StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » piata valutara

Modalitati si acorduri de plata internationaleMODALITATI SI ACORDURI DE PLATA INTERNATIONALE


In orice tranzactie comerciala vanzatorul va cauta intotdeauna sa recupereze rapid si integral contravaloarea marfurilor exportate, iar cumparatorul sa obtina produsele la cele mai avantajoase preturi si conditii de plata. Intentiile celor doi parteneri in legatura cu decontarea tranzactiei se reflecta sintetic in schema de plata. Prin schema de plata se intelege modul in care a fost plasat in timp momentul platii in raport cu momentul livrarii marfii sau efectuarii prestatiei. In principal, plata poate fi realizata in avans, la livrare (imediat) sau pe credit (la termen).  Aceste modalitati pot fi utilizate individual sau combinat.
à Plati in avans


A v a n s u l reprezinta o suma de bani platita de importator exportatorului inainte de livrarea marfii sau efectuarea prestatiei. Din punct de vedere economic avansul constituie un credit fara dobanda acordat de cumparator vanzatorului.

Avansul poate apare:

à ca o plata integrala a marfii ce urmeaza a fi livrata = cazuri relativ rare care apar pentru achitarea unor marfuri care conjunctural au o cerere deosebita (cereale, petrol). Importatorul (care efectueaza plata in avans) poate cere exportatorului, pentru certitudinea efectuarii livrarii, o garantie bancara de buna executare a contractului.

à ca o parte din suma pe care cumparatorul urmeaza sa o plateasca vanzatorului = pentru exportator reprezinta o modalitate de asigurare a unei parti din resursele valutare necesare realizarii produsului, iar pentru importator certitudinea in realizarea produsului comandat.


Plata in avans presupune si precizarea unor elemente:

Ø      procentul platii in avans à se stabileste in contract sub forma unei cote procentuale din valoarea intregii marfi ce urmeaza a fi livrata;

Ø      momentul platii avansului à poate fi stabilit la un anumit termen de la semnarea contractului sau pana la o data limita, nerespectarea acestui termen atragand dupa sine decalarea celorlalte momente economice ale contractului (livrarea, punerea in functiune etc.);

Ø      modalitatea de acoperire a avansului à in practica se folosesc doua metode:

proportional cu fiecare livrare pana la acoperirea lui integrala (avansul este de 10% din valoarea intregii marfi, iar la fiecare livrare  se achita de catre importator doar 90% din contravaloarea lotului).

avansul se socoteste acoperit cu valoarea primelor livrari, dupa care celelalte loturi se platesc de catre importator integral.

Ø      restituirea avansului à este obligatorie indiferent din vina cui se reziliaza contractul. De aceea, in contract trebuie sa se precizeze dobanda pe care vanzatorul o va plati cumparatorului in momentul restituirii avansului. Dobanda se calculeaza pe perioada dintre momentul acordarii avansului si cel al restituirii lui. In momentul acordarii, avansul nu este purtator de dobanda.

Ø      garantarea restituirii avansului à importatorul poate solicita exportatorului o garantie bancara de resituire a avansului.

Ø      modalitatea de plata a avansului à se realizeaza printr-o forma de decontare simpla si ieftina (incasso simplu sau ordin de plata) deoarece importatorul nu are nici un risc in acest moment cu privire la respectarea conditiilor privitoare la marfa, iar exportatorul stie ca intarzierea platii avansului atrage dupa sine decalarea tuturor celorlalte obligatii contractuale.

O categorie speciala de avansuri sunt "platile progresive" care nu se restituie decat daca rezilierea  contractului are loc din vina exportatorului. Platile progresive sunt utilizate in cazul produselor unicat, de valori mari, comenzi speciale. Pe baza facturilor prezentate de exportator, prin care atesta efectuarea unor cheltuieli pentru produsul comandat, in limita unei sume prestabilite importatorul plateste esalonat in avans.

Nerestituirea acestui avans in cazul rezilierii contractului se explica prin faptul ca produsul fiind unicat, comanda speciala, exportatorul gaseste mai greu un nou client pentru produsul respectiv.


à Plata la livrare (plata imediata)


Consta in stingerea obligatiei de plata a importatorului fata de exportator in momentul livrarii marfurilor sau prestarii serviciului. Plata la livrare poate fi facuta singular si definitiv sau poate constitui un moment intr-o schema de plata complexa, in care obligatia de plata a cumparatorului nu se stinge in totalitate, ci numai partial, proportional cu cota stabilita a fi platita in acel moment.


Precizarile care se fac in contract vizeaza:


Ø      momentul platii à plata la livrare poate fi realizata contra documente sau contra marfa. Cel mai adesea, plata are loc prin prezentarea documentelor la banca de catre exportator care atesta astfel indeplinirea obligatiilor contractuale si expedierea marfurilor.

Ø      modalitatea de plata à fiecare partener va opta pentru modalitatea care il avantajeaza cel mai mult. Avand in vedere garantiile pe care le prezinta pentru ambele parti cel mai frecvent este utilizat acreditivul documentar. Daca se alege plata prin incasso, exportatorul trebuie sa se asigure impotriva riscurilor de neplata pe care le comporta aceasta modalitate.

Ø      modalitatea de garantare à in cazul in care exportatorul nu are siguranta incasarii contravalorii marfurilor exportate, el poate solicita cumparatorului o scrisoare de garantie bancara pentru plata sau poate folosi cambii acceptate si avalizate de catre o banca corespondenta etc.


Daca plata la livrare constituie doar un moment in cadrul unei scheme de plata (in cazul exporturilor de masini si utilaje complexe) mai apar doua momente de plata ce urmeaza platii la livrare: cota platibila la receptie si cota platibila la expirarea perioadei de garantie tehnica.

Cele doua cote au rolul de a constitui pentru importator o garantie suplimentara. Ele nu sunt purtatoare de dobanda si de aceea exportatorii vor dori ca ele sa fie cat mai mici, iar importatorii vor solicita ca nivelul lor sa fie suficient de mare pentru a acoperi eventualele penalizari de intarziere pentru nepunerea in functiune a utilajului.


à Plata pe credit (la termen)
Presupune achitarea contravalorii marfii intr-un moment situat dupa livrarea acesteia. Aceasta modalitate de plata reprezinta o inlesnire acordata de exportator importatorului al carei substrat poate fi diferit:

vanzatorul poate asigura cumparatorului timpul necesar acumularii fondurilor pentru plata marfii;

poate constitui o arma concurentiala in scopul patrunderii sau mentinerii pe o piata.


Elementele care se precizeaza in contract se refera la:


Ø      procentul platii pe credit sau plata integrala a contravalorii marfii pe credit;

Ø      durata creditului à presupune stabilirea celor trei intervale de timp care o compun:

durata totala a creditului = intervalul dintre momentul in care incepe sa curga creditul pana la ultima rata;

perioada de gratie = intervalul dintre momentul acordarii creditului pana la prima rata;

perioada de rambursare = intervalul de la prima pana la ultima rata.

Ø      momentul acordarii creditului à presupune stabilirea evenimentului economic in functie de care se naste obligatia debitorului de a rambursa creditul. Evenimentul ales poate fi: data semnarii contractului, data livrarii marfurilor, data receptiei, data expirarii perioadei de garantie tehnica etc.

Esalonarea creditului si a momentului din care acesta incepe sa curga sunt privite diferit de catre cei doi parteneri. Cumparatorul va dori ca esalonarea ratelor sa inceapa cat mai tarziu astfel incat din valorificarea produsului sa isi poata acoperi ratele si dobanda. Exportatorul va dori o recuperare cat mai rapida a sumelor investite in marfa exportata.

Ø      dobanda à reprezinta remunerearea creditului si se stabileste in contract ca procent anual ce se va aplica asupra marfii la livrare.

Ø      materializarea ratelor scadente à vizeaza modalitatea de plata si instrumentul de garantare.


Un moment important in desfasurarea schimburilor internationale il constituie incasarea sau plata marfurilor realizate prin intermediul unei modalitati de plata. Principalele modalitati de plata utilizate pe plan international sunt: creditul documentar (acreditiv), incasso documentar, ordin de plata.


Acreditivul documentar (AD)


Este un angajament ferm asumat de o banca de a asigura plata contravalorii unui export contra documentelor prezentate de exportator in conditiile si termenele stabilite de ordonatorul AD.

Partile implicate in derularea AD sunt:

Ø      ordonatorul (importatorul) à initiaza relatia de AD prin instructiunile pe care le da bancii sale de a efectua plata numai contra documentelor intocmite de beneficiarul AD in stricta concordanta cu clauzele AD.

Ø      banca emitenta (banca importatorului) à la solicitarea ordonatorului isi asuma angajamentul de plata contra documente in favoarea unei terte persoane (exportatorul) - beneficiarul AD.

Ø      beneficiarul AD à cel in favoarea caruia a fost deschis AD si care prezentand documentele la banca poate incasa contravaloarea marfii exportate.

Ø      banca exportatorului à deserveste beneficiarul AD.
Caracteristicile acreditivului vizeaza:

à formalism = exportatorul nu poate pretinde plata decat pe baza documentelor care atesta indeplinirea conditiilor impuse de acreditiv;

à independenta fata de relatia contractuala de baza, in sensul ca obligatiile asumate de catre parti, chiar daca au ca temei un contract comercial, sunt autonome fata de acesta, iar intinderea lor este precizata in acreditiv;

à fermitatea angajamentului bancar = banca se angajeaza sa efectueze plata in conformitate cu instructiunile acreditivului;

à adaptabilitatea = prin tipurile sale, acreditivul poate fi adecvat diferitelor operatiuni de comert exterior;

à siguranta = acreditivul asigura protejarea intereselor tuturor partilor implicate astfel:

  • exportatorul = are siguranta incasarii contravalorii marfii, in conditiile respectarii intocmai a obligatiilor sale, de la o banca angajata ferm sa faca aceasta plata;
  • importatorul = are siguranta ca plata marfii nu se va face decat contra documente care atesta expedierea acesteia si indeplinirea conditiilor convenite, prin confruntarea documentelor cu instructiunile date bancii emitente;
  • banca emitenta = angajata ferm in plata marfii din ordinul importatorului, are siguranta operatiunii prin gajul asupra documentelor de expeditie, avand posibilitatea de a dispune de ele in cazul in care ordonatorul (importatorul) nu isi va onora obligatiile de plata fata de banca.

Datorita acestor aspecte, acreditivul, comparativ cu alte modalitati de plata, presupune o derulare relativ mai complicata si cu costuri ridicate.

Mecanismul derularii AD domiciliat in tara exportatorului


1 = incheierea contractului international de vanzare/cumparare si stabilirea modalitatii de plata prin AD irevocabil;

2 = importatorul-ordonator da dispozitie bancii sale pentru deschiderea AD (pe baza disponibilului sau din cont sau a unui credit);

3 = deschiderea AD si instiintarea bancii exportatorului;

4 = avizarea exportatorului cu privire la deschiderea AD;

5 = confirmarea de catre exportator a concordantei datelor din AD cu clauzele contractului incheiat si cu alte clauze indicate de importator;

6 = livrarea marfurilor;

7 = remiterea de catre exportator la banca sa a documentelor care dovedesc expedierea marfurilor;

8 = plata contravalorii marfurilor pe baza documentelor;

9 = remiterea documentelor de la banca exportatorului la banca importatorului:

10 = efectuarea platii de catre banca importatorului catre banca exportatorului pe baza documentelor primite;

11 = transmiterea documentelor de la banca importatorului catre importator pentru ca acesta sa intre, pe baza lor, in posesia marfurilor.
Forme ale AD

à revocabil = AD poate fi modificat sau anulat unilateral deoarece nu contine mentiunea expresa "irevocabil";

à irevocabil = presupune confirmarea AD de catre o alta banca decat cea emitenta, ca o garantie suplimentara pentru exportator;

à transmisibil = vanzatorul (exportatorul), in calitate de beneficiar al AD, doreste sa transmita dreptul sau de creanta altei persoane fizice sau juridice si autorizeaza banca sa efectueze plata persoanei al carei nume se mentioneaza in AD;

à netransmisibil = in AD se mentioneaza numai numele exportatorului;

à divizibil = suma de incasat se imparte intre beneficiar si alte persoane indicate de acesta;

à indivizibil = suma prevazuta in AD poate fi incasata numai de catre exportator;

à utilizabil total sau partial = o varianta pentru livarearea in transe este acreditivul revolving care se deschide initial pentru o singura tranta a livrarii, urmand ca banca sa il reincarce automat (reintregeasca) pentru fiecare noua tranta;

à cu clauza rosie = utilizat in cazul unor tranzactii care presupun acordarea unui avans de catre importator ca parte din incasarile ulterioare totale ale exportatorului, necesar pentru procurarea materiilor prime, materialelor, angajarea fortei de munca etc. Reprezinta o forma de finantare pentru care importatorul poate solicita exportatorului o anumita garantie panaala livrarea marfurilor si depunerea documentelor respective.

à back-to-back = AD deschis de catre unul dintre parteneri, in calitate de importator, se bazeaza pe un alt AD deschis in favoarea sa, in calitate de exportator. Se utilizeaza in tranzactiile comerciale duble (importuri pentru reexport).


Incassoul documentar (ID)


Reprezinta modalitatea prin care transmiterea platii de la cumparator (importator) la vanzator (exportator) se realizeaza numai dupa ce cumparatorul este anuntat de banca sa in legatura cu sosirea documentelor care atesta expedierea marfurilor de catre vanzator.


Dezavantajele pe care le prezinta pentru exportator sunt:

marfa este livrata pe adresa cumparatorului fara nici o garantie de plata. Dar importatorul nu va intra in posesia marfii fara sa achite contravaloarea acesteia. In caz de neplata, marfa trebuie returnata sau depozitata in vederea gasirii unui alt client (= cheltuieli suplimentare pentru exportator).

intarzierea incasarii valutei cu timpul necesar circuitului bancar al documentelor (datorita domicilierii ID in tara cumparatorului). In aceasta perioada, desi exportatorul a livrat marfa, nu poate incasa pretul ei si se poate considera ca exportatorul a acordat importatorului un credit gratuit.

ID este o modalitate de plata simpla si putin costisitoare. Serviciile prestate de bancile implicate sunt ieftine deoarece nu angajeaza raspunderea lor, iar importatorul nu este in situatia de a-si imobiliza mijloace banesti (ca in cazul AD). Trebuie remarcat, ca exportatorul incaseaza pretul marfii vandute cu o anumita intarziere de la data expedierii, fata de posibilitatea oferita de AD (de a incasa pretul la scurt timp de la expediere).

Exportatorul recurge la folosirea acestei modalitati de plata in urmatoarele conditii:

à exista incredere in bonitatea importatorului care este recunoscuta pe plan mondial, iar importatorul, pentru economisirea cheltuielolor bancare, insista pentru decontarea contractului in acest fel;

à marfa este greu vandabila, se valorifica la preturi mici, cu profit scazut, al carui nivel s-ar reduce si mai mult daca ar interveni speze bancare ridicate;

à situatia politica, economica, monetara a tarii cumparatorului este stabila;

à marfurile pot fi usor vandute pe teritoriul tarii importatorului, in cazul in care acesta le refuza.
Partile implicate in derularea ID:

emitentul ordinului de incasare sau remitentul documentelor (exportatorul);

banca remitenta (banca exportatorului);

banca importatorului (care realizeaza plata la prezentarea documentelor);

trasul (importatorul).


Mecanismul derularii unui ID:


1 = incheierea contractului international de vanzare/cumparare cu plata prin ID;

2 = expedierea marfii;

3 = remiterea documentelor de catre exportator la banca sa si a ordinului de incasare;

4 = remiterea documentelor la banca importatorului;

5 = notificarea importatorului cu privire la sosirea documentelor;

6 = avizarea platii de catre importator;

7 = remiterea documentelor catre importator;

8 = ridicarea marfii;

9 = efectuarea platii din contul importatorului in contul exportatorului;

10 = avizarea exportatorului de catre banca sa cu privire la incasarea documentelor.


Formele incassoului sunt:

incasso simplu à este un incasso de documente financiare neinsotite de documente comerciale;

incasso documentar à este un incasso de documente comerciale insotite sau nu de documente financiare. (Documente financiare = cambii, bilet la ordin, cec, chitante etc.; Documente comerciale = factura, documente de transport, de proprietate etc.)


Ordinul de plata (OP)


Reprezinta dispozitia data de o persoana (ordonator) unei banci de a plati o suma determinata in favoarea unei alte persoane (beneficiar) in vederea stingerii unei obligatii banesti provenind dintr-o relatie directa intre ordonator si beneficiar.

Plata se realizeaza prin transfer bancar care poate fi:

remitere de valuta efectiva de la banca emitenta la banca correspondent;

(cel mai adesea) virament interbancar à Viramentul bancar consta in trecerea unei sume de bani din contul unui ordonator in contul unei persoane beneficiare. Aceste operatiuni se pot face intre conturi existente la aceeasi banca sau la banci diferite, economisindu-se astfel timp in derularea operatiunilor de plata/incasare.

In relatiile comerciale utilizarea OP este foarte rar intalnita fiind, de regula, evitata ca urmare a riscului de revocare pe care il prezinta. Aceasta modalitate se intalneste mai frecvent in operatiunile necomerciale (achitarea cheltuielilor de transport, a taxelor vamale etc.), iar in cazul operatiunilor comerciale se utilizeaza mai ales pentru plata avansurilor si a ratelor.

Partile implicate in derularea OP sunt:

à ordonatorul = cel care initiaza operatiunea si efectueaza plata, stabileste conditiile platii, constituie un provizion bancar in vederea platii (poate in orice moment sa revoce plata pana in momentul efectuarii ei);

à beneficiarul = cel in favoarea caruia se face plata si care trebuie sa se conformeze conditiilor prevazute in OP (pana in momentul platii nu are certitudinea incasarii sumei);

à bancile care intervin in derularea operatiunii.


Mecanismul derularii platii prin OP1 = existenta unei obligatii de plata;

2 = emiterea OP;

3 = instructiuni privind efectuarea platii prin OP;

4 = notificarea beneficiarului cu privire la incasare prin OP;

5, 6 = prezentarea documentelor de catre beneficiar si efectuarea platii catre acesta de catre banca platitoare;

7, 8 = transmiterea documentelor catre banca ordonatoare si efectuarea de catre aceasta a platii prin OP;

9, 10 = remiterea documentelor catre ordonator si plata acestora catre banca ordonatoare.


Pentru cresterea garantiei de plata in cazul utilizarii OP:

Ø      exportatorul poate pretinde o scrisoare de garantie bancara;

Ø      exportatorul poate trimite documentele insotite de o cambie la vedere, echivalenta cu valoarea datoriei cumparatorului;

Ø      exportatorul expediaza marfa pe adresa unei banci agreate de banca exportatorului (dupa obtinerea acordului acesteia) sau a unui depozit de marfuri din statia de destinatie, cu indicatia ca marfa sa fie eliberata numai contra dovezii de efectuare a platii (= operatiune de vinculatie);

Ø      exportatorul poate pretinde importatorului plata unui avans din care sa poata acoperi eventualele cheltuieli de rambursare sau depozitare a marfii.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact