StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » economie comerciala » Conferinta natiunilor unite pentru comert si dezvoltare (unctad)
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

A saptea reuniune ministeriala a grupului celor 77 (noiembrie i99i - teheran) si a opta sesiune a conferintei natiunilor unite pentru comert si dezvoltare (februarie i992 - cartagena)A saptea reuniune ministeriala a "Grupului celor 77"


(noiembrie 1971 - Teheran)
A saptea reuniune ministeriala a "Grupului celor 77" a avut loc intre 19 si 23 noiembrie 1991 la Teheran (Iran* si s-a soldat cu adoptarea "Documentelor finale de la Teheran". Aceste documente cu~prind sianalizeaza o serie de probleme de importanta deosebita pentru tarile in curs de dezltare si, in legatura cu acestea, formuleaza un mare numar de propuneri grupate pe module astfel:


- Declaratia de la Teheran;
- Platforma de baza a "Grupului celor 77" pentru cooperarea internationala;


- Prima parte: Chestiuni sectoriale;
I. Resursele pentru dezltare


II. Comertul international
III. Tehnologia


IV. Serviciile
V. Produsele de baza


- Partea a doua: Mari obiective
- Partea a treia: Tarile cel mai putin avansate


- Partea a patra: Chestiuni institutionale
- Declaratia ministrilor cu privire la cooperarea economica intre tarile in curs de dezltare.
- Declaratia de la Teheran, intitulata - Catre un nou parteneriat pentru dezltare ', pune in discutie urmatoarele cinci probleme:
- relansarea dialogului asupra dezltarii; sarcina tarilor in curs de dezltare; exigentele interdependentelor si a unei dezltari accelerate si durabile; necesitatea revitalizarii UNCTAD; actiunea conducerii.
Acest modul scoate in evidenta o schimbare de optica, mai ales din partea tarilor in curs de dezltare, in ce priveste sarcinile ce revin tuturor grupelor de state in procesul dezltarii, in contextul noilor evenimente politice care au avut loc in Centrul si Estul Europei la sfarsitul deceniului noua. in ceea ce priveste grupul tarilor dezltate, ele recunosc sarcinile ce le revin in conditiile unor interdependente crescande intre toate statele lumii, pentru ca numai impreuna pot realiza accelerarea dezltarii de durata a economiei si comertului mondial. Un rol major in aceasta privinta trebuie sa revina si UNCTAD-ului, alaturi de alte organizatii, acorduri si conferinte internationale. Pentru aceasta el trebuie sasi modifice structura organizatorica in noile conditii in care va activa.
Platforma de baza a "Grupului celor 77" pentru o cooperare internationala" exprima pozitia tarilor in curs de dezltare privitoare la problematica ce urma sa fie dezbatuta la UNCTAD VIII si anume:


- Prima parte: chestiuni sectoriale:
1. Resursele pentru dezltare: - datoria externa; transferul de resurse; finantarea protectiei mediului; mobilizarea resurselor interne si punerea in valoare a resurselor umane.
2. Comertul international: protectionism, ajustarea structurala si liberalizarea schimburilor; sistemul generalizat de preferinte; negocierile multilaterale din cadrul Rundei Uruguay; comertul si mediul; practici comerciale restrictive si politici concurentiale internationale; infrastructuri globale pentru comert si facilitati comerciale; ameliorarea cadrului comercial inernational.
3. Tehnologia.
4. Serviciile: expansiunea si consolidarea serviciilor in tarile in curs de dezltare; serviciile de transporturi maritime.
5. Produsele de baza - obiective; instrumente, politici si masuri (acorduri si aranjamente internationale pe produse; accesul la piata; diversificarea, finantarea compensatorie; importanta mediului inconjurator; coordonare si transparenta a masurilor nationale: fondul comun pentru produsele de baza); rolul UNCTAD; dezltarea durabila a sectorului produselor de baza.


- Partea a doua: Mari obiective:
- promovarea cresterii economice, ameliorarea capacitatii tehnice si accelerarea dezltarii tarilor lumii a treia;
- consolidarea actiunilor nationale, internationale si multilaterale pentru realizarea unei economii mondiale sanatoase si echiile;
- asigurarea unei repartitii eficace a resurselor umane si economice;


- Partea a treia: Tarile cel mai putin avansate.
- Partea a patra: Chestiuni institutionale: adaptarea UNCTAD la elutia mediului economic si politic international (analiza globala si coordonarea politiclor; negocieri; cooperarea tehnica in faarea tarilor in curs de dezltare).
- Declaratia ministrilor asupra cooperarii economice intre tarile in curs de dezltare.
Aici se reafirma importanta cooperarii economice intre tarile in curs de dezltare si necesitatea intensificarii eforturilor pentru revitalizarea si consolidarea mecanismelor existente de cooperare economica si tehnica intre tarile in curs de dezltare. Cooperarea economica si tehnica dintre tarile in curs de dezltare trebuie sa duca la revitalizarea cresterii si dezltarii acestor tari. Rezultatele celei de-a opta Sesiuni a UNCTAD (februarie


1992 - Cartagena - Columbia) - Succinta prezentare
Sesiunea a opta a UNCTAD a avut loc la Cartagena intre 8 si 25 februarie 1992. Se apreciaza ca, desi a durat mai putin decat precedentele conferinte, ea s-a incheiat, in general, cu rezultate pozitive care ar putea contribui la revitalizarea organizatiei si la adaptarea ei la noile realitati economice si politice de la sfarsitul deceniului noua si inceputul deceniului zece.
Ca si precedenta sesiune (a Vll-a), ea s-a desfasurat intr-un climat constructiv, lipsit de confruntare si puternice contradictii, adoptand la sfarsitul lucrarilor (pe baza de consens) doua importante documente: Declaratia politica si Actul final.
Aceasta sesiune se caracterizeaza printr-o serie de trasaturi caracteristice ce r fi subliniate mai jos:
a) A VIII-a Sesiune a UNCTAD a reorientat activitatea organizatiei in functie de conjunctura economica si politica actuala, marcand trecerea de la abordarea preponderent politica a problemelor comertului si dezltarii, la tratarea lor pragmatica, realista. Totodata, s-a renuntat la conceptiile interventioniste (din partea statului) in economie si s-a acceptat in mod general doctrina liberala bazata pe folosirea pietei si recunoasterea rolului motor al sectorului privat.
- S-a pus un accent mai mare pe rolul politicilor nationale, considerate ca factor deteminant al progresului economic. In acest cadru se are in vedere ca UNCTAD sa devina mai mult un centru de difuzare a experientelor pozitive in domeniul politicilor nationale, inclusiv in ce priveste privatizarea, fapt important si pentru tarile in tranzitie la economia de piata.
b) UNCTAD VIII a elaborat si adoptat o serie de concepte noi care ii r calauzi activitatea: noul parteneriat, buna gestiune si dezltarea durabila (continua).
1. - Conceptul privind noul parteneriut pentru dezltare se bazeaza pe asumarea de obligatii si responsabilitati de catre toti membrii UNCTAD, in functie de nivelul dezltarii lor economice. El implica un dialog constructiv in vederea instaurarii unei economii mondiale mai eficiente si echiile, spirit de cooperare si decizii pe baza de consens.
2. - Conceptul bunei gestiuni la nivel national si international, in functie de care organele UNCTAD r evalua in viitor experienta statelor membre in domeniul dezltarii economice, implica cateva dimensiuni: presupune actiunea guvernului pentru silirea cadrului si regulilor de joc in vederea functionarii efective si corecte a pietei si pentru asigurarea unui climat sanatos activitatii economice: presupune crearea infrastructurii economice si sociale necesare, elaborarea unei politici macroeconomice, a unei politici a mediului si dezltarea resurselor umane necesare ca suport al activitatii economice; el presupune, de asemenea, o legislatie clara, asigurarea transparentei si institutii eficiente in domeniul alocarii resurselor.
3. - Conceptul de dezltare durabila (sustinuta) urmareste atat realizarea unor performante economice de eficienta cat si echilibrul ecologic si echitatea sociala la toate nivelele dezltarii. Dezltarea sustinuta plaseaza problemele legate de mediu in contextul cresterii economice si UNCTAD recunoaste ca toate statele au o responsabilitate comuna in ce priveste mediul inconjurator.
c) Ramanand o organizatie axata pe examinarea problematicii economice si comerciale a tarilor in curs de d


ezltare, UNCTAD se implica intr-o masura crescanda si in sprijinirea tarilor in tranzitie la economia de piata. In acest sens, Actul final al UNCTAD VIII prevede furnizarea de asistenta financiara si tehnica acestor tari, liberalizarea accesului lor la piete, sprijinirea dezltarii sectorului lor de servicii si acordarea unei atentii sporite neilor lor tehnologice.
d) In problemele dezbatute, UNCTAD VIII a adoptat o serie de recomandari realiste si echilibrate (cu privire la resursele pentru dezltare, comertul international, tehnologie, servicii, produse de baza) de natura sa conduca la rezolvarea multor aspecte ale acestora si la intarirea cooperarii internationale.
Pe probleme, au fost adoptate urmatoarele recomandari mai importante:
1. In domeniul resurselor pentru dezltare:
- sprijinirea solutionarii de la caz la caz a problemei datoriei externe a tarilor care executa programe nationale de reforma economica;
- ameliorarea cantitativa si calitativa a asistentei financiare pentru tarile in curs de dezltare;
- studierea mijloacelor de incurajare a investitiilor straine directe in aceste tari;
- furnizarea de catre tarile in curs de dezltare, de resurse financiare suplimentare suficiente, pentru problemele mediului inconjurator;


2. In domeniul comertului international:
- stoparea si contracararea protectionismului;
- intarirea sistemului comercial international in urma incheierii cu rezultatele scontate a Rundei Uruguay;
- facilitarea integrarii tuturor tarilor in economia mondiala si in sistemul comercial;
- ameliorarea sistemului generalizat de preferinte vamale nereciproce si nediscriminatorii in faarea tarilor in curs de dezltare;
- studierea consecintelor noilor acorduri de integrare regionala si subregionala;
- limitarea efectelor negative ale masurilor ecologice asupra comertului;
- promovarea folosirii tehnicilor noi in domeniul tranzactiilor si procedurilor comerciale internationale, in vederea economisirii timpului si a mijloacelor financiare.


3. In domeniul tehnologiei:
- sprijinirea crearii capacitatilor tehnologice proprii ale tarilor in curs de dezltare;


- stimularea transferului de tehnologie in aceste tari;
- instituirea si aplicarea de norme convenite la nviel international pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuala;
- transferul in tarile in curs de dezltare de tehnologii ecologice, inclusiv in conditii privilegiate si preferentiale.
4. In domeniul serviciilor:
- acordarea de ajutor pentru dezltarea infrastructurii serviciilor in tarile in curs de dezltare si sporirea participarii lor la comertul international cu servicii.
5. in domeniul produselor de baza:
- intarirea si ameliorarea cooperarii intre producatori si consumatori spre a contribui la solutionarea problemelor privind produsele de baza, inclusiv prin negocierea de acorduri internationale viabile si mai eficiente;
- sprijinirea politicilor nationale in domeniul produselor de baza prin crearea unui mediu economic international mai farabil, ameliorarea accesului produselor de baza la pietele externe, sprijin pentru finantarea programelor de diversificare, etc;
- asigurarea unei functionari corespunzatoare a Fondului comun pentru produsele de baza;
- sprijinirea tarilor in curs de dezltare in solutionarea problemelor ecologice privind produsele de baza.
Urmarind problematica dezbatuta de conferinta este de remarcat includerea in programul de lucru al UNCTAD a unui domeniu de activitate de interes practic si anume cresterea eficientei comertului gratie informaticii, promovarii de tehnici noi in domeniul comertului, care sa permita economii substantiale de timp si resurse financiare.
e) La Conferinta de la Cartagena s-a ajuns la un acord privind o ampla reforma institutionala a UNCTAD in scopul sporirii eficientei acesteia. Astfel, s-a convenit:
1. intarirea rolului UNCTAD ca for de analiza si dezltare a politicilor economice si a cooperarii pentru dezltare, precum si de furnizor de asistenta tehnica pentru tarile in curs de dezltare; negocierea de instrumente juridice de cooperare economica internationala in domeniul sau de competenta se va angaja numai in cazuri bine determinate, cand sunt reunite conditiile necesare in acest scop;
2. Evitarea paralelismelor cu institutiile internationale specializate (FMI, BIRD, GATT, etc.) si indeplinirea de catre UNCTAD a unui rol complementar fata de aceste organisme, inclusiv examinarea interdependentei dintre diferite sectoare si probleme ale economiei mondiale;
3. Restructurarea mecanismului institutional al UNCTAD si a metodelor sale de lucru, in functie de noile orientari si posibilitati ale organizatiei. Structura institutionala s-a modificat, reducandu-se numarul organelor sale subsidiare, intr-o forma viabila, pana la viitoarea conferinta, dupa cum urmeaza:
- Consiliul pentru Comert si Dezltare ramane organul de conducere al UNCTAD in perioada dintre sesiunile Conferintei, fiind investit cu puteri sporite, de decizie politica in vederea adaptarii rapide a organizatiei la schimbarile intervenite pe mondial;
- Comitetele (Comisiile) permanente existente au fost suspendate si in locul lor au fost create alte patru comitete privind:
- comertul cu marfuri;


- atenuarea saraciei;
- cooperarea economica intre tarile in curs de dezltare;


- dezltarea sectorului de servicii.
- A fost mentinut Comitetul special pentru preferinta si Grupul interguvernamental pentru practicile comerciale restrictive.
Totodata, s-au constituit cinci grupuri de lucru ad-hoc care se r ocupa de probleme privind:
1. investitiile si fluxurile financiare;


2. eficienta comertului;
3. experientele ative in domeniul privatizarii;
4. largirea posibilitatilor de comert pentru tarile in curs de dezltare;
5. corelatia dintre investitii si transferul de tehnologie.
Aceste grupuri ad-hoc, constituite pe o perioada de 2 ani, care poate fi prelungita, r fi alcatuite in principal din experti nationali, desemnati de tarile interesate, st din experti care participa cu titlu consultativ.
- Secretariatul se reorganizeaza pentru a raspunde imperativelor noului program de lucru si noilor structuri interguvernamentale. Se prevede o flexibilitate sporita in ce priveste programarea, durata si ordinea de zi a organelor subsidiare ale UNCTAD, precum si desfasurarea consultarilor si negocierilor interguvernamentale.
f) In ceea ce priveste participarea la lucrarile UNCTAD, textul documentului final stipuleaza ca guvernele isi mentin intreaga libertate de a se asocia intre ele pentru a promova aceleasi scopuri si a adopta pozitii comune.
Deja UNCTAD VIII a marcat o slabire evidenta a sistemului rigid al grupurilor de state ("77", "B", "D"), ceea ce reflecteaza diferentierea intereselor tarilor membre. Nici chiar "Grupul celor 77" nu a mai actionat ca o entitate in cadrul negocierilor privind documentul final. Statele occidentale, cele central si est-europene, inclusiv fostele republici sovietice, au adoptat, de asemenea, pozitii individuale, fara a promova pozitii de grup.
Delegatia Romaniei a actionat in conformitate cu interesele noastre de tara in tranzitie la economia de piata si in acelasi timp, de tara in curs de dezltare. Ea a participat nemijlocit la cele doua grupuri de redactare a documentului final al Conferintei si la grupul restrans pentru definirea reformei institutionale a UNCTAD. Propunerile Romaniei s-au reflectat in documentele adoptate.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact