StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Cheltuieli bugetare ale romaniei

Metodele sl principiile finantarii cheltuielilor de la bugetul statului

Metodele de finantare a cheltuielilor de la bugetul statului cuprind totalitatea procedeelor si normelor folos;te in punerea de resurse financiare la dispozitia regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat si a institutiilor publice. Ele sunt adaptate modului de organizare, conducere si de gospodarire a agentilor economici si a institutiilor publice.
Ca metode de finantare se utilizeaza finantarea pe baza bugetului de nituri si cheltuieli, in cazul unitatilor economice organizate pe baza gestiunii economico-financiare, si finantarea pe baza bugetului de nituri si cheltuieli al institutiilor publice.
Metoda bugetului de nituri si cheltuieli este folosita ia cazul finantarii agentilor economici cu capital de stat care sunt i


nzestrati la infiintare cu capital fix si circulant necesar si care, ulterior, d'n incasarile realizate isi compenseaza integral cheltuielile, constituindu-si o serie de fonduri proprii, iar o alta parte se preleva la bugetul statului. Daca la un moment dat resursele financiare proprii ale acestor agenti economici nu suut suficiente pentru finantarea cerintelor lor economico-sociale, diferenta se crediteaza de catre banca ; ceea ce entual nu se poate acoperi pe aceasta cale se finanteaza de la bugetul statului. in acest mod s-au simplificat relatiile financiare cu bugetul statului. Bugetul de nituri si cheltuieli al regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat nu se include integral in bugetul statului, ci numai cu partea care se refera la corelatiile cu bugetul statului (var--saminte si alocatii de la acest buget).
Finantarea dupa aceasta procedura a agentilor economici cu capital de stat este stimulatorie pentru ei si salariatii lor, care au interesul sa-si organizeze cat mai bine productia, sa ia masuri pentru cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor, cresterea productiei si sporirea profitului ; de asemenea, aceasta metoda simplifica activitatea bugetara si asigura nituri ferme bugetului statului.
Finantarea institutiilor publice a fost astfel organizata incat, de regula, ele au prelevat anterior la bugetul stalului toate niturile pe care entual le realizau si primeau de la buget toate resursele banesti necesare efectuarii cheltuielilor potrivit cerintelor bugetului brut". in conditiile actuale, niturile realizate de institutiile publice raman la dispozitia lor pentru autofinantare, urmand sa primeasca de la bugetul statului numai diferenta pana la nilul total al cheltuielilor, potrivit cerintelor bugetului net". Finantarea institutiilor publice pe baza bugetului net" le stimuleaza si le obliga sa incaseze niturile silite, le sileste o raspundere mai riguroasa in efectuarea cheltuielilor si simplifica relatiile bugetare.
Finantarea pe baza ambelor metode se desfasoara in concordanta cu obiectile economico-sociale si cu prerogatile statului, cu respectarea simultana a mai multor principii.
PRINCIPIILE FINANTA,RII BUGETARE cuprind norme potrivit carora are loc eliberarea de resurse bugetare de la bugetul de stat si de la bugetele locale in concordanta cu obiectile economico-sociale si cu prerogatile statului pentru acoperirea unor cheltuieli ale regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat, precum si ale institutiilor publice. Aceste norme prevad :
' cheltuielile pot fi inscrise si finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale numai daca sunt autorizate in mod expres printr-un act normativ. in cazurile in care, in cursul executiei bugetare se fac propuneri de elaborare a unor acte normati a caror aplicare determina micsorarea niturilor sau majorarea cheltuielilor silite prin buget, initiatorii au obligatia sa prevada si resursele necesare compensarii niturilor sau acoperirii sporului de cheltuieli. Nici o cheltuiala nu se poate inscrie in bugetul statului si nici efectuata de acesta daca nu exista baza legala pentru asemenea cheltuieli. Sumele aprobate prin bugetul statului, in limitele carora se pot efectua cheltuieli, reprezinta credite bugetare care nu pot fi depasite ;
' in bugetul de stat nu se pot inscrie si aproba cheltuieli fara silirea resurselor din care urmeaza sa fie efectuate ;
' finantarea se face, de regula, de la un singur buget (de stat sau local), in functie de importanta si subordonarea intreprinderii sau institutiei publice;
' asigurarea dezvoltarii echilibrate a ramurilor economice si a tuturor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor tarii;
' determinarea cuantumului cheltuielilor banesti ale agentilor economici cu capital de stat si ale institutiilor publice, in functie de necesitatile lor reale specifice;
' finantarea de la bugetul de st
at si de la bugetele locale este nerambursabila, adica sumele puse la dispozitia agentilor economici cu capital de stat si institutiilor publice nu se restituie bugetului. Finantarea nerambursabila de la bugetul statului se face, in prim ipiu, pentru unitatile proprietate publica, dar exista si cazuri cand se finanteaza unele actiuni de dezvoltare a intregii tari, indiferent de forma de proprietate ;
' de la bugetul statului se finanteaza numai cheltuielile care nu pot fi acoperite cu mijloace proprii ale agentilor economici cu capital de stat si din credite bancare, iar mijloacele bugetare se elibereaza acestora numai dupa folosirea mai intai a resurselor proprii de care dispun, realizandu-se impletirea resurselor proprii cu finantarea bugetara;
' mijloacele bugetare se aloca in limita creditelor bugetare aprobate, potrivit destinatiilor silite, si nu pot fi folosite in alte scopuri. Mijloacele bugetare sunt puse la dispozitia agentilor economici cu capital de stat si institutiilor publice pentru scopuri dinainte silite si pot fi utilizate numai in conformitate cu destinatiile aprobate. Nici o cheltuiala nu poate fi efectuata daca in bugetul aprobat nu s-au prevazut mijloacele banesti cu scopul respectiv ;
'- mijloacele bugetare trebuie folosite rational, economicos, cu eficienta ridicata, neadmitandu-se nici un fel de abuz in efectuarea cheltuielilor publice. Mijloacele bugetare nu pot fi folosite oricand si in orice conditii. Potrivit acestui principiu, unitatile beneficiare ru au voie sa cheltuiasca fondurile banesti care le sunt aprobate daca situatia din momentul respectiv nu impune aceasta cheltuiala ;
; ' efectuarea cheltuielilor din bugeiul statului poate aa loc numai pe baza de acte justificati, legal intocmite si semnate de persoanele autorizate potrivit normelor legale si sa poarte viza de control prentiv ;
' finantarea bugetara se face numai pe masura justificarii sumelor acordate anterior si corespunzator indeplinirii sarcinilor, in concordanta cu evolutia necesitatilor reale ale fondurilor banesti in perioada curenta si nu in mod automat. Desi alocatiile bugetare sunt aprobate pe destinatii, pe an, trimestre si pe luni, ele nu se acorda unitatilor in mod automat, ci numai tinandu-se seama de proportiile in care acestea si-au indeplinit si isi indeplinesc sarcinile. Resursele banesti se elibereaza de la buget numai pe masura indeplinirii obiectilor in perioada precedenta si in perioada curenta ;
' niturile incasate pentru bugetul de stat nu pot fi folosite direct pentru efectuarea de plati, cu unele exceptii prevazute de lege :
' efectuarea unui control financiar prentiv si concomitent riguros, sis-tematic, exigent si aprofundat asupra folosirii cu eficienta maxima a resurselor proprii si a celor primite de la buget, respectarea unui regim ser de economii .si aprecierea cu simt de raspundere a oportunitatii fiecarei cheltuieli. Legea privind finantele publice ale Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 30 ianuarie 1991, prede la art. 33 al. 2 : Orice cheltuiala alocata prin bugetul de stat se poate aproba de catre ordonatorul de credite si efectua numai daca a fost in prealabil avizata, potrivit legii, de catre conducatorul timentului financiar-conil sau de alte persoane insarcinate cu exercitarea controlului financiar prentiv". Controlul are ca efect identificarea, mobilizarea si utilizarea rezerlor interne de la agentii economici cu capital de stat, institutiile publice si ramurile economiei nationale ;
' niturile bugetare realizate peste cele aprobate, pe ansamblul bugetului 'de stat pot fi folosite in cursul anului, dupa consumarea rezerlor bugetare, cu aprobarea Parlamentului, pentru finantarea unor sarcini silite prin actele normati.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre cheltuieli bugetare ale romaniei

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE