StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Sistemul financiar-bancar

Fondurile de resurse financiarein conditiile tranzitiei la economia de piata, in tara noastra se constituie si se folosesc mai multe categorii de fonduri de resurse financiare. Astfel, unele fonduri se constituie la nil microeconomic (la dispozitia si pentru folosinta agentilor economici), iar altele la nil macroeconomic (la dispozitia administratiei de stat centrale si locale, a bancilor cu capital de stat, a societatilor de asigurari si reasigurari cu capital de stat, mixt sau privat etc), necesare pentru satisfacerea cerintelor social-culturale, economice etc.
Fondurile respecti se constituie, se repartizeaza si se utilizeaza cu ajutorul metodelor fiscale, bugetare, de asigurari, bancare etc. pentru intreaga comunitate sau pentru fiecare membru al societatii.
Fiecare fond are regulile sale proprii de formare si utilizare, legaturi si corelatii cu celelalte fonduri.
Fondurile de resurse financiare se pot grupa dupa mai mu


lte criterii, si anume: dupa nilul (esalonul) la care se constituie; dupa destinatie; dupa forma de proprietate; dupa titlul cu care se constituie si se folosesc.
Avand in dere nilul (esalonul) la care se constituie, se disting urmatoarele fonduri:
- la nil macroeconomic (central) se constituie : fondul bugetar de stat; fondurile asigurarilor sociale; fondurile asigurarilor de bunuri, persoane si raspundere civila ; fondurile de creditare ;
- la nil mediu se constituie fondurile bugetare ale judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor ;
- la nil microeconomic - fondurile proprii ale agentilor economici, institutiilor si persoanelor fizice.In functie de destinatia ce li se da, se disting :
- fonduri de inlocuire, cum este : fondul de amortizare, care sa compenseze uzura fizica si morala a actilor fixe;
- fonduri de dezvoltare, care prisc crearea de noi unitati economice, modernizarea si dezvoltarea celor existente, avand in dere atat actile fixe, cat si actile circulante. in aceasta categorie se gasesc fondurile proprii si fondurile procurate de agentii economici pe piata capitalului de imprumut, o parte din fondurile bugetare si extrabugetare ale statului si o parte din resursele proprii ale populatiei;
- fonduri de consum, care cuprind o parte din fondurile bugetare, fondurile asigurarilor sociale, o parte din fondurile proprii ale agentilor economici pentru stimulare si actiuni sociale, cat si o parte din resursele populatiei;
- fonduri de rezerva, cuprind fondurile prevazute in bugetul de stat si in bugetele locale care sersc pentru finantarea unor obiecti si actiuni noi, neprevazute, precum si fondurile de rezerva (de risc) care se formeaza la dispozitia agentilor economici pentru compensarea entualelor pierderi;
- fonduri de asigurate, care se constituie la dispozitia societatilor de asigurare menite sa compenseze daunele suferite de bunuri ca urmare a calamitatilor naturii, accidentelor si altor enimente aleatorii, precum si pentru plata sumelor asigurate persoanelor cuprinse in asigurare etc.
Dupa forma de proprietate, fondurile de resurse financiare se clasifica astfel :
- fonduri proprietate publica, cum sunt: fondul bugetar de stat; fondurile bugetare ale unitatilor administrativ-teritoriale; fondurile asigurarilor sociale de stat: fondurile publice extrabugetare ; fondurile proprii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat si ale institutiilor publice ; fondurile proprii ale bancilor cu capital de stat; fondurile societatilor de asigurare cu capital de stat;
- fonduri proprietate cooperatista cuprind fondurile cooperatilor mestesugaresti, a celor de consum si de credit, cele care se constituie la uniunile cooperatiste, fondurile asigurarilor sociale cooperatiste;
- fonduri proprietate mixta sau privata cuprind fondurile proprii ale acestor agenti economici, fondurile bancilor, fondurile societatilor de asigurare cu capital privat sau mixt. De asemenea, sunt private resursele banesti care apartin populatiei.
Fondurile proprietate de stat se pot clasifica si in functie de calitatea pe care o are statul ca titular al acestora. Statul poate apare in calitate de : autoritate publica; agent economic; asigurator; bancher (imprumutator).
Ca autoritate publica, statul foloseste o parte din resursele bugetare pentru finantarea cheltuielilor cu mentinerea ordinei interne, aparare nationala, relatii externe si satisfacerea cerintelor social-culturale.In calitate de agent economic, statul foloseste


fondurile apartinand intreprinderilor sale, o parte din resursele bugetare, resursele mobilizate de pe piata capitalurilor de imprumut pentru finantarea unitatilor si actiunilor economice.In situatia de asigurator, statul utilizeaza fondul asigurarilor sociale pentru plata de pensii, indemnizatii, ajutoare. Statul foloseste, de asemenea, fondurile de asigurare de bunuri, persoane si raspundere civila, care se constituie la societatile de asigurare cu capital de stat.In ipostaza de bancher (imprumutator), statul are la dispozitie fondurile de creditare ce se constituie la bancile cu capital de stat, fondurile pronite clin privatizarea unor uzine, fabrici, locuinte si a altor bunuri din patrimoniul public, cat si cele pronite din creditele externe.
Avand in dere titlul cu care se constituie fondurile de resurse financiare, se disting :
- prelevari cu tiltu( definitiv si cu caracter obligatoriu (impozite, taxe, amenzi, contributii pentru asigurarile sociale, prime de asigurare) ;
- prelevari cu titlu rambursabil si cu caracter facultativ (depuneri la banci si alte institutii de credit ale statului, subscrieri la imprumuturi de stat) si transferuri externe rambursabile (imprumuturi contractate in strainatate) sau nerambursabile (ajutoare, donatii etc).
Sub aspect juridic, fondurile de resurse financiare se constituie si se folosesc :
a) in temeiul actelor normati care dau dreptul statului sa uzeze de puterea sa de constrangere si sa incaseze de la agentii economici si persoanele fizice impozite, taxe, contributii, amenzi etc. si sa finanteze actiuni social-culturale, economice, ordinea publica, apararea nationala etc.
b) potrivit prederilor contractelor incheiate cu persoane fizice si juridice (de vanzari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, contracte de concesionare sau inchiriere a unor capacitati de productie, locuinte, gestiuni etc, contracte de imprumut incheiate pe piata interna si externa etc).
Din fondurile de resurse financiare se efectueaza plati : a) cu titlu definitiv (nerambursabil), cum sunt : finantarea actiunilor social-culturale (invatamant, burse, pensii, ajutoare, ocrotirea sanatatii etc.) institii, apararea nationala etc si b) cu titlu rambursabil (acordari de credite etc).Intre fondurile financiare publice si cele private exista anumite fluxuri de resurse financiare, anumite conexiuni, procedee de echilibrare si de reglare.
Constituirea, repartizarea si utilizarea acestor fonduri se infaptuieste cu ajutorul instrumentelor financiare (taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, contributii pentru asigurarile sociale de stat, alte impozite, prime de asigurare, taxe, cheltuieli social-culturale, economice, pentru aparare etc.) si cu ajutorul instrumentelor de credit (disponibilitatile de capital ale regiilor autonome, societatilor comerciale, cooperatiste, private existente in conturile deschise la banca folosite ca resurse de creditare, depunerile la CEC, acordarile de credite pe termen scurt, mediu si lung, dobanzile etc).
Folosirea instrumentelor financiare si a celor de credite este determinata de telurile politicii economice si financiare ale statului in fiecare etapa, de formele de proprietate existente, de structura categoriilor sociale, de dirsitatea si complexitatea cerintelor obstesti, de procedeele si metodele diferite folosite pentru satisfacerea acestor cerinte etc.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre sistemul financiar-bancar

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE