StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei

Continutul economic al finantelor

Foarte adesea persoanele neazate confunda notiunea de bani cu aceea de finante, atribuindu-li-se acelasi continut. in realitate insa, relatiile banesti au o sfera mult mai larga decat finantele. Relatiile banesti cuprind si finantele, adica finantele sunt o parte a relatiilor banesti. A pune semnul egalitatii intre notiunea de finante si cea de bani inseamna a nu da posibilitatea sa se constate natura finantelor, functiile si rolul lor in infaptuirea reproductiei sociale si in satisfacerea altor cerinte obstesti.In procesul repartitiei produsului national brut, cand se constituie si se folosesc resursele banesti necesare indeplinirii sarcinilor si functiilor statului, se realizeaza anumite raporturi, rel


atii social-economice banesti. Prin intermediul acestor relatii se infaptuieste repartitia produsului national brut intre agentii economici, populatie si stat. Aceste relatii prin mijlocirea carora se constituie si se folosesc fondurile banesti sunt relatii financiare sau finante.
Finantele constituie o categorie economica ; ele sunt relatii social-economice, exprimate in forma baneasca, prin care ' ca rezultat al actitatii productive ' se formeaza, se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti la dispozitia agentilor economici si fondurile banesti la dispozitia statului, necesare realizarii actiunilor social-culturale, actitatii economice si rezolvarii celorlalte sarcini comune ale societatii. Cu alte cunte, se poate spune ca finantele se prezinta sub forma baneasca, insa nu toate relatiile banesti sunt finante, ci numai acelea cu ajutorul carora statul, regiile autonome, societatile comerciale, unitatile cooperatiste, intreprinderile mixte, private, cele de mica industrie, prestari de sercii isi constituie, repartizeaza si utilizeaza fondurile lor banesti.
precizeaza ca numai acele relatii banesti sunt finante care constituie un transfer de produs national brut (si nu o schimbare a formelor valorii) de la regiile autonome, societatile comerciale, unitatile cooperatiste, private si populatie catre stat si ceversa, precum si transferurile banesti ce se efectueaza intre institutiile financiare. Transferurile se efectueaza fara echivalent direct si imediat in scopul satisfacerii unor cerinte comune ale societatii. Transferul partii de produs national brut la fondurile de resurse financiare ale statului constituie un transfer corespunzator al puterii de cumparare. Agentii economici si persoanele fizice care platesc un impozit nu dobandesc prin aceasta un drept de creanta asupra statului. Finantele cuprind si relatiile banesti prin care se alimenteaza, gestioneaza si utilizeaza fondurile proprii ale agentilor economici. Trasatura caracteristica a finantelor consta in aceea ca resursele banesti mobilizate la fondurile banesti nu presupun, din partea statului, acordarea unei contraprcstatii directe, imediate sau indidualizate. Bunaoara, sumele platite ca impozite, taxe, contributii etc. nu sunt rambursabile in mod direct, adica nu presupun un contraserciu direct si imediat din partea statului. Impozitele incasate de la populatie au insa un caracter reversibil (restituibil), revenind intregii populatii (insa nu direct si indidualizat in raport cu impozitele sau taxele platite); de asemenea, sumele primite de catre persoanele fizice de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau de la bugetul asigurarilor sociale sub forma de : burse, pensii, diferite indemnizatii si ajutoare etc. sunt definitive, nerambursabile.In general, relatiile financiare se caracterizeaza prin nerambursabilitate, ceea ce inseamna ca, de regula, transferurile respective, sub forma baneasca catre si de la fondul bugetar al statului se fac in mod definitiv. Ca o exceptie de la aceasta trasatura mentionam transferul de valoare la si de la fondurile statului care se realizeaza, in anumite cazuri, in conditii de rambursabilitate. Este vorba de subscrierile la imprumuturile de stat, depunerile de garantii efectuate de catre persoanele care gestioneaza bani sau alte valori publice, garantiile depuse de administratorii si cenzorii societatilor comerciale etc.
Ca forme concrete de manifestare a finantelor sunt: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata, celelalte impozite, taxele, subscrieri la imprumuturile de stat, contributiile pentru asigurarile sociale, primele de asigurare, cheltuielile cu realizarea actiunilor social-culturale (invatamant, pensii, indemnizatii, burse, ocrotirea sanatatii, arta, cultura etc), cheltuielile pentru economia nationala, cheltuielile cu organele statului, ordinea publica si pentru apararea nationala, desubirile de la asigurarile de bunuri, persoane si raspundere cila" etc.
Relatiile banesti existente in interiorul unitatilor econom
ice, intre stat, pe de o parte si regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat, cooperatiste, private si populatie, pe de alta parte, in procesul repartitiei produsului national brut si in cadrul caruia se constituie, repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti ale unitatilor economice si fondurile statului necesare satisfacerii cerintelor generale ale societatii si rezolvarii unor cerinte sociale ale cetatenilor reprezinta tocmai continutul economic al finantelor.
In acelasi timp, exista si alte relatii banesti care nu sunt relatii financiare ca, de exemplu : organizarea circulatiei banesti din tara, formarea preturilor, operatiunile de vanzare-cumparare de marfuri, prestarile de sercii, retribuirea personalului, folosirea banilor ca instrument de edenta si control asupra masurarii muncii si consumului, relatiile banesti dintre cetateni etc.
Cu toate ca aceste grupe de relatii banesti nu sunt finante, in anumite momente o parte a acestora den relatii financiare. Spre exemplu, din relatiile banesti de vanzare-cumparare ' la un moment dat ' o parte alimenteaza fondurile proprii ale agentului economic, o alta parte imbraca forma impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adaugata, a contributiei pentru asigurarile sociale etc, care se incaseaza la bugetul public national etc. Se constata ca in masura respectiva relatiile banesti de vanzare-cumparare se transforma in relatii financiare. Desigur, are loc si fenomenul invers acela al transformarii relatiilor financiare in relatii banesti, anume atunci cand fondurile constituite se folosesc pentru achizitionarea de active fixe (masini, instalatii, mijloace de transport etc.) si active circulante (materii prime, combustibil etc).
Finantele sunt o parte a relatiilor social-economice, exprimate in forma baneasca, care se folosesc In procesul repartitiei produsului national brut si cu ajutorul carora se formeaza, se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti ale regiilor autonome, societatilor comerciale, ale unitatilor cooperatiste, private si fondurile banesti ale statului necesare realizarii reproductiei sociale, a actiunilor social-culturale, satisfacerii celorlalte cerinte comune ale societatii si ale cetatenilor tarii. Finantele cuprind si relatiile banesti prin mijlocirea carora se exercita controlul sistematic asupra constituirii, repartizarii si utilizarii cu eficienta ridicata a fondurilor banesti.Intrucat exprima relatii banesti de repartitie a produsului national brut, finantele sunt o parte componenta a bazei economice a societatii noastre.
Unii economisti includ in sfera finantelor si relatiile de credit, sustinand ca atat relatiile financiare, cat si cele de credit au aceeasi natura economica ' exprima relatii social-economice banesti ' si au un scop comun ' sprijinirea cu fonduri a dezvoltarii economice si social-culturale a tarii. Aceste considerente nu indreptatesc includerea relatiilor de credit in finante, deoarece toate categoriile social-economice au aceeasi natura economica si sunt subordonate unicului scop ' dezvoltarea economica si sociala a tarii. in acelasi timp, este necesar sa se aiba in vedere ca pe langa trasaturile comune ale relatiilor financiare si ale celor de credit, intre ele exista si deosebiri importante. Astfel, in timp ce prin intermediul finantelor resursele banesti sunt mobilizate, repartizate si folosite, cu titlu definitiv, fara prestarea unui echivalent, direct si imediat, creditele se acorda pentru o durata de timp bine determinata, sunt deci rambursabile si purtatoare de dobanda. intre finante si credit exista asadar deosebiri edente care ' fara a mai examina si alte aspecte ' nu ingaduie prezentarea lor ca fiind identice.
Finantele sunt intotdeauna exprimate in forma baneasca si nu pot fi concepute in afara relatiilor marfa-bani.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE