StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Repartizarea profitului net in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital de stat, pe actiuni sl mixteProfitul isi poate indeplini functia de parghie financiara cu conditia sa fie bine fundamentat, sa fie integral realizat, pe cat posibil depasit fata de prevederi si sa fie utilizat cu discernamant in scopul cresterii eficientei economice.
Rolul de parghie a profitului in intarirea gestiunii economice si a autonomiei financiare se realizeaza, in final, prin modul de determinare, repartizare si utilizare a acestuia.
1. La regiile autonome si societatile comerciale constituite cu capital de stat, profitul net are urmatoarea repartizare :
' pentru constituirea fondului de dezvoltare (utilizat pentru finantarea investitiilor si altor cheltuieli de productie) ;
' pentru constituirea fondului de rezer ;
' pentru constituirea unui fond social, cultural si sportiv ;
' constituirea unor fonduri pentru perfectionarea si recalificarea personalului angajat;
' constituirea unor fonduri pentru riscuri comerciale si de asigurari ;
' pentru constituirea unui fond de participare a angajatilor la profituri etc.
Mentionam faptul ca, pentru constituirea acestor fonduri, se repartizeaza 50% din profitul net, iar pentru constituirea fondului de participare a angajatilor la profituri se utiliza 10% din profitul net.
Restul de profit de 40% reprezinta dividende care se vor rsa 70% la Fondul Proprietatii Statului si 30% la Fondul Proprietatii Prite dupa deducerea impozitului pe dividende de 10%.
2. La societatile comerciale constituite pe actiuni cu participarea si a statului la formarea capitalului social, profitul net are urmatoarea repartizare :
' pentru constituirea fondului de dezvoltare si de cercetare stiintifica ;
' pentru constituirea fondului de rezer si de risc economic si rambursarea creditelor bancare ;
' pentru constituirea fondului pentru actiuni sociale si sportive;


' pentru sporirea fondului de rulment al societatii ;
' pentru formarea fondului de premiere lunara si anuala a angajatilor ;
' plata dividendelor cuvenite actionarilor, persoane fizice sau juridice ;
' plata dividendelor cuvenite statului ca actionar ;


' constituirea altor fonduri.
Dividendele primite de actionari pot fi reinvestite in participatii la marirea capitalului social al societatii sau pentru formarea capitalurilor altor societati ' prin cumpararea de actiuni sau obligatiuni.
Ordinea de repartizare a profitului net in sistemul economic francez este urmatoarea :
' pentru constituirea rezervelor legale ;


' pentru marirea capitalului social ;
' pentru constituirea altor rezerve statutare sau facultative ;
' repartizarea dividendelor actionarilor si a tantiemelor Consiliului de Administratie.In principiu, in sistemul englez, destinatia profitului este aproximativ aceeasi, adica pentru :
' rezerve ;


' dividende ;
' tantieme etc.
Rezervele constituite din profitul net se prezinta in bilantul conil sub mai multe forme, si anume :
' rezerve legale ;


' rezerve statutare sau contractuale ;
' rezerve pentru reinnoirea activelor fixe ;
' rezerve pentru reinnoirea stocurilor de active circulante ;
' rezerve pentru reeluarea speciala a activelor reale ale societatii etc. Rezervele legale se prele in loare de cel putin doua zecimi (2/10) din profitul net. Aceste rezerve incetesza a mai fi obligatorii, adica daca atinge nivelul de o zecime (1/10) din capitalul social. in cazul ca se mareste capitalul social in anii urmatori, se fac noi preleri, fara ca fondul de rezer sa depaseasca o zecime (1/10) din capitalul social.
Dividendul reprezinta partea din profitul societatii comerciale care este repartizata anual detinatorilor de actiuni ale societatii, calculata procentual fata de capitalul subscris, deci fata de loarea nominala a actiunii.
Dividendul este riabil ca si profilul ; exista si dividend fix in cazul asa-numitelor actiuni preferentiale dupa cum dividendul poate fi provizoriu (repartizat inainte de incheierea bilantului conil ' in ans) sau definitiv, repartizat actionarilor dupa incheierea anului financiar si publicarea bilantului.
Tantiemele reprezinta sumele pe care societatea comerciala le acorda administratorilor sau membrilor consiliului de administratie, drept recompensa pentru participarea poziti la conducerea societatii comerciale.
Tantiemele nu pot depasi 10% din profitul final de repartizat insa pot fi prezute prin statut procente mai mici decat 10%.
3. La societatile comerciale mixte, rezultatele financiare pozitive se concretizeaza in profit al carui cuantum se sileste in bugetul de venituri si cheltuieli, in bilantul conil si in contul de profit si pierderi".
Profitul anual impozabil se calculeaza ca diferenta dintre suma totala a veniturilor incasate si cuantumul total al cheltuielilor efectuate in anul respectiv, dupa metodologia aratata.
Impozitul pe profitul anual impozabil se calculeaza in conformitate cu ..legea impozitului pe profit" adoptata de Parlamentul Romaniei si a Ordonantei Guvernului nr. 70 dn anul 1994.
Societatea Comerciala mixta este scutita de impozitul pe profit pe o perioada de 2 ani de la realizarea de venituri impozabile. Pentru urmatorii 3 ani calendanstici, Ministerul Finantelor poate aproba reducerea impozitului cu 50%. Pentru cota din profit ce se investeste in aceeasi societate sau in alta societate din Romania cu participare romana, pentru un termen de cel putin 5 ani, impozitul pe profit se reduce cu 50%.
Dupa deducerea din profitul impozabil a impozitului, profitul net se repartizeaza astfel :
' pentru constituirea fondului de rezer ;


' pentru constituirea fondului de dezvoltare ;
' constituirea fondului pentru gratificati salariatilor ;
' asociatilor in functie de contributia fiecarei parti la formarea capitalului social.
Fondul de rezer se constituie in limita procentului de 5% din profitul total net al fiecarui an pana in momentul cand reprezinta 25% din capitalul investit de societate.
Profiturile in luta si in lei, cuvenite partii straine, pot fi utilizate de aceasta pentru efectuarea de noi investitii in aceeasi societate, sau in alte societati din Romania cu participare romana.
Profiturile in lei pot fi utilizate si pentru cumpararea de marfuri si servicii romanesti.
Din profiturile anuale in lei cuvenite partii straine o cota reprezentand cel mult 8% din aportul financiar al acesteia la capital poate fi transferata in strainatate in luta convertibila, prin schimb lutar efectuat de Banca Romana de Comert Exterior-SA, daca plata acestei cote nu se face din disponibilul din contul de luta al societatii.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare