StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii

Elemente financiare ale unei dezinvestitii

Pentru analiza deciziei de dezinstitii este necesara definirea fluxurilor financiare pe care aceasta ie ocazioneaza, renilitatea acestora si chiar riscul pe care il implica. in termeni globali, analiza dezinstitiei trebuie sa dodeasca profiilitatea recuperarii azi a unei sume de bani din dezinstire, in raport cu sumele ce s-ar fi putut obtine, prin continuarea activitatii un anumit numar de ani, daca nu s-ar proceda la dezinstire. in acest context, se pot desprinde urmatoarele elemente financiare: valoarea recuperabila, durata de viata ramasa, fluxurile nete de trezorerie, ce vor fi pierdute in anii urmatori, valoarea reziduala, ce va fi pierduta la incheierea duratei de viata si rata de actualizare.
Valoarea recuperabila (VR) din dezinstire reprezinta suma fluxurilor nete actualizate de trezorerie, ce rezulta dupa incetarea activitatii si valorificarea (prin vanzare) a actilor, ce apartin activitatii dezinstite (acti fixe si acti circulante)
Valoarea recuperabila se sileste dupa deducerea: a cheltuielilor ocazionate de operatiile de dezinstire (CD= demontarea si demolarea, indemnizatiile pentru personalul concediat, avizarea furnizorilor si clientilor etc), a cheltuielilor ce decurg din asumarea obligatiilor, pentru activitatea care a incetat (CO = fabricatia unui stoc de piese de schimb, mentinerea service-ului) si a cheltuielilor de reorganizare a activitatii intreprinderii (CR = recalificarea personalului afectat, reorganizarea atelierelor etc).
Fluxurile monetare poziti ale deciziei de instire sunt, in cea mai mare parte, previzionate si se refera la:
- incasarea neta din cesiunea actilor fixe dezinstite (VKF), rezultata dupa deducerea impozitului pe niturile de capital sau dupa aditionarea economiei de impozit, din pierderea de capital la operatia de cesiune;
- recuperarea capitalului instit in mijloace circulante (VKC) aferente activitatii dezinstite;.
- economiile marginale actualizate (EMA) care vor rezulta la cheltuielile cu noua institie (ce va consta in cumpararea unor masini si utilaje mai performante).
fn consecinta, valoarea recuperabila se determina dupa relatia:
VR = (VKF + VKC + EMA) - (CD + CO + CR)
Durata de viata economica ramasa (DVR) a obiectivului supus dezinstitiei reprezinta numarul de ani (tinand cont de conditiile din momentul dezinstirii), in care s-ar mai fi putut exploata respectiva activitate, daca nu s-ar pune problema dezinstirii.
Veniturile viitoare (marginale) pierdute (VVP) reprezinta profiturile nete de exploatare previzionate care ar rezulta din activitatea supusa operatiei de dezinstire, daca aceasta din urma nu ar aa loc. Profiturile nete se silesc dupa deducerea impozitului aferent si aditionarea economiei fiscale, ca urmare a reducerii amortizarii.
Valoarea reziduala viitoare pierduta (VRP) reprezinta, ca si valoarea recuperabila, fluxurile monetare poziti previzionate, care ar rezulta la sfarsitul duratei de viata ramase, daca dezinstirea nu ar aa loc. Este vorba de incasarea neta din revanzarea actilor fixe si din recuperarile de capitaluri instite in acti circulante, eliberate la incheierea vietii economice a obiectivului.
fn procesul de luare a deciziei de dezinstire este necesar, adesea, sa se determine valoarea reziduala (viitoare pierduta) la sfarsitul fiecarui an de viata economica a obiectivului, admitand ca dezinstirea acestuia este amanata cu 1,2..n-l ani (unde n = numarul de ani de viata ramasa). Astfel calculata, valoarea reziduala va da posibilitatea sa se sileasca momentul cel mai potrivit al operatiei de dezinstire.
Rata de actualizare (a) a niturilor viitoare marginale pierdute se determina la nilul costului mediu ponderat al capitalului intreprinderii (in functie de structura finantarii), majorat cu prima de risc, specifica activitatii ce se supune dezinstirii.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre intreprinderea, ca un portofoliu de investitii

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE