StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » microeconomie si macroeconomie
Trimite articolul prin email Costul de productie. pretul : Microeconomie si macroeconomie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Costul de productie. pretulCOSTUL DE PRODUCTIE. PRETUL


Conceptul si tipologia costului de productie


Definitie: Costul de productie este expresia monetara a consumului de factori de productie pentru obtinerea unui bun economic dat
costul de productie este o marime agregata (el cumuleaza toate cheltuielile ocazionate de realizarea bunului economic)       

Functiile costului de productie:

de recuperare a cheltuielilor de productie          

de decizie microeconomica (decizie privind oferta)

de comparare a competitivitatii firmei

Tipologie:

dupa relatia cu volumul fizic al productiei (produsului global):     

Ø      cost fix (CF): este relativ constant in raport cu variatia produsului global fizic

CF = f(q) , cu f’q = 0, unde q este produsul global fizic

Ø      cost variabil (CV): este relativ variabil direct proportional in raport cu variatia produsului global fizic

CV = h(q) , cu h’q > 0

Ø      cost total (CT): suma algebrica a costului fix s a celui variabil

CT = CF + CV = f(q) + h(q)

    • dupa baza de raportare:

Ø      cost global (CG): se refera la costul intregul produs global

cost global fix: CGF

cost global variabil: CGV

cost global total: CGT = CGF + CGV             

Ø      cost mediu (CM): se refera la costul unei unitati de produs

cost mediu fix: CMF = CGF / q

cost mediu variabil: CMV = CGV / q

cost mediu total: CMT = CGT / q = CMF + CMV      

Ø      cost marginal (Cm): arata cresterea costului global total generata de cresterea cu o unitate a produsului global fizic

Cm = ΔCGT / Δq sau, in cazul continuu, Cm = δCGT / δq

    • dupa gradul de cuantificare:

Ø      cost contabil (Cc): este determinabil pe baza documentelor contabile

Ø      cost de oportunitate (Co):avantajul maxim la care se renunta atunci cand se ia o decizie economica (de alocare a resurselor)          

    • dupa efectivitatea cheltuielilor:

Ø      cost explicit (Ce): cheltuieli care reprezinta iesiri efective de moneda    

Ø      cost implicit (Ci): neintrari scontate de venituri

Figura 32: Structura costului de productie

    • dupa orizontul de timp:

Ø      cost pe termen scurt (Cts): cost care functioneaza pe un interval de timp in care nu au loc modificari substantiale in factorii de productie (indeosebi la nivelul capitalului sau tehnologiei)         

Ø      cost pe termen lung (Ctl): cost care functioneaza pe un interval de timp in care se produc modificari substantiale in factorii de productie (indeosebi la nivelul capitalului sau tehnologiei)         

Principiile costului de productie

principiul cauzalitatii (al suficientei): nici o cheltuiala care nu contribuie la obtinerea bunului economic nu trebuie sa intre in costprincipiul integralitatii (al necesitatii): nici o cheltuiala care contribuie la obtinerea bunului economic nu trebuie exclusa din cost

principiul omogenizarii (al uniformizarii): toate cheltuielile care intra in cost trebuie aduse la acelasi grad (de complexitate, de intensitate etc.)

principiul actualizarii (al scontarii): toate cheltuielile care intra in cost trebuie aduse la acelasi momentFunctia costului pe termen scurt


Functia CGT se determina prin insumarea functiei CGF si a CGV

Conform definitiei, CGF este o constanta in raport cu volumul fizic al produsului global, prin urmare graficul sau va fi o dreapta paralela la axa pe care se masoara productia fizica (q)

Intr-adevar, din  rezulta ca tangenta in fiecare punct al graficului este paralela la abscisa, deci graficul insusi va fi o dreapta paralela la abscisa


Figura 33: Curba costului global fix

Conform definitiei, CGV este o functie crescatoare de volumul fizic al productiei (intrucat CGV = h(q), unde h’q > 0)

Vom extrage functia CGV din functia de productie

intrucat Y = F(i), iar q = Y / p (unde p este pretul de achizitionare a input-urilor, adica a factorilor de productie) si i = CGV (adica chiar valoarea consumata din factorii de productie pentru obtinerea bunului economic), rezulta ca i = h(q) = h(Y/p) = F-1(Y/p) = k-1(Y) = k-1[F(i)]  

din punct de vedere grafic, aceasta inseamna ca CGV reprezinta imaginea functiei de productie obtinuta prin schimbarea reciproca a abscisei cu ordonata

asadar, ca si functia de productie, CGV va fi o functie de gradul 3, avand punctele de inflexiune si panta corelate cu cele ale functiei de productie, dar in oglinda

Figura 34: „Extragerea” curbei costului global variabil din curba functiei de productie (produsului global)

Conform definitiei, CGT este suma algebrica (si, deci, si grafica) dintre CGF si CGV, adica:
Figura 35: Diagrama costului global

Alaturi de diagrama costului global, se poate construi si diagrama costului mediu, de mare utilitate in fundamentarea deciziei microeconomice

Sa determinam relatiile de calcul pentru costul mediu fix, variabil si total:

CMF = CGF/q = f(q)/q

CMV = CGV/q = h(q)/q

CMT = CGT/q = f(q)/q + h(q)/q       

Vom determina derivatele partiale de ordinul 1 si 2 ale functiei CMF:


Asadar, curba costului mediu fix va fi descrescatoare si convexa in raport de q.

Sa determinam derivata partiala de ordinul 1 a CMV:Pot exista trei situatii:

Deci, pe segmentul crescator al costului mediu variabil, costul marginal este mai mare decat costul mediu variabil
Deci, pe segmentul descrescator al costului mediu variabil, costul marginal este mai mic decat costul mediu variabil


Deci, in punctul de minim al costului mediu variabil, acesta este egal cu costul marginal, ceea ce revine la a spune ca curba costului marginal trece prin punctul de minim al curbei costului mediu variabil
Figura 36: Diagrama costului mediu si marginal

OBS: Pentru simplificare, in unele analize privind comportamentul economic al firmei, se accepta ipoteza de liniaritate a CMV si CMT       Punctul mort al firmei (pragul de rentabilitate)


Definitie: punctul mort al firmei (pragul de rentabilitate) este acel nivel al productiei fizice la care firma trece de la pierderi la profit

firma inregistreaza pierderi atunci cand incasarea totala (cifra de afaceri) este mai mica decat costul global total: VT < CGT

firma inregistreaza profit atunci cand incasarea totala (cifra de afaceri) este mai mare decat costul global total: VT > CGT      

In cursul evolutiei sale, firma poate atinge, succesiv, mai multe praguri de rentabilitate, in raport de evolutia preturilor si de cea a costurilor

Determinarea pragului de rentabilitate este cruciala in proiectarea oricarei afaceri economice

Functionarea firmei la nivelul pragului de rentabilitate se mai numeste gestiune de echilibru sau, inca, gestiune statica:

firma nici nu este eliminata (inca) de pe piata dar nici nu se poate dezvolta din lipsa fondurilor de investitii (care se alimenteaza din profit)

Putem determina pragul de rentabilitate, astfel:


Figura 37: Pragul de rentabilitate la nivel microeconomic


Punctul de inchidere a firmei


Definitie: punctul de inchidere al firmei este acel nivel al productiei fizice la care costul mediu variabil este egal, in punctul sau de minim, cu pretul de piata (si, desigur, cu costul marginal)

Figura 38: Punctul de inchidere a firmei


Pretul de oferta


Definitie: Pretul pe care producatorul il asociaza bunului realizat si oferit pe piata spre vanzare (el nu este intotdeauna si incasat)

Mod de calcul: pO = Cp + πe, unde: pO este pretul de oferta, Cp este costul de productie, πe este profitul economic (supraprofitul)

Figura 39: Corelatia dintre cost si pret la nivelul firmei


Costul de productie pe termen lung


Pe termen lung, datorita variabilitatii preturilor, a tehnologiilor, a nivelurilor productiei precum si a altor factori, asupra costului mediu actioneaza doua efecte contradictorii

efectul economiilor de scara: scaderea costului mediu total, ca urmare a actiunii unor factori favorabili si a aparitiei unor oportunitati (cresterea randamentului factorilor, noi piete de desfacere, noi tehnologii etc.)

efectul dezeconomiilor de scara: cresterea costului mediu total, ca urmare a actiunii unor factori defavorabili (cresteri de preturi la input-uri, restrangeri ale pietelor de desfacere, costuri cu externalitatile etc.)

Efectul final asupra costului mediu total este dat de rezultanta actiunii simultane a celor doua efecte

Costul mediu total pe termen scurt (CMTS) isi pastreaza alura de curba convexa de gradul 2, dar ea urmeaza o infasuratoare pe termen lung care da alura costului mediu total pe termen lung (CMTL)

Iata efectul economiilor de scara asupra costului mediu total pe termen lung:

Figura 40: Efectul economiilor de scara asupra costului mediu total pe termen lung

Si efectul dezeconomiilor de scara asupra costului mediu total pe termen lung:

Figura 41: Efectul dezeconomiilor de scara asupra costului mediu total pe termen lungPolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact