirea oferita este adecvata standardelor impuse.
Elemente de datorii si capitaluri proprii


Conturi de disponibilitati si depozite


Obiectivele auditului sunt de a determine daca:

a.      Miscarile din conturile de disponibilitati si depozite care se refera la evenimentele ulterioare inchiderii bilantului au fost inregistrate corect.

b.     Conturile de disponibilitati si depozite sunt descrise si clasificate corect si daca au fost prezentate corespunzator in notele anexate la situatiile financiare.


A. Testarea Registrului jurnalul

Obtinerea reconcilierii jurnalului de cumparari cu Cartea Mare prin circularizare la sfarsitul perioadei. Testarea si compararea totalurilor cu documentele suport, examinarea documentelor justificative
referitoare la elementele materiale sau neobisnuite si insumarea inregistrarilor din jurnalul de cumparari, pentru a se asigura asupra completitudii soldului (respectiv ca au fost inregistrate toate disponibilitatile si depozitele clientilor).

Verificarea jurnalului pentru detectarea soldurilor neobisnuite (de ex. sume rotunde, alte sume datorate, solduri debitoare); investigarea documentelor justificative si propunerea reclasificarii, daca este cazul.


B. Circularizarea clientilor

Selectarea unui esantion de clienti; asigurarea faptului ca selectia a fost facuta in functie de rulajul contului curent al clientului, mai degraba decat in baza soldurilor contului la sfarsitul perioadei de raportare. In definitiv alegerea elementelor care vor fi confirmate (rulaje sau solduri) este o
chestiune de judecata profesionala. Etapele ce trebuie urmarite sunt :

Obtinerea reconcilierii pentru raspunsuri neobisnuite, care difera fata de raspunsul asteptat; testarea si examinarea documentelor justificative pentru reconcilierea elementelor.

Investigarea variatiilor materiale.

In cazul in care nu se primeste raspuns la circularizari, se efectueaza proceduri alternative, dupa cum urmeaza:

a. Daca este posibil, se obtin direct declaratii ale clientilor si se efectueaza aceleasi proceduri ca in cazul rasupunsurilor neobisnuite primite in urma circularizarii.

b.     Revizuirea platilor facute catre acesti clienti ulterior atei circularizarii; verificarea platilor facute la data primirii auditului.

Sumarizarea rezultatelor circularizarii, incluzand acoperirea obtinuta in urma acesteia, raspunsurile primite si toate sumele care reprezinta diferente. Propunerea eventualelor ajustari.

Decizia asupra completitudinii informatiilor obtinute in urma aplicarii testelor de audit.

Concluzii in baza rezultatelor circularizarii.


C. Testarea furnizorilor de utilitati, a platilor ulterioare, a facturilor neplatite si primirea documentelor, cuprinzand urmatoarele etape:

Revizuirea platilor facute ulterior sfarsitului perioadei, pe parcursul ultimei zi de lucru pe teren.

Compararea platilor facute pentru bunuri primite inainte de sfarsitul perioadei cu datoria respectiva inregistrata la sfarsitul perioadei.

In sens invers, se obtine asigurarea ca facturile pentru bunurile si serviciile primite dupa sfarsitul perioadei nu au fost inregistrate ca fiind aferente perioadei precedente.


D. Sume datorate partilor aflate in relatii speciale cuprinde etapele:

Identificarea sumelor datorate persoanelor in relatii speciale cu banca si determinarea factorilor care le-au cauzat.

Compararea soldurilor curente cu cele din perioada anterioara si explicarea fluctuatiilor semnificative sau neobisnuite.

Revizuirea naturii si volumului tranzactiilor, pentru a determina daca au fost autorizate si daca sumele au fost folosite in scopul pentru care au fost acordate.

Verificarea corectitudinii clasificarii unor astfel de sume in bilant

Luarea in considerare a necesitatii de prezentare a conturilor si tranzactiilor respective.

Luarea in considerare a confirmarilor sumelor datorate partilor afiliate, in cazul in care sumele sunt materiale.

Daca exista suspiciuni asupra faptului ca tranzactii materiale nu sunt dezvaluite, se ia in considerare investigarea membrilor managementului pentru a identifica partile afiliate, utilizand tehnici de analiza a datelor pentru gasirea de nume, adrese comune, etc. in bazele de date de furnizori si clienti sau alte asemenea tehnici.


Capitalul propriu

Auditul capitalului presupune efectuarea urmatoarelor verificari pentru a se vedea daca:

Elementele de capital si alte elemente asimilate capilalurilor reprezinta toate sumele varsate pentru actiunile comune emise, sumele varsate peste valoarea nominala (prime de capital), rezultat reportat si sume varsate de catre banca pentru a-si rascumpara propriile actiuni.

Sumele aferente capitalului social si a altor conturi de capital social sunt in concordanta cu hotararile AGA (sau alte dispozitii ale statutului societatii sau cu aprobarile legale acordate) si cu legile nationale si daca sunt inregistrate corect.

Toate tranzactiile cu capitalul social sau alte conturi de capitaluri proprii efectuate pe perioada in care are loc auditul sunt corect inregistrate.

Sumele aferente capitalului social si al altor conturi de capitaluri proprii sunt prezentate si clasificate corect in situatiile financiare si notele (inclusiv restrictiile aferente rezultatului reportat, optiuni asupra pachetului de actiuni, planurile sau obligatiile de rascumparare a pachetelor de actiuni, dividendele preferentiale restante, creditorii privilegiati in cadrul lichidarii, etc) aferente.


A. Proceduri analitice

Recalcularea soldului fiecarei tip de actiune, inmultind numarul de actiuni cu valoarea nominala mentionata in statutul societatii. Se verifica variatiile semnificative sau neobisnuite. Se verifica daca numarul actiunilor proprii nu depaseste numarul actiunilor autorizate.

B. Teste privind modificarile in conturile de capital

Se efectueaza un roll-forward pentru fiecare cont.

a.      Verificarea soldurilor initiale a anului precedent si a soldurilor finale cu cele din Cartea Mare.

b.     Verificarea miscarilor cu documentele suport.

2. Actualizarea documentelor ce permit prezentarea componentelor de capitaluri proprii.

3. Cunoasterea regulamentului intern, hotararilor legale, statutului bancii, corespondenta cu consilierul juridic, daca este cazul, pentru orice schimbare in componenta actiunilor de-a lungul timpului.

Verificarea schimbarilor in conturile de capital ulterior perioadei incheiate (anterior publicarii raportului de audit). Se iau in calcul ajustarile la si/sau prezentarile in situatiile financiare, daca este cazul.


C. Verificari ale tranzactiilor nemonetare

Daca modificarile soldului final al contului decapital sunt datorate tranzactiilor nemonetare cum ar fi fuziune, reorganizare, lichidare, reinvestirea de capital intr-o alta companie, atunci:

Ø      Se asigura daca partea cu care societatea bancara desfasoara tranzactii este o parte afiliata deoarece aceasta ar putea sa influenteze evaluarea si contabilizarea tranzactiilor.

Ø      Daca aceasta nu este o parte afiliata, se verifica valoarea justa a activelor nete distribuite sau primite


D. Verificarea dividendelor declarate si platite

Pentru dividendele declarate in timpul anului, se face o analiza a sumei declarate a acestora (pe actiune si pe total) pentru fiecare tip de actiune, data platii acestora si numarul de actiuni la care exista dividende
restante. Se urmareste:

a.       Asigurarea ca numarul de actiuni la care exista dividende restante este bazat intr-o maniera rezonabila pe numarul de actiuni existente la inceputul si la sfarsitul perioadei.

c.     Calculul dividendelor pe actiune, datele de inregistrare si plata cu hotararile autorizate mentionate

Se verifica daca sumele calculate (pe actiune si dividendele totale) corespund cu cele prezentate in situatiile financiare

Daca societatea bancara plateste dividendele direct actionarilor, se verifica prin esantionare plata acestora in contul actionariatului. Se recalculeaza sumele platite inmultind dividendele pe o actiune cu numarul de actiuni detinute de actionar, asa cum este mentionat in Registrul Actionarilor.Rezultatul reportat

Se efectueaza urmatoarele analize:

Ø Roll-forward asupra rezultatului reportat (sau a pierderii)

Ø Se efectueaza roll-forward pentru rezultatul reportat

Ø Se verifica soldul initial cu soldul final aferent perioadei anterioare

Ø Se verifica si alte modificari prin trimitere la foile de lucru aferente altor elemente auditate

Ø Verificarea restrictiilor aferente rezultatului reportat

Se discuta cu compartimentul contabilitate orice restrictie asupra rezultatului reportat. Se actualizeaza documentatia aferenta si se asigura ca asemenea restrictii sunt prezentate corect in situatiile financiare.

Elemente de cont de profit si pierdere

Venituri


Obiectivele auditului pentru elementele de venituri sunt:

Asigurarea ca veniturile din dobanzi sunt corect inregistrate si ca nu au existat omisiuni materiale de tranzactii;

Provizioanele pentru creantele neincasate, dobanzile, celelalte provizioane au fost inregistate in perioada in care s-au realizat (si nu in perioada in care s-au incasat sau recuperat);

Valoarea si natura veniturilor si provizioanelor pentru creante neincasate, in principal cele pentru credite si dobanzi, sunt corect prezentate si clasificate in situatiile financiare si notele explicative anexate.


Teste de substanta

A. Se pot efectua in etapa preliminara sau finala, iar extinderea testelor selectate va depinde de judecata profesionala a echipei de audit, de riscurile specifice si de gradul de adecvare a sistemului de control intern.


1. Proceduri Analitice - Generale

Banca trebuie sa dispuna de informatiile lunare necesare pentru o analiza a veniturilor pe produs bancar, pe tipuri de clienti, pe valute sau pe segmente de piata, inclusiv provizioane si creante negociate.

In baza reconcilierii totalurilor veniturilor cu Cartea Mare, se examineaza conturile cu importanta materiala sau evolutiile neobisnuite.

Se va verifica concordanta dintre rulajele lunare si a celor din registrul jurnal sau din alte registre similare. Se vor documenta diferentele materiale sau neobisnuite.

Se vor compara veniturile realizate si cele incasate pe produs bancar, pe tipuri de clienti, pe valute sau pe segmente de piata cu sumele din perioadele precedente si cu sumele previzionale pentru perioada curenta. Se vor investiga diferentele materiale sau neobisnuite.

Se va compara marja bruta din profit total cu cea pe produs sau serviciu , precum si cu marjele simlare din perioada precedenta si cu previziunile facute. Se vor documenta fluctuatiile neobisnuite.

Se vor compara dobanzile negociate, cu cele din perioada precedenta si cu sumele previzionale pentru perioada curenta. Se vor investiga fluctuatiile neobisnuite.

Pentru fiecare tip de produs bancar, clienti, valute sau segmente de piata se va calcula un nivel mediu al dobanzii pentru perioada curenta si se vor efectua urmatoarele teste:

Se compara dobanzile medii calculate cu sumele din anii trecuti. Se vor evidentia schimbarile survenite in cursul perioadei.

Se compara dobanzile medii ale perioadei cu sumele previzionale din punct de vedere al valorii creditelr acordate. Se vor investiga fluctuatiile neobisnuite.

Se compara documentele justificative pentru creditele acordate, cu veniturile inregistrate si cu evidentele contabile si se va evalua daca veniturile sunt rezonabile in comparatie cu volumul creditului si dobanda medie a perioadei.

Se compara soldurile veniturilor cu soldurile perioadei precedente si cu soldurile previzionale pentru perioada curenta.


2. Teste de recunoastere a veniturilor

Se discuta cu persoanele din segmentul de raportare despre politicile contabile, in special a celor aplicate asupra veniturilor, care urmaresc :

Identificarea si validarea schimbarilor intervenite in politicile contabile de recunoastere a veniturilor, precum si a modului in care aceste schimbari au un impact asupra realizarii acestotra ;

Verificarea modului de aplicare a politicilor contabile si daca situatiile de neaplicare au fost prezentate in situatiile financiare.

Se discuta cu persoana responsabila, existenta unor neclaritati cu privire la durata incsarilor. Se vor investiga mai ales:

  • Colectabilitatea;
  • Restantele;
  • Garantiile si alte obligatii;

Pe baza acestor discutii se determina daca un venit va fi sau nu realizat sau daca nu vor aparea situati de pierderi. Se propun ajustari.

Daca banca a avut tranzactii in perioada curenta in care recunoasterea veniturilor nu s-a facut (ex. la terminarea unui contract de credit) banca va trebui sa elaboreze o analiza cu privire la aceste venituri. Aceste tranzactii se verifica prin urmatoarele proceduri:


Avand la baza gradul de incertitudine al incasarii veniturilor si alte fapte relevante, se determina daca metoda de recunoastere a venitului este cea adecvata si daca a fost folosita si in anii precedenti.

Se revizuiesc contractele de credit, impreuna cu documentele justificative pentru a se stabili metoda de recunoastere a venitului aplicata in perioada curenta.

Se iau in considerare tranzactiile care au generat venituri esalonate semnificative.


3. Testarea respectarii principiului independentei exercitiilor


Auditorul se poate baza pe concluziile sistemului de control intern al bancii (rapoarte de control). In acest caz, se revizuiesc registrele contabile la date anterioare si ulterioare datei bilantului.

Se face o reconciliere intre conturile de venituri si cele de creante aferente perioadei curente, pentru a se obtine asigurarea ca toate tranzactiile au fost inregistrate in perioada corecta.

Verificarea analizei veniturilor realizate in ultimele zile din exercitiul financiar care se auditeaza, precum si cateva zile dupa inceprea noului an financiar.
Cheltuieli


Auditul elementelor de cheltuieli cuprinde urmatoarele:

testarea modului de recunoastere a cheltuielilor, respectiv daca acestea sunt recunoscute in conformitate cu principiul independentei exercitiilor;

toate costurile si cheltuielile sunt inregistrate in contul de profit si pierdere ;

costurile si cheltuielile din contul de profit si pierdere sunt inregistrate la valoarea corecta ;

costurile si cheltuielile sunt corect clasificate, descrise si prezentate in situatiile financiare, inclusiv in notele la situatiile financiare, in conformitate cu principiile contabile ;


Proceduri analitice

Cheltuielile cu dobanda

Ø      Compararea marjei brute a profitului aferent anului curent (pe luna, pe produs) cu cea a anului precedent si cu bugetul previzional; investigarea oricaror variatii neobisnuite.

Ø      Analizarea marjei brute a profitului, compararea costului dobanzii cu cel actual, efectuarea reconcilierii intre costul dobanzii si costurile de functionare;

Ø      Compararea ponderii costurilor indirecte in total costuri, precum si cu datele comparative si datele cu anii precedenti.

Ø      Investigarea fluctuatiilor neobisnuite si absenta celor prevazute.

Ø      Compararea resurselor cu plasamentele;

Ø      Compararea pondereii costului total / nr. de angajati, cu costurile din anii precedenti

Ø      Compararea productivitatii medii si a nivelului de salarizarie mediu cu cele inregistrate in anii precedenti.

Elemente de cheltuieli

Ø      Verificarea bugetelor previzionale cu costurile si cheltuielile efective pe luna sau pe trimestru ;

Ø      Comparatie intre chletuielile cu dobanda si veniturile din dobanzi ;

Ø      Compararea comisioanelor din servicii si a costurilor cu comisioanele;

Ø      Investigarea relatiei intre cheltuielile administrative si dobanda platita si compararea cu anii precedenti ;

Ø      Verificarea cheltuielilor cu contributia la CAS/ angajat si compararea cu cea inregistrata in anii precedenti ;

Ø      Aplicarea unui test de rata a dobanzii prin multiplicarea datoriei medii cu rata medie a dobanzii ;

Ø      Compararea amortizarii din perioada curenta cu cea din anii trecuti, cu sumele bugetate si cu soldul mijloacelor fixe.

Teste de detaliu

Ø      Revizuirea sumelor din Cartea Mare

Ø      Revizuirea cheltuielilor in avans si a cheltuielilor angajate, daca sunt rezonabile.

Ø      Revizuirea registrului de casa si investigarea elementelor neobisnuite ;

Ø      Revizuirea alocarii cheltuielilor;

Ø      Efectuarea reconcilierii datoriilor financiare cu Cartea Mare.

Proceduri specifice

Ø      Compararea cheltuielilor din anul curent cu cele de anul trecut si cu sumele bugetate. Daca cheltuielile sunt auditate la o data diferita de sfarsitul anului, se va revizui si activitatea de roll-forward de la data la care se efectueaza controlul pana la sfarsitul anului.

Ø      Revizuirea rapoartelelor financiare interimare si se investigarea fluctuatiilor daca acestea exista.

Ø      Efectuarea unui test de cheltuieli de pe statul de plata

Ø      Compararea productivitatii medii a angajatilor pe ora sau pe grup, cu anii precedenti

Ø      Analiza abaterii costului salarial de la costul standard

Ø      Revizuirea numarului de angajatiPolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact