StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » microeconomie si macroeconomie
Trimite articolul prin email Piata si actorii ei : Microeconomie si macroeconomie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Piata si actorii eiPIATA SI ACTORII EI


Economia naturala vs economia monetara


Economia naturala: acel mod de organizare a activitatii economice prin care toate nevoile economice sunt satisfacute din productia proprie a agentului economic, nefiind necesar schimbul economic
conditii de existenta: libertatea economica (proprietatea privata asupra resurselor)

Piata: acel mod de organizare a activitatii economice prin care ansamblul nevoilor economice nu poate fi satisfacut decat prin specializarea agentilor economici in realizarea diferitelor bunuri 727g63h economice si prin schimbul acestora intre agenti

- conditii de existenta:

a) specializarea

b) schimbul (nu neaparat prin intermedierea monedei)

Economia de schimb (economie monetara): acea piata in care tranzactiile economice se desfasoara prin intermedierea monedei

- conditii de existenta:

a) specializarea

b) schimbul

c) moneda ca mijloc general de schimb

Economia de piata: acea economie de schimb caracterizata prin libertate economica (proprietatea privata asupra resurselor economice si asupra rezultatelor activitatii economice)

- conditii de existenta:

a) libertatea economica

b) specializarea

c) schimbul

d) moneda

OBS:

Economia naturala nu implica piata, in timp ce economia de schimb implica aparitia si functionarea pietei

Economia naturala se caracterizeaza prin alocarea suboptimala a resurselor, in timp ce economia de schimb realizeaza alocarea resurselor pe baza avantajului comparativ

Elemente de economie naturala sau de economie de schimb nemonetara se intalnesc si in sistemele economice moderne

elemente de economie naturala: productia casnica a gospodariilor

elemente de economie de schimb nemonetara: barter (troc) efectuat pentru a contracara lipsa de lichiditati monetare sau pentru a contracara deprecierea rapida a monedei


Figura 4: Formele de organizare a activitatii economice


Ce este piata ?


Definitie: ansamblul relatiilor de vanzare-cumparare efectuate intr-o anumita perioada, cu privire la un bun economic determinat

NB: In continuare, prin piata vom intelege, intotdeauna, economia de piata, asa
cum a fost definita mai sus

Functii (rol):

punerea in contact a cererii cu oferta si stabilirea echilibrului microeconomic

crearea semnalelor (sistemului de preturi relative) privind alocarea resurselor si distribuirea rezultatelor activitatii economice: raspunsul la cele 4 intrebari ale economiei

locul de manifestare a  “mainii invizibile”: concurenta economica pura

coordonarea deciziilor microeconomice optime


Tipologia pietei


Dupa natura obiectului:

piata de bunuri si servicii

piata financiara (de capital)

piata creditului (monetara)

piata muncii

Dupa modul de efectuare a tranzactiilor:

piata de gros

piata en detail  

Dupa tangibilitatea obiectului:

piata de bunuri

piata de serviciiDupa structura pietei (dupa gradul de competitivitate):

piata perfecta (cu concurenta perfecta) 

piata imperfecta (cu concurenta imperfecta)

monopolistica

monopolista

oligopolista

Dupa diferentierea incheierii tranzactiei de realizarea ei:

piete la vedere (momentul incheierii tranzactiei coincide cu cel al realizarii ei)      

piete futures (momentul realizarii tranzactiei este ulterior momentului incheierii ei)

Dupa gradul de transparenta:

piata oficiala: evidentiate in contabilitatea nationala

piata subterana (neagra): neevidentiata in contabilitatea nationala           


Agentii economici (actorii pietei)


Definitie: Agentii economici reprezinta persoane fizice sau entitati juridice care participa la procesul economic, fie prin intermediul pietei fie in afara ei

Rolul (functiile) agentilor economici:

purtatori ai informatiilor privind cererea si oferta

decidenti cu privire la oferta si cererea viitoare

decidenti cu privire la echilibrul microeconomic (decizia de clearing market)


Criterii de diferentiere a agentilor economici:

dupa gradul de agregare

dupa sursa venitului obtinut

dupa functia economica

Tipologia agentilor economici (sectoare institutionale):

  • Agenti economici individuali

persoane fizice

  • Agenti economici agregati

menaje (gospodarii)

societati non-financiare

societati financiar-bancare

administratii private

administratii publice

restul lumii


Figura 5: Sectoarele institutionale din economie


Moneda si piata


Activ: orice entitate care confera posesorului putere de cumparareputere de cumparare: dreptul posesorului unui activ de a dispune de bunuri si servicii proportional cu activul detinut

Lichiditate: proprietatea unui activ de a fi utilizat cu un anumit cost de tranzactie

cost de tranzactie: cost (exprimat monetar sau nu) implicat de utilizarea unui activ in derularea tranzactiilor economice       

Lichiditatea si costul de tranzactie sunt invers proportionale
Definitie: moneda este activul financiar cu cea mai mare lichiditate

Forme contemporane de moneda

o       biletul de banca: moneda cu valoare nominala mai mare sau egala cu unitatea monetara

o       moneda divizionara: moneda cu valoare nominala mai mica decat unitatea monetara

o       moneda scripturala (de cont): moneda fara existenta fizica, circuland prin intermediul inscrierilor in conturi bancare

o       moneda de calcul: moneda necesara pentru calcule de transformare valorica atunci cand circula, legal, doua sau mai multe monede diferite   

o       moneda electronica: moneda sub forma semnalelor electronice

o       moneda de rezerva: orice activ lichid sau usor lichidabil (valute, obligatiuni sau actiuni straine, aur etc.)

NB 1. Biletul de banca si moneda divizionara se mai numesc moneda
manuala
(au existenta fizica, fiind manipulabile in mod direct)

2. Moneda manuala se mai numeste moneda centrala (este emisa de
autoritatea monetara – banca centrala)

3. Nivelul de dezvoltare economica si institutionala este direct
proportional cu ponderea monedei scripturale in totalul masei
monetare

Functiile (rolul) monedei:

  • etalon al preturilor: orice pret absolut este exprimat in moneda
   • moneda reduce numarul preturilor din economie de n/2 ori (n este numarul marfurilor tranzactionate)
   • exista  preturi cand nu exista moneda (adica [n(n-1)]/2 preturi) si (n-1) preturi atunci cand exista moneda

mijloc de schimb: moneda intermediaza trecerea marfii de la producator la consumator, ea insasi ramanand permanent in sfera schimbului

o        ex. cumpararea de bunuri si servicii cu plata imediata

  • mijloc de plata: atunci cand momentul nasterii unei obligatii de plata nu coincide cu momentul stingerii obligatiei respective

o       ex. plata salariilor sau cumpararea de marfuri in rate sau leasing

  • mijloc de economisire: moneda este cel mai adecvat mijloc de economisire, intrucat obligatiile exprimate in moneda nu se modifica
  • moneda universala: intermediaza tranzactii internationale (pentru asta moneda trebuie sa fie convertibila si, in plus, sa se bucure de increderea agentilor economici)

Fluxurile economice


Definitie: transferuri de obiecte economice (bunuri, servicii, bani, informatie, forta de munca, externalitati) intre agenti economici, prin intermediul pietei sau in afara pietei

Clasificare

a) dupa natura fluxului:

fluxuri reale (specifice sectorului real al economiei): bunuri si
servicii, forta de munca, capital fizic s.a.

fluxuri monetare sau simbolice (specifice sectorului nominal al
economiei): bani, informatie s.a.a.

b) dupa extindere:

fluxuri intrasectoriale: se limiteaza la nivelul unui sector institutional dat (ex. fluxuri intre firme comerciale non financiare sau intre banci)

fluxuri intersectoriale: se desfasoara intre sectoarele institutionale


Figura 6: Fluxurile economice din economie

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact