StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » microeconomie si macroeconomie

Investitiile in economia de piata

INVESTITIILE IN ECONOMIA DE PIATA


Activitatea investitionala si trasaturile ei in economia de piata.

Clasificari si definiri privind cheltuielile de investitii.
Activitatea investitionala si trasaturile ei

in economia de piata


Investitiile sunt considerate cheltuieli sau plasamente de sume banesti in diferite domenii economice si extraeconomice, astfel ca prin activitatile investitionale are loc transformarea a o serie de lichiditati initiale in active reale sau financiare, cu scopul de a obtine anumite efecte economice sau extraeconomice intr-o perioada viitoare, in ideea ca efectele obtinute sa acopere si sa justifice efortul depus initial.

►O prima caracterizare a activitatii investitionale priveste atat elemente de natura economica, dar si juridica (conform lui P.Massť) si cuprinde patru elemente obligatorii, esentiale pentru identificarea unei investitii, si anume:

subiectul investitiei, reprezentat de cel care investeste (persoana fizica sau juridica, publica sau privata, persoane individuale sau in asociere);

obiectul investitiei, reprezentat de activele reale sau financiare realizate in urma activitatii investitionale;

efortul, care reprezinta costul sau cheltuiala certa, actuala, efort necesar pentru obtinerea obiectului investitiei;

efectele, care pot fi economico-financiare, valorice sau sociale, politice, ecologice etc., care se asteapta a se obtine in viitorul mai apropiat sau mai indepartat.

►Teoria economica actuala mai pune in evidenta si alte patru aspecte legate de definirea activitatii investitiilor.

a)Investitiile sunt opusul consumului imediat, necesitand existenta unor resurse obtinute pe seama unor procese anterioare de economisire si acumulare si realizate de investitorul respectiv sau de catre alte persoane fizice si juridice.

b)Relatia investitii-timp arata ca investitiile sunt cheltuieli de sume banesti la un moment initial pentru a se obtine efecte ulterioare, in timp.

c)Un al treilea aspect se refera la caracterul dual al investitiilor, deoarece trebuie avute in vedere, simultan, doua sensuri care se corealeaza permanent:

- sensul valoric, adica investitia este o cheltuiala baneasca, reprezentand o resursa finaciara avansata si consumata in prezent, pentru a obtine efecte viitoare;

- sensul fizic, adica investitia este o activitate concreta, in care sunt angrenate mijloacele materiale si tehnice, precum si oamenii cu cunostintele lor manageriale, cu abilitatile si interesele lor.

Necorelarea celor doua aspecte face, practic, nerealizabila o investitie sau ii reduce drastic eficienta, asa cum s-a dovedit de multe ori in experienta omenirii. Altfel spus, fie nu sunt bani, chiar daca exista posibilitati tehnice si vointa unanima pentru un proiect de investitie sau, invers, sunt bani, dar nu este posibila realizarea unei investitii din punct de vedere al procurarii unor materiale sau dotari, din punct de vedere al calificarii umane, al nivelului organizatoric sau chiar din motive de cultura, interese politice si traditie locala.

d)In al patrulea rand, investitiile sunt determinate in economia actuala de existenta si functionarea celor doua piete:

- piata reala, pe care exista active reale, realizate prin investitii in active reale (directe), cele mai importante fiind investitiile economice din domeniul economic, deoarece ele sunt, in fapt, singurele creatoare de bogatie reala;

- piata financiara (sau fictiva), pe care exista active financiare, obtinute prin plasamente sau investitii financiare (investitii de portofoliu) si prin care, de fapt, se atrag si plaseaza resursele economisite sau acumulate in economie reala.

Activitatile investitionale in economiile moderne se caracterizeaza prin trasaturi clasice si trasaturi moderne, si anume:

A.     Trasaturi clasice se enunta astfel

- sacrificarea unor resurse certe, prezente, in defavoarea consumului imediat;

- durata relativ mare intre momentul efectuarii cheltuielilor, momentul obtinerii de efecte si momentul care reprezinta sfarsitul efectelor investitionale;

- riscurile si incertitudinea, care actioneaza tot timpul si pot afecta deopotriva eforturile si efectele unui proiect de investitii;

- ireversibilitatea totala sau partiala a unei investitii in curs de realizare sau deja finalizata, daca s-a luat o decizie gresita, ceea ce conduce la pierderi totale sau partiale.

B. Trasaturi moderne se refera la urmatoarele:

- investitiile devin o alocare permanenta de capitaluri pentru achizitia de active reale sau financiare, datorita dinamismului economic actual, fiind necesara crearea si gestionarea unui portofoliu de investitii;

- reducerea considerabila a orizontului de timp legat de realizarea si exploatarea unei investitii, astfel ca, astazi, proiectele de investitii, intreprinderile, afacerile, portofoliile de investitii financiare se nasc si dureaza mult mai putin timp, din cauza mobilitatilor extraordinare inregistrate ca urmare a progreselor tehnice, economice, sociale, organizatorice etc.

- caracterul de reversibilitate, manifestat prin mobilitatea deosebita a raportului investitii reale-plasamente financiare si a raportului investitii-dezinvestitii, care se realizeaza la granita dintre piata reala si cea fictiva.

►Intr-o economie de piata exista si un proces invers procesului initial al investitiilor, adica dezinvestirea.

Dezinvestirea este o activitate prin care se transforma o serie de active reale sau financiare in lichiditati, pentru a fi replasate in alte proiecte de investitii reale sau pentru efectuarea altor genuri de tranzactii financiare.

Factorii care determina dezinvestitia pot fi de natura tehnica, economica, financiara, manageriala, politica, conjuncturala sau de durata.

Dezinvestitia se deosebeste radical fata de lichidarea prin sistarea fortuita, temporara sau definitiva, deoarece, la fel ca si investitia, decizia se hotaraste si se ia pe baza unor analize si calcule prealabile, ca o alternativa la situatia initiala. Deci, un investitor are pregatita alternativa de a iesi dintr-o afacere in orice moment.

In concluzie, sintetic, procesele investitionale, de exploatare a unei investitii si de dezinvestire se pot reprezenta in Fig.nr.1.1.
††††††††††† Fig.nr.1.1. Procesele de investitii, de exploatare si de dezinvestire.


Clasificari si definiri privind cheltuielile de investitii


Clasificarea investitiilor din diverse unghiuri de vedere prezinta o importanta teoretica si practica in stabilirea unor modalitati de eficientizare a proiectelor de investitii in active reale si de optimizare a portofoliului de investitii financiare, precum si a intregii activitati la nivel macro si microeconomic.

In teoria economica exista foarte multe criterii de clasificare, dar cateva sunt recunoscute ca esentiale si sunt larg utilizate de economisti.

a) Dupa obiectul investitiei, in economia de piata exista doua mari categorii de investitii, si anume:

- investitii in active reale

-investitii financiare

b) Dupa implicarea investitorilor in managementul activelor realizate prin investitii, exista:

- investitii directe

- investitii de portofoliu

c) Dupa modul de administrare, exista:

-investitii neintermediate

-investitii administrate

d) Dupa structura cheltuielilor de investitii, exista:

-investitii tehnice (sau pentru capital tehnic), in utilaje, constructii, tehnologii, lucrari geologice legate de un anumit obiectiv de investitii;

-investitii in resursele umane (in pregatirea personalului);

-investitii sociale, in dotari sociale interne (cantine, cluburi etc.) sau externe (sponsorizarea unor institutii scolare, institutii de arta, de cultura etc.);

-investitii comerciale (de cunoastere si patrundere pe anumite piete de desfacere);

-investitii in cercetarea stiintifica proprie etc.

-plasamente financiare.

e) Dupa felul lucrarilor de investitii, exista:

-investitii in obiective noi;

-investitii de restructurare (pentru modernizarea, reutilarea, reconstructia sau dezvoltarea obiectivelor deja existente).

f) Dupa gradul de independenta a proiectelor de investitii, exista:

- cheltuieli pentru proiecte de investitii exclusive, care presupun alegerea in exclusivitate a unui anumit proiect, celelalte fiind considerate diametral opuse si fiind respinse;

-cheltuieli pentru proiecte de investitii independente, care presupun atacarea mai multor proiecte ce nu au legatura unul cu altul si nu se influenteaza pe perioada realizarii sau exploatarii;

-cheltuieli pentru proiecte de investitii dependente sau conexate, care depind unele de altele, prin realizarea lor in aval sau in amonte.

Din punctul de vedere al relatiei cu obiectivul de investitii realizat, exista trei categorii de cheltuieli de investitii, si anume:

investitia directa (sau de baza);

investitia de infrastructura (sau colaterala);

investitia conexa.

Investitia directa (de baza) cuprinde totalitatea cheltuielilor prevazute in documentatia intocmita de un anumit agent economic in vederea realizarii nemijlocite a unor obiective de investitii noi, inlocuirea, modernizarea sau dezvoltarea unor intreprinderi deja existente in diferite ramuri ale economiei.

Investitia de infrastructura (colaterala) cuprinde cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa si se refera concret la: construirea sau racordarea la conducte pentru alimentarea cu apa, gaze, canalizare, energie termica, linii de transport a energiei electrice, retele de telecomunicatii, inclusiv racordurile la retelele publice, cai si drumuri de acces etc., necesare punerii in functiune si exploatarii mijloacelor fixe create prin investitia directa.

Investitia conexa reprezinta cheltuielile de investitii necesare a se efectua in alte ramuri sau domenii pentru a se putea pune la dispozitia investitiei directe utilaje, materii prime, combustibil, energie, cai de comunicatii, dotari social-culturale etc.

De exemplu, realizarea unei centrale electrice (ca investitie directa) impune racordurile la diversele retelele publice, cai si drumuri de acces, ca investitii de infrastructura, dar si relatii cu furnizorii de carbune, deci trebuie realizate obligatoriu si investitii conexe in societatile miniere. Investitiile conexe nu se includ in valoarea totala a obiectivului rezultat din investitia directa, deoarece ele reprezinta investitii directe in domeniul in care se realizeaza, dar ele trebuie luate serios in considerare.

g) Dupa forma juridica a proprietatii beneficiarilor de investitii exista doua tipuri importante de investitii:

-investitii publice, prezente in toate tarile in diferite domenii;

-investitii private, care sunt considerate ca fiind rezultatul cel mai pur al raportului cerere-oferta de investitii in economia de piata.

Primele trei clasificari sunt cele mai importante pentru economia moderna si prezinta unele controverse.

A) Investitii in active reale si investitii financiare

Pornind de la ideea ca cheltuielile de investitii se materializeaza in anumite tipuri de active, contabilitatea evidentiaza trei categorii de imobilizari: imobilizari corporale, imobilizari necorporale, imobilizari financiare.

Prima mare optiune a investitorilor este alegerea intre doua decizii:

-fie obtinerea unor active reale (teren, utilaje, instalatii etc.), din diferite ramuri productive sau neproductive (industrie, agricultura, transport, comert, servicii etc.);

-fie pentru plasarea banilor in diferite titluri de valoare sau tranzactii financiare.

Investitiile in active reale constau in transformarea unor lichiditati in diverse active imobilizate ca active corporale sau necorporale (la care se pot adauga si unele active circulante). Din punct de vedere contabil, pe durata realizarii investitiei, cheltuielile de investitii sunt imobilizari in curs (corporale si necorporale), iar dupa finalizarea lucrarilor, ele sunt inregistrate contabil ca imobilizari corporale, necorporale, active circulante.

Cele mai importante investitii in active reale sunt cele in domeniile productive, numite investitii economice, deoarece ele asigura obtinerea de valoare nou creata si contribuie la cresterea produsului intern brut. Conform teoriei economice, investitiile economice sunt definite sub trei aspecte, si anume: definirea contabila, definirea economica si definirea financiara.

a) Definirea contabila considera investitiile ca fiind acele achizitii de active corporale, necorporale sau financiare, neconsumabile in decursul unui exercitiu contabil, deci sunt acele cheltuieli cu efecte durabile, inregistrate cu exactitate in contabilitate. Practic, aceste cheltuieli se determina pe baza devizului general.

b) Definirea economica necesita caracterizarea efortului si efectele investitionale sub influenta managementului si mecanismelor economiei de piata, prin luarea in calcul a mai multor aspecte, cum ar fi: dimensionarea si amplasarea optima, riscurile investitionale, relatii cu pietele de aprovizionare sau de desfacere, concurenta, managementul etc.

c) Definirea financiara priveste investitia sub forma unor fluxuri de iesiri si de intrari banesti, pe toata durata de realizare si de exploatare a investitie, luand in considerare resursele de finantare, costul lor, influenta factorului timp prin tehnica de actualizare, evolutiile de pe piata financiara.

Cele trei definiri ale investitiilor pot fi exemplificate astfel: un investitor poate realiza un minihotel, care din punct de vedere contabil a costat 5 miliarde de lei in anul 2002, dar aspectele economice (decizia de amplasare, managementul activitatilor turistice etc.) sau aspectele de natura financiara (modul de finantare, cotarea pe piata bursiera a actiunilor din domeniul hotelier etc.), pot conduce la dublarea sau, dimpotriva, la devalorizare foarte accentuata a valorii de piata a minihotelului respectiv.

Alaturi de investitiile economice, desigur ca sunt importante si investitiile in domeniul neproductiv (invatamant, sanatate, cultura etc.).

Decizia de a face o investitie in active reale este prezentata sub forma unui proiect de investitii analizat prin prisma celor trei definiri. Potrivit conceptiei organismelor financiare internationale, prin proiect de investitii se intelege o activitate cu un moment de incepere si un moment de incheiere, intre aceste momente realizandu-se o serie de fluxuri de iesiri si intrari si care, din punct de vedere economico-financiar, sunt cheltuieli si venituri.

Investitii financiare

Din punct de vedere contabil, exista si investitii care se materializeaza in imobilizari financiare, care se evidentiaza in contul cu acelasi nume si care cuprinde atat diverse titluri sau hartii de valoare, care pot fi considerate investitii financiare, cat si alte elemente legate de aceste imobilizari (creante, dobanzi, varsaminte).

Investitiile financiare sau plasamentele financiare se materializeaza in o serie de hartii de valoare sau alte produse specifice pietei financiare.

Teoria economica face distinctie intre investitiile in active reale (mai ales ca investitii economice) si plasamentele financiare, deoarece, daca investitia economica este implicata in producerea de active reale si de bogatie reala, plasamentul reprezinta doar o operatie de finantare (directa sau indirecta) a unei investitii, iar aceasta operatie de finantare nu poate fi considerata prin ea insasi o creatie de bogatie, ci, de fapt, influenteaza redistribuirea bogatiilor create prin investitiile materializate in active reale.

La nivelul unui agent economic sau al unei persoane fizice, plasamentele financiare sunt generatoare de venituri suplimentare si de bogatie, dar sursa lor se afla in efectele ce se obtin prin investitiile economice, materializate in active reale, producatoare de bunuri si servicii, care contribuie la sporirea valorii noi adaugate.

Rolul plasamentelor financiare este vital in economia de piata, deoarece investitiile financiare asigura atragerea de resurse de finantare, plasarea acestor resurse si supravegherea pietei reale pentru utilizarea cat mai eficienta a plasamentelor.

Concret, investitiile financiare creeaza activele financiare pe cele 2 mari piete din Romania: piata de capital si piata monetara, pe care exista titluri de valoare cu caracter negociabil sau nenegociabil, alte instrumente financiare sau tranzactii. Concret, prin investitii financiare se creeaza:

a) active de capital, care pot fi active de capital clasice - obligatiuni si actiuni - sau alte genuri de active financiare cum sunt: plasamente in societati de investitii, inclusiv in fonduri mutuale; plasamente in institutii de economii si constructii de locuinte (piata ipotecara) sau in institutii de asigurari, precum si in instrumente financiare moderne: contracte futures, options, alte produse derivate.

b) active monetare sau pe piata valutara, care sunt acele active rezultate din plasamente pe termen scurt, pana la 1 an (depozite bancare, certificate de depozit, tranzactii cu produse derivate), specific acestora fiind gradul ridicat de lichiditate, deci cu posibilitatea transformarii operative si pe o baza de continuitate in fonduri banesti.


B) Investitii directe si investitii de portofoliu

►In acceptiunea organismelor financiare internationale (FMI, OCDE), definirea investitiilor directe are la baza doua criterii:

existenta unei relatii de parteneriat pe termen lung intre investitorul direct si intreprinderea sau societatea in care s-a investit;

exercitarea unei influente asupra managementului unitatii respective intr-un grad semnificativ.

Spre deosebire de investitiile directe, investitiile de portofoliu sunt acele investitii efectuate prin dobandirea de valori mobiliare pe pietele de capital organizate si reglementate, dar care nu permit participarea nemijlocita la administrarea unei societati comerciale.

In legatura cu aceasta clasificare a investitiilor trebuie subliniate doua aspecte importante, si anume:

a)Exista o serie de controverse legate de investitiile financiare, care sunt generate de dificultatea de a face o demarcatie clara intre participatii si plasamente, dat fiind faptul ca anumite actiuni pot fi achizitionate initial ca participatii, pentru a fi pastrate intr-un portofoliu pe termen lung, dar oricand ele pot fi tranzactionate pe piata bursiera. Apare astfel o problema, deoarece aceleasi tipuri de titluri pot fi considerate investitii directe, dar ele pot fi regandite si ca investitii de portofoliu.

b)In acceptiunea investitorilor straini, investitiile directe sunt avute in vedere nu ca simple active corporale sau necorporale, ci, de fapt, investitiile directe sunt tot timpul transpuse pe planul pietei financiare, ca investitii materializate in titluri financiare. Astfel, definirea investitiilor straine directe are in vedere activele diferite ale unei intreprinderi, dar aceste investitii sunt†† privite ca reprezentand 10% sau mai mult din totalul actiunilor ordinare sau reprezinta un anumit drept vot sau un alt echivalent.

C) Investitii directe (neintermediate) si investitii administrate

Investitiile mai pot fi considerate si dupa modul de implicare a investitorilor in luarea deciziei investitionale, si anume:

-in cazul investitiilor directe, investitorul hotareste in mod direct, fara a recurge la intermediari, in ce active isi investeste disponibilitatile (la ce banci constituie depozite, pe ce durata, ce tipuri de actiuni si obligatiuni cumpara, daca constituie un portofoliu de investitii si in ce structura, etc);

-in cazul investitiilor administrate, apar diverse forme de intermediere, care folosesc diverse modalitati de atragere a unor sume de bani de la mai multi investitori, iar strategia de plasare a acestor sume este elaborata de specialisti ai pietelor financiare (care actioneaza in piata primara sau secundara, fiind institutii bancare sau nebancare).

►Ca o concluzie, in economiile actuale sunt la fel de importante atat investitiile in active reale cat si investitiile financiare prin prisma urmatoarelor considerente:

-Activele materializate in active reale creeaza bogatie, dar conditiile de finantare influenteaza in mod covarsitor comportamentul investitional, nivelul, structura si eficienta diverselor active corporale.

-Investitiile in economia contemporana nu mai sunt strict legate de un plasament stabil de capital intr-un bun material sau intr-un titlu de valoare, ci exista tendinta spre un dinamism si spre o mare reversibilitate intre fluxurile reale si cele monetar-financiare, fiind necesara crearea unui portofoliu de investitii, gestionat in concordanta cu dinamismul si logistica lumii actuale.

D Investitiile in active reale si investitiile financiare in statistica Romaniei

Dupa datele din Anuarul statistic al Romaniei, investitiile reprezinta cheltuielile efectuate pentru lucrari de constructii, de instalatii si de montaj, pentru achizitionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate realizarii de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea si reconstructia celor existente, precum si valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe si al terenurilor (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport etc.). Concret, exista patru categorii de cheltuieli pentru investitii: constructii-montaj, utilaje, lucrari geologice, alte cheltuieli. Aceasta clasificare reflecta investitiile materializate in active reale.

Dupa posturile balantei de plati a Romaniei, exista urmatoarele categorii de investitii evidentiate in contul de capital: investitii directe, investitii de portofoliu, imprumuturi externe, asistenta sau donatii externe sau alte forme de atragere de capital. De asemenea, exista date privind tranzactiile la bursele de valori mobiliare sau de produse derivate (BVB,BMB,BMFMS), la RASDAQ, la cele 5 SIF-uri, in societatile de asigurari, fonduri mutuale sau diverse depozite si tranzactii pe piata monetara si valutara. Aceste date reflecta tipuri de investitii financiare.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact