StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata de capital
Trimite articolul prin email Operatiunile de bursa : Piata de capital Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Operatiunile de bursaOperatiunile de bursa


La BVB pot actiona ca intermediari numai membrii Bursei. In lipsa unei interdictii exprese, un membru al Bursei poate tranzactiona prin intermediul unui alt membru.

Bursa este, prin natura sa, o piata de licitatie, locul in care se centralizeaza toate ordinele 949i87j de vanzare si cumparare; din aceasta centralizare rezulta un pret (denumit pret “de referinta“ si calculat ca medie ponderata cu volumul tranzactiilor efectuate in cursul unei sedinte bursiere), valabil la un moment dat pentru fiecare valoare mobiliara. Pretul de tranzactionare se stabileste in functie de pretul de referinta.
Sistemul de tranzactionare al BVB (HORIZON) permite configurarea mai multor piete in cadrul Bursei. Piata (sectiunea) valorilor mobiliare cotate este segmentata pe mai multe categorii; exista, de asemenea, o sectiune speciala a titlurilor emise de SIF-uri precum si o piata a valorilor mobiliare ”necotate” si o sectiune a valorilor mobiliare ce fac obiectul unor oferte publice derulate prin BVB.

Sectiunea valorilor mobiliare cotate cuprinde urmatoarele categorii :

a) piata Regular, adica piata principala, obisnuita. Piata Regular este definita de Regulamentul BVB nr. 4/2001 privind tranzactiile bursiere ca fiind piata principala din cadrul Bursei, de tip ”order-driven“ (functioneaza pe baza de ordine de tranzactionare si nu pe baza de negociere), in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pe blocuri de tranzactionare si care determina pretul de referinta al valorilor mobiliare. Un bloc/lot standard de tranzactionare consta intr-un nr. de 500 de valori mobiliare (Procedura BVB nr. 4.4 de monitorizare si suspendare a activitatii de tranzactionare) ;

b) piata Odd lot, adica piata tranzactiilor in cantitati mici. Piata Odd Lot este piata din cadrul BVB auxiliara pietei Regular, tot de tip “order-driven“, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzactionare;

c) piata Deal, adica piata pentru tranzactii speciale, derulate in cantitati mari, negociate direct intre vinzator si cumparator; piata Deal este o piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in cadrul careia valorile mobiliare se negociaza nu pe blocuri de tranzactionare, ci in cantitati mari; valoarea minima admisa a unui ordin in piata Deal este de 2 miliarde lei (Procedura BVB nr. 4.4);

d) piata buy-in/sell-aut, adica o piata a tranzactiilor efectuate in executarea unei tranzactii esuate, pentru garantie; piata Buy-in este o sectiune de piata auxiliara pietei Regular, utilizata numai in mod exceptional, cand o SSIF vanzatoare nu livreaza actiunilor la data stabilita; piata Sell-out este o sectiune de piata auxiliara pietei Regular, utilizata numai in mod exceptional, cand o SSIF cumparatoare nu plateste la data stabilita pretul valorilor mobilire cumparate.

Tipurile de tranzactii la BVB sunt urmatoarele : (i) tranzactii comune (obisnuite); (ii) tranzactii „cross”, adica tranzactii in care intermediarul actioneaza atit in numele si pe seama vinzatorului, cit si in numele si pe seama cumparatorului; este un tip de tranzactii riscant, pentru ca poate duce la manipularea pietei; pe de alta parte, se poate pune problema valabilitatii unei astfel de tranzactii din moment ce intermediarul este mandatarul comun al partilor contractului de vinzare-cumparare (dubla reprezentare, care nu se confunda cu mandatul in interes comun ); (iii) tranzactii speciale, adica tranzactii in cantitati mari, negociate direct intre parti, pe piata Deal. In cadrul pietelor Regular si Odd Lot, ordinul introdus in sistem poate fi modificat oricand pe parcursul sesiunii de tranzactionare, dar dupa ce sistemul a facut jonctiunea ordinelor corespondente, pretul nu mai poate fi modificat, intrucit tranzactia este considerata incheiata. Pe piata Deal, daca destinatarul determinat accepta oferta asa cum ea i-a fost transmisa de catre initiator si nu transmite o contraoferta, contractul este considerat incheiat, iar pretul nu mai poate fi modificat.

Momentul incheierii contractului de vinzare-cumparare este diferit de momentul incheierii tranzactiei, cu exceptia tranzactiilor efectuate pe piata Deal. Intr-adevar, acceptarea ofertei semnifica numai incheierea tranzactiei, nu si incheierea contractului, care intervine la un moment ulterior, cind sistemul informatic de tranzactionare va efectua jonctiunea ordinelor corespondente de vinzare/cumparare. In anumite limite, se poate considera ca incheierea tranzactiei este reversibila si nu duce in mod obligatoriu la finalizarea contractului propriu-zis[3]. Tranzactia ar putea fi considerata un antecontract de vanzare-cumparare , cu toate ca tranzactia nu se incheie intre partile contractului de vinzare-cumparare, ci intre intermediari (partile contractului de vinzare-cumparare, cu exceptia cazului operatiunilor pe piata Deal, nu se cunosc intre ele).  

Regulamentul BVB nr. 4/2001, definind tranzactia bursiera, pune, insa, semnul egalitatii intre tranzactie si contract.

Incheierea tranzactiei nu genereaza implicit si incheierea contractului propriu-zis intrucit, pe de o parte in timpul parcurgerii procedurilor si formalitatilor specifice, se poate constata ca acordul de vointa a fost viciat si, pe de alta parte, raportul de tranzactionare intocmit de Bursa la momentul T (la sfarsitul zilei de tranzactionare) poate sa nu fie confirmat de catre SSIF la momentul T+1 (ziua a doua dupa incheierea tranzactiei), care a observat intre timp ca tranzactia s-a efectuat cu incalcarea reglementarilor bursiere. In acest caz, Bursa este obligata sa anuleze tranzactia. Tranzactia, asa cum s-a arat mai sus, poate fi anulata si ulterior incheierii contractului propriu-zis, prin decizie a Directorului General al Bursei sau a CNVM. Bursa va anula tranzactia si in cazul in care constata ca este justificata o solicitare a SSIF in sensul corectarii unei tranzactii eronate.

Momentul incheierii contractului este, la BVB, diferit, dupa urmatoarele distinctii:-in mod obisnuit, momentul in care ultima din cele doua SSIF parti ale tranzactiei transmite Bursei raportul de tranzactionare confirmat;

-in cazul in care una din parti are obiectii, momentul in care Bursa, dupa ce a rezolvat obiectiile, a inaintat raportul societatii care l-a contestat;

-momentul expirarii termenului in care SSIF trebuia sa raspunda, tacerea valorand confirmare.

Odata contractul incheiat, raporturile juridice stabilite intre parti in momentul incheierii tranzactiei nu mai pot fi modificate (pacta sunt servanda).

Din punctul de vedere al executarii obligatiilor contractuale, la BVB „predarea” obiectului vinzarii este, pina la aparitia depozitarului central, in sarcina Registrul Bursei, cu care emitentul, SSIF si clientii SSIF prin intermediul acestora, precum si agentii custode au incheiate contracte de prestari servicii. Registrul va transfera valorile mobiliare din conturile vanzatorilor in cele ale cumparatorilor fara interventia acestora sau a intermediarilor lor.

In cazul in care, la momentul T+3 (a treia zi de la incheierea tranzactiei) vinzatorul nu are in cont valorile mobiliare care trebuie sa fie transferate cumparatorului, adica obligatia de predare a lucrului vandut nu poate fi executata, Bursa va activa segementul de piata Buy-in, de unde se poate trage concluzia ca mecanismele BVB fac imposibila neexecutarea obligatiei de predare. In cadrul BVB exista si un mecanism de protectie impotriva riscului de insolvabilitate a cumparatorului (adica, imposibilitatea platii pretului contractului). Astfel, in cazul in care se constata ca la data decontarii SSIF nu are suficiente disponibilitati in contul sau de decontare pentru plata valorilor mobiliare cumparate, sunt posibile mai multe solutii: banca de decontare a SSIF ii poate acorda un credit, in baza unui acord prealabil intre banca si SSIF, SSIF gajand valorile mobiliare din contul propriu, atat pe cele deja existente, cat si pe cele care urmeaza sa-i intre in cont dupa plata cu banii imprumutati creditorului sau; daca banca nu acorda creditul, sau acesta nu este suficient, se va apela la Fondul de Garantare[5] ; daca pozitia societatii ramane in continuare debitoare, Comitetul Bursei, in procedura de urgenta, va dispune ca toate SSIF membre ale Asociatiei Bursei sa contribuie la stingerea datoriei, valorile mobiliare in cauza devenind proprietatea Bursei si urmind a fi vandute pe piata Sell-out.
Pina in anul 2000, BVB utilizat sistemul de tranzactionare STEA.

Fr. Deak, in Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Actami 1996, p.276, considera ca actul incheiat in conditiile dublei reprezentari este anulabil pentru dol prin reticenta ori pentru violarea de catre mandatar a obligatiei de fidelitate fata de mandant,  cu exceptia cazului in care mandantii, in cunostinta de cauza, convin sa dea imputernicire mandatarului in aceste conditii sau daca clauzele actului sunt astfel precizate, incit este exclusa vatamarea intereselor mandantului.

Raluca Marian, loc.cit., RRDA nr.3/2003.

H. D. Dumitru, S. David, loc.cit., RDC nr.5/1999, p.72.

Fondul de garantare (Regulamentul BVB nr. 7, privind constituirea si functionarea Fondului de Garantare) s-a constituit prin deschiderea de catre Bursa de Valori a unui cont la o societate bancara, cont administrat de catre Bursa, in scopul asigurarii resurselor necesare bunei functionari a mecanismului de decontare a tranzactiilor bursiere. Fondul este format din contributiile initiale (calculate prin aplicarea unui procent din valoarea capitalului social) si curente (calculate prin aplicarea unui procent la totalul celor mai mari trei sume nete de plata rezultate din tranzactiile efectuate intr-o anumita perioada) ale tuturor membrilor Asociatiei Bursei, precum si ale tuturor agentilor custode autorizati de Bursa.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact