StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei

Structura finantelor romaniei

Finantele Romaniei cuprind finantele publice, finantele unitatilor si ale organizatiilor cooperatiste si finantele intreprinderilor mixte si a celor prite. Finantele publice sunt formate din finantele generale ale statului si finantele regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat si ale ramurilor economiei nationale.
Finantele generale ale statului sunt formate din relatiile banesti care se folosesc in procesul repartitiei produsului national brut, cand se constituie, se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti ale statului necesare realizarii'obiectiVelor" Sociale, economice si indeplinirii sarcinilor si functiilor statului Finantele generale arestatului cuprind bugetele locale si de stat, asigurarile sociale- de stat.
Finantele regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat si ale ramurilor economiei nationale exprima relatii banesti care se folosesc in procesul Repartizarii venitului creat in interiorul lor, cu ajutorul carora se constituie, se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti necesare realizarii reproductiei sociale si satisfacerii unor cerinte sociale ale personalului, in ramurile economiei nationale si se alimenteaza fondurile bugetului de stat.
'Prin' finante publice" se inteleg platile banesti de interes public iiece-sare in relatiile cu statul si alte institutii publice. Finantele publice cuprind diferite mijloace prin care persoanele: publice ' statul, comunele, institutiile etc. ' isi procura resursele financiare necesare indeplinirii prerogativelor lor.
Finantele publice cuprind relatii social-economice banesti prin mijlocirea carora statul, unitatile saleadministrativ-teritoriale si alte institutii de drept public isi constituie si folosesc fondurile de resurse financiare. Finantele publice cuprind veniturile (impozite, taxe, contributii, imprumuturi de stat etc), cheltuielile, datoriile pe care le au etc.
Resursele financiare publice se procura de la agentii economici si persoanele fizice prin masuri coercitive ce se iau de catre autoritatile publice si in mica masura pe baze contractuale. in situatiile in care institutiile publice centrale si locale nu efectueaza cheltuielile programate, nu se pot lua masuri de executare silita impotri statului. Statul are posibilitatea sa intreprind anumite masuri referitoare la moneda nationala in care se foimeaza fondurile publice si in care se efectueaza operatiunile de incasari si plati.
Finantele publice se folosesc pentru satisfacerea cerintelor generale ale societatii, cum sunt : finantarea intamantului, a asigurarilor sociale de stat, a institutiilor guvernamentale, a parchetelor, a instantelor judecatoresti, precum si a institutiilor de ordine publica (a politiei, jandarmeriei) si de aparare nationala.
Finantele publice sunt gestionate in concordanta cu prevederile dreptului administrativ si a celui public si se confrunta cu probleme de echilibru financiar. Aceasta inseamna ca fluxurile financiare ce se indreapta catre vistieria statului, provenind de la diversi platitori ' persoane juridice si fizice ' sunt silite de autoritatile publice competente prin legi, ordonante etc, dobandind astfel un caracter obligatoriu, fara contraprestatie directa, imediata si fara titlu rambursabil. in acelasi timp^ fluxurile financiare ce se indreapta de la fondurile bugetare catre diversi beneficiari ' persoane juridice si fizice ' se realizeaza in scopuri, cuantumuri si la termene determinate prin acte normative ale organelor legislative sau executive ale statului.
Prin acte normative ale autoritatii publice se reglementeaza gestionarea finantelor publice, raporturile dintre unitatile publice si dintre acestea si cele prite, atributiile si raspunderile celor ce manuiesc bani si alte lori publice. in acest fel, finantele publice dobandesc o reglementare juridica, fondurile financiare constituite devin patrimoniu public, iar cheltuirea lor este de competenta si raspunderea organelor administratiei centrale si locale de stat, potrivit prevederilor legale.
Organizarea finantelor publice, folosirea instrumentelor financiare de catre organele de stat pentru interventia in domeniile economic, social, cultural sau politic definesc, de fapt, politica financiara a statului intr-o anumita perioada de timp.
Finantele unitatilor si organizatiilor cooperatiste cuprind relatiile banesti cu ajutorul carora in procesul productiei si repartitiei venitului lor se constituie si se utilizeaza fondurile banesti necesare reproductiei sociale, satisfacerii altor cerinte sociale ale unitatilor si uniunilor cooperatiste, ale membrilor cooperatori si se alimenteaza fondurile banesti ale statului.
Finantele intreprinderilor mixte cuprind relatiile social-economice banesti prin care se constituie si se folosesc fondurile lor banesti si se alimenteaza fondurile statului.
Finantele prite contin relatii soeial-economice banesti prin intermediul carora intreprinderile, societatile de asigurare, bancile prite etc. isi constituie, repartizeaza si utilizeaza fondurile de resurse financiare. Finantele prite cuprind veniturile, cheltuielile, creantele si obligatiile, imprumuturile primite sau acordate, primele de asigurare ce se incaseaza, platile de desubiri si sume asigurate etc.
Agentii economici cu capital prit isi procura resursele financiare necesare din activitatea si rezultatele economice proprii, precum si de pe piata financiara, pe baze contractuale, prin confruntarea pe piata de capital a cererii si ofertei.
Agentii economici priti nu pot folosi constrangerea pentru mobilizarea de resurse temporare disponibile, dar pot aplica masuri de executare silita a prevederilor contractuale; de asemenea, nu pot influenta in mod legal moneda nationala, ci numai o folosesc.
Finantele prite au ca obiect modul si proportiile constituirii capitalului social la nivelul agentilor economici, repartizarea profiturilor pentru cerinte de crestere economica, remunerarea actionarilor, modalitati de efectuare a plasamentelor in cazurile in care apar unele lichiditati temporare sau cu caracter indelungat, mobilizarea operati a creantelor si stingerea obligatiilor fata de terti etc.
Relatiile financiare prite se desfasoara pe baza prevederilor deciziilor adoptate de catre consiliile de administratie si a contractelor economice sau financiare incheiate cu tertii. Ele nu sufera nici o ingerinta din partea statului, care nu urmareste ' in domeniul prit ' decat problemele fiscale.
Continutul, structura si modul de organizare a finantelor prite urmaresc desfasurarea unei activitati renile si o strategie optima de dezvoltare a fiecarui agent economic.
Finantele prite se confrunta cu probleme de echilibru financiar, in sensul ca fluxurile financiare de iesire nu pot avea loc decat in limita fluxurilor de intrare. intre acestea se sileste un echilibru initial care trebuie urmarit pe parcurs. Finantele prite sunt reglementate de dreptul comercial.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE