StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Cheltuieli bugetare ale romaniei

Sistemul cheltuielilor publice

Sistemul cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor ce se efectueaza de la bugetul statului, de la bugetele locale, din bugetul asigurarilor de stat, din fondurile proprii ale agentilor economici cu capital de stat, institutiilor publice etc. pentru actiunile social-culturale, dezvoltarea economico-sociala, organele statului, apararea nationala, ordinea publica, asigurarea suranitatii si independentei nationale, privite in unitatea si interdependenta lor.
In cadrul sistemului cheltuielilor publice, cheltuielile buget are detin un loc important ; ele cuprind destinatiile ce se dau fondurilor bugetare de catre Parlament in derea realizarii optiunilor si prioritatilor silite in procesul selectionarii cerintelor social-culturale, economice, de aparare etc.
Cheltuielile efectuate din bugetul statului de catre autoritatea publica financiara pentru satisfac


erea cerintelor de bunuri si servicii ale colectivitatii constituie cheltuieli publice. Cheltuielile publice contin relatii social-economice banesti care au loc intre stat, pe de o parte, si agentii economici, institutii publice si persoane fizice pe de alta parte, in procesul repartizarii si utilizarii resurselor financiare ale statului, in derea indeplinirii atributiilor acestuia.
Cheltuielile publice nu trebuie confundate cu cheltuielile bugetare. Cheltuielile publice cuprind toate cheltuielile care se efectueaza in sectorul public atat de la bugetul statului, cat si din fondurile proprii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat, institutiilor de stat etc. Cheltuielile bugetare cuprind numai cheltuielile care se finanteaza de la bugetul statului, si bugetele locale, ele fiind deci o parte a cheltuielilor publice.
Legitimitatea cheltuielilor publice este data de : utilitatea, prioritatea (urgenta); unirsalitatea cerintei respecti; necesitatea cheltuielii; sa nu depaseasca puterea contributiva a agentilor economici; cuantumul lor trebuie sa se efectueze in functie de marimea produsului national brut.
Cheltuielile bugetare trebuie sa indeplineasca unele cerinte constitutionale, si anume : sa fie aprobate de Parlament; autoritatile publice autorizate sa efectueze cheltuielile sa fie supuse unui control riguros ; bugetul statului sa fie dat publicitatii.
Cheltuielile bugetului statului roman exprima destinatiile ce se dau fardurilor banesti publice ; ele oglindesc rolul statului in realizarea actiunilor social-culturale, economice si in satisfacerea cerintelor poporului roman.
Cuantumul, structura si ponderea cheltuielilor publice sunt determinate de nilul dezvoltarii social-economice a tarii, de marimea produsului national brut, de obiectile dezvoltarii echilibrate a economiei nationale, de infaptuirea actiunilor social-culturale etc, de formele de proprietate, de rolul statului in activitatea social-economica, precum si de conditiile politice concrete ale perioadei respecti.
Natura cheltuielilor publice este determinata de relatiile de productie si de rolul statului in viata social-economica. Cheltuielile bugetare sunt expresia repartitiei unei parti din produsul national brut.
Din bugetul statului se finanteaza, in principal, actiunile majore din economie care conditioneaza dezvoltarea social-economica a tarii, cum sunt : institiile noi de mare amploare sl dezvoltarile importante la regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat existente, majoritatea cheltuielilor privind actiunile social-culturale, cele cu organele statului, apararea nationala, ordinea publica si alte cerinte generale. Gestiunea economico-finan-ciara si autofinantarea reclama ca agentii economici sa-si efectueze cheltuielile din nituri proprii, sa-si extinda activitatea pe seama rezultatelor financiare obtinute si sa contribuie progresiv la constituirea fondurilor statului.
Sub aspectul politic, cheltuielile publice pot fi: neutre si acti. Cheltuielile neutre se practicau in conceptia finantelor clasice, care nu permiteau interntia statului in economie. Dar neutralitatea politica, sociala si economica nu putea fi absoluta si totala. Practic, cheltuielile publice exercita o anumita influenta in domeniul economic si social pe urmatoarele cai : reducerea somajului; cresterea niturilor si a puterii de cumparare a populatiei ; dezvoltarea unor activitati de productie si servicii etc. Cheltuielile sunt considerate, in conceptia actuala, acti, deoarece cu ajutorul lor se intervine in activitatea social-culturala, economica, politica, administrativa etc. Avand in dere obiectile economice, cheltuielile acti cuprind : lucrari de institii, comenzi de produse, subntii, servicii etc.
Dupa obiectile social-culturale, cheltuielile acti cuprind institutii de invatamant, de ocrotire a sanatatii, asistenta sociala, asigurari sociale, cultura, arta, institutii de culte etc.
Cheltuielile acti mai pot fi cu sau fara contra prestai ie, definiti, provizorii, globale etc. Reducerea cheltuielilor publice poate urmari realizarea unei deflatii, dupa cum cresterea lor poate conduce la relansarea economiei nationale, fie chiar si cu admiterea deficitului bugeta
r.
Din punct de dere administrativ, cheltuielile publice se clasifica dupa institutiile prin care ele se efectueaza, adica pe ministere, departamente, judete, municipii, orase si comune.
Dupa sursele de finantare, cheltuielile publice se clasifica astfel :
a) Cheltuieli publice bugetare, care se finanteaza din bugetul de stal, din bugetele locale si dir bugetul asigurarilor sociale de stat ;
bl Cheltuieli publice extrabugetare, care se finanteaza din fonduri financiare ce se formeaza in afara bugetului statului pentru institutii publice :
c) Cheltuieli publice finantate din fonduri cu destinatie speciala, care se constituie la nilul economiei nationale, ca anexe la bugetul de stat:.
Cheltuielile bugetare pot fi examinate si sub diferite alte aspecte.
Sub aspectul cuprinderii lor in bugetul statului se disting :
Cheltuieli ordinare (curente) care se prevad in bugetul statului in mod periodic cu regularitate, in fiecare an, fiind legate de intretinerea institutiilor publice, de infaptuirea actiunilor social-culturale, economice etc, suma lor putand sa difere de la un an la altul.
Cheltuieli extraordinare, care apar in mod accidental in activitatea statului, fiind destinate acoperirii necesitatilor neobisnuite (ivirea unui cutremur, a unei secete, a unei inundatii, a unei revolutii, razboi).
Din punctul de dere al consumarii produsului national brut, ele pot constitui un consum sau o avansare de produs national brut. Cheltuielile propriu-zise, adica acelea care reprezinta un consum de produs national brut, cuprind cheltuielile curente ale institutiilor publice si ale tuturor organizatiilor din sfera nemateriala, cheltuielile pentru compensarea pierderilor de materii prime, materiale etc. ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat, cheltuielile cu organele statului, apararea nationala, ordinea publica etc. Cheltuielile de capital, care prisc institiile destinate crearii si largirii actilor fixe producti si neproducti, inzestrarea agentilor economici cu capital de stat la infiintare cu materii prime, materiale, cheltuieli [ienS.ru formarea rezerlor de stat etc, reprezinta numai o avansare de produs national brut.
Din punctul de dere al continutului economic se disting : a) cheltuieli destinate realizarii reproductiei sociale, cu ajutorul carora se finanteaza regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat ; b) cheltuielile destinate-constituirii rezerlor materiale de stat necesare lichidarii si preintampinarii entualelor disproportii din economie ; c) cheltuielile destinate sferei nemateriale; care cuprind cheltuielile de capital efectuate pentru procurarea actilor fixe folosite de institutiile de invatamant, de ocrotire a sanatatii, de cultura, de organele statului etc, cheltuielile curente pentru infaptuirea actiunilor social-culturale, cu organele statului, pentru apararea nationala, ordinea publica si cele efectuate pentru relatiile externe.
Cheltuielile bugetare se pot clasifica si dupa destinatia lor speciala in urmatoarele categorii : institii din sfera productiva si din cea nemateriala, finantarea actilor circulante ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat, cheltuieli curente ale acestor agenti economici si ale institutiilor publice, formarea rezerlor materiale de stat etc.
Din punctul de dere al atributiilor statului, cheltuielile se pot clasifica astfel : actiuni social-culturale. actiuni economice, apararea tarii, intretinerea organelor statului. Greutatea specifica a acestor grupe de cheltuieli poate sa difere de la o perioada la alta si chiar de la un an la altul; aceasta depinde de obiectile dezvoltarii economice si social-culturale care, de fapt, determina structura si ponderea cheltuielilor publice.
Nilul si ponderea cheltuielilor publice in produsul national brut difera de la tara la tara si de la un an la altu).
Cresterea cheltuielilor publice este influentata de factori sociologici, istorici, politici, sociali, economici, conflictele dintre state etc.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre cheltuieli bugetare ale romaniei

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE