StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » bancile in economie
Trimite articolul prin email Auditul de conformitate si operational intern al principalelor departamente constituite in societatile bancare : Bancile in economie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Auditul de conformitate si operational intern al principalelor departamente constituite in societatile bancareAUDITUL DE CONFORMITATE SI OPERATIONAL INTERN Al PRINCIPALELOR DEPARTAMENTE CONSTITUITE IN SOCIETATILE BANCARE


Auditarea compartimentelor sau structurilor organizatorice ale unei banci vizeaza trasaturile specifice ale fiecarei activitati in parte, in contextul obiectivelor generale ale procesului de audit. Una din modalitatile cele mai folosite in procesele de auditare o reprezinta chestionarele cu grile tematice care, data fiind diversitatea activitatilor supuse auditului precum si nivelul semnificativ de analiza plafonat la semnificatiile atribuite activitatilor evaluate in procesul auditarii, sunt sintetizate intr-un set de trasaturi cu caracter bilateral, usor de centralizat si care presupune o calificare abordabila si transparenta. Exemplele de mai jos trec in revista unele din aspectele tipice activitatilor bancare ce fac obiectul de lucru al auditului de conformitate si auditului operational.

AUDITUL ACTIVITATII DIVIZIEI/DEPARTAMENTULUI DE TEZAUR SI CASIERIE


I.   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp;  Auditul de conformitate

Sunt definite, cu claritate, sarcinile si atributiile Diviziei/Departamentului de tezaur si casierie?

Sunt definite, cu claritate, sarcinile si atributiile serviciilor din componenta Diviziei/Departamentului de tezaur si casierie?

Exista fisa postului completata pentru fiecare salariat al Diviziei/Departamentului?

Fisa postului este semnata si datata de fiecare salariat al Diviziei/Departamentului de luare la cunostinta?

Fisa postului, semnata si datata, este avizata de seful ierarhic al fiecarui salariat?

In exercitarea actului de conducere, apar situatii conflictuale intre conducere si personalul aflat in functii de executie ?

Exista aspecte de indisciplina individuala (ex: absente si intarzieri la program, parasirea locului de munca – pe perioade mai lungi – pentru rezolvarea unor probleme personale, etc) ?:


II Audit operational

Divizia de tezaur si casierie

Organizeaza activitatea compartimentelor de casierie din unitatile bancii?

Coordoneaza activitatea compartimentelor de casierie din unitatile bancii?

Asigura aplicarea prevederilor din actele normative si normele de lucru cu privire la operatiunile cu numerar si alte valori?

Organizeaza si tine evidenta:

1.4.1.   &n 757i83h bsp;  miscarii numerarului existent in Tezaurul central?

1.4.2.   &n 757i83h bsp;  miscarii valutei existente in Tezaurul central?

1.4.3.   &n 757i83h bsp;  certificatelor de depozit existente in Tezaurul central?

1.4.4.   &n 757i83h bsp;  titlurilor de valoare detinute si inregistrate in conturile in afara bilantului?

Exercita zilnic controlul faptic si scriptic asupra:

1.5.1.   &n 757i83h bsp;  valutelor existente in Tezaurul central, prin punerea de acord a evidentelor contabile cu existentul faptic din tezaur?

1.5.2.   &n 757i83h bsp;  certificatelor de depozit existente in Tezaurul central, prin punerea de acord a evidentelor contabile cu existentul faptic din tezaur?

1.5.3.   &n 757i83h bsp;  titlurilor de valoare existente in Tezaurul central, prin punerea de acord a evidentelor contabile cu existentul faptic din tezaur?

Urmareste decontarea intre sedii a valutei efective care circula intre unitatile bancii?

Intocmeste balanta de verificare zilnica privind operatiunile reflectate in conturile gestionate de directie?

Tine evidentele valorilor din Serviciul tezaurul central in conformitate cu prevederile Normelor metodologice in vigoare ?

Gestioneaza valorile din Serviciul tezaurul central in conformitate cu prevederile Normelor metodologice in vigoare?

Pastreaza valorile din Serviciul tezaurul central in conformitate cu prevederile Normelor metodologice in vigoare

Analizeaza necesarul de valuta al unitatilor operative, in vederea satisfacerii solicitarilor de plati ale acestora?

Remite gropuri cu valuta la alte societati bancare din tara si din strainatate?

Remite gropuri cu alte valori la alte societati bancare din tara si din strainatate?

Primeste gropuri cu valuta de la alte societati bancare din tara si din strainatate?

Primeste gropuri cu alte valori de la alte societati bancare din tara si din strainatate?

Primeste valuta deteriorata de la unitatile bancare teritoriale in vederea valorificarii la bancile externe partenere?

Primeste valuta retrasa din circulatie de la unitatile bancare teritoriale in vederea valorificarii la bancile externe partenere?

Pastreaza casetele ATM ale aparatelor instalate in sediile bancii?

Gestioneaza casetele ATM ale aparatelor instalate in sediile bancii?

Alimenteaza casetele ATM ale aparatelor instalate in sediul bancii ori de cate ori este necesar?

Intocmeste zilnic situatia centralizata a alimentarilor cu numerar de la sucursalele B.N.R. pe care o transmite la centrala bancii Nationale a Romaniei?

Intocmeste zilnic situatia centralizata a alimentarilor cu numerar de la alte societati bancare pe care o transmite la centrala bancii Nationale a Romaniei?

Intocmeste zilnic situatia centralizata a:

platilor pe total banca?

incasarilor pe total banca?

soldului la casa valutara pe total banca?

Raporteaza zilnic la Banca Nationala a Romaniei:

incasarile pentru USD efectuate prin casele de schimb valutar ale unitatilor operative?

incasarile pentru EUR efectuate prin casele de schimb valutar ale unitatilor operative?

platile pentru USD efectuate prin casele de schimb valutar ale unitatilor operative?

platile pentru EUR efectuate prin casele de schimb valutar ale unitatilor operative?

cursurile valutare aferente zilei respective?

Intocmeste situatia incasarilor in numerar la lei efectuate de unitatile din reteaua bancii?

Intocmeste situatia incasarilor in numerar la valuta efectuate de unitatile din reteaua bancii?

Intocmeste situatia platilor in numerar la lei efectuate de unitatile din reteaua bancii?

Intocmeste situatia platilor in numerar la valuta efectuate de unitatile din reteaua bancii?

Elaboreaza informari pentru conducerea bancii?

Intocmeste raportul anual privind activitatea de casierie pentru anul precedent?

Prezinta conducerii bancii raportul anual privind activitatea de casierie pentru anul precedent?

Stabileste masuri pentru imbunatatirea activitatii de casierie?

Colaboreaza cu Divizia de organizare si resurse umane la stabilirea:

normelor de munca pentru lucratorii din compartimentele de casierie ale unitatilor bancii?

normativelor de personal pentru lucratorii din compartimentele de casierie ale unitatilor bancii?

Efectueaza:

indrumarea asupra operatiunilor de casierie desfasurate de unitatile din reteaua bancii?

controlul asupra operatiunilor de casierie desfasurate de unitatile din reteaua bancii?

Participa, impreuna cu celelalte compartimente din Centrala bancii si conducerile sucursalelor la implementarea strategiei de dezvoltare a bancii?

Stabileste comisionul aferent fiecarei remiteri efectuate?

Transmite unitatilor teritoriale comisionul aferent fiecarei remiteri efectuate?

Urmareste rationalizarea raportarilor transmise de sucursalele judetene prin optimizarea permanenta a fluxurilor informationale?


Activitatea de evidenta si gestiunea valorilor

Organizeaza si tine:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; evidenta analitica a numerarului efectiv existent in Tezaurul central?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; evidenta sintetica a numerarului efectiv existent in Tezaurul central?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; evidenta analitica valutei efective existente in Tezaurul central?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; evidenta sintetica a valutei efective existente in Tezaurul central?

Organizeaza miscarea valutelor, defalcat pe fiecare fel de valuta?

Tine evidenta:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; certificatelor de depozit?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; titlurilor de valoare detinute si inregistrate in conturile in afara bilantului?

Intocmeste:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; scrisorile pentru remitere valori?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; notele contabile care insotesc gropurile valutare?

Tine evidenta analitica pe cupiuri a certificatelor de depozit primite de la Tezaurul central?

Tine evidenta analitica pe cupiuri a certificatelor de depozit remise la Tezaurul central?

Intocmeste scrisori de remitere valori pentru certificatele de depozit?

Tine evidenta centralizata pe fiecare fel de valuta, pentru bancnotele straine deteriorate primite la Tezaurul central ?

Intocmeste notele contabile aferente valutelor scoase din circulatie valorificate de banca externa?

2.10   &n 757i83h bsp; Urmareste decontarea remiterilor cu valuta de la bancile corespondente din strainatate?

2.11   &n 757i83h bsp; Urmareste decontarea alimentarilor cu valuta de la bancile corespondente din strainatate?

2.12   &n 757i83h bsp; Efectueaza decontarea remiterilor cu valuta de la bancile corespondente din strainatate?

2.13   &n 757i83h bsp; Efectueaza decontarea alimentarilor cu valuta de la bancile corespondente din strainatate?

2.14   &n 757i83h bsp; Executa zilnic controlul scriptic asupra:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; valutei existente in Tezaurul central?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; certificatelor de depozit existente in Tezaurul central?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; titlurilor de valoare existente in Tezaurul central?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; altor valori existente in Tezaurul central?

2.15   &n 757i83h bsp; Tine evidenta valutei efective care circula intre unitatile bancii?

2.16   &n 757i83h bsp; In baza raspunsurilor primite de la unitatile bancare teritoriale pentru necorelarile contabile aparute la sfarsit de luna, se efectueaza corectiile aferente, pe feluri de valuta ?

2.17   &n 757i83h bsp; Asigura evidenta centralizata a operatiunilor de schimb valutar efectuate de unitatile operative, in vederea informarii Diviziei/Departamentului de resort din Banca Nationala a Romaniei?

2.18   &n 757i83h bsp; Intocmeste balanta de verificare zilnica privind operatiunile in conturile gestionate de directie/departament?

2.19   &n 757i83h bsp; Transmite balanta de verificare zilnica, Diviziei/Departamentului de contabilitate ?


Activitatea de casa si tezaur central

Tine evidentele valorilor din cadrul compartimentului de tezaur central, in conformitate cu prevederile din Normele metodologice de casa in vigoare?

Gestioneaza valorile din cadrul Serviciului tezaurul central, in conformitate cu prevederile din Normele metodologice de casa in vigoare?

Pastreaza valorile din cadrul compartimentului de tezaur central, in conformitate cu prevederile din Normele metodologice de casa in vigoare?

Primeste gropurile cu valute provenite din excedentul unitatilor teritoriale ale bancii?

Verifica continutul gropurilor cu valute provenite din excedentul unitatilor teritoriale ale bancii?

Confirma continutul gropurilor cu valute provenite din excedentul unitatilor teritoriale ale bancii?

Analizeaza necesarul de valuta al unitatilor operative in vederea solicitarilor de plati ale acestora?

Numara bancnotele si monedele metalice romanesti, prin grupa de verificare organizata in cadrul compartimentului de tezaur central?

Verifica bancnotele si monedele metalice romanesti, prin grupa de verificare organizata in cadrul compartimentului de tezaur central?

3.10   &n 757i83h bsp; Triaza bancnotele si monedele metalice romanesti, prin grupa de verificare organizata in cadrul Serviciului tezaurul central?

3.11   &n 757i83h bsp; Impacheteaza bancnotele si monedele metalice romanesti, prin grupa de verificare organizata in cadrul compartimentului de tezaur central?

3.12   &n 757i83h bsp; Numara bancnotele si monedele metalice straine, prin grupa de verificare organizata in cadrul compartimentului de tezaur central?

3.13   &n 757i83h bsp; Verifica bancnotele si monedele metalice straine, prin grupa de verificare organizata in cadrul compartimentului de tezaur central?

3.14   &n 757i83h bsp; Triaza bancnotele si monedele metalice straine, prin grupa de verificare organizata in cadrul compartimentului de tezaur central?

3.15   &n 757i83h bsp; Impacheteaza bancnotele si monedele metalice straine, prin grupa de verificare organizata in cadrul compartimentului de tezaur central?

3.16   &n 757i83h bsp; Primestsi gestioneaza :

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; certificatele de depozit?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; alte titluri de valoare?

3.17   &n 757i83h bsp; Asigura transportul delegatilor unitatilor teritoriale, care preiau gropuri cu valuta de la compartimentul de tezaur central ?

3.18   &n 757i83h bsp; Efectueaza, la nivelul centralei, eliberari de valuta la alte societati bancare?

3.19   &n 757i83h bsp; Efectueaza, la nivelul Centralei, incasari de valuta de la alte societati bancare?

3.20   &n 757i83h bsp; Efectueaza zilnic punctajul valorilor gestionate de serviciul tezaurul central, cu evidentele contabile ale compartimentului de evidenta si gestiunea valorilor?

3.21   &n 757i83h bsp; Efectueaza zilnic punctajul valorilor manipulate de serviciul tezaurul central, cu evidentele contabile ale compartimentului de evidenta si gestiunea valorilor?

3.22   &n 757i83h bsp; Pastreaza si gestioneaza casetele ATM ale aparatelor instalate in sediul bancii?

3.23   &n 757i83h bsp; Alimenteaza cu numerar casetele ATM ale aparatelor instalate in sediul bancii, ori de cate ori este necesar?

3.24   &n 757i83h bsp; Remite organelor de politie bancnotele suspecte a fi false, pe baza de proces verbal?

3.25   &n 757i83h bsp; Remite organelor de politie bancnotele suspecte a fi contrafacute, pe baza de proces verbal?

3.26   &n 757i83h bsp; Asigura buna functionare a sistemelor de:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; paza a tezaurul central?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; alarmare a tezaurul central?

3.27   &n 757i83h bsp; Urmareste evolutia soldurilor valutare la nivelul sucursalelor?

3.28   &n 757i83h bsp; Ia masuri pentru asigurarea unui sold de numerar in valuta optim la nivelul sucursalelor, corelat cu solicitarile clientilor bancii?


AUDITUL ANGAJAMENTELOR SI CREANTELOR EXTRABILANTIERE


I Auditul de conformitate

Sunt definite, cu claritate, sarcinile si atributiile Departamentului angajamente documentare?

Sunt definite, cu claritate, sarcinile si atributiile serviciilor din componenta Departamentului angajamente documentare?

Exista fisa postului completata pentru fiecare salariat al departamentului, semnata si datata de luare la cunostinta, precum si avizata de seful sau ierarhic?

In exercitarea actului de conducere, apar des situatii conflictuale intre conducere si personalul aflat in functii de executie?

Aspecte de indisciplina individuala (ex: absente si intarzieri la program, parasirea locului de munca - pe perioade mai lungi – pentru probleme personale, etc.) au un caracter frecvent?


II Auditul operational

Divizia/Departamentul angajamente documentare

Utilizeaza toate modalitatile si instrumentele de decontare folosite in sistemul bancar international in functie de cerintele si natura tranzactiilor economice si de particularitatile zonelor si tarilor unde se afla partenerii externi:

acreditivul documentar?

incasso-ul simplu?

incasso-ul documentar?

ordinul de plata simplu?

ordinul de plata documentar?

altele (de precizat in raportul de audit intern)?

Pregateste si negociaza aranjamentele de plati?

Pregateste si negociaza aranjamentele de compensare?

Pregateste si negociaza aranjamentele de barter?

Efectueaza operatiunile de decontari cu instrumentele de plata adecvate?

Organizeaza si efectueaza decontari externe pentru importurile de bunuri realizate de imprumutatii beneficiari ai acordurilor de imprumut (si mandatati ai acestora) incheiate intre statul roman si institutii financiare internationale (BIRD, BERD, BEI) in conditiile stabilite de comun acord in cadrul conventiilor de lucru?

Organizeaza si efectueaza decontari externe pentru executari de lucrari realizate de imprumutatii beneficiari ai acordurilor de imprumut (si mandatati ai acestora) incheiate intre statul roman si institutii financiare internationale (BIRD, BERD, BEI) in conditiile stabilite de comun acord in cadrul conventiilor de lucru?

Organizeaza si efectueaza decontari externe pentru prestari de servicii realizate de imprumutatii beneficiari ai acordurilor de imprumut (si mandatati ai acestora) incheiate intre statul roman si institutii financiare internationale (BIRD, BERD, BEI) in conditiile stabilite de comun acord in cadrul conventiilor de lucru?

Asigura inregistrarea operatiunilor de incasari in valuta, in conturile de bilant prin intocmirea notelor contabile direct?

1.10   &n 757i83h bsp; Asigura inregistrarea operatiunilor de incasari in valuta, in conturile din afara bilantului prin intocmirea notelor contabile direct?

1.11   &n 757i83h bsp; Asigura inregistrarea operatiunilor de incasari in valuta, in conturile din afara bilantului prin sisteme computerizate?

1.12   &n 757i83h bsp; Asigura inregistrarea operatiunilor de plati in valuta, in conturile de bilant prin intocmirea notelor contabile direct?

1.13   &n 757i83h bsp; Asigura inregistrarea operatiunilor de plati in valuta, in conturile de bilant prin sisteme computerizate?

1.14   &n 757i83h bsp; Asigura inregistrarea operatiunilor de plati in valuta, in conturile din afara bilantului prin intocmirea notelor contabile direct?

1.15   &n 757i83h bsp; Asigura inregistrarea operatiunilor de plati in valuta, in conturile din afara bilantului prin sisteme computerizate?

Analizeaza conditiile pentru descentralizarea treptata a operatiunilor de decontari externe?

Intocmeste si transmite instructiuni sI circulare pentru punerea in aplicare a reglementarilor valutare in domeniul platilor externe?

Ia masuri pentru intocmirea raportarilor privind operatiunile de incasari si plati in valuta catre B.N.R. si pentru nevoile interne?

Urmareste rationalizarea raportarilor transmise de sucursalele judetene prin optimizarea permanenta a fluxurilor informationale si cere avizul conducerii bancii pentru a solicita de la sucursalele judetene alte categorii de lucrari decat cele aprobate prin ordinul presedintelui?


Activitatea de urmarire a creantelor

Efectueaza toate operatiunile bancare privitor la creantele bancii, conform Legii nr. 29/1994, in domeniul:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; acreditivelor?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; garantiilor?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; incasso-urilor?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; ordinelor de plata?

Deruleaza operatiunile, conform Conventiilor dintre Ministerul Finantelor/Banca Nationala a Romaniei/Banca Romana de Comert Exterior, cu privire la:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; incasari in valuta de cont?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; plati in valuta de cont?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; aranjamente bancare incheiate pe baza acordurilor de barter?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; aranjamente bancare incheiate pe baza acordurilor de clearing?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; aranjamente bancare incheiate pe baza acordurilor de cooperare?

Executa inregistrarile curente contabile in conturile specifice serviciului?

Verifica extrasele de cont?

Urmareste rezolvarea posturilor nesolutionate de pe borderourile de incasari intervenind pentru a urgenta rezolvarea acestor sume la Ministerul Finantelor Publice?

Urmareste rezolvarea posturilor nesolutionate de pe borderourile de incasari intervenind pentru a urgenta rezolvarea acestor sume la clienti?

Urmareste rezolvarea posturilor nesolutionate de pe borderourile de plati intervenind pentru a urgenta rezolvarea acestor sume la Ministerul Finantelor?

Urmareste rezolvarea posturilor nesolutionate de pe borderourile de plati intervenind pentru a urgenta rezolvarea acestor sume la clienti?

Verifica, lunar, concordanta evidentei contabile cu cea operativa si cu inventarele extrabilantiere, organizate pe tari?

2.10   &n 757i83h bsp; Urmareste incasarea comisioanelor si spezelor specifice acestei activitati?

2.11   &n 757i83h bsp; Acorda la cerere consultanta tehnico-bancara:

clientilor bancii?

ministerelor interesate (Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor)?

Banca Nationala a Romaniei?


Activitatea de emitere si urmarire acreditive – incasso import

a.   &n 757i83h bsp;  Acreditive import


3.1.   &n 757i83h bsp;   La primirea cererilor de deschide de acreditiv – CDA – de la agentii economici in calitate de ordonatori, analizeaza continutul acestora sub urmatoarele aspecte:

3.1.1.   &n 757i83h bsp;  Sunt completate toate casetele formularului potrivit datelor din documentatia anexata?

3.1.2.   &n 757i83h bsp;  Sunt respectate prevederile Regulamentului valutar si anexelor acestuia?

3.1.3.   &n 757i83h bsp;  Clauzele si conditiile acreditivelor sunt exprimate: in concordanta cu normele si uzantele internationale, care guverneaza acreditivele?

3.1.4.   &n 757i83h bsp;  Exista mentiunea certificata sub semnatura conducerii unitatilor bancii cu privire la blocarea sumei de plata (valoarea acreditivului + comisioane si speze bancare):

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; intr-un cont de depozit (cash colateral) cand plata se face din surse proprii?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; cu indicarea contului de credite in valuta, in situattile in care pentru plata respectiva s-a obtinut un credit in valuta?

3.1.5.   &n 757i83h bsp;  Exista semnatura directiei/directiilor de resort in situatiile in care operatiunea economica are la baza:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; conventie de credit incheiata intre banca si imprumutati sau reprezentantii acestora pentru derularea tehnica a acordurilor de imprumut obtinute pe piata externa?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; un aranjament bancar incheiat intre BANCA si imprumutati sau reprezentantii acestora pentru derularea tehnica a acordurilor de imprumut obtinute pe piata externa?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; conventie de lucru incheiata intre BANCA si imprumutati sau reprezentantii acestora pentru derularea tehnica a acordurilor de imprumut obtinute pe piata externa?

3.1.6.   &n 757i83h bsp;  Emit acreditivele de import luand in considerare toate aspectele de mai sus si le transmite catre bancile desemnate de clientul ordonator ?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; SWIFT, indicand numerele de referinta din evidentele serviciului?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; telex, indicand numerele de referinta din evidentele serviciului?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; letric, indicand numerele de referinta din evidentele serviciului?

3.1.7.   &n 757i83h bsp;  Remit agentilor economici ordonatori copiile acreditivelor emise, prin unitatile bancii, unde acestia au deschise conturile in valuta?

3.1.8.   &n 757i83h bsp;  Urmaresc primirea de la bancile desemnate a confirmarii, avizarii termenilor si conditiilor acreditivului si le transmite catre beneficiari?

3.1.9.   &n 757i83h bsp;  Transmit bancilor straine desemnate modificarile de clauze si conditii la acreditivele emise, potrivit instructiunilor ordonatorilor (in cazul majorarii valorii acreditivelor se verifica si CDA-urile primite)?

Inregistreaza in conturile in afara bilantului toate operatiunile privind conturile extrabilantiere?

Primesc de la bancile desemnate documentele in utilizarea acreditivelor emise si le controleaza daca sunt conforme cu:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; clauzele prevazute in acreditive?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; conditiile prevazute in acreditive?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; uzantele internationale?

La primirea scrisorii de garantie, se verifica:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; autenticitatea semnaturilor?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; concordanta termenilor?

La primirea documentelor cu discrepante, decid asupra:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; acceptarii acestora in termen rezonabil, potrivit prevederilor legale?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; refuzului acestora in termen rezonabil, potrivit prevederilor legale?

In acest scop sunt contactati ordonatorii carora li se solicita in scris pozitia cu privire la:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; acceptarea documentelor aplicate la acreditivele emise?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; refuzul documentelor aplicate la acreditivele emise?

Comunica bancilor remitente prin cele mai rapide mijloace de teletransmisie/expeditie decizia luata ca banca in conformitate cu prevederile legale?

Comunica Diviziei/Departamentului de trezorerie datele referitoare la platile in utilizarea acreditivelor indicand data valutei, in scopul obtinerii vizei de disponibil pentru autorizarea platilor respective?

Inregistreaza platile in utilizarea acreditivelor prin debitarea contului in valuta al importatorului si creditarea contului bancii corespondente, care a efectuat plata?

Percep comisioanele si spezele bancare aferente tuturor operatiilor efectuate in cadrul acreditivelor emise, inregistrandu-le corespunzator?

Inregistreaza, in conturile in afara bilantului, platile efectuate in cadrul acreditivelor emise si utilizate?

Intocmesc, operativ, fisele de evidenta ale acreditivelor emise care sunt clasate la dosarele acreditivelor respective?

Efectueaza corespondenta:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; interna in legatura cu derularea operatiunilor in cadrul acreditivelor emise?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; externa in legatura cu derularea operatiunilor in cadrul acreditivelor emise?

In vederea arhivarii, verifica perceperea corecta a veniturilor din comisisioane si speze bancare:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in lei, la operatiunile serviciului, dupa care preda dosarele acreditivelor lichidate la arhiva banci, potrivit normelor de arhivare?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in valuta, la operatiunile serviciului, dupa care preda dosarele acreditivelor incheiate la arhiva bancii, potrivit normelor de arhivare?

Realizeaza aceleasi operatiuni de analiza si control efectuate in cadrul acreditivelor si in cazul platilor pe baza ordinelor de plata documentare, cu mentiunea utilizarii de catre ordonatorii acestora a formularelor DPVE?

Asigura, la cererea clientilor bancii, consultanta tehnica bancara pe probleme specifice?

Sesizeaza sucursalelor orice aspecte aparute in derularea operatiunilor documentare?


b.   &n 757i83h bsp;  Incasso import

3.2.1.   &n 757i83h bsp;  Primeste de la bancile remitente externe documentele de import insotite de instructiunile de incasso, intocmite conform regulilor internationale?

3.2.2.   &n 757i83h bsp;  Examineaza existenta documentelor listate in scrisoarea de remitere si le inregistreaza in registrul de evidenta?

3.2.3.   &n 757i83h bsp;  Intocmeste scrisoarea de avizare a documentelor de import primite, pe formular tipizat si o transmite importatorului roman?

3.2.4.   &n 757i83h bsp;  O copie a acestei scrisori este transmisa bancii externe remitente pentru confirmarea primirii documentelor de import indicand si referinta bancii ?

3.2.5.   &n 757i83h bsp;  Asigura obtinerea acceptarii de catre tras contra documentelor comerciale, in situatiile in care instructiunile conditioneaza eliberarea documentelor de acceptare unor trate?

3.2.6.   &n 757i83h bsp;  Tratele acceptate:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; sunt remise la banca exportatorului?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; se pastreaza “in trustee”, conform instructiunilor bancii remitente?

3.2.7.   &n 757i83h bsp;  Urmareste:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; achitarea de catre tras a tratelor la scadenta?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; incasarea dibanzilor aferente, conform instructiunilor bancilor remitente?

3.2.8.   &n 757i83h bsp;  Face, cand este cazul, demersurile necesare pentru punerea in aplicare a instructiunilor primite de la banca remitenta cu privire la protestul tratelor pentru neacceptare sau neplata?

3.2.9.   &n 757i83h bsp;  Elibereaza importatorului documentele comerciale si financiare numai dupa efectuarea platii, in situatiile in care instructiunile bancii remitente prevad eliberarea documentelor contra plata?

Transfera sumele, fara intarziere, in favoarea bancii remitente in concordanta cu termenii si conditiile din instructiunile de incasso?

Intocmeste nota contabila pentru debitarea contului importatorului si inregistrarea in conturile in afara bilantului?

Intocmeste si transmite avizele catre banca remitenta cu privire la situatia incasso-ului:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; de acceptare?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; de plata?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; de neacceptare?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; de neplata?

Pastreaza documentele comerciale si financiare in conformitate cu instructiunile bancii remitente, in caz de neacceptare?

Pastreaza documentele comerciale si financiare in conformitate cu instructiunile bancii remitente, in caz de neplata?

Returneaza documentele comerciale si financiare in conformitate cu instructiunile bancii remitente, in caz de neacceptare?

Returneaza documentele comerciale si financiare in conformitate cu instructiunile bancii remitente, in caz de neplata?

Asigura:

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; perceperea comisioanelor si spezelor bancare?

§   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; incasarea comisioanelor si spezelor bancare?


Activitatea de urmarire ordine de plata emise

a) In sistem centralizat

Primeste dispozitiile de plata valutara externa intocmite de importatori – DPVE - insotite de documentatia necesara si le verifica in ceea ce priveste:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; respectarea regulamentelor valutare interne?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; asigurarea elementelor necesare pentru intocmirea ordinului de plata extern?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; mentiunea cu privire la blocarea sumei (inclusiv spezele si comisioanele bancare) in contul ordonatorului?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; mentiunea cu privire la blocarea sumei (inclusiv spezele si comisioanele bancare) in contul de credit confirmat de Directia analiza clientela?

Inregistreaza DPV-urile in registrul de evidenta?

Obtine de la Departamentul de trezorerie, viza de disponibil in vederea:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; efectuarii transferului extern?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; data valutei?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; numele bancii unde se afla contul NOSTRO pentru valuta respectiva?

Emite ordinele de plata externe sub forma de mesaje :

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; SWIFT, pe baza DPVE-urilor primite si verificate, conform pct. 2.4.1. si le transmite bancilor corespondente externe?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; telex, pe baza DPV-urilor primite si verificate, si le transmite bancilor corespondente externe?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; letric, pe baza DPV-urilor primite si verificate, si le transmite bancilor corespondente externe?

Intocmeste notele contabile in valuta ale ordonatorilor?

Asigura perceperea si incasarea comisioanlor si spezelor bancare?

Clarifica situatia platilor efectuate si neaparute in extrasele de cont primite de la bancile corespondente, in colaborare cu serviciile din Divizia de contabilitate si Divizia relatii internationale?

Prelucreaza operatiunile de decontare, preluate prin notele contabile de la Divizia de contabilitate, in legatura cu stornarile de sume din sucursale?

4.1.10.   &n 757i83h bsp;  Intocmeste:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; corespondenta externa pentru obtinerea de detalii de plata?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; corespondenta externa pentru obtinerea de modificari de termene?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; corespondenta interna pentru obtinerea de detalii de plata?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; corespondenta interna pentru obtinerea de modificari de termene?

Emite mesaje SWIFT pentru plata comisioanelor cerute de bancile corespondente?

4.1.12.   &n 757i83h bsp;  Prelucreaza ordinele de plata primite:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; din strainatate, in favoarea clientilor altor banci comerciale din Romania?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; de la alte banci din Romania, in favoarea clientilor altor banci comerciale din Romania?

4.1.13.   &n 757i83h bsp;  Intocmeste, pentru cele care au optiunea “our”, mesaje de solicitare a comisioanelor la extern?

4.1.14.   &n 757i83h bsp;  Efectueaza operatiunile de transfer pentru ordinele de plata prelucrate?


b) In sistem descentralizat

Primeste, de la Serviciul SWIFT, borderoul ordinelor de plata intocmit pe unitati teritoriale, in care sunt cuprinse datele privind ordinele de plata emise, verificate si validate sub responsabilitatea unitatilor BANCII, pe baza carora se genereaza automat notele contabile?

Obtine, prin reteaua informatica, ordinele de plata sub forma de mesaje SWIFT, pe baza elementelor din borderou?

Efectueaza un control logic-formal asupra principalelor elemente din fiecare ordin de plata, dand o atentie deosebita corectitudinii urmatoarelor mentiuni:?-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; codificarea corecta a bancilor la care avem conturi NOSTRO, tinand seama de valuta in care s-a dispus transferul?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; existenta codului SWIFT si a denumirii bancilor din campurile care specifica:

·   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; corespondentul bancii ordonatorului

·   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; coresondentul bancii beneficiarului?

·   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; institutia financiara aflata intre banca careia ii este destinat mesajul si banca la care are cont beneficiarul (intermediar)?

·   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; banca la care are cont deschis beneficiarul?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; concordanta dintre continutul explicatiei din campul continand informatia privind motivul transferului cu mentiunea din campul referitor la detalii privind comisioanele si spezele percepute pentru operatia respectiva?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; corectitudinea datei valutei (azi plus doua zile lucratoare, in general si, in particular, in aceeasi zi).

Percepe comisioanele si spezele bancare aferente ordinelor de plata emise, intocmind mesajele SWIFT si notele contabile aferente?

Incaseaza comisioanele si spezele bancare aferente ordinelor de plata emise, intocmind mesajele SWIFT si notele contabile aferente?

Arhiveaza documentele privind operatiunile executate?Activitatea de urmarire acreditive – incasso export

a) Acreditive export


Primeste acreditivele deschise de bancile emitente straine

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; direct?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; prin SWIFT?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; prin telex cifrat?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; letric

Verifica autenticitatea mesajelor primite privind acreditivele?

Analizeaza daca instructiunile primite prin acreditive sunt clare si precise si, in cazurile necesare, solicita clarificari din partea bancilor emitente?

Inregistreaza in registrul de evidenta acreditivele primite pentru a fi transmise beneficiarilor?

Avizeaza beneficiarilor acreditivele primite, pe care le transmite acestora insotite de o scrisoare de avizare, pe formular tipizat?

Indruma beneficiarii acreditivelor primite sa contacteze direct ordonatorii acreditivelor in vederea efectuarii modificarilor solicitate de catre beneficiari?

In cazul in care exista instructiunea bancii emitente de a adauga confirmarea bancii, decide daca isi asuma o asemenea responsabilitate din punct de vedere al conditiilor acreditivului?

Avizeaza clientilor ordinele de plata documentare?

Notifica bancilor emitente primirea acreditivelor si transmiterea acestora beneficiarilor, pe formular tipizat?

La cererea beneficiarilor acreditivelor, transmit bancilor emitente modificarile solicitate de catre acestia in ccea ce priveste unele clauze si conditii din acreditivele primite?

Avizeaza beneficiarilor :

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; Acreditivelor, modificarile de clauze si conditii ale acestora, pe formular tipizat?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; ordinelor de plata documentare modificarile de clauze si conditii ale acestora, pe formular tipizat?

Controleaza documentele primite de la beneficiarii:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; acreditivelor in utilizarea acestora in ce priveste clauzele si conditiile din acreditivele avizate?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; ordinelor de plata documentare in utilizarea acestora in ce priveste concordanta cu clauzele si conditiile din ordinele de plata avizate?

Contacteaza beneficiarii:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; acreditivelor pentru punerea in ordine a documentelor prezentate cu discrepante si, in cazul in care acest lucru nu este posibil, solicita acordul de transmitere a documentelor in forma prezentata?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; ordinelor de plata documentare pentru punerea in ordine a documentelor prezentate cu discrepante si, in cazul in care acest lucru nu este posibil, solicita acordul de transmitere a documentelor in forma prezentata?

Remit bancilor desemnate documentele prezentate de beneficiari in utilizarea acreditivelor/ordinelor de plata documentare, cu o scrisoare de remitere pe formular tipizat, in care se mentioneaza toate documentele prezentate sI eventualele discrepante constatate?

Solicita bancilor desemnate sa transfere contravaloarea in valuta a documentelor de export remise la incasare in functie de instructiunile de plata mentionate in acreditiv?

Crediteaza contul in valuta al beneficiarului:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; acreditivelor cu data de valuta corespunzatoare, prin debitarea contului bancii corespondente respective, la primirea avizului de credit de la banca emitenta?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; ordinelor de plata documentare cu data de valuta corespunzatoare, prin debitarea contului bancii corespondente respective, la primirea avizului de credit de la banca emitenta?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; acreditivelor cu data de valuta corespunzatoare, prin debitarea contului bancii corespondente respective, la primirea mesajului de plata testat de la banca emitenta?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; ordinelor de plata documentare cu data de valuta corespunzatoare, prin debitarea contului bancii corespondente respective, la primirea mesajului de plata testat de la banca emitenta?

Urmaresc in vederea incasarii, scadenta in cadrul acreditivelor cu plata la termen?

Urmaresc si reclama documentele remise la incasare si neincasate?

Verifica si reclama nerespectarea datelor de valuta solicitate?

Avizeaza cesiunile de creanta primite de la beneficiarii acreditivelor sau alte banci, cu respectarea reglementarilor valutare in vigoare?

Efectueaza transferuri de acreditive la cererea beneficiarilor, cu respectarea normelor interne si internationale?

Intocmesc toata corespondenta:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; externa legata de derularea acreditivelor primite?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; interna legata de derularea acreditivelor primite?

Percepe comisioanele si spezele bancare pentru toate operatiunile legate de acreditive, potrivit tarifului de comisionare si in conformitate cu clauzele din acreditive?

Intocmesc situatiile zilnice privind volumul lucrarilor si totalul incasarilor?

Verifica si corecteaza, daca e cazul, lunar, inventarul in vederea unei evidentieri corecte a operatiunilor aflate in vigoare?

Asigura la cererea clientilor bancii, consultanta tehnica bancara pe probleme specifice serviciului?


b) Incasso export

Primesc documentele de export de la agentii economici clienti ai bancii, insotite de instructiuni de incasso intocmite conform regulilor uniforme internationale si le inregistreaza in registrul de evidenta?

Examineaza existenta documentelor mentionate in scrisoarea de prezentare intocmita pe formular tipizat, sub semnaturile autorizate ale firmelor exportatoare

Verifica daca instructiunile de incasso sunt complete si precise, examinand cu o grija rezonabila continutul acestora?

Intocmesc scrisoarea de remitere a documentelor de export, care contine instructiunile de incasso, conform standardelor din regulile uniforme internationale?

In scrisoare se dau instructiuni precise privind plata sau eliberarea documentelor contra acceptate a unei trate?

4.4.6.   &n 757i83h bsp;   In scrisoare se dau instructiuni precise privind protestul tratei in caz de neacceptare?

4.4.7.   &n 757i83h bsp;   In scrisoare se dau instructiuni precise privind neplata la scadenta?

4.4.8.   &n 757i83h bsp;   In scrisoare se dau instructiuni precise cu privire la partile care suporta spezele si comisioanele bancare?

4.4.9.   &n 757i83h bsp;   Remit aceasa scrisoare impreuna cu documentele comerciale si financiare bancii externe insarcinata cu derularea?

Transmit exportatorului roman copia scrisorii de remitere a documentelor in strainatate, in vederea informarii acestuia asupra efectuarii remiterii?

Dupa primirea de la bancile externe a tratelor acceptate, acestea se restituie clientului?

Deconteaza exportatorului roman valoarea documentelor remise la incasso, pe baza avizului de credit primit de la banca externa, prin intocmirea notei contabile?

Deconteaza exportatorului roman valoarea documentelor remise la incasso, pe baza mesajului de plata testat (mesaj SWIFT, telex, letric) primit de la banca externa, prin intocmirea notei contabile?

Calculeaza comisioanele si spezele bancare in lei si valuta, aferente operatiunilor executate?

Incaseaza comisioanele si spezele bancare in lei si valuta, aferente operatiunilor executate?

Inregistreaza comisioanele si spezele bancare in lei si valuta, aferente operatiunilor executate?


Activitatea de urmarire ordine de plata primite


Primeste ordinele de plata externe emise de bancile straine in favoarea persoanelor juridice, sub forma mesajelor SWIFT?

Primeste ordinele de plata externe emise de bancile straine in favoarea persoanelor juridice, sub forma mesajelor telex?

Primeste ordinele de plata externe emise de bancile straine in favoarea persoanelor juridice, sub forma letrica?

Analizeaza existenta elementelor de baza necesare in continutul ordinelor de plata primite privind identitatea partilor?

Analizeaza existenta sumei?

Analizeaza data valutei?

Analizeaza destinatia sumei?

Analizeaza modul de suportare al spezelor si comisioanelor?

Inregistreaza ordinele de plata in registrul de evidenta, numai de la bancile cu cont LORO si autorizari de debitare?

Asigura numerotarea ordinelor de plata (numar de referinta)?

Asigura contarea ordinelor de plata (contul bancii straine)?

Asigura codificarea ordinelor de plata?

Calculeaza si incaseaza comisioanele si spezele bancare in lei, aferente operatiunilor executate?

Calculeaza si incaseaza comisioanele si spezele bancare in valuta, aferente operatiunilor executate?

Introduce in sistemul informatic intern elementele necesare in vederea validarii?

Transmite mesajele SWIFT la banca ordonatoare pentru recuperarea comisioanelor in cazul in care se indica OUR?

Transmite ordine de plata prin telex la solicitarea clientilor?

Intocmeste autorizari de debitare a unui ordin de plata la cererea bancii emitente?

Intocmeste autorizari de anulare a unui ordin de plata la cererea bancii emitente?

Intocmeste autorizari de returnare a unui ordin de plata la cererea bancii emitente?

Intocmeste corespondenta interna legata de ordinele de plata?


AUDITUL ACTIVITATII DIVIZIEI/DEPARTAMENTULUI

DE TREZORERIE

I. Audit de conformitate

Sunt definite, cu claritate, sarcinile si atributiile Diviziei/Departamentului de trezorerie?

Sunt definite, cu claritate, sarcinile si atributiile serviciilor din componenta Diviziei/Departamentului de trezorerie?

Exista fisa postului, completata pentru fiecare salariat al Diviziei/Departamentului, semnata si datata de luare la cunostinta, precum si avizata de seful sau ierarhic?

In exercitarea actului de conducere, apar des situatii conflictuale intre conducere si personalul aflat in functii de executie?

Actele de indisciplina individuala (ex: absente si intarzieri la program, parasirea locului de munca - pe perioade mai lungi – pentru probleme personale, etc. ) au un caracter frecvent?


II Audit operational

Activitatea de analiza si politici monetare

1.1.   &n 757i83h bsp;   Gestioneaza riscul de lichiditate si riscul de dobanda?

1.2.   &n 757i83h bsp;   Asigura mentinerea unei structuri optime a activelor si pasivelor bancii?

1.3.   &n 757i83h bsp;   Analizeaza posibilitatile de asigurare a surselor in lei pentru creditare?

1.4.   &n 757i83h bsp;   Analizeaza posibilitatile de realizare a surselor in lei necesare pentru asigurarea rezervei minime obligatorii in cuantumul reglementat de Banca Nationala a Romaniei?

1.5.   &n 757i83h bsp;   Analizeaza posibilitatile de realizare a surselor in lei pentru asigurarea sumelor necesare efectuarii platilor din cont si in numerar, dispuse de clientii bancii?

1.6.   &n 757i83h bsp;   Analizeaza posibilitatile de asigurare a sumelor necesare efectuarii platilor prevazute a se realiza la nivelul centralei bancii?

1.7.   &n 757i83h bsp;   Intocmeste si transmite, zilnic, la Banca Nationala a Romaniei

1.8.   &n 757i83h bsp;   “Situatia centralizata a activelor si pasivelor interbancare”?

1.9.   &n 757i83h bsp;   “Situatia resurselor si plasamentelor”?

“Calculul nivelului rezervei minime obligatorii”?

“Bilantul masei monetare”?

“Situatia dobanzilor active si pasive practicate de Banca”?

“Situatia disponibilitatilor persoanelor fizice si juridice nerezidente”?

“Situatia disponibilitatilor bancii remunerate si neremunerate ale persoanelor fizice si juridice”?

“Situatia disponibilitatilor si depozitelor constituite drept garantie la Fondul de garantare a depozitelor bancare”?

Determina, pe baza raportarilor zilnice, tipurile si volumul fondurilor atrase de catre banca, in vederea calcularii nivelului rezervei minime obligatorii?

Analizeaza, zilnic, situatia rezervei minime obligatorii si actioneaza pentru realizarea nivelului prevazut al acesteia, in colaborare cu arbitrajul?

Asigura atragerile si rambursarile de resurse din liniile de credit puse la dispozitie de institutiile publice?

Intocmeste si supune aprobarii conducerii executive a bancii prognozele de trezorerie in vederea stabilirii necesarului de resurse si, implicit, pentru asigurarea lichiditatii bancii, trimestrial, pentru elaborarea programului de credite al bancii?

Intocmeste si supune aprobarii conducerii executive a bancii prognozele de trezorerie in vederea stabilirii necesarului de resurse si, implicit, pentru asigurarea lichiditatii bancii, anual si pe perioade de 1-3 ani, pentru intocmirea prognozelor privind resursele si plasamentele bancii pe termen mediu?

Prelucreaza datele transmise de unitatile teritoriale, precum si datele incarcate la nivelul centralei bancii, pentru raportarea acestora conducerii executive a bancii, in vederea fundamentarii deciziilor de management a trezoreriei cu privire la situatia contului curent?

Prelucreaza, zilnic, datele, transmise de unitatile teritoriale, precum si datele incarcate la nivelul centralei bancii, referitoare la evolutia resurselor bancii, in lei si valuta, pentru raportarea acestora conducerii executiva a bancii, in vederea fundamentarii deciziilor de management a trezoreriei?

Prelucreaza datele, transmise de unitatile teritoriale, precum si datele incarcate la nivelul centralei bancii, referitoare la situatia zilnica centralizata pe banca a activelor si pasivelor interbancare, pentru raportarea acestora conducerii executive a bancii, in vederea fundamentarii deciziilor de management a trezoreriei?

Prelucreaza, saptamanal, datele, transmise de unitatile teritoriale, precum si datele incarcate la nivelul centralei bancii, referitoare la situatia vanzarilor, rascumpararilor si a soldului certificatelor de depozit, pentru raportarea acestora conducerii executive a bancii, in vederea fundamentarii deciziilor de management a trezoreriei?

Prelucreaza, zilnic, datele, transmise de unitatile teritoriale, precum si datele incarcate la nivelul centralei bancii, referitoare la situatia depozitelor constituite de agentii economici pentru care banca bonifica dobanzi diferentiate, pentru raportarea acestora conducerii executive a bancii, in vederea fundamentarii deciziilor de management a trezoreriei?

Asigura incadrarea plasamentelor si resurselor raportate de sucursale si agentii in codurile de transmitere stabilite unitar la nivelul centralei bancii?

Intocmeste Raportul privind nivelul resurselor si plasamentelor la sfarsitul fiecarui trimestru?

Elaboreaza propuneri privind politica dobanzilor active si pasive in functie de costul resurselor si plasamentelor si de evolutia dobanzilor pe piata interbancara?


Activitatea de arbitraj

Stabileste cursul de schimb al leului contra principalelor valute convertibile in vederea efectuarii operatiunilor in cont cerute de clientii bancii?

Efectueaza operatiuni de vanzare-cumparare intre diverse valute, precum si intre moneda nationala si celelalte valute?

In afara arbitrajistilor bancii, care isi desfasoara activitatea in interiorul salii de arbitraj, mai sunt autorizate si alte persoane sa efectueze operatiuni de arbitraj pe piata financiar-valutara?

Se mai efectueaza si alte operatiuni de arbitraj, in afara celor efectuate din interiorul salii de arbitraj prin utilizarea aparaturii tehnice Reuters, telefonul sau telexul din dotatrea acesteia?

Este respectata obligatia, potrivit careia, fiecare arbitragist trebuie sa consemneze in pozitia bancii si in caietul individual operatiunile efectuate?

Se efectueaza operatiuni de arbitraj de catre un arbitragist in numele altuia?

Pentru operatiunile de arbitraj efectuate de un arbitragist in numele altuia exista procedura aprobata?

Abitragistul de serviciu, puncteaza, la sfarsitul zilei, toate operatiunile inscrise pe copia emisa de aparatura Reuters (sau confirmarile pe care le completeaza in cazul operatiunilor prin telefon) cu operatiunile inscrise de fiecare dealer in pozitia bancii?

Arbitragistul de serviciu puncteaza nota de activitate si pozitia cu evidentele Back-Office-ului din ziua respectiva?

Pozitia si nota de activitate sunt prezentate spre semnare sefului de serviciu si directorului de catre arbitragistul de serviciu?

A fost depasita limita operatiunilor deschise in cursul zilei ?

Pentru pozitiile lasate deschise peste noapte a fost luata aprobarea sefului de serviciu sau directorului si de asemenea, au fost inscrise in formularul special cu specificarea ordinelor lasate peste noapte in piata (profit taking sau stop-loss)?

A fost depasita limita si a abaterea maxima de +/- 1,5% fata de cursul valutar la care s-a efectuat fiecare operatiune de vanzare-cumparare pentru pozitia lasata deschisa peste noapte a compartimentului arbitraj?

Efectueaza operatiunile de plasare si atragere de depozite in lei si valuta pe piata interna si internationala, in corelare cu situatia lichiditatii bancii?

Utilizeaza instrumentele specifice pentru obtinerea de profit din operatiunile de pe piata valutara si monetara (arbitraj valutar, arbitraj de dobanda, swap-uri, etc.)?

Regleaza, permanent, structura valutara a bancii pentru mentinerea unui echilibru intre activ si pasiv si a unei structuri corespunzatoare resurselor proprii in valuta?

Efectueaza operatiuni de vanzare-cumparare de valute efective contra valute de cont, in functie de necesitatile de numerar ale bancii?

Efectueaza operatiuni derivate (swap-uri, optiuni, futures) ?

Efectueaza operatiuni cu titluri de stat pe piata primara si secundara?

Efectueaza operatiuni cu metale pretioase?


AUDITUL ACTIVITATII DE PRODUSE SI SERVICII PENTRU PERSOANE FIZICE


I Audit de conformitate

Sunt definite cu claritate sarcinile si atributiile Diviziei de produse si servicii bancare pentru persoane fizice? 

Sunt definite cu claritate sarcinile si atributiile serviciilor din componenta Diviziei de produse si servicii bancare pentru persoane fizice?

Exista fisa postului completata pentru fiecare salariat al departamentului?

Fisa postului este semnata si datata de fiecare salariat al departamentului de luare la cunostinta?

Fisa postului, semnata si datata, este avizata de seful ierarhic al fiecarui salariat?

In exercitarea actului de conducere, apar situatii conflictuale intre conducere si personalul aflat in functii de executie ?

Au loc aspecte de indisciplina individuala (ex: absente si intarzieri de la program, parasirea locului de munca – pe perioade mai lungi – pentru rezolvarea unor probleme personale, etc.) ?:


II Auditul operational

Departamentul de produse si servicii pentru persoane fizice

Organizeaza activitatea de:

creditare pe termen scurt, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

creditare pe termen mediu, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

creditare pe termen lung, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

eliberare a scrisorilor de garantie bancara, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

incasari in favoarea persoanelor fizice rezidente, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

incasari in favoarea persoanelor fizice nerezidente, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

plati din ordinul persoanelor fizice rezidente, pe baza obiectivelor Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

plati din ordinul persoanelor fizice nerezidente, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

alte noi produse destinate persoanelor fizice, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

alte noi servicii destinate persoanelor fizice, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

Coordoneaza activitatea de:

creditare pe termen scurt, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

creditare pe termen mediu, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

creditare pe termen lung, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

eliberare a scrisorilor de garantie bancara, pe baza obiectivelor din Planul anual

incasari in favoarea persoanelor fizice rezidente, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

incasari in favoarea persoanelor fizice nerezidente, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

plati din ordinul persoanelor fizice rezidente, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

plati din ordinul persoanelor fizice nerezidente, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

Indruma activitatea de:

creditare pe termen scurt, pe baza obiectivelor din Planul anual de activitate si ale politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

creditare pe termen mediu, pe baza obiectivelor si politicii bancii in domeniul sectorului persoane fizice?

creditare pe termen lung, pe baza obiectivelor si politicii in domeniul sectorului persoane fizice?

eliberare a scrisorilor de garantie bancara, pe baza obiectivelor si politicii in domeniul sectorului persoane fizice?

incasari in favoarea persoanelor fizice rezidente, pe baza obiectivelor si politicii in domeniul sectorului persoane fizice?

incasari in favoarea persoanelor fizice nerezidente, pe baza obiectivelor si politicii in domeniul sectorului persoane fizice?

plati din ordinul persoanelor fizice rezidente, pe baza obiectivelor si politicii in domeniul sectorului persoane fizice?

plati din ordinul persoanelor fizice nerezidente, pe baza obiectivelor si politicii in domeniul sectorului persoane fizice?

alte noi produse destinate persoanelor fizice, pe baza obiectivelor si politicii in domeniul sectorului persoane fizice?

alte noi servicii destinate persoanelor fizice, pe baza obiectivelor si politicii in domeniul sectorului persoane fizice?

Participa la programarea:

masei monetare?

creditului

Participa la dimensionarea:

masei monetare?

creditului

Face propuneri:

de stabilire a dobanzii ca pret de utilizare a creditului?

referitoare la termenele de acordare a creditului?

Analizeaza documentatiile privind cererile de:

produse care depasesc competenta de aprobare a unitatilor teritoriale ale bancii?

servicii care depasesc competenta de aprobare a unitatilor teritoriale ale bancii?

Intocmeste modelele de prezentare, spre aprobare, la:

Comitetul de credite?

Comitetul de directie (dupa caz)?

Colaboreaza cu departamentele de specialitate din administratia centrala a bancii pe linia:

crearii de noi produse pentru persoane fizice?

crearii de noi servicii pentru persoane fizice?

dezvoltarii de noi produse pentru persoane fizice?

dezvoltarii de noi servicii pentru persoane fizice?

repartizarii plafoanelor de credite pe sucursale?

elaborarii rapoartelor privind activitatea de creditare ce se inainteaza Comitetului de directie si Consiliului de administratie?

efectuarii analizei semestriale a calitatii portofoliului de credite oferit persoanelor fizice pentru stabilirea eventualelor provizioane de risc?

elaborarii programelor si tematicilor privind recuperarea creantelor bancii?

elaborarii conventiilor si procedurilor de lucru pentru clientii mari ai bancii?

realizarii strategiei bancii si promovarii de produse noi pentru persoane fizice?

Asigura promovarea de:

servicii bancare pentru salariatii bancii?

produse bancare pentru salariatii bancii?

Asigura derularea curenta a operatiunilor de decontare necomerciale, concretizata in:

incasari in favoarea persoanelor fizice rezidente?

incasari in favoarea persoanelor fizice nerezidente?

plati din ordinul persoanelor fizice rezidente?

plati din ordinul persoanelor fizice nerezidente?

prelucrarea cecurilor in valuta (bancare si de calatorie)?

transmiterea la extern a cecurilor in valuta (bancare si de calatorie)?

decontarea catre beneficiari dupa incasare a cecurilor in valuta (bancare si de calatorie)?

gestionarea cecurilor in valuta (bancare si de calatorie) vandute de banca?

- plati in valuta cash din:

conturile personale ale clientilor?

cecuri ale clientilor?

ordine de plata ale clientilor?

alte operatiuni ale clientilor?

elaborarea, tarifului de comisioane, ori de cate ori este necesar?

supunerea spre aprobare, a tarifului de comisioane, ori de cate ori este necesar?

supunerea spre modificare, a tarifului de comisioane, ori de cate ori este necesar?

corespondenta cu bancile straine pe problemele directiei?

Monitorizeaza intreaga activitate privind produsele si serviciile bancii oferite persoanelor fizice, prin:

crearea unei baze de date?

exploatarea aplicatiilor informatice la nivelul departamentului?

Indruma unitatile teritoriale ale bancii privind aplicarea corecta si unitara a:

normelor si instructiunilor de lucru pe linia asigurarii de produse si servicii bancare pentru persoane fizice?

hotararilor organelor de conducere ale bancii pe linia asigurarii de produse si servicii bancare pentru persoane fizice?

Controleaza unitatile teritoriale ale bancii privind aplicarea corecta si unitara a normelor si instructiunilor de lucru pe linia asigurarii de produse si servicii bancare pentru persoane fizice?


Serviciul credite persoane fizice

Primeste documentatiile de credit pentru sumele ce depasesc competenta de aprobare a sucursalelor (salariatii bancii, persoane fizice)?

Analizeaza documentatiile de credit pentru sumele ce depasesc competenta de aprobare a sucursalelor (salariatii bancii, persoane fizice)?

Primeste documentatiile de credite pentru care sucursalele nu au competenta de aprobare:

Pentru directori executivi ai unitatilor teritoriale ale bancii ?

persoane fizice care solicita credite pentru consum personal?

Analizeaza documentatiile de credite pentru care sucursalele nu au competenta de aprobare ?

Intocmeste referatele de analiza a creditelor prin care propune, dupa caz:

conditiile de aprobare a creditelor?

conditiile de acordare a creditelor?

conditiile de utilizare a creditelor?

conditiile de rambursare a creditelor?

motivele amanarii creditelor?

motivele respingerii creditelor?

Colaboreaza cu departamentele de specialitate din administratia centrala a bancii si face propuneri in vederea:

intocmirii programului trimestrial de credite?

repartizarii plafoanelor pe sucursalele judetene?

perfectionarii procedurilor privind creditarea persoanelor fizice?

perfectionarii normelor de lucru privind creditarea persoanelor fizice?

elaborarii rapoartelor privind activitatea de creditare ce se inainteaza Comitetului de directie si Consiliului de administratie?

Urmareste aplicarea unitara a normelor de lucru in domeniul creditarii persoanelor fizice?

Indruma activitatea unitatilor teritoriale in domeniul creditarii persoanelor fizice?

Controleaza activitatea unitatilor teritoriale in domeniul creditarii persoanelor fizice?

Urmareste modul de realizare a programului de credite, pe baza:

informarilor primite de la sucursalele judetene?

constatarilor proprii?

Analizeaza, periodic, modul de realizare a programului de credite, pe baza:

informarilor primite de la sucursalele judetene?

constatarilor proprii?

Intocmeste nota de sinteza?

Analizeaza situatia creditelor nerambursate la scadenta?

Urmareste ca unitatile teritoriale ale bancii sa actioneze pentru:

lichidarea acestora?

prevenirea acestora?

Analizeaza sesizarile adresate de:

persoane fizice catre banca privind activitatea de creditare?

alte institutii catre banca privind activitatea de creditare?

Analizeaza reclamatiile adresate de:

persoane fizice catre banca privind activitatea de creditare?

alte institutii catre banca privind activitatea de creditare?

Propune modul de solutionare al acestora?


Activitatea de analiza si proiectare produse si servicii noi

Elaboreaza principiile de baza ale:

noilor produse pentru persoane fizice in scopul distribuirii prudente a riscului prezentat de diferite categorii de persoane fizice?

noilor servicii pentru persoane fizice in scopul distribuirii prudente a riscului prezentat de diferite categorii de persoane fizice?

Elaboreaza parametrii:

noilor produse pentru persoane fizice in scopul distribuirii prudente a riscului prezentat de diferite categorii de persoane fizice?

noilor servicii pentru persoane fizice in scopul distribuirii prudente a riscului prezentat de diferite categorii de persoane fizice?

Elaboreaza proceduri specifice produselor create?

Elaboreaza proceduri specifice serviciilor create?Adapteaza procedurile, pe parcurs, in functie de evolutia acestora?

Propune acordarea de facilitati acelor clienti fideli care acopera o gama mare de produse si servicii oferite de catre banca?

Propune acordarea de pachete de produse acelor clienti fideli care acopera o gama mare de produse si servicii oferite de catre banca?

Coordoneaza si indruma activitatea sucursalelor in domeniul implementarii noilor produse si servicii oferite de catre banca persoanelor fizice, urmarind:

respectarea riguroasa a criteriilor de selectare a solicitantilor?

propunerea de masuri organizatorice menite sa asigure derularea operativa a acestora?

pregatirea personalului pentru insusirea procedurilor de lucru specifice?

4.10 Asigura negocierea conventiilor dintre banca si diversi prestatori de servicii pentru persoane fizice?

Inainteaza conventiile reprezentantilor autorizati ai bancii in vederea semnarii?

Organizeaza periodic, in colaborare cu departamentul de organizare si resurse umane instruirea personalului din departamentul produse si servicii bancare pentru persoane fizice si din unitatile teritoriale in vederea:

perfectionarii relatiei banca-client printr-o mai buna activitate de cunoastere si imbunatatire a ofertei bancii?

insusirii si aplicarii normelor si procedurilor specifice, inclusiv a tehnicilor de analiza financiara si de prevenire si inlaturare a riscului in relatia banca-persoana fizica?

Colaboreaza cu celelalte directii din administratia centrala pe linia:

gestionarii resurselor?

realizarii veniturilor bancii?

prevenirii riscului bancar?

Monitorizeaza intreaga activitate privind produsele si serviciile bancii oferite persoanelor fizice?

Primeste raportarile periodice ale sucursalelor privind gama de produse si servicii acordate de catre banca persoanelor fizice?

Intocmeste note de sinteza pe care le inainteaza spre analiza si decizie ?

Asigura promovarea de:

produse bancare pentru salariatii bancii?

servicii bancare pentru salariatii bancii?

Valorifica informatiile oferite de divizia de marketing referitoare la produsele si serviciile oferite de alte banci, prin crearea de noi produse si servicii menite sa imbunatateasca gama de produse bancare a bancii ?

Urmareste permanent evolutia produselor si serviciilor bancare oferite persoanelor fizice?

Solicita diviziei de marketing efectuarea de sondaje in randul clientilor asupra modului de perceptie al acestora?

Analizeaza:

sesizarile adresate bancii de catre persoane fizice?

reclamatiile adresate bancii de catre persoane fizice?

Propune modul de solutionare al acestora?


Activitatea de urmarire ordine de plata necomerciale emise

5.1   &n 757i83h bsp; Analizeaza DPV-urile si dispozitiile de transfer primite impreuna cu documentele anexate princorespondenta de creditare de la unitatile teritoriale tinand cont de Regulamentul valutar si circularele referitoare la aplicarea acestuia?

5.2   &n 757i83h bsp; Verifica daca:

datele din DPV corespund cu cele din anexe?

spezele si comisioanele au fost calculate corect de unitatile teritoriale ale bancii, conform tarifului de comisioane in vigoare?

5.3   &n 757i83h bsp; Pe baza documentatiei de mai sus, se intocmeste ordinul de plata:

la intern, introducandu-se datele in terminalul infomatic, completand corect toate campurile necesare operatiunii respective, dupa ce s-a obtinut in prealabil avizul Directiei de trezorerie referitor la suma?

la extern, introducandu-se datele in terminalul infomatic, completand corect toate campurile necesare operatiunii respective, dupa ce s-a obtinut in prealabil avizul diviziei de trezorerie referitor la suma?

5.4   &n 757i83h bsp; Valideaza platile introduse pe terminalul infomatic controland datele pe baza documentelor anexate la operatiune?

5.5   &n 757i83h bsp; Autorizeaza platile introduse ?

5.6   &n 757i83h bsp; Intocmeste notele contabile de evidenta a operatiunilor pentru ordinele de plata introduse la SWIFT, pentru care nu se genereaza automat nota contabila?

5.7   &n 757i83h bsp; Intocmeste note contabile de debitare a clientilor bancii, pentru spezele si comisioanele bancilor corespondente aferente platilor efectuate la care s-a mentionat „OUR”?

5.8   &n 757i83h bsp; Analizeaza reclamatiile primite de la:

clienti referitoare la plati?

banci corespondente referitoare la plati?

5.9   &n 757i83h bsp; Rezolva reclamatiile primite ?

Intocmeste corespondenta pentru:

clarificarea instructiunilor de plata la cererea clientilor?

modificarea unui ordin de plata la cererea clientilor?

anularea unui ordin de plata la cererea clientilor?

Raporteaza lunar la B.N.R. operatiunile valutare de capital, conform Regulamentului valutar?

Primeste ordine de plata transmise prin SWIFT de la bancile corespondente cu cont LORO prin care se:

alimenteaza conturile clientilor bancii?

dispun plati catre clientii altor banci?

Intocmeste note contabile de debitare a conturilor LORO ale bancilor ordonatoare si de creditare a conturilor clientilor bancii ?

Calculeaza comisioane conform tarifului de comisionare in vigoare?

Ordinele de plata primite sunt lucrate in regim de urgenta, astfel ca in data valutei sumele sunt deja transmise la sediile bancii respective si se pot efectua platile la prezentarea clientilor la ghisee?

In data valutei lucratorul bancar avizeaza, telefonic, telegrafic sau letric, clientii respectivi de primirea sumelor si sunt invitati sa se prezinte la ghiseu pentru efectuarea platilor, in cazul in care acestia nu au cont la banca?

Acorda sprijin si indrumare unitatilor bancii in:

analizarea documentatiei referitoare la plati?

initierea platilor de catre cele care au fost conectate la sistemul SWIFT?

Urmareste aplicarea corecta a tarifului de comisioane si speze bancare?

Urmareste aplicarea corecta a prevederilor interne referitoare la comisionarea operatiunilor (pentru fiecare banca corespondenta in parte)?


Activitatea de monitorizare depozite banesti persoane fizice

Elaboreaza principiile de baza si parametrii noilor depozite banesti persoane fizice in scopul distribuirii prudente a riscului prezentat de diferite persoane fizice?

Elaboreaza proceduri specifice noilor tipuri de depozite banesti persoane fizice?

Adapteaza pe parcurs, procedurile, in functie de evolutia acestora?

Propune acordarea de:

facilitati persoane fizice acelor clienti fideli si care acopera o gama mare de produse si servicii oferite de catre banca?

depozite banesti persoane fizice acelor clienti fideli si care acopera o gama mare de produse si servicii oferite de catre banca?

Coordoneaza si indruma activitatea sucursalelor judetene in domeniul implementarii noilor depozite banesti persoane fizice, urmarind:

respectarea riguroasa a criteriilor de selectare a solicitantilor?

propunerea de masuri organizatorice menite sa asigure derularea operativa a acestora?

pregatirea personalului pentru insusirea procedurilor de lucru specifice?

Organizeaza periodic, in colaborare cu divizia de organizare si resurse umane instruirea personalului din domeniul monitorizarii depozitelor banesti persoane fizice si din unitatile teritoriale in vederea:

perfectionarii relatiei banca-client printr-o:

·   &n 757i83h bsp;    mai buna activitate de cunoastere a ofertei bancii?

·   &n 757i83h bsp;    mai buna activitate de imbunatatire a ofertei bancii?

insusirii:

·   &n 757i83h bsp;    normelor si procedurilor specifice?

·   &n 757i83h bsp;    tehnicilor de analiza financiara?

·   &n 757i83h bsp;    tehnicilor de prevenire a riscului in relatia banca-persoana fizica?

·   &n 757i83h bsp;    tehnicilor de inlaturare a riscului in relatia banca-persoana fizica?

aplicarii:

·   &n 757i83h bsp;    normelor si procedurilor specifice?

·   &n 757i83h bsp;    tehnicilor de analiza financiara?

·   &n 757i83h bsp;    tehnicilor de prevenire a riscului in relatia banca-persoana fizica?

·   &n 757i83h bsp;    tehnicilor de inlaturare a riscului in relatia banca-persoana fizica?

Colaboreaza cu celelalte departamente din administratia centrala pe linia:

gestionarii resurselor?

realizarii veniturilor bancii?

prevenirii riscului bancar?

Monitorizeaza intreaga activitate privind depozitele banesti persoane fizice, prin:

crearea unei baze de date?

exploatarea

aplicatiilor informatice la nivelul directiei?

Primeste raportarile periodice ale sucursalelor privind gama de depozite banesti persoane fizice?

Analizeaza datele primite?

Centralizeaza datele primite?

Intocmeste note de sinteza pe care le inainteaza spre analiza si decizie ?

Asigura promovarea de depozite banesti persoane fizice pentru salariatii bancii?

Inainteaza, in acest scop, propuneri Consiliului de administratie?

Monitorizeaza depozitele banesti persoane fizice oferite de alte banci in vederea asigurarii competitivitatii ?

Urmareste permanent evolutia depozitelor banesti acordate persoanelor fizice, cu incadrarea acestora in strategia bancii?

Analizeaza sesizarile si reclamatiile adresate bancii de catre persoane fizice?

Propune modul de solutionare al acestora?

Participa la realizarea tematicilor de control specifice, la nivelul unitatilor teritoriale, dispuse de conducerea bancii ?Activitatea de urmarire ordine de plata primite pentru persoane fizice

7.1   &n 757i83h bsp;   Inregistreaza, in ordine cronologica, ordinele de plata primite spre prelucrare si corespondenta legata de acestea, prin:

SWIFT?

telex?

7.2   &n 757i83h bsp;   Analizeaza fiecare ordin de plata?

7.3   &n 757i83h bsp;   Identifica, pentru fiecare ordin de plata,:

suma?

ordonatorul

beneficiarul

sediul unde se va achita?

7.4   &n 757i83h bsp;   Calculeaza contravaloarea in lei, la cursul zilei, reprezentand taxe si impozite datorate bugetului statului, pentru fiecare ordin de plata?

7.5   &n 757i83h bsp;   Totalizeaza valorile in lei pentru toate ordinele de plata reprezentand taxe si impozite?

7.6   &n 757i83h bsp;   Intocmeste ordine de plata SWIFT in favoarea clientilor altor banci pe baza ordinelor de plata primite de la bancile:

corespondente?

din tara?

7.7   &n 757i83h bsp;   Conlucreaza zilnic cu divizia de contabilitate in legatura cu:

primirea sumelor din ordinele de plata in extrasele emise de bancile corespondente externe?

evidentierea sumelor din ordinele de plata in extrasele emise de bancile corespondente externe?

7.8   &n 757i83h bsp;   Remite corespondenta externa pentru rezolvarea omisiunilor din ordinele de plata privind:

numele beneficiarului, in cazul clientilor altor banci?

adresa beneficiarului, in cazul clientilor altor banci?

banca beneficiarului, in cazul clientilor altor banci?

7.9   &n 757i83h bsp;   Intocmeste mesaje SWIFT prin care se cer bancilor corespondente comisioanele cuvenite bancii noastre in cazul ordinelor de plata cu mentiunea OUR in detalii de comision?

Intocmeste zilnic, corespondenta externa ca raspuns referitor la data achitarii ordinelor de plata, urmare a reclamatiilor primite de la bancile corespondente?

Autorizeaza bancile solicitatoare de stornari, pentru debitarea conturilor noastre?

Intocmeste notele contabile de stornare din contabilitate dupa primirea sumelor din tara si debitarea conturilor de catre bancile corespondente?

Intocmeste corespondenta sau ia legatura telefonic cu unitatile din tara pentru informare asupra situatiei sumelor transmise?

Verifica, la solicitarea:

clientilor existenta ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii?

sucursalelor existenta ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii?

Intocmeste, la sfarsitul fiecarei luni:

situatia privind valoarea ordinelor de plata lucrate?

valoarea totala in USD a comisioanelor incasate?

Analizeaza actualizarea periodica a tarifului de comisioane?

Propune actualizarea periodica a tarifului de comisioane?


Compartimentul urmarire cecuri bancare

Realizeaza activitatile specifice legate de:

primirea gropurilor cu cecuri expediate de unitatile teritoriale ale bancii?

primirea gropurilor cu cecuri de la alte banci, care conform conventiilor incheiate, trimit spre valorificare cecurile prin intermediul bancii?

verificarea gropurilor cu cecuri expediate de unitatile teritoriale ale bancii?

verificarea gropurilor cu cecuri de la alte banci, care conform conventiilor incheiate, trimit spre valorificare cecurile prin intermediul bancii?

inregistrarea gropurilor cu cecuri expediate de unitatile teritoriale ale bancii?

inregistrarea gropurilor cu cecuri de la alte banci, care conform conventiilor incheiate, trimit spre valorificare cecurile prin intermediul bancii ?

Efectueaza inregistrarea scrisorilor de remitere ce insotesc cecurile, in functie de:

unitatea teritoriala, atribuind fiecareia o referinta numerica?

banca remitenta, atribuind fiecareia o referinta numerica?

Expediaza copia scrisorii astfel confirmata in teritoriu?

Inregistreaza cecurile primite din tara pe:

tipuri de cecuri (de calatorie, eurocecuri, de trezorerie, cecuri bancare)?

feluri de valuta (USD, EUR, GBP, CAD, etc.)?

categorii de beneficiar (persoana fizica sau persoana juridica)?

banci corespondente?

Pregateste cecurile pentru transmiterea lor externa in vederea valorificarii (crosare, andosare, fotocopiere)?

Constituie remiteri externe pe:

tipuri de cecuri, stabilind si perioada de rezerva uzuala prevazuta de norme la data constituirii remiterii externe?

feluri de valuta, stabilind si perioada de rezerva uzuala prevazuta de norme de la data constituirii remiterii externe?

categorii de beneficiar (persoane fizice si persoane juridice), stabilind si perioada de rezerva uzuala prevazuta de norme de la data constituirii remiterii externe?

banci corespondente, stabilind si perioada de rezerva uzuala prevazuta de norme de la data constituirii remiterii externe?

Verifica existenta si localizarea in Bankers Almanac a bancilor trase, altele decat cele corespondente si ale relatiilor de cont ale acestora cu bancile agreate de societatea bancara respectiva, in vederea incasarii acestor tipuri de cecuri?

Intocmeste scrisori de remitere pentru fiecare remitere externa?

Transmite, spre incasare, la bancile corespondente cecurile pe tipuri de remitere?

Evidentiaza in contabilitate prin validare, remiterile externe pe fiecare tip de remitere:

cecuri necumparate?

persoane fizice?

persoane juridice?

Verifica la divizia de contabilitate:

comisioanele percepute de bancile externe pentru anumite remiteri?

comisioanele percepute de bancile externe pentru anumite cecuri?

spezele percepute de bancile externe pentru anumite remiteri?

spezele percepute de bancile externe pentru anumite cecuri?

Inregistreaza la departamentul de contabilitate:

comisioanele percepute de bancile externe pentru anumite remiteri?

comisioanele percepute de bancile externe pentru anumite cecuri?

spezele percepute de bancile externe pentru anumite remiteri?

spezele percepute de bancile externe pentru anumite cecuri?

Identifica si avizeaza, dupa caz:

telefonic, beneficiarii cecurilor trase de bancile externe pe banca?

letric, beneficiarii cecurilor trase de bancile externe pe banca?

Prelucreaza documentele ce atesta incasarea de la bancile corespondente a contravalorii cecurilor pe fiecare tip de remitere?

Evidentiaza contabil documentele ce atesta incasarea de la bancile corespondente a contravalorii cecurilor pe fiecare tip de remitere?

Analizeaza cazurile speciale legate de cecurile returnate neonorate de bancile externe din diverse motive ?

Rezolva cazurile speciale legate de cecurile returnate neonorate de bancile externe din diverse motive ?

Recupereaza de la beneficiari spezele percepute de bancile corespondente pentru cecurile neonorate?

Colaboreaza cu departamentul juridic in vederea solutionarii aspectelor procedurale legate de unele debite in valuta provenite din cecuri returnate neonorate?

Achita prin ghiseul specializat sumele reprezentand contravaloarea cecurilor depuse spre incasare la nivelul unitatilor teritoriale respective?

Verifica cazurile si reclamatiile privind situatia cecurilor depuse de clienti la ghiseele bancii?

Analizeaza cazurile si reclamatiile privind situatia cecurilor depuse de clienti la ghiseele bancii?

Solutioneaza cazurile si reclamatiile privind situatia cecurilor depuse de clienti la ghiseele bancii?

Intocmeste corespondenta externa legata de incasarea contravalorii cecurilor remise la incasare, dar pierdute pe traseul postal extern respectiv, scrisoare de garantie si fotocopia cecului pierdut?

Prelucreaza informatiile primite de la bancile corespondente externe legate de:

pierderea unor cecuri de calatorie?

pierderea unor cecuri bancare?

furtul unor cecuri de calatorie?

furtul unor cecuri bancare?

contrafacerea unor cecuri de calatorie?

contrafacerea unor cecuri bancare?

Transmite tuturor unitatilor teritoriale ale bancii lista cu:

cecurile de calatorie pierdute, in vederea prevenirii achitarii acestor cecuri?

cecurile de calatorie furate, in vederea prevenirii achitarii acestor cecuri?

cecurile bancare contrafacute, in vederea prevenirii achitarii acestor cecuri?

Ofera relatii prin telefon clientilor bancii pentru probleme legate de cecuri, potrivit competentelor prevazute in norme?

Realizeaza activitatile privind vanzarea cecurilor de calatorie in valuta prin reteaua bancii:

prin incheierea de conventii cu organizatiile internationale sau bancile straine emitente pentru perfectarea circuitului?

prin incheierea de conventii cu organizatiile internationale sau bancile straine emitente pentru perfectarea mecanismului de decontare a acestora?

prin organizarea fluxului de operatiuni in banca referitor la aceste cecuri?

Efectueaza operatiunile legate de evidenta cecurilor de calatorie:

inregistreaza datele din chitantele de vanzare in registrele speciale?

coreleaza chitantele din teritoriu aferente vanzarilor de cecuri de calatorie?

inregistreaza stocul cecurilor de calatorie aflat la banca ?

comunica periodic reprezentantilor regionali ai emitentilor cecurilor de calatorie:

·   &n 757i83h bsp;    situatia vanzarilor?

·   &n 757i83h bsp;    stocul curent?

Efectueaza demersurile necesare (scrisori, mesaje fax, mesaje SWIFT) aprovizionarii periodice cu:

cecuri de calatorie?

tipizate specifice?

materiale promotionale?

Transmite emitentilor cecurilor de calatorie – American Express si Thomas Cook – contravaloarea cecurilor de calatorie vandute si documentele care atesta acest transfer, in termenul stabilit:

copia mesajului SWIFT?

chitantele de vanzare in original?

Informeaza emitentii asupra:

unor situatii legate de anularea unor cecuri de calatorie?

unor situatii legate de distrugerea unor cecuri de calatorie?

cauzelor ce au stat la baza operatiunii?

Realizeaza activitatile privind emiterea cecurilor bancare de catre banca:

incheie conventii cu bancile straine pentru perfectarea circuitului?

incheie conventii cu bancile straine pentru perfectarea mecanismului de decontare a acestor cecuri?

incheie conventii cu bancile straine pentru organizarea fluxului de operatiuni referitor la aceste inscrisuri?

defineste continutul grafic al cecurilor bancare vandute de banca?

selecteaza continutul grafic al cecurilor bancare vandute de banca?

Efectueaza demersurile necesare (corespondenta, mesaje SWIFT) privind aprovizionarea periodica cu astfel de cecuri?

Centralizeaza dispozitiile de transfer si documentele justificative aferente acestora, sosite de la unitatile teritoriale si prelucrate de Serviciul decontari valutare interbancare?

Centralizeaza documentele contabile care atesta depunerea sumelor necesare emiterii unui cec, sosite de la unitatile teritoriale?

Analizeaza problemele legate de:

neincasarea cecurilor emise de banca, la solicitarea ordonatorului platii (pune la dispozitia ordonatorului copia cecului sau scrisoarea, face corespondenta sau trimite mesaje SWIFT privind oprirea la plata „stop-plata” a acestor cecuri)?

pierderea cecurilor emise de banca, la solicitarea ordonatorului platii (pune la dispozitia ordonatorului copia cecului sau scrisoarea, face corespondenta sau trimite mesaje SWIFT privind oprirea la plata „stop-plata” a acestor cecuri)?

Rezolva problemele legate de:

neincasarea cecurilor emise de banca, la solicitarea ordonatorului platii (pune la dispozitia ordonatorului copia cecului sau scrisoarea, face corespondenta sau trimite mesaje SWIFT privind oprirea la plata „stop-plata” a acestor cecuri)?

pierderea cecurilor emise de banca, la solicitarea ordonatorului platii (pune la dispozitia ordonatorului copia cecului sau scrisoarea, face corespondenta sau trimite mesaje SWIFT privind oprirea la plata „stop-plata” a acestor cecuri)?

Asigura reflectarea in contabilitate a operatiilor privind cecurile emise de banca:

in momentul eliberarii acestora catre beneficiar?

in momentul incasarii acestora de catre beneficiar?

Incheie relatii de corespondent cu bancile straine pentru incasarea cecurilor?

Analizeaza si propune actualizarea periodica a tarifului de comisioane, in functie de:

modificarea conditiilor interne de desfasurare a activitatii?

modificarea conditiilor externe de desfasurare a activitatii?

Analizeaza si propune actualizarea periodica a tarifului de speze, in functie de:

modificarea conditiilor interne de desfasurare a activitatii?

modificarea conditiilor externe de desfasurare a activitatii?

Realizeaza activitatile specifice privind transferul rapid de fonduri in reteaua Plati electronice, respectiv:

conventii cu reprezentanta societatii Plati electronice International Ltd., privind oferirea in regim de exclusivitate a acestui serviciu financiar la ghiseele bancii?

mecanismul de decontare specific transferului?

Colaboreaza cu divizia de contabilitate, privind primirea documentelor:

legate de incasarea din strainatate a sumelor aferente platilor efectuate catre clienti?

pentru plata externa a sumelor incasate de la clienti?

Evidentiaza in contabilitate sumele primite in functie de soldul operatiunilor cu strainatatea?

Evidentiaza in contabilitate sumele platite in functie de soldul operatiunilor cu strainatatea?

Intocmeste corespondenta externa aferenta extinderii numarului de agenti teritoriali ai retelei?

Realizeaza corespondenta externa privind solicitarea de:

tipizate – formulare de transfer?

tipizate – formulare de primire?

materiale promotionale adecvate?

Ofera relatii la telefon clientilor, legate de operatiunile in sistemul Plati electronice?

Ofera relatii la telefon unitatilor teritoriale, legate de operatiunile in sistemul Plati electronice?

8.70 Elaboreaza in colaborare cu departamentele implicate, metodologia de lucru in reteaua Plati electronice?

Elaboreaza, in colaborare cu departamentele implicate, norme si instructiuni de lucru privind operatiunile cu cecuri?


AUDITUL ACTIVITATII DIVIZIEI/DEPARTAMENTULUI DE CARDURI


I Audit de conformitate

Sunt definite, cu claritate sarcinile si atributiile Diviziei de carduri?

Sunt definite, cu claritate, sarcinile si atributiile serviciilor din componenta Diviziei de carduri?

Exista fisa postului completata pentru fiecare salariat al directiei, semnata si datata de luare la cunostinta, precum si avizata de seful sau ierarhic?

In exercitarea actului de conducere, apar des situatii conflictuale intre conducere si personalul aflat in functii de executie?

Aspecte de indisciplina individuala (ex: absente si intarzieri la program, parasirea locului de munca - pe perioade mai lungi – pentru probleme personale, etc.) au un caracter frecvent?

In perioada supusa auditarii au fost inregistrate reclamatii ale clientilor, posesori de carduri, in ce numar si care a fost natura acestora (se va detalia in raportul de audit intern)?

Divizia de carduri a raspuns la sesizarile inregistrate si in ce a constat natura raspunsurilor (aspectul va fi detaliat in raportul de audit intern, inclusiv al timpului in care a fost transmis raspunsul):?


Audit operational

Divizia de carduri

Coordoneaza implementarea obiectivelor strategice ale bancii in domeniul cardurilor?

Asigura administrarea si exploatarea aplicatiilor informatice :

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; Aplicatia de gestiune a cardurilor?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; Aplicatia contabila?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; Asigura monitorizarea sistemului de evidenta si transfer?

Asigura relatia cu organizatiile internationale VISA INTERNATIONAL si EUROPAY INTERNATIONAL si alte organizatii, in ceea ce priveste implementarea noilor proiecte si solutionarea problemelor curente legate de sisteme si tranzactiile cu carduri?

Administreaza conturile de card prin procesarea tranzactiilor efectuate de detinatorii de carduri ai bancii:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in reteaua bancii?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in reteaua altor banci?

Desfasoara activitatea de atragere a comerciantilor, prin deplasari la sediul acestora pentru prezentarea sistemului si a avantajelor oferite?

Incheie contracte cu acestia?

Intretine sistemul de evidenta al comerciantilor si colaboreaza cu ROMCARD pentru solutionarea diverselor probleme ce apar pe parcursul desfasurarii activitatii?

Efectueaza investigatiile necesare solutionarii reclamatiilor clientilor privind tranzactiile cu carduri?

Asigura monitorizarea functionarii sistemului integral de procesare carduri (AS/400, ATM-uri, POS-uri, comunicatii si server PC):

2.10   &n 757i83h bsp; Organizeaza modul de lucru pe sisteme cu asigurarea securitatii si corectitudinii functionarii sistemului?

Asigura mentinerea permanenta a legaturii sistemului central de carduri cu automatele, POS-urile si cu ROMCARD:

2.11   &n 757i83h bsp; Asigura derularea contractului cu furnizorii de echipamente?

2.12   &n 757i83h bsp; Efectueaza plata comerciantilor acceptatori de carduri pe baza informatiilor ?2.13   &n 757i83h bsp; Identifica rapoartele cu privire la frauda pe carduri furnizate de organizatiile internationale?

2.14   &n 757i83h bsp; Pune la dispozitia specialistului in frauda rapoartele cu privire la frauda pe carduri furnizate de organizatiile internationale?

2.15   &n 757i83h bsp; Asigura inregistrarea in contabilitatea bancii a operatiunilor aferente tranzactiilor cu carduri VISA si EUROPAY, efectuate de banca:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in calitate de client?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in calitate de acceptator de carduri?

2.16   &n 757i83h bsp; Intocmeste proiectul programului propriu de activitate ce urmeaza a fi inclus in programul anual si trimestrial de activitate al bancii:

2.17   &n 757i83h bsp; Intocmeste proiectul programului lunar de deplasari al salariatilor la unitatile teritoriale, pentru indrumare si control pe probleme de carduri?

2.18   &n 757i83h bsp; Asigura instruirea personalului din unitatile teritoriale pe probleme de carduri?

2.19   &n 757i83h bsp; Urmareste rationalizarea raportarilor transmise de sucursalele judetene prin optimizarea permanenta a fluxurilor informationale si solicita avizul conducerii bancii pentru a cere de la sucursalele judetene alte categorii de lucrari decat cele aprobate prin lista anexa la ordinul presedintelui?
Activitatea exploatare si productie carduri

Asigura executarea planului de implementare a strategiei bancii in domeniul cardurilor?

Asigura administrarea si exploatarea aplicatiei de gestiune instalata pe calculator prin:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; cunoasterea structurii functionale, a modului de operare si intretinere a sistemului de gestiune ?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; gestionarea modulelor sistemului?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; intretinerea bazelor de date si a parametrilor din sistem prin operarea modificarilor necesare impuse de activitate?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; efectuarea salvarilor periodice a bazelor de date si a sistemului de gestiune (carduri, tranzactii, jurnale)?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; asigurarea contactului (corespondenta, convorbiri) cu firma de service?

Asigura administrarea si exploatarea aplicatiei contabile prin:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; cunoasterea structurii functionale?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; a modului de operare si intretinere a sistemului?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; efectuarea salvarilor periodice a bazelor de date?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; asigurarea contactului de service (corespondenta, convorbiri)?

Asigura monitorizarea sistemului informatic de oglindire, in timp real, a sistemului de productie pe sistemul de back-up?

Asigura rezolvarea incidentelor aparute in cadrul acestui proces?

Asigura relatia cu organizatiile internationale VISA INTERNATIONAL, EUROPAY INTERNATIONAL si, in perspectiva, alte organizatii in ceea ce priveste:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; implementarea noilor proiecte (testare, certificare)?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; solutionarea problemelor legate de sistem?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; tranzactiile de carduri?

Proceseaza si transmite, spre decontare, tranzactiile cu carduri efectuate in reteaua de automate bancare si POS-uri a bancii de catre:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; detinatorii de carduri emise de banca

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; detinatorii de carduri emise de alte banci din tara si strainatate?

Asigura zilnic reconcilierea intregului sistem de carduri cu ATM-urile, cu POS-urile, cu reteaua externa, in baza unei aplicatii de back-office dezvoltata in cadrul serviciului?

Proceseaza si debiteaza, in contul de card, tranzactiile efectuate de detinatorii de carduri ai bancii:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in reteaua bancii?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in reteaua altor banci?

Autorizeaza, in situatii de urgenta, tranzactii cu carduri, pe baza consultarii disponibilului existent in contul de card?

Primeste de la Serviciul clienti cererile de emitere de card aprobate de conducerea directiei, le codifica prin atribuirea numarului de identificare si a numarului de cont si introduce datele in sistemul Card Management,?

Personalizeaza cardurile in sensul :

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; selecteaza fisierul continand cardurile, pe tipuri de card, incarcate in cursul zilei precedente?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; genereaza lista de control, efectueaza corectiile si creeaza fisierul cu carduri corecte?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; transmite fisierul catre echipamentul de personalizat carduri?

Genereaza codul personal (PIN) aferent fiecarui card emis?

Selecteaza fisierul cardurilor procesate?

Genereaza PIN-urile?

PIN-urile se tiparesc pe plicuri speciale autocopiative?

Cardurile procesate si personalizate impreuna cu plicurile speciale autocopiative, care contin codul personal (PIN) se predau Compartimentului monitorizare clienti?

Arhiveaza cererile de emitere de card, dupa numarul de identificare a clientului, pe tipuri de produse?

Deschide conturile de card in sistem ?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; se genereaza fisierul continand cardurile emise in formatul solicitat de?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; se copiaza fisierul pe sistem ?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; se executa procedura de incarcare de noi conturi?

Remite Serviciului de decontare si evidenta carduri:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; dispozitiile de incasare de deschidere cont de card?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; ordinele de plata pentru alimentarea contului?

Efectueaza alimentarile automate ale conturilor de card pentru salariatii firmelor care transmit sumele necesare prin sistemul de compensare interbancar?

Verifica corespondenta dintre:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; totalul alimentarilor automate din fisierul transmis de catre client?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; lista alimentarilor?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; documentul contabil care atesta intrarea sumelor respective in contul Bancii?

Executa procedura de contabilizare?

Genereaza lunar fisierul cu taxele de administrare si de emitere ulterioara de carduri?

3.25.   &n 757i83h bsp;   Efectueaza calculul si contabilizarea dobanzilor penalizatoare?

3.26.   &n 757i83h bsp;   Raspunde solicitarilor venite din partea clientilor privind analiza cauzelor care au determinat nefinalizarea unor tranzactii? (se va intreba si care este frecventa nefinalizarii unor tranzactii, precum si durata de timp in care se raspunde clientilor)

3.27.   &n 757i83h bsp;   Analizeaza cauzele care au determinat netransmiterea tranzactiilor spre decontare?

3.28.   &n 757i83h bsp;   Solutioneaza cauzele care au determinat netransmiterea tranzactiilor spre decontare?

3.29.   &n 757i83h bsp;   Pune la dispozitia clientilor, la cerere, informatii suplimentare privind tranzactiile cu card efectuate?

3.30.   &n 757i83h bsp;   Proceseaza refuzurile de plata ale bancii, in calitate de banca acceptatoare?

3.31.   &n 757i83h bsp;   Constata debitele aparute in relatia cu detinatorii sau cu comerciantii si informeaza Compartimentul monitorizare clienti in vederea demersurilor pentru recuperarea acestora?

3.32.   &n 757i83h bsp;   Emite carduri si PIN-uri noi la cererea clientului?

3.33.   &n 757i83h bsp;   Deblocheaza cardurile regasite de catre client, pe baza cererii acestuia, vizata de personalul unitatii Bancii?

3.34.   &n 757i83h bsp;   Proceseaza si transmite, in teritoriu, lista cardurilor furate/pierdute, transmisa de organizatiile internationale?

3.35.   &n 757i83h bsp;   Preia cererile de lichidare cont de card?

3.36.   &n 757i83h bsp;   Verifica predarea cardurilor?

3.37.   &n 757i83h bsp;   Verifica disponibilul din contul de card?

3.38.   &n 757i83h bsp;   Calculeaza dobanda aferenta?

3.39.   &n 757i83h bsp;   Transmite cererile Compartimentului de decontari si evidenta carduri pentru a fi operate in cont?

3.40.   &n 757i83h bsp;   Genereaza, lunar, carduri noi, pentru inlocuirea celor care expira in cursul lunii respective?

3.41.   &n 757i83h bsp;   Preda cardurile si listele aferente Copartimentului de clienti?

3.42.   &n 757i83h bsp;   Intocmeste, periodic (zilnic, lunar, trimestrial, anual), rapoarte, situatii statistice si financiare cu privire la activitatea desfasurata, la solicitarea conducerii departamentului?

3.43.   &n 757i83h bsp;   Contribuie la imbunatatirea sistemului de carduri prin dezvoltarea de aplicatii proprii?

3.44.   &n 757i83h bsp;   Asigura contactul (corespondenta, convorbiri) cu firmele furnizoare de echipamente soft, hard si comunicatii, in vederea solutionarii problemelor aparute in desfasurarea activitatii?

3.45.   &n 757i83h bsp;   Analizeaza ofertele primite din partea firmelor furnizoare de aplicatii software si contrasemneaza contractele?

3.46.   &n 757i83h bsp;   Asigura gestiunea cardurilor cu descoperit de cont si a tranzactiilor efectuate cu acestea?

3.47.   &n 757i83h bsp;   Furnizeaza Serviciului clienti informatii privind sumele trase in descoperit si neacoperite conform conditiilor de utilizare?

3.48.   &n 757i83h bsp;   Asigura dezvoltarea de aplicatii informatice noi necesare pentru buna organizare si dezvoltare a activitatii cu carduri?


Activitatea de monitorizare clienti

4.1.   &n 757i83h bsp;   Desfasoara activitate de atragere a clientilor prin:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; culegerea de informatii despre clientii potentiali de la unitatile Bancii din teritoriu?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; deplasare la sediul comerciantilor?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; prezentarea sistemului si a avantajelor acestuia?

4.2.   &n 757i83h bsp;   Incheie contracte cu comerciantii:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; primeste contractele remise de unitatile teritoriale sau de catre client?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; analizeaza informatiile referitoare la client?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; formuleaza recomandarea si vizeaza contractul?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; remite contractul, spre semnare, conducerii directiei?

4.3.   &n 757i83h bsp;   Introduce comerciantul in sistemul de evidenta mentinut la nivelul serviciului:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; atribuirea codului de identificare pentru sediul central si pentru fiecare punct de vanzare?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; atribuirea codului de activitate si a limitei de autorizare?

4.4.   &n 757i83h bsp;   Remite, la ROMCARD :

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; fisele de inregistrare comerciant si a anexei referitoare la comision, pentru crearea bazei de date si verificare?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; actualizeaza baza de date a comerciantilor, mentinuta la ROMCARD?

4.5.   &n 757i83h bsp;   Remite Serviciului tehnic datele referitoare la comerciant, in vederea executarii placutei pentru imprinter sau pentru configurarea POS-ului?

4.6.   &n 757i83h bsp;   Personalizeaza imprinterele?

4.7.   &n 757i83h bsp;   Preia POS-urile?

4.8.   &n 757i83h bsp;   Distribuie instructiunile, corespunzatoare activitatii desfasurate, completate cu:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; codul de identificare?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; codul activitatii?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; limita de autorizare?

4.9.   &n 757i83h bsp;   Distribuie chitantele tip, imprinterele si POS-urile catre:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; comercianti?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; unitati teritoriale?

Distribuie, catre comercianti, listele cardurilor furate/pierdute?

Instruieste personalul cu sarcini in domeniul cardurilor din cadrul unitatilor teritoriale ale Bancii?

Asigura:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; istruirea comerciantilor?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; mentinerea contactului cu clientii (convorbiri telefonice, corespondenta)?

Transmite:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; chitantele de vanzare la ROMCARD, in vederea procesarii pentru decontare?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; chitantele de eliberare de numerar la ROMCARD, in vederea procesarii pentru decontare?

Colaboreaza cu ROMCARD pentru solutionarea diverselor probleme ce apar pe parcursul desfasurarii activitatii?

Efectueaza investigatiile necesare solutionarii disputelor si reclamatiilor clientilor privind tranzactiile cu carduri?

Preia, analizeaza si formuleaza recomandarea:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; aprobat pentru cererile de emitere de card?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; neaprobat pentru cererile de emitere de card?

Prezinta spre aprobare cererile conducerii diviziei?

Preia documentele contabile:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; ordine de plata privind deschiderea conturilor de card si le cupleaza cu cererea de emitere?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; dispozitii de incasare privind deschiderea conturilor de card si le cupleaza cu cererea de remitere?

Preia cererile aprobate si le preda Serviciului exploatare si productie carduri, pentru procesare?

Efectueaza investigatiile considerate ca necesare in legatura cu cererea de emitere de card depusa de clientul potential?

Contacteaza unitatile teritoriale ale Bancii pentru comunicarea aprobarii cererii?

Preia, pe baza de semnaturi, cardurile personalizate, PIN – materialele si listele pe unitati teritoriale?

Asigura securitatea cardurilor personalizate?

Cupleaza cardurile cu PIN-urile si le confrunta cu lista cardurilor aferente fiercarei unitati teritoriale?

Pregateste plicurile continand cardurile personalizate si codurile personale de identificare (PIN)?

Urmareste:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; primirea confirmarilor din teritoriu privind cardurile remise?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; investigarea eventualelor probleme?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; clasarea confirmarilor?

Preia si transmite, spre solutionare:

·   &n 757i83h bsp;    reclamatiile detinatorilor privind:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; neconcordantele intre numele detinatorului si cel inscris pe card?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; adresa?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; data de expirare?

·   &n 757i83h bsp;    reclamatiile unitatilor teritoriale privind:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; neconcordantele intre numele detinatorului si cel inscris pe card?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; adresa?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; data de expirare?

Remite extrasele lunare de cont?

Efectueaza demersurile privind recuperarea debitelor inregistrate in contul detinatorilor de card?

Preia cardurile gasite in ATM-urile bancii si le preda catre Compartimentul de exploatare si productie carduri pentru distrugere?

Preia cardurile bancii gasite in ATM-urile bancii si le restituie catre detinatori?

Preia noile carduri care le inlocuiesc pe cele expirate?

Asigura gestionarea noilor carduri?

Asigura distribuirea noilor carduri catre unitatile teritoriale?

Asigura monitorizarea zilnica a activitatii comerciantilor:

valoarea tranzactiilor decontate?

numarul si motivul tranzactiilor de plata?

Asigura urmarirea, pentru fiecare comerciant, a parametrilor cheie care pot identifica operativ frauda:

numarul saptamanal al tranzactiilor?

volumul saptamanal al tranzactiilor?

valoarea medie a unei tranzactii?

Asigura stabilirea unui model de comportament al detinatorului de card pentru tranzactiile de cumparare bunuri/servicii (numar si valoare tranzactii/zi), pe tipuri de carduri emise de Banca?

Asigura identificarea fraudei in activitatea de emitere?

Contacteaza detinatorul pentru obtinerea de informatii referitoare la tranzactii?

Solicita blocarea cardului?

Asigura respectarea securitatii:

cardurilor in cadrul Bancii?

PIN-urilor in cadrul Bancii?

cererilor de emitere card in cadrul Bancii?

Verifica modul in care sunt respectate instructiunile Bancii privind acceptarea la plata a cardurilor?

Instruieste unitatile teritoriale ale Bancii:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; in vederea atragerii de clienti?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; cu privire la procedurile de emitere a cardurilor?


Activitatea tehnica

5.1.   &n 757i83h bsp;   Asigura exploatarea retelei locale instalate in departament ?

5.2.   &n 757i83h bsp;   Asigura parametrizarea aplicatiilor instalate pe sisteme pentru a asigura, in conditii optime:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; comunicatiile?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; controlul retelei de ATM-uri?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; controlul retelei de POS-uri?

5.3.   &n 757i83h bsp;   Asigura utilizarea programelor licentiate, instalate pe sistemele Diviziei de carduri, prin asigurarea modului de lucru pe sisteme, cu respectarea corectitudinii sistemelor?

5.4.   &n 757i83h bsp;   sigura monitorizarea incidentelor si supravegherea tehnica, in timp real, a functionarii sistemului integrat de procesare carduri?

5.5.   &n 757i83h bsp;   Intocmeste situatiile statistice privitoare la incidente si le transmite zilnic catre conducerea directiei si, la cerere catre alte organe de conducere din banca?

5.6.   &n 757i83h bsp;   Asigura parametrizarea optima a soft-urilor instalate pe masinile de personalizat carduri?

5.7.   &n 757i83h bsp;   Asigura, pentru cardurile personalizate, corespondenta cu standardele tehnice ale siglelor sub care se emit cardurile?

5.8.   &n 757i83h bsp;   Asigura activitatile tehnice de productie fizica a cardurilor pe baza fisierelor primite de la Serviciul exploatare si productie carduri, in conditii corespunzatoare de calitate?

5.9.   &n 757i83h bsp;   Preda, spre distribuire, cardurile personalizate catre Serviciul clienti?

Asigura indrumarea tehnica necesara pentru functionarea sistemului integrat de procesare carduri prin identificarea imediata a incidentelor tehnice care apar si ia masuri de remediere:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; prin indrumarea tehnica a personalului din unitatile bancii?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; prin furnizorii de servicii?

Asigura stabilirea parametrilor de functionare a ATM-urilor?

Asigura testarea parametrilor de functionare a ATM-urilor?

Asigura corelarea acestora cu cerintele clientilor bancii?

Asigura corelarea acestora cu standardele in vigoare?

Asigura stabilirea parametrilor de functionare a POS-urilor?

Asigura testarea parametrilor de functionare a POS-urilor?

Asigura corelarea acestora cu cerintele clientilor bancii?

Asigura corelarea acestora cu standardele in vigoare?

Asigura coordonarea activitatilor tehnice de parametrizare pentru ATM-uri pe baza datelor primite de la unitatile bancii?

Asigura coordonarea activitatii tehnice de instalare pentru ATM-uri pe baza datelor primite de la unitatile bancii?

Asigura coordonarea activitatilor tehnice de parametrizare pentru ATM-uri pe baza datelor furnizate de Serviciul clienti?

Asigura coordonarea activitasii tehnice de instalare pentru ATM-uri pe baza datelor furnizate de Serviciul clienti?

Asigura coordonarea activitatilor tehnice de parametrizare pentru POS-uri pe baza datelor primite de la unitatile bancii?

Asigura coordonarea activitatilor tehnice de parametrizare pentru POS-uri pe baza datelor furnizate de Serviciul clienti?

Asigura coordonarea activitasii tehnice de instalare pentru POS-uri pe baza datelor furnizate de Serviciul clienti?

Asigura supravegherea tehnica, in timp real, a retelei de ATM-uri?

Asigura supravegherea tehnica, in timp real, a retelei de POS-uri?

Identifica problemele tehnice ce apar?

Ia masuri de solutionare rapida, prin intermediul personalului tehnic si de casierie din unitatile bancii?

Ia masuri de solutionare rapida, prin interventia firmelor furnizoare de servicii?

Asigura elaborarea procedurilor de exploatare si a normelor tehnice specifice bancii, care sa asigure functionarea in conditii tehnice optime a retelei de ATM-uri?

Asigura elaborarea procedurilor de exploatare si a normelor tehnice specifice bancii, care sa asigure functionarea in conditii tehnice optime a retelei de POS-uri?

Asigura mentinerea permanenta a comunicatiilor care fac legatura sistemului integrat de procesare carduri?

Depisteaza in timp real incidentele tehnice referitoare la comunicatii si ia masuri de remediere rapida a lor ?

Participa, impreuna cu Divizia de informatica, la implementarea unei strategii comune de comunicatii in unitatile bancii?

Rezolva impreuna cu specialistii Diviziei de informatica, problemele de comunicatii legate de carduri?

Asigura instruirea personalului tehnic si de casierie din unitatile bancii privind modul de:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; exploatare curenta a retelelor de ATM-uri?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; exploatare curenta a retelelor de POS-uri?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; exploatare curenta a retelelor de comunicatii?

Asigura instruirea personalului tehnic si de casierie din unitatile bancii privind modul de remediere a incidentelor tehnice care apar la:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; retelele de ATM-uri?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; retelele de POS-uri?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; retelele de comunicatii?

Furnizeaza, detinatorilor de carduri, informatiile tehnice necesare referitoare la reclamatiile efectuate de detinatorii de carduri?

Asigura mentinerea legaturii cu:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; furnizorii de echipamente hardware?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; furnizorii de aplicatii software?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; furnizorii de servicii de comunicatie?

Asigura derularea de service cu furnizorii de echipamente?

Urmareste respectarea graficelor de interventie in automatele bancare?

Urmareste respectarea graficelor de interventie in echipamentele de calcul?

Urmareste calitatea interventiilor?

Avizeaza facturile prezentate de furnizori pentru serviciile prestate?

Analizeaza aspectele tehnice ale ofertelor ?

Testeaza calitatea ofertelor?

Contrasemneaza contractele incheiate cu furnizorii?


Activitatea de credite card

6.1.   &n 757i83h bsp;   Primeste si analizeaza cererile pentru emiterea cardurilor de credit in lei, transmise de unitatile teritoriale?

6.2.   &n 757i83h bsp;   Primeste si analizeaza cererile pentru emiterea cardurilor de credit in valuta, transmise de unitatile teritoriale?

6.3.   &n 757i83h bsp;   Verifica si aproba cererea de card de credit, in functie de rezultatul analizei de scoring efectuata la nivelul unitatilor teritoriale si de propunerile acestora?

6.4.   &n 757i83h bsp;   Verifica si respinge cererea de card de credit, in functie de rezultatul analizei de scoring efectuata la nivelul unitatilor teritoriale si de propunerile acestora?

6.5.   &n 757i83h bsp;   Transmite cererile aprobate catre Compartimentul de exploatare si productie carduri in vederea emiterii cardurilor si generarii codurilor de PIN?

6.6.   &n 757i83h bsp;   Gestioneaza derularea creditelor acordate pe baza cardurilor, in ceea ce priveste:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; rambursarea ratelor scadente?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; incasarea dobanzilor aferente?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; incasarea comisioanelor aferente?

6.7.   &n 757i83h bsp;   Monitorizeaza derularea creditelor acordate pe baza cardurilor, in ceea ce priveste:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; rambursarea ratelor scadente?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; incasarea dobanzilor aferente?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; incasarea comisioanelor aferente?

6.8.   &n 757i83h bsp;   Identifica detinatorii de card cu intarzieri la rambursarea ratelor scadente de 1, 2, 3 luni, stabilind solutii de recuperare a creditelor restante?

6.9.   &n 757i83h bsp;   Identifica detinatorii de card cu intarzieri la rambursarea ratelor scadente cu peste 90 de zile, stabilind solutii de recuperare a creditelor restante?

Transmite unitatilor teritoriale modificari privind creditele la care exista probleme in derulare?


Activitatea monitorizare tranzactii returnate (chargeback)

7.1.   &n 757i83h bsp;   Primeste, analizeaza si prelucreaza documentele privind tranzactiile refuzate la plata de catre bancile emitente?

7.2.   &n 757i83h bsp;   Initiaza procedurile de refuz la plata a tranzactiilor efectuate de catre detinatorii de carduri emise de banca?

7.3.   &n 757i83h bsp;   Realizeaza procedurile privind tranzactiile returnate (chargeback-urile) in activitatea de acceptare a cardurilor in reteaua de comercianti ai bancii?

7.4.   &n 757i83h bsp;   Urmareste derularea procedurilor de refuz la plata a tranzactiilor conform regulilor VISA si EUROPAY?


Activitatea de decontari si evidenta carduri

8.5.   &n 757i83h bsp;   Participa la elaborarea strategiei bancii in privinta dezvoltarii afacerii cu carduri, in ceea ce priveste emiterea de noi produse ?

8.6.   &n 757i83h bsp;   Prezinta spre analiza si aprobare, conducerii departamentului planul de implementare a strategiei aprobate?

8.7.   &n 757i83h bsp;   Asigura executarea planului de implementare la termenul stabilit, aducand la cunostinta conducerii departamentului eventualele situatii aparute care pot influenta implementarea strategiei?

8.8.   &n 757i83h bsp;   Asigura relatia cu organizatiile internationale din domeniul cardurilor (VISA INTERNATIONAL, EUROPAY INTERNATIONAL si in perspectiva alte organizatii) :

8.9.   &n 757i83h bsp;   Asigura cunoasterea in profunzime a:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; sistemului

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; regulilor de operare?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; cerintelor organizatiilor internationale cu care banca colaboreaza (VISA INTERNATIONAL, EUROPAY)?

Asigura comunicarea informatiilor referitoare la banca in sistemul VISA si EUROPAY?

Asigura actualizarea informatiilor referitoare la banca in sistemul VISA si EUROPAY?

Raspunde operativ la solicitarile VISA si EUROPAY ?

Asigura intocmirea documentatiei necesare (formulare, scrisori de intentie etc.) ?

Asigura intocmirea documentatiei necesare (formulare, scrisori de intentie etc.), pentru elaborarea programelor de certificare?

Desfasoara activitatea de corespondenta si convorbiri telefonice pentru rezolvarea diverselor probleme ?

Asigura intocmirea si transmiterea raportarilor trimestriale privind operatiunile cu carduri ale Bancii catre:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; organizatiile internationale?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; Banca Nationala a Romaniei?

Efectueaza plata comerciantilor acceptatori de carduri pe baza informatiilor (rapoarte, fisiere) referitoare la tranzactii transmise de ROMCARD?

Mentine contactul cu clientii (convorbiri telefonice, corespondenta) pe probleme legate de decontarea tranzactiilor cu carduri?

Prelucreaza fisierul cu taxele de administrare si de emitere ulterioara de carduri, transmis de Serviciul exploatare si productie carduri?

Debiteaza conturile detinatorilor de carduri cu taxele de regenerare a PIN-ului?

Asigura solutionarea reclamatiilor clientilor cu privire la tranzactiile nefinalizate la automatele Bancii?

Identifica rapoartele cu privire la frauda pe carduri furnizate de organizatiile internationale?

Pune la dispozitia specialistului in frauda rapoartele cu privire la frauda pe carduri furnizate de organizatiile internationale?

Arhiveaza documentele pe baza carora se desfasoara activitatea ?

Transmite catre bancile emitente cardurile retinute, pentru incasarea recompensei, de catre comercianti?

Asigura inregistrarea in contabilitatea Bancii a operatiunilor aferente tranzactiilor cu carduri VISA si EUROPAY, efectuate de Banca, in calitate de emitent de carduri, pe baza rapoartelor (outgoing) :

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; VISA transmise de ROMCARD?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; EUROPAY transmise de ROMCARD?

Asigura reconcilierea tranzactiilor cu carduri in calitatea Bancii de acceptator de carduri (verificarea corespondentei dintre outgoing si incoming)?

Efectueaza analiza conturilor aferente automatelor bancare ale Bancii?

Efectueaza:

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; alimentarea conturilor de card?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; transferurile din contul de card la cererea detinatorului?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; lichidarea conturilor de card la cererea detinatorului?

-   &n 757i83h bsp;   &n 757i83h bsp; analiza conturilor aferente activitatii de carduri?

Asigura solutionarea disputelor ce apar in relatia cu detinatorii de carduri ?

Intocmeste corespondenta care priveste tranzactiile efectuate de detinatorii de card?

Asigura intocmirea si transmiterea, la Banca Nationala a Romaniei, a situatiilor saptamanale privind garantarea operatiunilor cu carduri in lei?

Asigura intocmirea si transmiterea, la Banca Nationala a Romaniei, a situatiilor trimestriale privind tranzactiile Bancii, in calitate de acceptator de carduri?


Activitatea de monitorizare riscuri

Gestioneaza aplicatia informatica de risc, prin intermediul careia sunt monitorizate tranzactiile efectuate in reteaua de comercianti de catre detinatorii de carduri?

Gestioneaza aplicatia informatica de risc, prin intermediul careia sunt monitorizate tranzactiile efectuate in reteaua de ATM-uri de catre detinatorii de carduri?

Analizeaza si stabileste criteriile de parametrizare a activitatii de acceptare?

Analizeaza si stabileste criteriile de parametrizare a nivelului de evaluare a riscului?

Transmite catre bancile emitente mesaje privind verificarea validitatii unor tranzactii?

Propune conducerii departamentului restrictionarea activitatii la anumiti comercianti?

Identifica din rapoartele generate de sistem fraudele pe carduri si le pune la dispozitia Serviciului tranzactii returnate (chargeback)?Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact