StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » economie comerciala
Trimite articolul prin email Modalitatile de plata in comertul international : Economie comerciala Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Modalitatile de plata in comertul internationalMODALITATILE DE PLATA IN COMERTUL INTERNATIONAL

Exista 4 metode primare de schimbare a marfii contra plata:

cont deschis;

incasare;
acreditiv

acont numerar.

Fiecare metoda are avantajele si dezavantajele ei in functie mai ales de relatiile dintre cumparator si vanzator, scara cotelor de risc ale sistemelor de plata internationale evidentiaza modalitatile de plata in functie de gradul de risc.


Perspectiva exportatorului

Mecanismul de piata 424c26e

Perspectiva importatorului

risc ridicat


cel mai avantajos

ñ

cont deschis

ò

ñ

incasare

ò

ñ

acreditiv

ò

ñ

acont in numerar

ò

risc scazut


cel mai putin avantajos


Tabelul 3   Scara cotelor de risc


Vanzatorii reduc expunerea la risc pe masura ce coboara scara, cel mai avantajos fiind acontul in numerar. Cumparatorii au expunerea inversa.

CONTUL DESCHIS

Intr-o tranzactie pe baza de cont deschis, cumparatorul primeste marfa urmata de factura si documentele de expeditie, iar apoi se face plata. Se recomanda ca ambele parti sa se cunoasca reciproc atunci cand folosesc aceasta forma de schimb, deoarece plata se bazeaza in primul rand pe incredere reciproca.

INCASARILE SAU INCASSO DOCUMENTAR

Incasarile sau incasso documentar permit schimbul de marfa contra plata cu un control mai mare al vanzarilor fata de contul deschis si sunt adeseori folosite cand credibilitatea si performanta partilor sunt trainice. Vanzatorul sau agentul expeditor intocmeste, avizeaza si trimite documentele direct bancii cumparatorului. Incasso-ul documentar este modalitatea prin care o banca incaseaza suma datorata de un cumparator, contra remiterii documentelor. Banca este insarcinata cu incasarea pe baza instructiunilor primite de la exportator-ordinator sau de la banca acestuia (banca remitenta) a unor documente financiare - trata, bilet la ordin, CEC, chitanta de plata si/sau documente comerciale (facturi, documente de expeditie )

Trata sau cambia este un inscris prin care o persoana numita tragator, da ordin unei alte persoane denumita tras, de a plati unui tert (beneficiar) o anumita suma de bani determinata, la o data si un loc stabilit.

Conventia de la Geneva din 7 Iunie 1930 stabileste legea uniforma care reglementeaza conflictele in materie de cambii si bilete la ordin.

Prin emiterea cambiei se creeaza un raport juridic intre tragator si beneficiar, prin care tragatorul se obliga fata de beneficiar sa-l determine pe tras sa plateasca suma prevazuta in cambie; trasul devine participant la cambie numai daca o accepta.

Un incasso documentar se realizeaza in 3 etape principale:

ordinul de incasare al vanzatorului (remitentului);

trimiterea ordinului de incasare de catre banca remitenta bancii prezentatoare;incasarea de catre banca prezentatoare ordinul de plata reprezinta dispozitia data de o persoana (ordonator) unei banci de a plati o suma in vederea stingerii unei obligatii banesti provenind dintr-o relatie directa. Ordinul de plata este prin natura lui revocabil (inainte de a fi incasat de catre beneficiar). Ordinele de plata se utilizeaza mai ales in operatiuni auxiliare exportului - taxe vamale, cheltuieli de transport, comisioane, contrastalii sau in activitati comerciale.

Derularea operatiunilor prin incasso documentar

banca exportatorului verifica .documentele prezentate, iar daca sunt intocmite corect le trimite bancii importatorului

banca importatorului actionand corespunzator instructiunilor din ordinul de incasso, remite documentele contra plata, in moneda specificata; daca documentele sunt insotite de cambii cu scadenta ulterioara, va prezenta importatorului cambii spre acceptare. In aceasta situatie ordinul de incasare va prezenta mentiunea „documente contra acceptare” (D/A)

cand exportatorul are nevoie de intreaga valoare a cambiei va proceda la negocierea acesteia pe baza documentelor, banca prezentand cambia pentru plata in nume propriu

banca importatorului crediteaza contul bancii exportatorului si il debiteaza pe ce1 al importatorului pe baza avizului de efectuare a platii cu suma reprezentand pretul marfii livrate.

Domicilierea incasoului in tara cumparatorului (importatorului) determina intarzierea incasarii pretului marfii datorat timpului necesar circuitului bancar.

Inainte de a alege forma de incaso documentar precum si incasarea unei creante se verifica:

valabilitatea si onorabilitatea cumparatorului;

gradul de cunoastere a tarii cumparatorului;

situatia politica, economica si juridica in tara importatoare;

controlul schimburilor si restrictiile privind importurile in tara importatorului;

posibilitatea de a gasi un nou cumparator sau de a recupera marfa.

ACREDITIV BANCAR

Este o modalitate de plata folosita in comertul international care consta in angajamentul unei banci de a plati, din dispozitia unui importator (ordonator), o anumita suma de bani furnizorului de marfuri contra prezentarii, intr-o anumita perioada a unor documente care sa dovedeasca expedierea marfurilor in concordanta cu clauzele contractuale convenite intre cumparator si vanzator (importator si exportator) sau sa plateasca ori sa accepte ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trase de beneficiar.

Exportatorul (vanzatorul) are in acest caz o promisiune irevocabila din partea bancii cumparatorului de plata a sumei datorate de cumparator conditionata de prezentarea de catre exportator intr-un anumit termen a setului de documente care atesta expeditia marfii. Exportatorul de regula nu va expedia marfurile inainte de a fi avizat de banca ca i-a fost deschis un acreditiv documentar.

Importatorul (cumparatorul) da o dispozitie de plata irevocabila in favoarea exportatorului conditionata de prezentarea de catre cumparator la banca sa a documentelor.

Importatorul (cumparatorul) in calitate de ordinator al acreditivului (care initiaza mecanismul intre cele doua banci), formuleaza in ordinul de deschidere al acestuia (dat bancii sale) exigentele asupra documentelor pe care trebuie sa le depuna beneficiarul la banca sa, tinand seama de clauzele stabilite in contractul de vanzare-cumparare si a normelor acceptate pe plan international (RUU).

Conformitatea documentelor se verifica pe baza „Regulilor si uzantelor uniforme privind acreditivele documentare” RUU emise de Camera Internationala de Comert din Paris. Articolul A al acestor reguli stipuleaza faptul ca „in operatiunile cu acreditive, toate partile interesate trebuie sa ia in consideratie documentele si nu marfurile, serviciile si/sau prestatiile la care se refera aceste documente”.

Acreditivul documentar cuprinde urmatoarele elemente:

banca ce deschide (ordonatoare) acreditivul, denumirea si sediul bancii platitoare;

denumirea si sediul ordonatorului adica a cumparatorului;

momentul de cand acreditivul poate fi folosit deoarece exportatorul nu va livra marfa inainte de a fi anuntat cu privire la deschiderea acreditivului, deci ca tranzactia poate fi infaptuita atat de vanzator cat si de cumparator din punct de vedere al platilor.

OPERATII PREALABILE DESCHIDERII ACREDITIVULUI

Inainte de a semna ordinul de deschidere a acreditivului documentar, importatorul trebuie sa verifice:

daca pe imprimatul de deschidere este tiparita mentiunea ca, creditul documentar este supus RUU si ca el este irevocabil si dupa caz daca este transferabil sau netransferabil;

daca banca exportatorului si exportatorul sunt complet identificati inclusiv contul importatorului;

daca banca asigura pretul in valuta si siguranta schimbului,daca a fost precizata data inceperii si expirarii creditului,

daca au fost reflectate corect conditiile de livrare;

notificarea clara a documentelor prevazute si a conditiilor din ele precum si prezentarea lor cu usurinta in special a certificatului de calitate si cantitate si a datelor din ele;

daca data limita a expedierii marfii este corelata cu data expirarii acreditivului documentar, inclusiv zilele nelucratoare.

Banca importatorului intocmeste un act de deschidere a acreditivului documentar care reproduce toate elementele esentiale a cererii de deschidere acreditivului. O copie se trimite bancii exportatorului si o alta copie se preda importatorului - de obicei prin banca sa.

Banca importatorului poate solicita confirmarea deschiderii acreditivului documentar.

Banca exportatorului poate transmite din timp deschiderea creditului daca este solicitata de banca importatorului in functie de instructiunile primite de la acesta din urma.

DOCUMENTELE FOLOSITE IN EXECUTAREA ACREDITIVELOR DOCUMENTARE

Factura comerciala, document de baza care certifica livrarea unui bun material intr-o tranzactie, apare cu document esential prevazut in contractul de baza pe baza caruia se calculeaza si se incaseaza pretul marfii. Factura se intocmeste pe numele cumparatorului, al ordonatorului acreditivului si cuprinde urmatoarele elemente de baza:

• denumirea exacta a marfii (exact conform contractului);

• pretul unitar si valoarea totala;

• conditia de livrare precizata in documentele de incasare, expediere si asigurare. Acreditivul admite o depasire a cantitatii din contract de +-5%.

certificatul de origine face dovada provenientei marfii si cumparatorul il utilizeaza la operatia de vamuire. Acest document interzice exportul pentru unele produse (animal :, cereale, etc.).

documentul de receptie calitativa si cantitativa a marfii se emite de institutii agreate de cumparator. Ele sunt specializate in controlul supravegherea si receptia marfurilor aflate in trafic international pentru aceasta operatie vanzatorul plateste o taxa suplimentara.

conosamentul reprezinta documentul de transport pe apa avand un rol important in derularea tranzactiei. RUU admite mentiunea pe conosament a preluarii marfii spre incarcare si accepta prezentarea conosamentului numai in original

duplicatul frahtului international (sau scrisoarea de trasura internationala), este un document de transport emis de caile ferate a tarilor exportatoare.

Frahtul (scrisoarea de trasura) poate fi adresata cumparatorului, unei case de expeditii. sau unei banci.

Scrisoarea de transport aerian sau (conosament aerian) se intocmeste si insoteste transportul aerian.

Declaratia vamala care cuprinde in descriere atat documentele folosite cat si tipul de transport si de expediere.

In concluzie in exercitarea acreditivului documentar sunt utilizate: factura, documentul de receptie cantitativa, documentul de receptie calitativa, buletinele de analiza, certificatul de origine, cel de garantie, de greutate, documentul de transport, documentul de asigurare a marfii, specificatia cu privire la descrierea marfii, declaratia vamala, eventual certificatul fitosanitar si sanitar-vot

ACREDITIVE DOCUMENTARE

a) Dupa criterii de securitate a platii avem:

Acreditivul documentar revocabil - banca emitenta are dreptul de a modifica sau de a anula in orice moment un acreditiv revocabil. In cele mai multe cazuri banca actioneaza din ordinul cumparatorului.

Acreditivul documentar irevocabil neconfirmat de banca notificatoare constituie un angajament ferm conform art. 10 RUU. Locul de utilizare a acreditivului poate fi diferit de cel de plata. Orice acreditiv trebuie sa desemneze banca creditoare sa accepte sau sa negocieze plata - art. 1 RUU.

Acreditiv documentar irevocabil confirmat de banca notificatoare. Daca o banca emitenta autorizeaza sau invita a alta banca sa confirme acreditivul sau irevocabil si daca a doua banca acorda confirmarea sa, aceasta confirmare constituie un angajament ferm din partea bancii care confirma - 10 b RUU. Prin acreditiv irevocabil confirmat, beneficiarul primeste doua angajamente de plata - cel al bancii emitente si cel al bancii confirmationale.

b) In functie de locul unde se va efectua plata avem:Acreditivul documentar domiciliat in tara cumparatorului se concretizeaza prin stabilirea tarii, localitatii si bancii la care se va efectua plata . Acest acreditiv mai poarta denumirea de acreditiv de negociere.

Acreditivul documentar domiciliat in tara vanzatorului, prezinta avantajul pentru vanzator (cel mai important avantaj) ca poate sa incaseze valoarea documentelor imediat dupa depunerea lor la banca sa; daca dupa verificarea acestea corespund conditiilor din contractul de tranzactie si acreditiv

c) In functie de modul de executare sau livrare a marfurilor avem:

acreditiv documentar transferabil contine in mod expres clauza transferabilitatii cu urmatorul scop: vanzatorul, poate sa-si substituie unul sau mai multi beneficiari secunzi, respectiv unul sau mai multi furnizori, operatia de substituire are loc pentru intreaga cantitate de marfa.

acreditiv documentar netransferabil, atunci cand exista un singur exportator.

acreditiv divizibil presupune mentiunea ca suma de incasat se imparte intre beneficiar si alti participanti la export.

acreditiv indivizibil - contravalorea marfii o primeste un singur beneficiar.

acreditiv partial sau platibil in transe - are in vedere livrarea esalonata a marfurilor. Fiecare operatie poate fi privita singular.

acreditiv documentar revolving - este o varianta a acreditivului documentar platibil in transe, care se deschide numai pentru valoarea primei transe si se reintregeste valoarea pe masura utilizarii lui. Se indica de la inceput valoarea transei si termenului de valabilitate pentru fiecare transa in parte.

acreditivul cu clauza rosie (red clause) permite bancii notificatoare si/sau confirmatoare sa plateasca un avans beneficiarului inainte de expedierea marfii. Avansul pe care il primeste beneficiarul acreditivului, acordat pe raspunderea si riscul bancii ordinatorului ii permite sa se aprovizioneze si sa angajeze forta de munca in vederea efectuarii exportului.

Cel mai avantajos acreditiv este irevocabil, indivizibil, netransferabil si domiciliat la banca orasul si tara unde functioneaza exportatorul.

DERULAREA PLATII EFECTUATA PRIN ACREDITIV DOCUMENTAR

Etapa I. Incheierea contractului de vanzare-cumparare internationala.

Etapa II. Incheierea contractului de acreditiv cu toate clauzele principale din contractul de vanzare-cumparare:

importatorul da dispozitie de deschiderea acreditivului;

banca importatorului notifica banca exportatorului despre deschiderea acreditivului in favoarea exportatorului;

banca exportatorului il anunta pe exportator in legatura cu deschiderea acreditivului, cerandu-i sa i se confirme valabilitatea clauzelor.

Etapa III. Derularea contractului si a efectuarii platii

exportatorul livreaza marfa si obtine documentele cerute prin acreditiv;

exportatorul depune documentele la banca sa;

banca verifica continutul documentelor, eventual restituie documentele exportatorului care vor fi corectate in termenul de valabilitate al creditului;

banca exportatorului remite documentele verificate, bancii importatorului;

banca importatorului remite documentele catre importator, pe baza lor intra in posesia marfii, iar banca importatorului opereaza in contul acestuia.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact