StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a lua DECIZIA CORECTA
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » microeconomie si macroeconomie
Trimite articolul prin email Problemele fundamentale ale economiei politice : Microeconomie si macroeconomie Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Problemele fundamentale ale economiei politicePROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI POLITICEIntrebarile fundamentale pe care (si) le pune teoria economica


     151b16b   Teoria economica a aparut ca urmare a necesitatii de a gasi fundamente logico-rationale la alocarea resurselor rare pentru utilizari alternative, in scopul atingerii unui grad si structuri acceptabile ale satisfacerii nevoilor economice
     151b16b   In context, teoria economica (isi) pune urmatoarele intrebari:

     151b16b      151b16b Ce sa se produca

     151b16b      151b16b Cum sa se produca

     151b16b      151b16b Cat sa se produca

     151b16b      151b16b Pentru cine sa se produca

     151b16b   Raspunsul la cele patru intrebari esentiale descrie tipul de sistem economic:

     151b16b      151b16b Sistem economic de comanda: raspunsul este dat de un grup de experti-birocrati, pe baza centralizarii informatiilor si deciziilor la nivelul economiei nationale

     151b16b      151b16b Sistem economic de piata: raspunsul este dat de fortele impersonale ale pietei, pe baza descentralizarii maximale a informatiei si deciziei

     151b16b      151b16b Sistem economic mixt: raspunsul reprezinta o combinatie intre centralizarea si descentralizarea informatiei si deciziei, in functie de caracterul public sau privat al bunului/actiunii economic(e) respectiv(e).


Nevoile economice sursa activitatii economice


     151b16b   Definitie: nevoia economica reprezinta o necesitate de natura materiala, destinata sa asigure existenta si dezvoltarea biologica a individului/grupului social

     151b16b   Trasaturile nevoii economice:

     151b16b      151b16b este o nevoie de natura materiala

     151b16b      151b16b are, concomitent, un caracter obiectiv si subiectiv

     151b16b      151b16b este persistenta: odata satisfacuta, nu dispare, ci revine cu o anumita periodicitate si intensitate

     151b16b      151b16b este generatoare de noi nevoi economice: prin satisfacerea sa, nevoia economica poate determina aparitia altor nevoi economice conexe sau explicitarea unor nevoi economice implicite

     151b16b      151b16b are caracter dinamic: nevoia economica se modifica, fie ca este fie ca nu este satisfacuta (deseori, chiar in functie de gradul si calitatea satisfacerii ei)

     151b16b      151b16b formeaza un sistem, supus caracteristicilor de complementaritate, substituibilitate si competitivitate

     151b16b      151b16b are tendinta cresterii nelimitate (cantitativ, structural, calitativ)

Bunurile economice


     151b16b   Definitie: Orice entitate, rezultat al actiunii umane, destinat sa satisfaca o nevoie economica data

     151b16b   Clasificare

     151b16b      151b16b dupa origine:

     151b16b      151b16b bunuri libere nu sunt rezultat al actiunii umane, nu au costuri de procurare

     151b16b      151b16b bunuri economice sunt rezultat al actiunii umane, au costuri de procurare

     151b16b      151b16b dupa modul de circulatie:

     151b16b      151b16b bunuri marfa trec de la producator la consumator prin piata

     151b16b      151b16b bunuri non-marfa trec de la producator la consumator fara intermedierea pietei

     151b16b      151b16b dupa scopul consumului:

     151b16b      151b16b bunuri finale sunt destinate consumului final (bunuri de consum)

     151b16b      151b16b bunuri intermediare sunt destinate consumului productiv (bunuri de echipament sau de investitii)

     151b16b      151b16b dupa sectorul economic in care sunt produse:

     151b16b      151b16b bunuri publice sunt destinate satisfacerii nevoilor economice publice (colective)

     151b16b      151b16b bunuri private sunt destinate satisfacerii nevoilor economice private (individuale)

     151b16b      151b16b dupa tangibilitate:

     151b16b      151b16b bunuri sunt substantiale (tangibile) : momentul producerii lor difera de momentul consumului

     151b16b      151b16b servicii sunt non-substantiale : momentul producerii lor coincide cu momentul consumului

     151b16b   aritatea: proprietatea unui bun (sau resursa economica) de a fi insuficient(a) in raport cu nevoia sau nevoile economice generatoare
Activitatea economica


     151b16b   Definitie: ansamblul de actiuni umane, individuale sau socializate, destinate sa obtina bunurile economice necesare satisfacerii nevoilor economice

     151b16b   Forme ale activitatii economice:

     151b16b      151b16b dupa forma de proprietate asupra bunurilor intermediare utilizate:

     151b16b      151b16b activitati economice private produc bunuri si servicii private (individuale)

     151b16b      151b16b activitati economice publice produc bunuri si servicii publice (colective)

     151b16b      151b16b dupa gradul de prelucrare a bunurilor de consum:

     151b16b      151b16b sectorul primar: bunurile economice au un grad de prelucrare primar, incipient

     151b16b      151b16b sectorul secundar: bunurile economice au un grad de prelucrare superior

     151b16b      151b16b sectorul tertiar: bunurile economice apar exclusiv sub forma serviciilor

     151b16b      151b16b dupa transparenta in raport cu contabilitatea nationala:

     151b16b      151b16b activitati economice oficiale: sunt contabilizabile de catre autoritatea publica

     151b16b      151b16b producatoare de marfuri: agentii economici propriu-zisi

     151b16b      151b16b producatoare de bunuri economice non-marfa: economia casnica (gospodarii)

     151b16b      151b16b activitati economice subterane: scapa contabilizarii autoritatii publice


Resursele economice si factorii de productie


     151b16b   Definitie: Orice entitate, naturala sau artificiala (artefact) susceptibila sa fie atrasa in circuitul economic fundamental in scopul obtinerii de bunuri economice

     151b16b   Tipologie

     151b16b      151b16b populatia sursa factorului munca

     151b16b      151b16b resursele naturale sursa factorului pamant

     151b16b      151b16b potentialul creativ sursa factorului capital

     151b16b      151b16b potentialul managerial sursa factorului antreprenoriat

     151b16b   Bariere in calea atragerii resurselor economice in circuitul economic fundamental

     151b16b      151b16b limita tehnologica accesibilitatea tehnologica a resurselor

     151b16b      151b16b are caracter istoric

     151b16b      151b16b are caracter ireversibil

     151b16b      151b16b limita economica pretul prohibitiv sau nu in atragerea resurselor

     151b16b      151b16b are caracter reversibil

     151b16b      151b16b depinde si de factori non-economici dar care influenteaza factorii economici

    • limita ecologica gradul de deteriorare a mediului ambiant
      • unii analisti considera ca este, de fapt, o specie a limitei economice (in sensul ca poate fi redusa la o chestiune de acceptabilitate/non-acceptabilitate a pretului
    • limita juridica stipularea, prin norme juridice, a regimului de atragere a unor resurse economice in circuitul economic fundamental
    • limita morala cutume, traditii, etc. care reglementeaza, sub sanctiuni non-juridice, regimul de atragere a unor resurse economice in circuitul economic

     151b16b   Factorii de productie

     151b16b   Definitie: acele resurse economice care depasesc barierele mentionate mai sus si sunt atrase efectiv in circuitul economic


     151b16b   Tipologie

     151b16b      151b16b dupa natura munca, capital, pamant (resurse naturale)

     151b16b      151b16b dupa origine: a) primari (munca, resurse naturale); b) secundari (capital)
Raritate si alegere. Avantajul comparativ, specializarea si schimbul


     151b16b   Datorita raritatii, este necesara alegerea intre utilizarile alternative ale resursei economice rare

     151b16b   Costul alegerii intre alternative se numeste cost de oportunitate

     151b16b   Definitia costului de oportunitate: avantajul maxim la care se renunta atunci cand se face o alegere

     151b16b   Trasaturile costului de oportunitate:

     151b16b      151b16b functioneaza in orice decizie, nu numai in cele privind activitatea economica (reprezinta o evaluare economica a oricarei decizii)

     151b16b      151b16b nu are intotdeauna (si nici in mod exhaustiv) o expresie monetara

     151b16b   Alegerea rationala se face atunci cand se minimizeaza costul de oportunitate (se realizeaza avantajul comparativ)

     151b16b   Alegerea rationala conduce la specializare: capatarea abilitatilor de orice fel (tehnologice, manageriale etc.) de a realiza un anumit bun economic cu costuri mai mici decat realizarea oricarui alt bun economic dintr-o resursa economica data

     151b16b   Urmarea logica a specializarii este schimbul economic: cedarea bunului in care s-a realizat specializarea in schimbul altui bun necesar economic, asa incat, pe ansamblul sistemului economic, sa se realizeze satisfacerea globala a tuturor nevoilor economice


Frontiera posibilitatilor de productie


     151b16b   Definitie: frontiera posibilitatilor de productie reprezinta ansamblul punctelor ce semnifica alegeri eficiente (care epuizeaza resursa) ale agentului economic in ceea ce priveste combinatia de productie dintr-o resursa economica rara, cu utilizari alternative, data


     151b16b   Particularitati

     151b16b      151b16b este descrescatoare (explicatie: cresterea cantitatii produse dintr-un bun, din resursa limitata R, are ca efect scaderea cantitatii produse din bunul alternativ si invers)

     151b16b      151b16b este concava: (explicatie: pe masura ce coboram dinspre punctul A spre punctul B, se va renunta la cantitati din ce in ce mai mari din bunul y pentru a produce o unitate suplimentara din bunul x)

Figura 2: Frontiera posibilitatilor de productie


     151b16b   Ecuatie: Pe baza notatiilor din figura anterioara si pe baza relatiilor cunoscute din geometria analitica, se poate determina ecuatia frontierei (curbei) posibilitatilor de productie:

Costul de oportunitate


     151b16b   Pe baza frontierei posibilitatilor de productie se poate vizualiza costul de oportunitate al unei decizii economice:

Figura 3: Costul de oportunitate al deciziei economice

Economie pozitiva vs economie normativa


     151b16b   Economia pozitiva: acea disciplina care, in materia fenomenului economic, stabileste efectul rezultat in urma variatiei unor variabile economice independente, in conditii bine precizate

     151b16b      151b16b nu produce judecati de valoare si nici nu pleaca de la ele

     151b16b   Economia normativa: acea disciplina care, in materia fenomenului economic, este preocupata de aspectul axiologic al procesului economic, inclusiv al masurilor de politica economica

     151b16b      151b16b pleaca de la si ajunge la judecati de valoare cu privire la dezirabilitatea, moralitatea etc. dinamicii economice

     151b16b   Analiza economica nu este niciodata pur pozitiva sau pur normativa, cele doua abordari interconditionandu-se. Totusi, se pare ca, in cercetarea abstracta, domina economia pozitiva in timp ce, in politica economica, domina economia normativa

Microeconomie, macroeconomie, mondoeconomie


     151b16b   Microeconomie: acel nivel de agregare a (activitatilor) agentilor economici la care decizia economica precum si influentele acesteia se iau si se exercita la nivel de individ (persoana fizica, gospodarie, firma)

- practic, sunt considerate decizii microeconomice deciziile individuale

     151b16b   Macroeconomie: acel nivel de agregare a (activitatilor) agentilor economici la care decizia economica se ia si isi exercita influentele la nivelul ansamblului economiei nationale

- practic, sunt considerate decizii macroeconomice deciziile guvernamentale

     151b16b   Mondoeconomie: acel nivel de agregare a (activitatilor) agentilor economici la care deciziile (fie individuale, fie guvernamentale) se iau si isi exercita influentele de catre/asupra agentilor economici din tari diferite

     151b16b   Corespunzator celor trei niveluri de agregare a activitatilor (agentilor economici), exista trei categorii de piete generice: piete microeconomice (pentru fiecare bun economic); piete nationale; piete internationale (mondiale)

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact