StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata de capital
Trimite articolul prin email Procesul de achizitie publica : Piata de capital Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Procesul de achizitie publicaProcesul de achizitie publica


Sintetizat, procesul de achititie publica este format din urmatoarele etape:Etapa

Operatiune


Intocmirea programului anual al  achizitiilor publice

- identificare necesitati

- estimare valoare si modalitati de obtinere

- punerea in corespondenta cu CPV

- ierarhizare

- alegere procedura

- identificare fonduri

- elaborare calendar

- definitivare si aprobare program

- daca se impune, elaborarea si transmiterea  anuntului de intentie


Elaborarea documentatiei de atribuire/ de selectare

- stabilire specificatii tehnice sau documentatia descriptiva

- stabilire clauze contractuale

- stabilire cerinte minime de calificare, daca este cazul, criterii de selectare

- stabilire criteriul de atribuire

-daca este cazul, solicitare garantie de participare

- completarea Fisei de date a achizitiei

- stabilire formulare si modele

- anunt catre Ministerul Finantelor Publice privind verificarea procedurala

-definitivare documentatie de atribuire


Chemare la competitie

- publicarea anuntului de participare

- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire

- raspuns la solicitarile de clarificari

- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese


Derulare procedura de atribuire
- daca este cazul, primire candidatura si selectare candidati

- daca este cazul, derularea rundelor de discutii

- termen pentru elaborare oferte

- primire oferte

- deschidere

- examinare si evaluare oferte

- stabilire oferta castigatoare

- anulare procedura, daca este cazul


Atribuire contract de achizitie publica sau incheiere acord cadru

- notificare rezultat

- perioada de asteptare

-daca este cazul, solutionare contestatii

- semnare contract/incheiere acord-cadru

- transmitere spre publicare anunt de atribuire


Incheiere dosar de achizitie publica

- definitivare dosar de achizitie publica


Derulare contract/acord cadru

- daca este cazul, constituirea garantiei de buna executie

- intrare in efectivitate

- indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale


Finalizare contract

- receptie finala

- daca este cazul, eliberare garantie de buna executie


Analiza procesului

- concluzii

- masuri de imbunatatirePolitica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact