StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » Economie » Piata de capital

Economie

Piata de capital reprezinta ansamblul relatiilor si mecanismelor prin care se realizeaza transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital - investitorii - catre cei care au nevoie de capital, cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) si prin intermediul unor operatori specifici (societatile de valori mobiliare).

Dubla abordare a analizei pietei de capital

Dubla  abordare a analizei pietei de capital Piata de capital a fost si este astazi abordata din doua perspective. Din punctul de vedere al economistilor ea este in primul rand piata activelor economice reale ce contribuie la productie, ca [...]

Comportamentul investitorului pe piata monetara in conditii de risc

Comportamentul investitorului pe piata monetara in conditii de risc       Modelul de preferinta pentru lichiditate prezentat anterior este doar o reactualizare a teoriei keynesiene de preferinta pentru lichiditate, utilizata pen [...]

Implementarea capm in analiza pietei de capital

Implementarea CAPM in analiza pietei de capital In Ec.II-141 am prezentat ecuatia dreptei de capital(CML), respectiv modelul CAPM care descrie relatia intre rentabilitatea estimata a activului i si  coeficientul beta al acelui activ. Pu [...]

Formule de calcul pentru corelarea calculului ratelor de rentabilitate

Formule de calcul pentru corelarea calculului ratelor de rentabilitate      Rentabilitatea anuala      Se calculeaza conform urmatoarei formule:            [...]

Procesul de achizitie publica

Procesul de achizitie publica Sintetizat, procesul de achititie publica este format din urmatoarele etape: Etapa Operatiune 1 Intocmirea programului anual al  achizitiil [...]

Cererea si oferta de capital

Cererea si oferta de capital 5. Legea economica a cererii si ofertei de marfuri are o conotatie speciala in domeniul tranzactiilor cu valori mobiliare. Oferta de capital provine, in principal, din economisire (venituri minus consum prop [...]

Considerente generale privind planul investitiilor de capital

Considerente generale privind planul investitiilor de capital Realizarea investitiilor de catre administratiile publice genereaza resurse considerabile, ceea ce duce automat la programarea acestora in timp, la ierarhizarea lor. Pentru ca fi [...]

Calculul coeficientului beta in analiza de portofoliu pe piata de capital

Calculul coeficientului beta in analiza de portofoliu pe piata de capital     Metoda clasica Aceasta metoda provine de la definirea coeficientului ca atare, respectiv din formula modelului index singular de modelare [...]

Teoria post moderna de portofoliu (tpmp)

Teoria Post Moderna  de Portofoliu (TPMP) Frank Sortino      Dupa ce acum jumatate de secol  Harry Markowitz a fundamentat si structurat, iar apoi William Sharpe a dezvoltat, teoria ce este [...]

Alte valori mobiliare emise de societatile comerciale

Alte valori mobiliare emise de societatile comerciale 31. Valorile mobiliare straine pot fi emise de persoanele juridice straine spre subscriere in Romania cu conditia sa fie inregistrate la OEVM, sa fie puse in circulatie pe o piata regle [...]

Aspecte generale privind contabilitatea institutiilor publice

Aspecte generale privind contabilitatea institutiilor publice[1] 1. Aspecte generale 1.1. Obiectul contabilitatii publice Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabili [...]

Principiile achizitiilor publice

Principiile achizitiilor publice I) principiul nediscriminarii: asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate II) tratament egal: stabilirea si aplicarea, or [...]

Etapele sistemului de tranzactii bursiere si otc

Etapele sistemului de tranzactii  bursiere si OTC Orice sistem de tranzactii bursier sau OTC are trei faze care asigura procesul de investitie in bursa de la initierea operatiunii si pana la executia finala. Pentru a demara procedura de t [...]

Actorii pietei de capital

Actorii pietei de capital 7. Participantii la piata de capital sunt persoanele fizice sau juridice ori entitatile fara personalitate juridica, calificate ca atare prin lege si prin regulamentele CNVM si care au dreptul de acces la piata de [...]

Modelul clasic si keynesian de analiza a pietei de capital

Modelul clasic si keynesian de analiza a pietei de capital Teoria clasica economica, descrie piata de capital ca purtatoarea de mecanisme de ajustare prin care venitul generat de productie se repartizeaza intre consum si investitii. In ace [...]

Factorul q

Factorul q James Tobin Tobin este cel mai marcant continuator al teoriei economice keyneysiane, pe care a incununat-o cu noi valente si pentru care, de altfel, a fost premiat cu premiul Nobel pentru economie in [...]

Organizarea si structura pietei maritime internationale

ORGANIZAREA SI STRUCTURA PIETEI MARITIME INTERNATIONALE Dupa ce in primele doua capitole s-au prezentat principalele categorii de marfuri transportate pe mare si principalele tipuri de nave aflate in exploatare, in continuare se va incerca [...]

Piata secundara de capital - bursa de valori

Piata secundara de capital - bursa de valori Sisteme de tranzactii in bursa      Dupa modul de functionare a pietelor bursiere, acestea pot fi intermitente sau continue.      Pietele bursiere intermitente (engl. ca [...]

Bursa de valori

Bursa de valori I.1.1.      Definitie. Clasificare Bursa reprezinta o culme  a pietei de capital, maturitatea, chintesenta ei. Dezvoltarea  comertului  inceputa  in timpuri istorice  primitive  a avut nevoi [...]

Titlurile de stat si obligatiunile municipale

Titlurile de stat si obligatiunile municipale       [...]

Intermediarii pietei de capital

Intermediarii pietei de capital 12. Conform art.3 din Legea nr.297/2004, serviciile de investitii financiare privind instrumentele financiare pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii autorizati, definiti de art. 2, alin.1 [...]

Testarea modelului de echilibru capm

Testarea modelului de echilibru CAPM A testa un model de echilibru al pietei de capital presupune in primul rand sa consideri piata de capital reala, masurata, ca fiind eficienta, iar modelul trebuie sa confirme acest lucru. Pe de alta part [...]

Ipotezele modelului de echilibru al pietei de capital

Ipotezele modelului de echilibru al pietei de capital Atunci cand defineste modelul sau, Sharpe considera ca trebuie indeplinite  trei conditii necesare  si suficiente pentru ca echilibrul pietei sa se realizeze asa cum il defineste[1]. [...]

Autoritatea pietei de capital

Autoritatea pietei de capital Autoritatea pietei este un organism care este fie guvernamental, fie definit prin lege, fie este un organism rezultat din autoreglementare. Rolul primordial al organismului de autoritate al pietei este de a asi [...]

Modelul arbitrage pricing theory

Modelul Arbitrage Pricing Theory Modelul Arbitrage Pricing Theory (Teoria de Evaluare prin Arbitraj) este o alternativa la modelul CAPM care difera de acesta cu privire mai ales la ipotezele si explicatiile cu privire la factorii de ris [...]

Auditul intern si controlul financiar preventiv

Auditul intern si controlul financiar preventiv Pentru buna functionare a activitatii institutiilor publice s-au instituit reglementari legislative privind controlul financiar intern si auditul financiar intern. Controlul financiar p [...]

Modelul normativ al lui markowitz de selectie a portofoliului eficient pe piata de capital

Modelul normativ al lui Markowitz de selectie a portofoliului  eficient pe piata de capital Harry Markowitz In prezentarea autobiografica realizata o data cu obtinerea premiului Nobel in 1990, Mar [...]

Pietele bursiere de marfuri

Pietele bursiere de marfuri      Contractele la termen      Tranzactiile cu lichidare la un anumit termen de la incheierea contractului au aparut cu citeva secole in urma pe pietele de marfuri. Prin perfectionarea a [...]

Bursa - elemente definitorii

Bursa - elemente definitorii      Bursele actuale sint rezultatul unei evolutii istorice indelungate si reflecta, cu particularitati zonale sau nationale, modelul general al pietei libere; natura specifica a bursei este data de o ser [...]

Trendul bursier

Trendul bursier Formarea cursului bursier      Ca pe orice piata, la bursa cursul titlurilor financiare - pretul curent al acestora - se formeaza prin confruntarea directa a cererii cu oferta. Specific bursei este insa fapt [...]

Preferinta pentru lichiditate pe piata monetara

Preferinta pentru lichiditate pe piata monetara De fapt Tobin , un keynesian notoriu, a elaborat un model pozitiv sau economic cu referire la comportamentul investitorilor pe piata monetara, abordand tematica preferintei pentru lichiditate [...]

Operatiunile de bursa

Operatiunile de bursa 16. La BVB pot actiona ca intermediari numai membrii Bursei. In lipsa unei interdictii exprese, un membru al Bursei poate tranzactiona prin intermediul unui alt membru. Bursa este, prin natura sa, o piata de licitat [...]

Mecanismul tranzactiilor in marja cu titluri primare

Mecanismul tranzactiilor in marja cu titluri primare Piata de capital din Romania a primit in anul 2002mai int' norme juridice care pe langa alte reglementari, introduc premisele pentru organizarea unei piete bursiere cu tranzactii in marj [...]

Piata primara de capital

Piata primara de capital Piata de capital are doua subdiviziuni importante: piata primara si piata secundara. Pe piata primara se tranzactioneaza titluri nou emise, iar pe piata secundara  se tranzactioneaza actiunile aflate in circulat [...]

Tipologia tranzactiilor cu titluri primare

Tipologia tranzactiilor cu titluri primare Tranzactii pe bani gata si in marja      Tranzactiile cu actiuni si obligatiuni realizate pe pietele bursiere pot fi clasificate in mai multe moduri: dupa natura contului deschis de c [...]

Functiile de utilitate si comportamentul investitorilor pe piata de capital

Functiile de utilitate si comportamentul investitorilor pe piata de capital I.1.1.    Proprietatile functiilor de utilitate pe piata de capital O prima proprietate pentru o functie de utilitate se refera la faptul ca [...]

Riscul sistematic si riscul nesistematic

Riscul sistematic si riscul nesistematic           Dreapta caracteristica a actiunii este de fapt o aproximare pentru adevarata relatie dintre rata de rentabilitatea a titlului si a pietei. Punctele care nu se gasesc pe dreapt [...]

Modelul pozitiv de echilibru al pietei de capital - capm

Modelul pozitiv de echilibru al pietei de capital - CAPM Activele pietei de capital care au asociat risc pot fi deci in viziunea lui Sharpe de doua tipuri asa cum mentionam anterior. Activele de capital sunt detinute de un proprietar care d [...]

Obligatiunile

Obligatiunile §1. Notiune si caracteristici 24. Obligatiunile sunt titluri negociabile, constand intr-o creanta pe termen mediu sau lung asupra unei societati, care confera titularilor de obligatiuni (obligatarii), drepturi de creanta [...]

Reglementarea pietei de capital

Reglementarea pietei de capital 6. Raporturile juridice aferente pietei de capital, vazute atit in dinamica lor cit si static, beneficiaza de un sistem special de reglementare. Legile speciale avind ca obiect de reglementare strict sis [...]

Actiunile

Actiunile §1. Notiune si caracteristici 8. Pentru participarea la constituirea capitalului social, actionarii primesc in schimbul aporturilor lor titluri participative, numite actiuni, de o valoare egala. Actiunea este, ca atare [...]

Instrumentele financiare, altele decit valorile mobiliare

Instrumentele financiare, altele decit valorile mobiliare 32. Instrumentele financiare, altele decit valorile mobiliare, sunt clasificate de Legea nr.297/2004 in : (i) titluri de participare la organismele de plasament colectiv ; [...]

Piata financiara si bursa

Piata financiara si bursa Locul pietei de capital in cadrul sistemului financiar Figura 2.1      Piata financiara este mecanismul prin care activele finan­ciare sunt emise si introduse in circuitul economic [...]

Elementele componente ale sistemului achizitiilor publice

Elementele componente ale sistemului achizitiilor publice I) autoritatea de reglementare - autoritatea de reglementare este reprezentata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP); [...]

Organizarea si supravegherea pietei de capital

Organizarea si supravegherea pietei de capital Sistemele financiare sunt diferite de la o tara la alta, pietele formate in diferite tari avand o traditie si evolutie bazata pe istoria, obiceiurile si cultura tarii respective. Dar exista cat [...]

Sistemul financiar si piata de capital

Sistemul financiar si piata de capital 1. Piata este locul, real sau virtual, in care se intilnesc cererile cumparatorilor si ofertele vinzatorilor de bunuri (marfuri). Ajustarea ofertei in functie de cerere determina pretul bunului (marfa)[ [...]

Functiile pietelor de capital in economie

Functiile pietelor de capital in economie      Pietele secundare pentru titluri financiare (pietele bursiere) pot fi organizate in doua modalitati principale: sub forma de burse de valori (engl. stock exchanges, fr. bourses) sau sub [...]

Proceduri de atribuire

Proceduri de atribuire Licitatia deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa. Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta a [...]

Ofertele publice

Ofertele publice 17. Ofertele publice sunt tranzactii speciale, avind ca obiect fie un numar mare de valori mobiliare tranzactionabile, fie punerea pe piata a unor noi valori mobiliare. Din punctul de vedere al mecanismului contractual, al [...]

Evaluarea fundamentala, critica lui tobin la tmp si tpmp

Evaluarea fundamentala, critica lui Tobin la TMP si TPMP Critica lui Tobin la modelul CAPM pentru piata de capital se refera in primul rand la faptul ca valoarea capitalului si implicit a activelor de capital este dependenta de distributia [...]

Deschiderea contului de capital: unele aspecte teoretice si practice

DESCHIDEREA CONTULUI DE CAPITAL: UNELE ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE 1. Introducere: integrarea pietei de capital La sfarsitul razboiului al doilea mondial, economia mondiala a trecut la un proces amplu de liberalizare a comertului. Inch [...]

Cererea de moneda

   CEREREA DE MONEDA      Conceptul "cerere de moneda" aparut la sfarsitul secolului al XIX-lea, indeplineste un rol esential in analiza monetara. Din confruntarea sa cu oferta de moneda, rezulta o serie de cauze, care permi [...]

Teoria pietei eficiente de capital

Teoria pietei eficiente de capital Eugene Fama 'O piata de capital eficienta este acea piata care proceseaza eficient infomatii. Preturile actiunilor la orice moment sunt bazate pe o corecta evaluare a t [...]

Piata primara si piata secundara

Piata primara si piata secundara 4. Daca se are in vedere momentul emiterii de valori mobiliare ori faza ulterioara inregistrarii acestora ca atare la autoritatea de reglementare, piata valorilor mobiliare este o piata primara, adica o pia [...]

Tranzactiile cu valori mobiliare

Tranzactiile cu valori mobiliare 13. Sub Titlul V, denumit « Operatiuni de piata », Legea nr.297/2004 reglementeaza numai ofertele publice de valori mobiliare. Tranzactiile obisnuite cu valori mobiliare si alte instrumente financi [...]

Evaluarea performantelor pe piata de capital prin metode ale teoriei moderne si post-moderne de portofoliu

Evaluarea performantelor pe piata de capital  prin metode ale teoriei moderne si post-moderne de portofoliu Teoria Moderna de Portofoliu si Teoria Post Moderna de Portofoliu asigura pe langa metodele de alocare de active si metode de evalu [...]

Indicator omega - exemplu de calcul

Indicator Omega - exemplu de calcul      Pentru calculul indicelui omega este nevoie doar de rentabilitatile istorice ale portofoliului sau indicelui vizat.      Primul pas consta in calculul FDC (Functia de Distributie C [...]

Notiunea, natura juridica si caracteristicile valorilor mobiliare

Notiunea, natura juridica si caracteristicile valorilor mobiliare       §1. Notiunea valorilor mobiliare 1. Valorile mobiliare sunt instrumente financiare specifice unei economii de piata, capitaliste, elementul central al pietelor d [...]

Fondurile si societatile de investitii

Fondurile si societatile de investitii In economie exista doua posibilitati investitionale ce stau in fata detinatorului de capital financiar: pe piata monetara sau pe piata de capital utilizand institutiile specifice acestor piete.. P [...]

Principiul protectiei investitorilor in legislatia romaneasca a pietei de capital

Principiul protectiei investitorilor in legislatia romaneasca a pietei de capital 11.Valorile mobiliare sunt vehicule investitionale cu un anumit grad de risc care se adreseaza publicului investitor. Ele sunt destinate drenarii si mobiliza [...]

Stabilirea valorii estimate a achizitiilor publice

Stabilirea valorii estimate a achizitiilor publice A. Estimarea valorii contractului de furnizare 1. In cazul in care produsele ce urmeaza a fi achizitionate necesita si operatiuni sau lucrari de instalare si punere in functiune, at [...]

Modelul matematic pentru implementarea capm in analiza de portofoliu

Modelul  matematic pentru implementarea CAPM in analiza de portofoliu Teoria ne ajuta sa ne confruntam cu realitatea[1]  spune Sharpe. Dar teoria de portofoliu si teoria pietei de capital dezvoltate de el lucreaza cu previziuni asupra viito [...]

Componentele pietei de capital

Componentele pietei de capital "In sens restrans investitia este o utilizare a venitului care se materializeaza intr-un avans de capital in vederea obtinerii unui venit."[1] As remarca aici ca investitia este un proces dinamic ce poate uti [...]

Indicatori fundamentali utilizati in analiza titlurilor pe piata de capital

Indicatori fundamentali utilizati in analiza titlurilor pe piata de capital Castigul pe actiune (engl. Earnings per share - EPS) Unul din cei mai utilizati indicatori este castigul pe actiune, adica o modalitate de a raporta va [...]

Cererea si oferta de moneda in teoria clasica si keynesiana

Cererea si oferta de moneda in teoria clasica si keynesiana In acceptiunea clasica piata monetara este o piata in care se confrunta cererea cu oferta de moneda, oferta fiind dependenta de sistemul bancar iar cererea se manifesta functie de [...]

Etapele procesului de planificare a investitiilor de capital

Etapele procesului de planificare a investitiilor de capital Procesul de planificare a investitiilor de capital presupune mai multe etape de baza. Daca etapele in sine sunt asemanatoare pentru toate tipurile de administratie publica locala [...]

Firme de intermediere pe piata de capital

Firme de intermediere pe piata de capital Procesul investitional pe piata de capital necesita o categorie speciala de institutii, respectiv Societatile de Servicii de Investitii Financiare. Aceste firme sunt cunoscute si sub denumirea de a [...]


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact